Паркирането на превозно средство в гараж е вид използване на автомобила и затова ако то се самозапали и причини щети, те се покриват от автомобилната застраховка „Гражданска отговорност“. Това най-общо заяви Съдът на Европейския съюз в свое решение по казус от Испания.

През август 2013 г. паркиранa в частния гараж на сграда кола, която не е била в движение от повече от 24 часа, се запалва и предизвиква сериозни щети. Пожарът е причинен от електрическата система на автомобила. Собственикът му е сключил застраховка „Гражданска отговорност“ с компанията Línea Directa Aseguradora, S.A. Сградата, пострадала от самозапалването на колата, пък е застрахована към Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros .

Segurcaixa плаща обезщетение от 44 704,34 евро на собственика на сградата. Но през март 2014 г. компанията предявява иск срещу Línea Directa, като иска застрахователят по „Гражданска отговорност“ да бъде осъден да му възстанови изплатената компенсация, с мотива че щетата е причинена от произшествие при използването на превозно средство.

Първоинстанционният съд отхвърля иска, но след въззивно обжалване Línea Directa е осъдена да плати на Segurcaixa. Втората инстанция приема, че „случай на запалване на временно паркирано в частен гараж превозно средство, когато причините за запалването са в самото превозно средство и то е настъпило без намеса на трети лица“, представлява „произшествие при използването на превозно средство“ по смисъла на испанското право.

Línea Directa подава жалба срещу това съдебно решение пред Върховния съд, тъй като има съмнения за това как трябва да се тълкува понятието „използване на превозни средства“ в директивата за „Гражданска отговорност“.

С решението си от днес Съдът на ЕС прие, че то включва случай, в който превозно средство, паркирано в частен гараж на сграда, се запалва и предизвиква пожар, причинен от електрическата система на превозното средство и нанесъл вреди на тази сграда, въпреки че превозното средство не е местено повече от 24 часа преди избухването на пожара.

Най-напред съдът напомня, че „използване на превозни средства“ е самостоятелно понятие на правото на съюза и неговото тълкуване не може да бъде оставено на преценката на всяка държава членка. Той подчертава също така, че целта за защита на пострадалите от произшествия, предизвикани от тези превозни средства, винаги и все по-настойчиво е преследвана от законодателя на съюза. Съдът отбелязва, че съгласно неговата практика „използване на превозни средства“ не обхваща само хипотезите на движение по пътищата, а всяко използване на превозно средство в съответствие с обичайната му функция и по-специално всяко използване на превозно средство като средство за транспорт.

„От една страна, фактът, че участвалото в произшествие превозно средство не се е движело към момента на настъпване на произшествието, сам по себе си не изключва възможността използването на това превозно средство към този момент да е съобразено с функцията му на средство за транспорт. От друга страна, от нито една разпоредба на директивата не следва, че задължението за сключване на застраховка и защитата, която това задължение цели да осигури на пострадалите от произшествия, причинени от моторни превозни средства, важат само за хипотезите на използване на такива превозни средства на определени терени или пътища“, подчертава съдът в Люксембург.

И стига до извода, че обхватът на понятието „използване на превозни средства“ по смисъла на директивата не зависи от характеристиките на терена, на който се използва то, и по-специално от това, че към момента на произшествието е било спряно и се е намирало на паркинг.

Паркирането и периодът, в който превозното средство не се движи, са нормални и необходими етапи, присъщи за използването му като средство за транспорт, посочва СЕС. И пише: „Така превозното средство по принцип е използвано съобразно с функцията му на средство за транспорт, когато е паркирано между две придвижвания“.

Така съдът заключава, че паркирането на автомобила в частен гараж е използване съобразно с функцията на средство за транспорт. „Този извод не се опровергава от обстоятелството, че превозното средство е било паркирано повече от 24 часа в този гараж, тъй като паркирането на превозно средство предполага, че то ще бъде спряно, понякога за дълго, до следващото му придвижване“, пише в решението.

А за това, че разглежданото произшествие е следствие от пожар, причинен от електрическата система на колата, СЕС заявява, че след като тя отговаря на определението за „превозно средство“ по смисъла на директивата, няма основание да се установява коя от частите ѝ е предизвикала вредоносното събитие.

6
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Разкош
Разкош
24 юни 2019 15:02
Гост

Красиво е правото, когато се прилага от добри професионалисти, мислещи и тълкуващи нормите с оглед на реалността.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 12:56
Гост

Мъдро решение. Все пак собственикът на МПС-то няма никаква вина за самозапалването на колата. А все някой трябва да изплати обезщетение на потърпевшите.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 12:57
Гост

И вълкът сит и агнето-цяло.

Анонимен
Анонимен
20 юни 2019 12:53
Гост

Мъка ми е за застрахователите. Те и без това не са много словоохотливи, когато трябва да изплащат застраховка.

Ники
Ники
20 юни 2019 13:27
Гост

Бъдете сигурен, че българските застрахователи последни ще се съобразят с това решение.

прогноза
прогноза
20 юни 2019 14:25
Гост

сега ще започне един вой, ето парите за ГО не стигат, ние и сега работим на загуба. хайде пак да вдигнем цените, ама този път не заради тълкувателно решение на вкс, а заради решение на сес. Ох тези гадове в Люксембург, изобщо не разбират за какво става дума… как изнемогва българският застраховател, та сега ще го карат да плаща и за паркирали коли! те за такива в движение отказват