От днес до 25 ноември ще се приемат заявления за участие в конкурса за преместване в районните прокуратури.

Местата са 12 – пет са в Софийската районна прокуратура, четири в РП-Пловдив и по едно в Перник, Сливен и Пазарджик.

Освен заявление за участие, кандидатите трябва да подадат и служебна бележка за общия юридически стаж, кадрова справка, съпроводена с резултати от проверки и от информация за разгледаните и приключени дела и преписки за последните три години, копие от три акта, които трябва да бъдат описани в заявлението, и други документи, по преценка на кандидатите.

Заявления могат да се подават лично или от писмено упълномощен представител във Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg; чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ВСС.

При подаване на документите по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо при изпращането. Ако пък заявлението бъде пратено по електронен път, то същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Не е необходимо то да бъде изпращано и на хартиен носител.

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на ВСС (виж тук). Документи, депозирани след срока, няма да се разглеждат.

 

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Rishel21
Rishel21
29 април 2023 17:16
Гост

I totally like your given limits as some information which is totally essential for me. https://acaeronet.site/

Robert S. Wilson
Robert S. Wilson
14 ноември 2022 8:39
Гост

I totally like your gave limits as some information which is totally essential for me.
https://www.acaeronet.net/

Николай
Николай
11 ноември 2022 13:33
Гост

Е, само 12 места ли?

Ужас
Ужас
11 ноември 2022 12:33
Гост

Айдеее, ходжите сега да са живи и здрав! Ше има поръчки на магии! Една година така една съдийка в СГП я хванаха да поръчва черни магии на колеги, от завист и злоба, че тя не е отишла във ВКС.

Михаил
Михаил
11 ноември 2022 13:34
Гост

Помня. Пълна пародия. Обаче човешката злоба граници няма.

Ужас
Ужас
11 ноември 2022 15:52
Гост

*СГС де

Дознател
Дознател
11 ноември 2022 11:52
Гост

Аз ще подам за СРП. Стискайте палци. Имам 5 години юридически стаж.

Лозан
Лозан
11 ноември 2022 13:34
Гост

Късмет!

Малина
Малина
11 ноември 2022 10:42
Гост

Успех

Карамелко
Карамелко
11 ноември 2022 10:41
Гост

Гелдам, че в НС не си дават зор да сменят ВСС.

Кирил
Кирил
11 ноември 2022 13:35
Гост

За съжаление.

Шипев
Шипев
11 ноември 2022 10:41
Гост

Интересно ще е какво ще се реши на база на подадените заявления

Урунгел
Урунгел
11 ноември 2022 10:41
Гост

На това ВСС никак не вярвам.

Огнянов
Огнянов
11 ноември 2022 10:40
Гост

Късмет на всички подали документи

Чепилов
Чепилов
11 ноември 2022 10:40
Гост

Надявам се да няма драми в документите

Кънчев
Кънчев
11 ноември 2022 10:40
Гост

Ох, адреса на ВСС.

Пашов
Пашов
11 ноември 2022 10:39
Гост

Една камара документи

Лазар
Лазар
11 ноември 2022 13:35
Гост

Е, няма начин.

Ставрев
Ставрев
11 ноември 2022 10:39
Гост

Не е много времето…

Павлин
Павлин
11 ноември 2022 10:38
Гост

Дано ги преместят успешно