Продължителността на делата в Съда на Европейския съюз (СЕС) и в Общия съд в Люксембург е достигналa историческия си минимум през 2020 г. Средно едно производство в двете юрисдикции е отнемало 15 месеца и четири дни, което е свидетелство за неотклонно преследваната цел да се подобри ефективността при провеждането на делата, съобщават от СЕС.

Пандемията и ограничителните мерки във връзка с нея са довели до намаляване на броя на образуваните дела през СЕС и Общия съд. През миналата година са били образувани 1582 дела спрямо 1905 през 2019 г. Независимо от това обаче броят им е много близък до този през 2018 г. (1683) и 2017 г. (1656).

Подобна е тенденцията и при приключените дела, чийто брой възлиза на 1540, т.е. налице е спад с около 11 % в сравнение с 2019 г. (1739), но той пък е сходен на този през 2017 г. (1594) и по-висок от 2016 г. (1459). „Правилната оценка на този резултат изисква да бъде отбелязан фактът, че през 2020 г. повече от 2 месеца двете юрисдикции бяха възпрепятствани да провеждат съдебни заседания“, посочват от съда в Люксембург.

През 2020 г. в Съда на ЕС са били образувани 735 дела, като най-съществената част от тях представляват преюдициалните запитвания – 556 спрямо 641 за 2019 г.

Германия продължава да е държавата, която отправя най-много преюдициални запитвания (139), следвана от Австрия (50), Италия (44) и Полша (41).

Подадените през 2020 г. жалби са 131 и те са втората най-съществена част от образуваните дела. Техният брой обаче значително е намалял (266 през 2019 г.).

Що се отнася до приключените дела, броят им – 792, е изключителен, макар и да е по-малък от рекорда през 2019 г. (865), тъй като въпреки свързаните с пандемията ограничения, той надвишава осезаемо броя на приключените дела през 2018 г. (760) и 2017 г. (699). Броят на висящите дела също значително намаля, достигайки 1045 в края на 2020 г. спрямо 1102 в края на 2019 г. Съдът успя да изпълни задачите си от гледна точка на процесуалните срокове, които въпреки съвсем лекото си покачване за някои видове производства (15 месеца и 8 дни за преюдициалните производства спрямо 15 месеца и 5 дни през 2019 г.), като цяло запазват равнището, достигнато през 2019 г.“, казват още от СЕС.

От там посочват, че Общият съд бележи рекорд по отношение на средното времетраене на делата, което е намаляло на 15 месеца и четири дни.

Броят на делата и в този съд е по-малък спрямо 2019 г. – 847 срещу 939. Най-много са производствата за правата върху интелектуалната собственост (282).

Заради пандемията Съдът на ЕС и Общият съд не провеждаха заседания в продължение на над два месеца. При все това работата не е спирала, осигурена е била техника за видеоконференция, която позволява симултанен устен превод от и към 24-те официални езика. Така през 2020 г. са били организирани 40 заседания онлайн в СЕС и 37 в Общия съд, някои от които са включвали до четири страни, участващи от разстояние. Тази система продължава да се използва и през 2021 г.

 

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 март 2021 12:31
Гост

Чета коментари и се убеждавам колко не са наясно коментирате с нещата. Бавното българско правораздаване от къде идва? Ако трябва да се направи извод от коментарите, то трябва съдиите да прилагат закона по вътрешно убеждение, така както те сметнат за добре. Да, ама не. Законът не се тълкува по вътрешно убеждение. Той се прилага като обективна даденост. И стигаме до извода, че не съдиите и органите на ДП са виновни за бавното правораздаване и правоохраняване, а нашия скъп законодател. Но никой не иска да вникне в същината на проблема. Най-лесно е да се критикува съда или прокуратурата. Така е най-удобно.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:59
Гост

Спрени заседания за два месеца и работата не е спирала. Тук това е абсурдно да се случи.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:55
Гост

Въобще не ме учудва. Е, хората работят бързо и качествено.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:56
Гост

За разлика от мудното българско правораздаване.

Чворович
Чворович
05 март 2021 11:41
Гост

Дано и тук започнат да намаляват сроковете, че сега е хипер бавно

Кирилова
Кирилова
05 март 2021 11:41
Гост

Дано се инспирират от тези числа и родните съдилища

Мевродиева
Мевродиева
05 март 2021 11:40
Гост

Да вземат пример и тукашните

Деница Т
Деница Т
05 март 2021 11:40
Гост

Аз мисля, че там работят категорично по-добре от тук

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:56
Гост

Факт! Няма спор по въпроса.

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:40
Гост

Това е бърза работа. А тук ще се успокояват

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:36
Гост

Е да ама какви са делата там и какви са тия тук нали…

Попов
Попов
05 март 2021 11:36
Гост

За мен това не е оправдание за нашите съдии и съд, които се туткат с глупости с месеци. И се почва – ама тоя е болен ама оня е еди си какъв си. Стига глупости

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:57
Гост

Да не говорим за отводите, или експертизите, които допълнително затлачват нещата.

Джош
Джош
05 март 2021 11:35
Гост

Да де ма тук се мотаят по 35 месеца

Анонимен
Анонимен
05 март 2021 11:58
Гост

И повече даже. Че чак им изтича давностният срок.

Емилиева
Емилиева
05 март 2021 11:35
Гост

Понеже в България нали всеки си чете нещата от Европа, както на него му изнася. Това е относно докладите предимно. Според БСП са критични, според ГЕРБ са похвални. Не знам как може да се тълкува едно нещо по такъв начин. Та сега ще кажат – еми ето бе в Европа се бавят с делата, какво искате от нас тук.

Авигел
Авигел
05 март 2021 11:34
Гост

Е това за оправдание на нашия съд ли ?