Съдът на Европейския съд (СЕС) прекрати делото, което образува през лятото по серия от въпроси, свързани със закриването на специализираните съдилища и прокуратури (определението виж тук). То беше по преюдициално запитване на съдията от Специализирания наказателен съд (СНС) Пенка Велинова, която сега е в Административен съд София-град. Сега обаче е разпределено на съдия от Софийския градски съд и той е оттеглил питането до съда в Люксембург.

Делото, по което беше отправено преюдициалното запитване в началото на юни, е това срещу Михаил Михайлов от Стара Загора, който през 2018 г. пред Съдебната палата в София запали българското знаме, а после уринира върху него. Всичко това беше заснето и видеозаписът беше разпространен от него в социалните мрежи. Така той беше обвинен за опетняване на националния флаг и за хулиганство (чл. 108, ал. 2 и чл. 325, ал. 2 НК).

Делото има дълга история в съдебна фаза. СНС първо осъжда Михайлов на две години затвор. Апелативният спецсъд обаче отменя присъдата и връща делото на първата инстанция, защото е гледано от съдия и двама заседатели, вместо от едноличен състав. При второто разглеждане СНС постановява условна присъда – една година и десет месеца лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок. Втората инстанция изменя присъдата, но наказанието остава същото. Върховният касационен съд обаче отменя решението, защото приема, че въз основа на приетата по делото съдебно-психиатрична експертиза не може да се изясни дали Михайлов е вменяем. Така делото отново отива в СНС, а той пък го връща на прокуратурата. Назначена е нова експертиза, която заключава, че Михайлов е вменяем. Подсъдимият обаче иска отвод на съда, тъй като е предявил иск срещу СНС за 500 000 лв. за незаконно задържане.

В тази ситуация Пенка Велинова сезира съда в Люксембург. Тя постави пет въпроса и част от тях са свързани с конкретната ситуация с делото на Михаил Михайлов – дали наказателният съд е независим и безпристрастен, ако е ответник по иск за обезщетение на подсъдим по делото, който е основан на твърдения за допуснато нарушение в дейността на същия съд. Останалите въпросите обаче бяха свързани със закриването на специализираното правосъдие – за това независими ли са магистратите в СНС, в периода след приемането на закона за закриването му до фактическото прекратяване на дейността му, както и въобще допуска ли правото на ЕС да се закриват органи на съдебната власт по начина, по който това се случи със специализираните съд и прокуратура (пълния текст на преюдициалното запитване виж тук). Ето какво попита спецсъдът:

  1. Следва ли чл. 2, чл. 6, § 1 и 3, чл. 19, пap. 1, ал. 2 от ДЕС, вр. чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкуват в смисъл, че не представлява независим и безпристрастен съд, по смисъла на правото на Европейски съюз, съд, който разглежда наказателно дело, ако по същото време е ответник и по иск за обезщетение на подсъдим по това дело, който иск е основан на твърдения за допуснато нарушение в дейността на същия съд или в дейността на съд. чийто правоприемник е, при разглеждане на същото или друго наказателно дело, или който би носил имуществена отговорност, ако искът бъде уважен;
  2. Ако е така, трябва ли посочените разпоредби от правото на Съюза да се тълкуват в смисъл, че такава юрисдикция не може да продължи с разглеждането на наказателното производство, включително и да постанови акт по същество, както и какви биха били последиците за постановените от тази юрисдикция процесуални актове и актове по същество, в случай че не се отведе;
  3. Следва ли чл. 2, чл. 6, § 1 и 3, чл. 19, пap. 1, ал. 2 от ДЕС, вр. чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, да се тълкуват в смисъл, че се накърнява независимостта на съд, който е закрит с приетото изменение на Закона за съдебната власт (ДВ бр. 32/26.04.2022 г., чието изпълнение е отложено до 27.07.2022г.), но съдиите следва да продължат да разглеждат разпределяните им до тази дата дела, както и да продължат да разглеждат след тази дата делата на същата институция, по които са провели разпоредителни заседания, при положение че мотивите за закриване на съда са, че така се гарантира конституционният принцип за независимост на съдебната власт и защитата на конституционните права на гражданите и не са изложени надлежни аргументи, какви факти водят до извод за нарушаване на тези принципи;
  4. Трябва ли посочените разпоредби от правото на Съюза да се тълкуват в смисъл, че не допускат национални разпоредби като посочените в Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г., чието изпълнение е отложено до [27].07.2022 г.), които водят до пълното закриване като самостоятелен орган на съдебната власт в България (на Специализирания наказателен съд), с посочените мотиви и до преместването на съдиите, (включително и този от съдебния състав, разглеждаш конкретното наказателно дело), от тази юрисдикция в различни съдилищa, включително и в такива с голяма отдалеченост от мястото, където правораздават понастоящем, на територията на цялата страна, без предварителна конкретика за съответното населено място, без съгласието на съдиите и при законодателно предвидени само за тези магистрати ограничения относно максималния брой от тях, които може да бъдат преназначени в един орган на съдебната власт;
  5. Ако това е така, и с оглед на предимството на правото на Съюза, какви следва да са процесуалните действия на магистратите от закриваните съдилища? Какви биха били последиците за процесуалните произнасяния по делата на закриваната юрисдикция, които следва да се довършат, и за крайните актове по тях?

Както е известно, спецсъдът престана да съществува от 28 юли 2022 г. Делата му бяха поети от Софийския градски съд и това срещу Михаил Михайлов е разпределено на съдия Тони Гетов.

Сега съдия Гетов е отменил определението за сезирането на СЕС и е оттеглил отправеното от СНС преюдициално запитване.

За първите два въпроса, свързани със заведеното от подсъдимия дело за вреди срещу спецсъдилищата и прокуратурата, той приема, че са загубили актуалност. Причината за това – граждански иск не е насочен към СГС и той не е страна по делото и следователно няма основание за тълкуване на безпристрастността и независимостта на съдиите в градския съд.

Що се отнася до трите въпроса, свързани със закриването на спецсъда, съдия Тони Гетов приема, че те са решени законодателно и по никакъв начин не се отнасят до предмета на делото срещу Михайлов.

67
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Съдия от прованса
Съдия от прованса
09 декември 2022 14:24
Гост

Еее, завистта си е голям проблем в съдебната система!

Анонимен
Анонимен
09 декември 2022 9:33
Гост

Въпроси: Защо П.В. и цялото ръководство на Спец. са преместени в АССГ? Защо на конкурса нямаше класиран съдия, който е разглеждал и решавал НАХД, а само ченгета, съпруги и тем подобни? Защо определени като поръчкови и неефективни съдии от Спец., който беше първа инстанция, са повишени в СГС и СОС, без конкурс и разглеждат въззивни дела? Знам, че са реторични, но ме е гнус от лицемерие, нагаждачество, подмазвачество и интересчийство!

Съдия от прованса
Съдия от прованса
09 декември 2022 9:46
Гост

Е ти що не се явяваш на конкурси, а пишеш по форуми? И като ти е писнало, що се криеш и мишкуваш. Но си прав за едно- мърдане от СРС няма да има близките десет години.pKnMC

Анонимен
Анонимен
09 декември 2022 9:53
Гост

Въпросите са глупави, а не риторични. Съдиите от СНС, след обявяване на частите на ЗИДЗСВ за квотния принцип за противоконституционни, са преназначени в съдилищата, за които са подали заявление. Които са от нивото на СНС. А конкурсите за АССГ са спечелени от тези, които са най- високо оценени от конкурсната комисия.

Анонимен
Анонимен
09 декември 2022 10:57
Гост

Няма глупави въпроси, а глупави отговори!

Адвокат
Адвокат
09 декември 2022 8:16
Гост

Поизложил се е колегата Гетов в съжденията защо не трябва да задава въпросите

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 21:26
Гост

Колеги, били сте съдии и преди СЕС да допълва закони и да е някаква висша воля, извор на мъдрост и правота. Защо и вие се увлякохте по тези запитвания, да не би да е защото така делото е на трупчета и горещият въпрос няма да е ваш проблем!? Срамота, колеги! Който го е страх, да не ходи в гората!

Адвокат
Адвокат
08 декември 2022 23:05
Гост

Не знаех, че е срамно да се пита СЕС. По скоро в случая притеснението е, че решението на СЕС ще е срамно за някои

Анонимен
Анонимен
09 декември 2022 0:31
Гост

И от какво точно да ги е страх колегите? Какво страшно има в това дело? Не ставайте смешен. Не съдят бос на организираната престъпност в България.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:44
Гост

Питай, този път като съдия от Административен съд, във връзка с неплатена глоба от КАТ !!!! Пак същото , Пенке…..

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:47
Гост

Задължително

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:42
Гост

Пенке, Пенке…..пита пак!!!

Съдия от прованса
Съдия от прованса
08 декември 2022 13:51
Гост

Прочетох преюдициалното от страницата на СЕС. Браво на колегата, добре е описал българската законодателна среда и как се прави съдебна реформа в България! Вече сме се изложили пред чужденците, но така и трябва!

съдия
съдия
08 декември 2022 13:54
Гост

Дайте номера на делото пред СЕС.Лекс не дава линк към делото, което вероятно не е случайно и ми предизвика двойно интереса.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 14:05
Гост

https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf;jsessionid=125D826DF58C4A3148D76680B0511DA0?id=C%3B373%3B22%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0373%2FR&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=373&for=&jge=&dates=&language=bg&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=bg&lg=&cid=17964
Тук може да прочетете преюдициалното запитване и допълнението към него и определението за прекратяване на делото, след оттеглянето на питането от СГС(по първото дело).

съдия
съдия
08 декември 2022 14:18
Гост

Дайте линк и към другите преюдициално на СНС, които са по същите въпроси.

чети внимателно
чети внимателно
08 декември 2022 16:52
Гост

Е как да няма линк като е сложен линк към определението в статията в първото изречение!!! Там е посочен и номерът на делото. Има линк и към преюдициалното запитване.

Срам
Срам
08 декември 2022 14:08
Гост

За кой ли път се излагаме.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 18:08
Гост

Прочетох го на английски на страницата.Вероятно на европейските съдии ще им настръхне косата, а може и да не съм прав, може да констатират, че въпреки пораждането на известно безпокойство, нещата не са толкова зле .Защото преюдициалното е оттеглено, но вече е прочетено и дори има становища на някои държави и на ЕК

Тътияна Пи-тончева
Тътияна Пи-тончева
08 декември 2022 13:40
Гост

ТИЕ СЕ ОСРАЪ

Гост от чужбина
Гост от чужбина
08 декември 2022 13:26
Гост

Хубаво ще бъде лекс нюз да си проверява в пълнота фактите преди да публикува статии. Изкривява се информацията и се заблуждава аудиторията. Има и второ преюдициално запитване сходно с оттегленото.

съдия СГС
съдия СГС
08 декември 2022 13:45
Гост

Лекс си има своите интереси и своето лоби да поднесе информацията по определен начин.Това не е изненада, но ме озадачава поведението на колегата Гетов, който е оттеглил и въпросите, които се отнасят за Софийски градски съд, тъй като мотивите му са погрешни.Делото, което подсъдимия води срещу СНС, всъщност се прехвърля като ответник на СГС заради правоприемство. Надявам се да е недоглеждане, а не заради лоши съветници.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 14:00
Гост

Не е недоглеждане. В питането много подробно е обяснено, че след закриване на СНС ответник по делото, според предвиденото правоприемство, ще стане СГС, в който наказателното дело следва да се води при условията на специална подсъдност за едното престъпление, както и че ако бъде уважен иска, обезщетението ще се заплати от бюджета на СГС. Според решението на ЕСПЧ по делото Господинов срещу България, на което се базира искането за отвод на всички магистрати от Специализирания съд, това е проблем.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:54
Гост

Колега съдия от СГС,
ако го нямаше СЕС да ви дава акъл, как щяхте да правораздавате…а ? Да не забравяме, че понякога е удобен повод просто да се спре делото и да чакаме по-знаещите от вас, какво ще ви кажат.
И две думи за правоприемството към СГС, то е факт, който не само вие сте забелязал. Става дума обаче за безпристрастност на СЪДИИ – където няма „правоприемство“, а не на съда.
Но може и да греша, питайте и вие СЕС

Анонимен
Анонимен
09 декември 2022 0:23
Гост

Нещо, май не сте прочели нито преюдициалното запитване, нито решението на ЕСПЧ, което е едно от основанията за искане на отвод. Не е проблем. Днес рядко някой чете преди да коментира.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:47
Гост

Второто запитване пак ли е от Пенка ….

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 17:27
Гост

Не

Ха ха ха
Ха ха ха
08 декември 2022 12:56
Гост

Тая сага стана като оная сага с Масларова. Прокуратурата и търсеше едни 15 000 лв., ама Орешарски я наказал с 500лв. След това Панов разпореди, че на Масларова не можело да се налагат две наказания… Така останаха 500лв., но тя и тях оспори.

Справедливост ли?… Мечти, мечти.

Уточнение
Уточнение
08 декември 2022 13:23
Гост

Обвинението към Масларова беше за присвояване на държавни средства в размер на 11 милиона. лв.

Коста
Коста
08 декември 2022 14:09
Гост

Отново двоен аршин.

Кицата
Кицата
08 декември 2022 12:11
Гост

Има второ питане с аналогични мотиви към СЕС което няма как да бъде оттеглено вече от СГС тъй като съдебният състав по него не е смен. Обърнете внимание и на този факт, моля. Лекс.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 11:48
Гост

Лекс.бг, защо проявихте интерес към запитването едва при оттеглянето му от СГС? Не се притеснявайте – има образувано дело в СЕС по второ преюдициално запитване със същите въпроси и фактология и него СГС не може да оттегли.

Юрист
Юрист
08 декември 2022 12:07
Гост

Може ли да ми напишете номера на делото пред СЕС? Благодаря

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 12:21
Гост

Намери си го сам 🙂 Няма защо да Ви улеснявам. Както казах – има второ дело пред СЕС. Въпросите, касещи независимостта на Специализирания съд, са същите. Изложените факти – също. Не са зададени първите два въпроса, защото по второто дело няма такъв казус.

наивник
наивник
08 декември 2022 12:34
Гост

Благодаря за колегиалното отношение. Мислех, че това е форум, в който юристите освен да се правят на интересни, целят и да са си взаимно полезни.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 15:19
Гост

Който твърди, че има второ преюдициално, да го докаже. А уж били съдии

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 15:34
Гост

Няма нужда да го доказвам. Знам, че има второ дело, защото съм от бившите специализирани съдии. Знам и по кое наказателно дело е. Знам също, че описаните факти и въпросите са същите, като тези по прекратеното дело. Засега това.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:56
Гост

Пич, ти си супер. Тотален връх! Съжалявам, че вече не си специален. Заради оформилата се тук дискусия, прерових сайта на СЕС и ей богу, както казвахме в Левски, не го намерих това второто запитване. На Пенка Велинова излиза одма, а това – мистерия. Но аз специален никога не съм бил и не ща да бъда, сигурно затова не го намирам.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 17:30
Гост

Не излиза, защото не са преведени и качени документите. След около месец ще го разпознаеш.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 17:53
Гост

А тогава какво плюете лекса, че не го знае. Аз като съдия не го намирам и не знам за него. Като гледам статията само официална информация от СЕС има – определение от сайта на съда и преюдициално запитване от сайта на съда. И това е нормално. Няма как да намериш нещо, което не е качено, а и самият съдия, подал запитването, не го е разгласил.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 18:12
Гост

Не плюя по Лекса. Просто констатирам, че не писаха за преюдициалното запитване, когато беше направено, въпреки, че имаха информация, а едва сега- когато беше оттеглено и информирам, че има второ. Тяхно право е – те определят редакционната си политика. Но и аз не съм длъжен да ги улеснявам да намерят второто дело
То не е тайна. Страните знаят за него. Като качат документите всеки, който има интерес, ще го намери.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2022 21:00
Гост

Има второ и състава по него не е сменен! По делата ще ги познаете! И не, не е повишение, за повечето съдии от спец- а е незаслужено наказание- не са свикнали и не се мотивират от кокошкарски дела и от курнишки психоклимат, през който се чува високомерно кудкудякане и кукуригане. Интересно на база какво е това нереално самочувствие и претенции. Не е повишение, по- скоро стагнация и задържане в професионално отношение, а в културно- назадване!

Съдия РС
Съдия РС
08 декември 2022 11:47
Гост

Само че СГС е правоприемник на СНС и ще встъпи в гражданското дело

Въпросите на спеца
Въпросите на спеца
08 декември 2022 11:38
Гост

Докладчикът от специализирания съд, формулирала въпросите, беше преместена /по нейно желание/ в „отдалечен на голямо разстояние“ съд от Черковна – Адм. съд София – град. Толкова за прословутото „разселване“, което продължава да е използвана и от Гешев мантра

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 13:12
Гост

Разселването не стана, защото съдиите и прокурорите дадоха отпор в Правна комисия. Така става обикновено с идеите на ДБ и ССБ, вместо да извадят очи изписаха вежди и си закотвиха привържениците си веки веков на районно и окръжно ниво.

4567
4567
08 декември 2022 15:23
Гост

Да бъдем точни – разселването беше предложено от Продължваме промяната. Мога да посоча и конкретно име, защото съм запознат със случая.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 16:08
Гост

Би било интересно да го посочите.

Въпрос 2
Въпрос 2
08 декември 2022 17:03
Гост

Питащата също беше в Правна комисия. Като е видяла, че разселване няма да има, защо тогава е задала въпроса? Нали героичният отпор е дал резултат

съдия
съдия
08 декември 2022 17:55
Гост

Защото закона бе приет с разселване.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2022 21:07
Гост

Ами те за всичко са така, затова и вече редовите съдии не ги понасят, останали са само немного интерес чиито със спорта ментална уредност на по- високо ниво, но сериозни материални интереси, на по- високо кариерно ниво, но предвид металните им особености, са на път да изпаднат в пълна изолация.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 11:35
Гост

То беше и безсмислено, излишно и глупаво да се пита.
Остава от Лйксембург да ни казват и какви съдилища даотваряме и да ни пишат какво да има по законите ни за щяло и нещяло.

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 11:51
Гост

Само че питанията на специализирания са три или четири по този въпрос и другите не са оттеглени, защото са на съдии, които си доглеждат делата.

Тътияна Пи-тончева
Тътияна Пи-тончева
08 декември 2022 11:27
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 13:14
Гост

Е, не можаха да надскочат Градския по зловредни елементи!

Иван
Иван
08 декември 2022 11:22
Гост

Браво

Запитвае
Запитвае
08 декември 2022 11:21
Гост

Кашата е пълна. Аз живея в тази държава. Защо го правя?

Йори
Йори
08 декември 2022 14:11
Гост

И аз така. Надеждата умира последна.

Хирошимко
Хирошимко
08 декември 2022 11:21
Гост

Чудесно. Питаме после ами се отказваме

Живко от Чешме
Живко от Чешме
08 декември 2022 11:20
Гост

И по-добре, че сме спряли да питаме. Излагаме се, излагаме

Лена
Лена
08 декември 2022 11:20
Гост

Стига с ия спецсъдове бе. Никаква работа не вършеха

Бисер
Бисер
08 декември 2022 14:12
Гост

Вършеха, обаче не на когото трябва. Пълни поъчковци.

Nina
Nina
08 декември 2022 11:20
Гост

Само питаме. Това е. Каквоот кажат

Сабайон
Сабайон
08 декември 2022 11:19
Гост

И таз добра

Ferdinand
Ferdinand
08 декември 2022 11:17
Гост

Градския съд е съставен само от нехранимайковци

Анонимен
Анонимен
08 декември 2022 12:06
Гост

Така е!

Анонимен
Анонимен
11 декември 2022 21:10
Гост

О, хранят майка и още как- не се пропуска и едно дело без хранилка, това наложи едно време създаването на спецовете.

Кира
Кира
08 декември 2022 11:16
Гост

Хахахахаха!