Да се отнемат точки при атестацията в случаите на неоснователни отводи на съдии. Това предлагат председателите на Софийския градски съд Алексей Трифонов и на Софийския районен съд Александър Ангелов в писмо до Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

По този начин, според двамата, ще се ограничат т.нар. масови отводи на съдии по спорове на страни, които недобросъвестно упражняват процесуалните си права и демонстрират неуважително отношение към съда. „Макар броят на този тип ищци да е сравнително малък, към момента са висящи няколко хиляди дела, по които често години наред не могат да се извършват никакви процесуални действия поради постоянните отводи на съдиите“, изтъкват Трифонов и Ангелов. Те отбелязват, че масовите отводи водят до протакане на дела, ограничаване на правото на достъп до съд, оскъпяване на процеса, натоварване на едни съдии за сметка на други, подбиране на съдебни състави и др. (виж предложението тук – б.а.)

За да спре тази практика, председателите на СГС и СРС предлагат промяна в два текста в наредбата за атестиране. Първата е в чл. 34, който регламентира общите критерии, по които се оценява работата на магистрата. В момента те са три: първите два са от резултати от проверки на ИВСС и на етичната комисия; третата е становище на етичната комисия, „включващо и преценка на направените отводи и самоотводи по АПК, ГПК и НПК, при налични данни за тяхната необоснованост; прилагат се и копия от необоснованите определения за отвод“.

Трифонов и Ангелов предлагат последният да се раздели и в т. 4 да бъде записано изрично: „Преценка на обосноваността и убедителността на направените отводи и самоотводи (прилагат се копия на всички определения за отвод)“.

Наред с това според тях в чл. 68, в който са посочени точките по отделните критерии, трябва да се предвиди втора алинея, според която да се отнемат 5 точки „въз основа на преценката за обоснованост и убедителност на направените отводи и самоотводи“.

Двамата председатели отбелязват, че само по себе си твърдение на страна, че съдът не е безпристрастен, не може да служи като основание за отвод, щом не отговаря на обективната действителност. „Субективният елемент от текста на чл. 22, т. 1-5 от ГПК за безпристрастността на съдията се предполага до доказване на противното, докато за обективния елемент е важно, отделно от личното поведение на съдията, да не съществуват конкретни факти, които да могат обективно да поставят под съмнение непредубедеността на съда“, изтъкват Трифонов и Ангелов.

И добавят: „Уважаване на всеки отвод на страна, „за да не си мисли тя, че съдът, който се произнася по делото е предубеден“, не само не е в съответствие с нормата на чл. 22 ГПК, но още и позволява на страната сама да избира съдебен състав, да протака недопустимо делото; би могло да се използва и като начин за „освобождаване“ от нежелано дело и натоварване на колега. 

Непочтителното отношение на страната към съда, в различните му проявни форми, също не е основание за отвод на съдията по делото

нито пречка за разглеждането му и не може да послужи като основание за отвеждане на съдията по делото, доколкото все пак някой съдия ще следва да разгледа подобно дело към когото отношението би било същото, т.е. проблемът с подобно поведение на страна в процеса не се решава, а се прехвърля на друг съдия“.

Друг проблем, според председателите на СГС и СРС се отнася до отводите с правно основание – „други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастието“ на съдията (чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК). Двамата поясняват, че често съдиите се позовават на това правно основание, без да изтъкнат никакви конкретни обстоятелства, от които да може да бъде направен категоричен извод за тяхната предубеденост при разглеждане на делото. А липсата на конкретика, продължават те, поражда недоволство в съдиите, които впоследствие поемат въпросното дело. Така се влошава микроклимата в съда, отбелязват още Трифонов и Ангелов.

На практика, съдилищата, самоотвеждайки се или уважавайки неоснователните отводи на страната, оскъпяват процеса, забавят значително разрешаването на спора (по някои дела първите процесуални действия, които започват да се извършват извън отводите, са след 7-8 години), ограничават по същество достъпа до съд и евентуално финансово натоварват насрещната страна. Съдът е длъжен да вземе мерки да организира адекватно своевременното разглеждане на делото, вкл. като не уважава неоснователните искания на страните, да преценява дали процесуалните им действия са съобразени с чл. 3 ГПК – упражнени добросъвестно и съобразно добрите нрави, дисциплинира ш със средствата на ГПК, преустановява действия, съставляващи злоупотреба с право. Същите доводи са относими и към производствата, които се разглеждат по реда, регламентиран в останалите процесуални закони“, мотивират се още Алексей Трифонов и Александър Ангелов.

И продължават: „Същевременно неоснователните отводи, мотивирани само с неуважителното и грубо отношение на страната към съда и съдиите, изразяването на съмнения в безпристрастността на съдиите без излагане на никакви конкретни факти (например, защото всички съдии са зависими и корумпирани; защото в този съд вече са отхвърлени искове на страната и прочие), концентрират подобни дела с изключително конфликти и недобросъвестни страни в малък брой съдии, което води и до твърде неравномерно и несправедливо натоварване на същите, доколкото обемът на процесуални действия, които обичайно се извършват по тези дела, е напълно несравним с останалите дела. Актът, с който съдия се отвежда от делото, не подлежи на инстанционен контрол, респ. единственият начин да се спре практиката на т.н. „масовите отводи“, която практика създава сериозни пречки в правораздаването, е посредством обективна и подробна оценка на основателността на всички отводи на съдиите при тяхната атестация, като констатирането на неоснователни отводи (каквито съобразно трайната практика на ВКС безспорно са т.н. „масови отводи“ по делата на недобросъвестни страни) да е от реално значение при оценка работата на съдиите“.

Така, според тях, ще се прекрати или поне значително ще се ограничи практиката на „масовите отводи“ и би довело до значително подобряване качеството и срочността на правораздаването, а и до по-равномерното натоварване между съдиите.

Преди година правната комисия на ВСС обсъди мерки срещу злоупотребата с право от някои ищци по дела, които използват обиден и унизителен език към съдиите. Тогава от съвета излязоха с няколко идеи, но те бяха свързани с промени в Гражданския процесуален кодекс. Сред предложенията бяха исковата молба или жалбата да не се допуска и делото да се прекратява при използване на недопустим език в нея, или да се приемат за нередовни, както и да се предвидят наказателни мерки срещу употребяващите обиден език в съдебното производство. Предложенията на съвета на този етап са само на хартия.

27
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
колега
колега
17 януари 2020 16:33
Гост

Абсолютно съм съгласна! Това предложение беше в концепцията на съдия Светла Петкова при представянето на концепциите пред НС на кандидатите за нов ВСС. Още тогава /около 2012г, мисля/ ме впечатли, но не му се обърна внимание. Поздравления на колегите. И, разбира се, на Лекс.бг

Анонимен
Анонимен
14 януари 2020 16:11
Гост

Проблемът с масовите отводи трябва да бъде разрешен законодателно. И в други държави има луди, но там не им позволяват да си играят с правосъдието. Що се отнася до неравномерната натовареност, тя се дължи на системата, по която се разпределят дела, която не отчита нормата за натовареност. Съдиите, които гледат масови отводи, получават по-малко от другите дела, в сравнение с останалите си колеги. Така след като години наред са трупали отводи, изведнъж се отвеждат от тези дела към края на годината и се оказват с около 100 дела по-малко в състава, надхитрили системата, която за предишни години не ги изравнява.

Пенчо
Пенчо
13 януари 2020 18:22
Гост

Изключително неадекватно писмо на Льохата и Сашето . Първо , не осмислят проблема , второ , предлагат смехотворно решение и трето , от желание да се подмазват , противоречат на самия ВСС , който отдавна е предложил друго решение на проблема. За тази , които не за запознати с проблема – това не са никакви „дела“ , това са ИЗСТЪПЛЕНИЯ И ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ на лица като М.Д. , Н.Н. и починалия Божков . Псуват , обиждат и образуват по стотици дела. По всякакъв начин злоупотребяват и пречат да се гледа делото . Изходът е прост и ВСС го знае –… Покажи целия коментар »

Стойчо
Стойчо
14 януари 2020 8:55
Гост

Последното Ви изречение е есенцията 🙂 Вие да не си късате нервите, друг да го прави … защото сам сте преценил, че не ви се занимава. Браво! Похвално!

Пенчо
Пенчо
14 януари 2020 9:37
Гост

Ами не знаеш за какво става въпрос . Едно е да си кютиш в Перник и Кюстендил и да ти дадат 1-2 дела на Лорда . Друго е да си в СРС или СГС и да престанеш да си правиш отвод – получаваш 50 дела на Лорда в рамките на ЕДНА СЕДМИЦА . Другата седмица – още 50 дела . Накрая на годината завършваш с поне 150 дела нови разпределени дела повече от останалите си колеги , защото компютърът не смогва да те изравни . Знам , че е дразнещо да ви пращат такива дела , но в София идеята… Покажи целия коментар »

НеПенка
НеПенка
14 януари 2020 10:45
Гост

Прав си …правилата на Алексей няма как да елиминират скатавките в съда. Човек или има съзнание на съдия или не. Пенчовци не трябва да бъдат допускани в системата, те са решили, че съдийската работа значи топъл, удобен кабинет, добри доходи, пък трудните дела ще ги гледат балъците, които не са се сетили да си направят отвод.

Пенчо
Пенчо
14 януари 2020 12:12
Гост

Ами стани съдия , решавай по 70-80 дела на месец в продължение на 20 години и тогава ще видим . Такива форумни „герои“ сме ги виждали , първи налазват мишите дупки , но от другите изискват всекидневен героизъм .

НеПенка
НеПенка
14 януари 2020 13:09
Гост

Съдия съм. А ти след като сам признаваш, че не си в състояние да си изпълняваш задълженията, подай си молба за напускане.

Стойчо
Стойчо
14 януари 2020 15:00
Гост

По логиката на Пенчо никой не трябва да работи, защото иначе ще му се наложи да работи още повече. Кой ще работи тогава, когато всички станат Пенчовци и се изхитрят и си дават отвод наляво-надясно? Хем е смешно, хем е жалко как трима-четирима луди, ама буквално луди са блокирали съдебната система в най-големите съдилища в страната 🙂

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 14:40
Гост

Масовите отводи са изключително порочна практика. Искрено се надявам това аргументирано предложение да бъде прието.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 14:38
Гост

В крайна сметка отводът просто е прехвърляне на топката на друг колега. Което само по себе си е бягане от отговорност.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 14:36
Гост

Да, много рационално предложение. Така удрят недобросъвестните съдии по слабото място. За тях атестациите са изключително важни.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 14:35
Гост

Не бива непредубедеността на съда да се използва като повод за отвод.

проблем
проблем
13 януари 2020 14:33
Гост

Не че Трифонов и Ангелов не са прави, но има и друг момент – че тези болни хора се използват от злите сили. Един съдия, който не си направи отвод, а реши да гледа делото, беше подложен на цялостна данъчна проверка след сигнал на „болен мозък“ до НАП. Вярно е, че не се случва на всички, а тези сигнали се използват с оглед личността на съдията, но и този момент би трябвало да се отчита някак.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 14:32
Гост

Висящи са няколко хиляди дела! И то само заради безотговорно отношение. Не само да им отнемат точки, направо трябва да им образуват дисциплинарки.

анонимен
анонимен
13 януари 2020 14:26
Гост

Този проблем стои от години. И ВСС само го наблюдава отстрани, без да предприеме реални мерки. Дано поне сега направят нещо, защото положението е нетърпимо.

запознат
запознат
13 януари 2020 14:28
Гост

Какво се учудваш. ВСС е просто един наблюдател за повечето процеси, които текат в съдебната система. От време на време подемат някоя инициатива, но при първата трудност я зарязват. От този орган няма ползи

Георгиев
Георгиев
13 януари 2020 14:41
Гост

Съгласен! Заседанията им по някога са пълен фарс.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 14:21
Гост

Похвална инициатива, след толкова години някой да се опита да направи нещо реално срещу това безобразие. Дано има успех.

анонимен
анонимен
13 януари 2020 14:05
Гост

Да споменем ли едни от най-честите злоупотребяващи с правото – Момчил Добрев и Емил Милев-Крокодила.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 14:17
Гост

„Лорд, проф., д-р“ Добрев е култов просто.

хъм
хъм
13 януари 2020 14:31
Гост

Съдиите не го намират за култов, правят си отвод. Аз не бих. Ще му отхвърля исканията и ще гледам делото, пък той каквото иска да прави после. Ще викна и съдебна охрана в залата, задължително ще има и звукозапис и, ако трябва, ще го разпространя. На такива хора номерата въобще не трябва да минават, не трябва да се учат, че всичко им е позволено.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 16:17
Гост

В продължение на години разглеждах делата му. Още няколко човека го правят в СГС. Аз се принудих да се отведа само защото този човек откри домашния ми адрес, адресите на мои роднини и се наложи да подам сигнал. Ние съдиите сме длъжни да търпим, но не и близките ни. За съжаление годините, в които номерата на лорда минаваха, той е усвоил доста техники, с които да постига целта си-отвод на съдебния състав. Проблемът с масовите отводи не е само на съдиите, а е проблем, който трябва да намери различно решение от това да бъдем принуждавани да търпим всякакви издевателства и… Покажи целия коментар »

Пенчо
Пенчо
13 януари 2020 18:53
Гост

Да , така е . Хората , включително адвокатите, не са запознати с проблема , а той е много сериозен . Мислят си , че това за 2-3 дела , които само да се напънат 2-3 съдии – и готово . Става въпрос за ХИЛЯДИ ДЕЛА – само Божков и М.Д. имат по 300-400 дела , а Крокодила – поне 800 дела. Много хора опитаха да гледат тези дела , но напр.Крокодила веднага завежда дела срещу тебе и ти иска отвод . Само прекратяване на тези дела , друг изход няма . Ако утре се появят 100 човека като Крокодила… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 януари 2020 19:26
Гост

И само да допълня. Разглеждането на тези дела е доста трудно, не защото са сложни от фактическа и правна страна, а защото “масовите ищци” нямат желание делата им да бъдат разгледани. Когато някой ми казва, че трябва съдията да е смел и устойчив, никога не е разглеждал такъв тип дела. Без адекватно изменение на процесуалните закони, ограничаващи злоупотребата с право на иск, без адекватни норми за санкция на страните, които си позволяват недопустим език, без адекватна защита на съдиите при очевидна заплаха, няма да стане нищо. Пука ми за точките. Не работя за тях. По-лошото е, че усилията за разглеждане… Покажи целия коментар »

Пенчо
Пенчо
13 януари 2020 19:59
Гост

Така е , цялото усилие е излишно. Крокодилът е хванал едно топче с карирани листа и по цял ден пише ли , пише . Ако утре избяга докато го конвоират в съда , кой ще поеме отговорност . И не е само той – осъдени на доживотен затвор всеки ден са в съда и държавата плаща на съдебна охрана бензин и надници да ги разхожда . Трябва да се вземат мерки и да се променят доста закони . Като начало – конферентни връзки със затворниците вместо да идват лично и връщане на искови молби с обиден език . Не може… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
13 януари 2020 14:04
Гост

Няма как да не се съглася с всеки един довод, посочен в предложението. Дори, четейки, ми се струва, че отнемането на 5 точки е малко. Съдиите не може да се поддават на натиск от недобросъвестна страна, защото за мен това е натиск, на който съдиите се огъват.