В производствата по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) да се присъждат разноски. Намерението наесен да внесе предложение за промяна на закона в този смисъл заяви пред „Лекс“ депутатът от ДПС Хамид Хамид.

Сега съдът няма право да осъди административния орган, който е наложил на гражданин или юридическо лице незаконна глоба или имуществена санкция, да им плати разходите, които са направили, за да водят дела и тя да бъде отменена. Така след като наказателното постановление „падне“, единственият начин да си получат парите за разноски е да заведат иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Така на практика за тях се води цял нов процес – често на две инстанции.

През последните години разноските по ЗАНН станаха предмет на тълкувателни решения на Върховния административен съд (ВАС).

След създаването на административните съдилища и промяната в ЗАНН, с която от 2007 г. те станаха втора инстанция по административнонаказателните дела, ВАС излезе с тълкувателно решение (по т.д. №7/2008 г.), че въпреки новата подсъдност, разноски продължават да не се присъждат. Основният мотив беше, че по тези производства се прилагат правилата на Наказателно-процесуалния кодекс.

След това в тълкувателно решение от 15 март 2017 г. (по т.д. №2/2016 г.) върховните съдии постановиха, че при исковете по ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им са пряка и непосредствена последица от увреждането. Така се сложи край на споровете в практиката дали в делата по ЗОДОВ, които се завеждат след отмяна на глоба или имуществена санкция, може да се претендира обезщетение за хонорара, който е получил адвоката в производството по ЗАНН.

Това тълкувателно решение е довело до лавина от искове за разноските, които са понесли граждани, при обжалването на впоследствие отменени като незаконосъобразни наказателни постановления – най-вече за платен адвокатски хонорар. „Имам информация от административните съдилища, че делата по ЗОДОВ вследствие на отменени наказателни постановления се увеличават главоломно“, обясни Хамид Хамид и посочи, че именно разговорите с административни съдии са го мотивирали да предложи промяна в ЗАНН.

Новата разпоредба най-вероятно ще гласи: „В производствата по ЗАНН се присъждат разноски, така както са направени от страните“. Хамид обаче обясни, че преди да внесе предложението си за промяна в закона ще поиска информация от ВАС, прокуратурата и Министерството на финансите за броя на делата по ЗОДОВ и на отменените наказателни постановления, както и за платените впоследствие обезщетения. „Нека колегите да могат да си направят изводите“, каза Хамид.

„Лекс“ се обърна към председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков, който също потвърди, че делата по ЗОДОВ след отмяната на наказателни постановления, в които се търси обезщетение за направените разноски, непрекъснато се увеличават. Той посочи, че не разполага със статистика колко такива са разгледани през последната година, но заяви: „Само в настоящия момент, само във ВАС има 60-70 висящи дела по искове за разноски по ЗАНН. Да не говорим колко са висящи пред административните съдилища, колко още ще дойдат във ВАС и колко вече са решени“.

„Това са абсолютно еднотипни и абсолютно излишни дела, които товарят не само съдилищата, но и бюджета“, обясни председателят на ВАС.

Увеличението в пъти на разноските, до което води „завъртането“ на отделно производство за разноските, е другият мотив за промяната в ЗАНН, който изтъква и Хамид Хамид.

Заради невъзможността да се присъждат разноски по делата срещу наказателни постановления, отсрещната страна не може да направи възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, съответно съдът не може да го намали като несъответно на фактическата и правната сложност на делото. Председателят на ВАС дава пример: „Ако за глоба от 200 лв. съм ангажирал адвокат с възнаграждение 1000 лв., сега нито районният, нито административният съд могат да преценят дали тези разноски са адекватни, или не, тъй като нямат право да ги присъдят. Ако можеха да се произнасят по разноските, това възнаграждение щеше да бъде намалено поради прекомерност“.

Впоследствие то се явява пряка вреда, чието обезщетение се иска по ЗОДОВ. Това ново дело обичайно се гледа на две инстанции, за които гражданинът също има право да ангажира адвокат и се трупат нови разноски. През това време за тези от административнонаказателното производство текат и лихви.

Така по думите на Георги Чолаков сумата, която накрая плаща държавата след отмененото наказателно постановление, се увеличава два-три пъти.

„Ако бъде регламентирано, че в производствата по ЗАНН се присъждат разноски, ще спестим на бюджета огромни суми, а на съдилищата – стотици дела“, обяснява Хамид Хамид.

Той напомня, че подобна промяна в ЗАНН ще означава и че ако гражданинът загуби делото си срещу наказателното постановление, също ще дължи разноски на административния орган, който го е издал.

11
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
МНЕНИЕ
МНЕНИЕ
05 август 2018 8:41
Гост

Производството по ЗАНН трябва да е безплатно-както и досега. Само така гражданите ще оспорват малките санкции-примерно глоби от 10, 20, 50 лв-защото няма риск сумата да нарасне с разноски, ако загубят делото. ДнеС безрисково можеш да оспориш глоба от 20 лева, но ако се въведат разноски по ЗАНН, и загубиш делото ти ще плащат на админисративмния орган. И няма да има защита срещу малките санкции-а там произволът е огромен. Масово граждани са наказвани от общини, от МВр , от инспекторати -например столчен такъв с малки глоби, тези малки глоби са голям произвол, и ако има риск гражданин, ако загуби делото… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
03 август 2018 22:28
Регистриран

Не само не сте оригинални-с подобни мнения сте твърде крайни.Гореизложеното е резонно и правилно.Чудното е само защо чак сега се сещат.Оч(евидно не са имали време и за тази промяна, но все тая.

принципно добра идея
принципно добра идея
03 август 2018 17:27
Гост

Идеята е добра, но не е нова – в предните парламенти имаше такъв законопроект на П. Славов.
А иначе според мен Чолаков не е прав, че не може да се противодейства на прекомерност в исковото – съдът може да приеме, че над даден размер липсва причинна връзка между обвинението, нуждата от защита и заплащането.

да се помисли
да се помисли
03 август 2018 10:47
Гост

Напълно съм съгласен с аргументите за промяната в ЗАНН, предполагам в чл. 63. Но се опасявам, че това ще означава и въвеждане на такси, предвид разсъжденията в т.д. 7/2008. Дали вместо да изпишем вежди няма да избодем очи?

Петьо
Петьо
03 август 2018 10:41
Гост

Тези дела наистина са в тежест на съдилищата. А разходите много често са неприемливи за бюджета.

Анонимен
Анонимен
03 август 2018 9:52
Гост

Би трябвало да се присъждат разноски и по наказателните дела от общ характер . Адвокатски хонорари се претендират по ЗОДОВ и пред гражданските съдилища .

Анонимен
Анонимен
03 август 2018 9:38
Гост

Би било добре да се приеме предложението. Това ще промени.порочната практика.

Анонимен
Анонимен
03 август 2018 10:37
Гост

Дори да не се получи, има и друг вариант- да се промени НПК.

САК
САК
03 август 2018 8:48
Гост

Това е новина! Някои колеги направиха доста пари, паразитирайки върху елементарни делца за глоби. Пишат се измислени хонорари. Не луд разбира се този, който яде зелника

ВАС
ВАС
03 август 2018 9:35
Гост

А между другото нас ни затрупват с дела.

Анонимен
Анонимен
04 август 2018 19:29
Гост

Да не сте ставали съдии!