Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) излъчи само трима обвинители за шестте свободни места за европейски делегирани прокурори. Това са Василен Бенчев (СРП), Михаела Райдовска и Юлиана Христова (и двете от СГП).

Първоначално кандидатите бяха осем – Иван Кучиев, Марио Томов, Милко Момчев, Михаела Райдовска и Юлиана Христова от Софийската градска прокуратура, обвинителите от Софийската районна прокуратура Василен Бенчев и Живка Арсенова, както и следователят Бойко Атанасов.

Но днес не се явиха Бойко Атанасов и Милко Момчев, а Иван Кучиев се отказа от участие. Така на практика кандидатите останаха петима за шест места.

Юлиана Христова беше единодушно подкрепена за европейски делегиран прокурор, а Михаела Райдовска и Василен Бенчев получиха по 7 гласа „за“ и един „против“.

Живка Арсенова и Марио Томов не получиха нито един глас в своя подкрепа.

Тримата, преминали успешно подбора в ПК на ВСС, ще трябва да преминат и през още „цедка“ – тази на Европейската прокуратура, която има последната дума за избора.

Дискусията

По време на дискусията кадровиците отбелязаха, че интересът към процедурата за подбор на ЕДП рязко е намалял, а представянето на кандидатите днес е на по-ниско ниво от предишните изслушвания.

Стефан Петров напомни, че още при втората процедура е заявил, че няма да подкрепя следователи и обвинители от районно ниво и не защото не иска, а защото такива правила е наложила Европейската прокуратура (ЕПр). „От кандидатите на окръжно ниво Марио Томов не се представи добре, а и освен това не е работил с материя, с която работят делегираните прокурори и заради това няма да гласувам за него. С малко условности, тъй като не се представиха на ниво, ще гласувам за Михаела Райдовска и Юлиана Христова. И двете са работили с материята, с която работят ЕДП, а и заеманите от тях длъжности в отдел „Международен и изпълнение на наказанията“ в СГП им позволява да са наясно с процедурите и работата на делегираните прокурори“, каза Петров.

Йордан Стоев на свой ред отбеляза, че ще подкрепи Бенчев и Христова заради тяхното представяне. „За останалите не мога да кажа, че развиха отговорите на въпроси, които им бяха зададени“, отбеляза той.

По отношение на това, че Бенчев е прокурор в СРП, Стоев заяви, че все пак кандидатът две години е бил командирован първо в Специализираната прокуратура, а после и в СГП. „Според мен трябва да оценяваме знанията и възможностите, а не нивото, защото, независимо че заемаш едно ниво, ако нямаш знанията, няма да се представиш успешно“, коментира Стоев.

Поради рязкото намаляване на интереса към процедурата, Калина Чапкънова заяви, че ѝ е доста трудно да прецени на кого да се спре, ноще подкрепи Бенчев, Райдовска и Христова. За Бенчев отбеляза, че се е представил добре, има опит в областта на международното сътрудничество, владее свободно английски език и няма да е отстъпление от първоначалната позиция, ако го подкрепи, защото ПК на ВСС одобри и съдия за ЕДП.

За Райдовска и Христова заяви, че имат опит на окръжно ниво, едната е била в специализирания отдел на СГП, а другата – в икономическия. А „плахото“ им представяне Чапкънова отдаде на смущението, което неминуемо има в такава процедура.

И Гергана Мутафова, Георги Кузманов и Евгени Иванов казаха, че ще подкрепят същите трима кандидати.

Кадровиците отбелязаха, че макар Бенчев да има двугодишен опит по дела, по които компетентна е Европейската прокуратура, той има необходимите знания, за да работи по такива, които ще бъдат възлагани от ЕПр. Освен това Бенчев се представил много добре на изслушването днес.

Макар Райдовска и Христова да са били притеснени при представянето, те имат опита и качествата, за да работят по дела от компетентността на Европейската прокуратура.

Изслушването

Самото изслушване протече по азбучен ред като първи беше Василен Бенчев.

Той обясни, че интересът му в областта на международното сътрудничество по наказателни дела е причината да участва в процедурата. Той добави, че от 10 години е прокурор, като през последните две първо е бил командирован в Специализираната прокуратура, а след това в СГП. Посочи и че е преминал през различни обучения за повишаване на професионалната квалификация.

В този ред на мисли Пламен Найденов отбеляза, че не вижда да е участвал в семинари и обучения за финансови престъпления и попита кандидата какъв е опитът му в тази област.

Василен Бенчев призна, че опитът му е сравнително ограничен, предвид и стажа му от 10 години, но през последната година е работил в антикорупционния отдел на СП. Той допълни, че организацията на работа в СРП е такава, че дори прокурор да не работи във финансовия отдел, той има възможност да влиза в съдебни заседания и да защитава обвинителни актове за финансови престъпления, изготвени от колеги.

Той бе питан за компетентността на Европейската прокуратура, за възлагане на действия по разследването при трансгранична престъпност и др.

Следващият кандидат беше Живка Арсенова, също от СРП. Тя също заяви, че има силно желание за реализация в Европейската прокуратура. И допълни, че е завършила международната магистърска програма по право на ЕС в Софийския университет с отличен успех. Тя каза, че през целия си професионален стаж се е ръководила само от закона, доказателствата и вътрешното си убеждение и че не допуска намеса в работата си, която би я опорочила и би внесла съмнение в независимостта и безпристрастността ѝ като прокурор.

Живка Арсенова също получи серия от въпроси, свързани с компетентността на Европейската прокуратура като например за процедурата за прекратяване на дела и дейността на подпомагащия европейския делегиран прокурор.

Но както при колегата ѝ Василен Бенчев, така и при нея беше отбелязана липсата на опит в разследването на финансови престъпления. В тази връзка Арсенова заяви, че ще компенсира с много добрата теоретична подготовка, която има, със съдействие на колегите си и с работата в екип.

Евгени Иванов пък поиска да разбере какво ѝ е мнението за „колизията между вътрешното убеждение и указанията, които дава камарата на Европейската прокуратура и как това ще се отрази върху нейното вътрешно убеждение“.

„Отношенията не са нещо по-различно от прокурор в районната прокуратура и по-горестоящия прокурор. Трябва да се съобразяваме с правните реалности“, отговори Живка Арсенова.

При представянето си Марио Томов от СГП наблегна на факта, че освен юридическо, има и икономическо образование. Придобил е професионална квалификация „Икономист“, след като е завършил Икономическия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той заяви, че това образование само би му помогнало в разследването на финансови и икономически престъпления.

Той също беше попитан за правомощията на Европейската прокуратура и по-специално в кои случаи може да изземе дело от националната прокуратура.

Огнян Дамянов поиска да разбере дали като прокурор в СГП е внасял обвинителни актове за икономически престъпления. Марио Томов, който е обвинител от 2016 г., а преди това години наред е бил разследващ полицай, обясни, че не е внасял такива актове в съда, а опитът му в тази област е само като разследващ полицай, като за период от три години се е занимавал с такива производства.

При представянето си Михаела Райдовска отбеляза опита си в отделите „Специализиран“ и „Международен и изпълнение на наказанията“ в СГП, където е имала възможност да работи по сложни и тежки дела, както и да се занимава с европейски заповеди за арест и т.н.

Моята сила и мястото, на което бих била най-полезна са разследванията на наказателни производства и съответно по дела от компетентността на Европейската прокуратура“, заяви Райдовска. Тя допълни, че би искала да е част от екипа на делегираните европрокурори, успешно положили основите на ЕПр у нас.

Както и останалите кандидати, така и тя беше питана за компетентността на Европейската прокуратура, за това как започва едно нейно разследване, какви са отношенията между ЕПр и ОЛАФ и др.

В отговор на въпрос Райдовска обясни, че като част от специализирания отдел е работила по данъчни дела, за пране на пари, корупционни дела, длъжностни престъпления, дела със значим обществен интерес и възложени от главния прокурор.

Последният кандидат – Юлиана Христова също в момента работи в международния отдел, където е натрупала опит в производства, свързани с екстрадицията. Преди това е била в икономическия отдел, където пък е работила по различни престъпления.

Отбеляза, че сама е провеждала действия по разследването по корупционни дела, свързани с обществени поръчки.

И тя получи серия от въпроси, свързани с правомощията на Европейската прокуратура.

Процедурата за подбор на още шестима европейски делегирани прокурори беше обявена на 27 юли от Прокурорската колегия.

В момента българските ЕДП са девет. Беше предвидено да са 10, но последното място така и не беше запълнено.

През юни т.г. обаче европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е поискала броят на делегираните европрокурори в България да бъде увеличен на 15. Главният прокурор Иван Гешев внесе искането ѝ в Прокурорската колегия, която провежда подбора.

Увеличаването на броя на ЕДП е заради сериозното натоварване на настоящите девет делегирани прокурори. България и Италия са изпратили най-много дела на Европейската прокуратура и това е наложило да се направи нов подбор.

След първата процедура Колегиумът на Европейската прокуратура одобри Светлана Шопова, Бойко Калфин, Вероника Трифонова и Димитър Беличев. При втората делегирани европейски прокурори станаха Елена Попова, Виктор Тарчев, Станислав Стойков, Анна Алексова и Ивайло Илиев.

През февруари, когато ПК на ВСС стартира трета процедура за единственото останало вакантно място, нямаше кандидати.

Настоящата процедура е четвъртата. А както се оказа, сега предстои и пета.

35
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 12:54
Гост

Статия се върти из интернет пространството за прокурор с име Райдовска, за някакви опасни близости, за едно и също лице ли става дума?!

колега
колега
22 ноември 2022 11:56
Гост

Аз гледах изслушването- имам интерес към материята и пиша по нея. Казуистиката, зададена като въпроси, не беше лека. В отговора трябва за секунди да съчетаеш европейско право с национално право и със специфики на прокурорските правомощия. Те го направиха! Няма да чета коментари под този.

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 14:40
Гост

Ама явно сте ги чела че да напишете това

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2022 7:48
Гост

Чудя се, за какъв опит става въпрос, след като вече и зомбитата от ДБ разбраха, че ЕП не е ефективна – няма нито едно приключило разследване и ОА. Това е дъвка за балончета като всяка една европейска щуротия. Останаха профаните от ПП, на които Гешев и Борисов са им виновни за всичко. Между другото, какво стана с онова разследване, за което напоително даваха пресконференции Рашков и Петков при задържането на Борисов!? Май някаква тишина и едно голямо нищо не ЕП.

Колегаа...
Колегаа...
21 ноември 2022 21:55
Гост

Кадя е оня Милко Момчев ?Сигурно пак ще обикаля студията и да се вайка как ВСС му съсипа кариерното израстване. Пхахахахаххахаха

pif
pif
21 ноември 2022 18:37
Гост

Хубаво, че на тези от ПК най-накрая им светна, че интересът към процедурата е много намалял, а кандидатите се представят зле. Жалко, че не си задават въпроса защо интересът е намалял? Ще го задам вместо тях и ще им отговоря: Интересът е намалял и няма кандидати заради тях, за това, че се подиграха с много качествени хора на първото изслушване и проведоха процедурата по изключително лобистки и непрофесионален начин. Сега предстои нова процедура и ще става още по-зле. Поне се видя колко адекватни са кадровиците дори на фона на европейската бюрокрация, която не се слави с особени качества. Дано се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 18:45
Гост

При този главен прокурор – толкова!

Това е Гешевтурата!
Това е Гешевтурата!
21 ноември 2022 17:11
Гост

„Избраните“ не са каскети, а такета!

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 18:30
Гост

Докато кауня с каскетя е гл. прокурор, нищо хубаво не може да се очаква…uhdit

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 16:05
Гост

А на нещо друго да се отдаде плахото представяне?

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 15:51
Гост

Защо Момчев се отказа, той би трябвало да има опит. Опит по делата. Иначе горчив опит от предните процедури, също.

:)))))
:)))))
21 ноември 2022 15:25
Гост

Томов е и икономист и смятам, че ще е много подходящ кадър.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 14:27
Гост

То не е за слушане. Срам. С десетина години стаж. Други на районно ниво. Бяха отхвърлени такива кандидати в предните процедури. Отношението е коренно различно към някои от кандидатите, което не е честно. Други бяха предпочетени защото били изпълнявани правни помощи без грам друг опит. Някои от избраните искат да напуснат още преди да са изкарали там и две години.

промяна
промяна
21 ноември 2022 13:50
Гост

интересно кой ли е той

промяна
промяна
21 ноември 2022 13:50
Гост

интересно кой ли е той

Ласло
Ласло
21 ноември 2022 13:45
Гост

Дано изберат хора с опит, които да ни представят добре.

Мики
Мики
21 ноември 2022 13:48
Гост

Крайно време е тази сага да приключи вече.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 13:38
Гост

Успех на всички! Включително на този, който след време ще поддържа от името на оглавяваната от Кьовеши прокуратура обвинение на членовете на ОПГ „Каскет и тиква“.

ДБ - "фен"
ДБ - "фен"
21 ноември 2022 15:44
Гост

За една година знаете ли колко обвинителни акта са внесени от ЕП?!?! Вие говорите за някакви каскети пак, пак измишльотини, Гешев ще точи пари от еврофондове или някакви измами примерно, тези НПО-та и ДБ така ви облъчват, че дори не знаете с какво се занимава ЕП! ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1371 е описано какви престъпления се разследват от ЕП, прочетете поне там, а не да слушате партийни лидери без един ден трудов юридически стаж или някакви НПО-та дето да говорят празни приказки им е работата!

Anonimen
Anonimen
21 ноември 2022 13:36
Гост

Много добри кандидатури. Успех им желая.

Васил
Васил
21 ноември 2022 13:35
Гост

Дано този път да изберат.

Гери
Гери
21 ноември 2022 13:35
Гост

Искрено се съмнявам.

Анонимен
Анонимен
21 ноември 2022 12:08
Гост

Много интересно защо при първата процедура не питаха така старателно кандидатите за опита им, а после някои ни убеждаваха, цупейки устни, как вярват, че хора от РП ще се справят с делата. А към кандидатите с опит, понякога пак с цупене на устни, се отнасяха пренебрежително.

Дани
Дани
21 ноември 2022 10:20
Гост

Успех на всички кандидати.

Стани
Стани
21 ноември 2022 10:20
Гост

Любопитно. Чакам с интерес кого ще изберат

Джени
Джени
21 ноември 2022 10:19
Гост

Това не се ли превърна в кауза пердута?

Харизанов
Харизанов
21 ноември 2022 10:19
Гост

Късмет. За поредното изслушване.

Облена
Облена
21 ноември 2022 10:19
Гост

Остава впечатлението у хората, че няма как да излъчим адекватни и качествени кандидати, които да са неподкупни.

Дробчев
Дробчев
21 ноември 2022 10:18
Гост

Успех желая на всички кандидати и да ни представляват достойно в Европа.

Албенска
Албенска
21 ноември 2022 10:18
Гост

Интересно ще е да видим този път какво ще произведат изслушванията

Любенов
Любенов
21 ноември 2022 10:17
Гост

Има и хора, които не се явяват дори. Ужас

Пипо
Пипо
21 ноември 2022 10:17
Гост

Явно поредното изслушване.

Лазар
Лазар
21 ноември 2022 13:39
Гост

Дано да има резултат този път.

Узунджова
Узунджова
21 ноември 2022 10:17
Гост

Сефте

Красен
Красен
21 ноември 2022 13:40
Гост

Нищо ново под слънцето.