Г-н Матеев, поехте една от най-важните комисии в Народното събрание, която играе основна роля за качеството на законодателството. Влошаването му през последните години е една от основните критики на юристите. Какви са най-големите проблеми според Вас, къде се коренят и какво ще направите, за да се променят нещата?

През последните години, аз самият бях сред остро критикуващите качеството на законодателството ни юристи, сблъсквайки се с недомислиците във всеки нов закон или промяна, които трябваше да прилагам в практиката. Едва ли мога да степенувам по важност проблемите, но все по-често се сблъскваме със закони, чиито норми не са точни и еднозначни, а дават възможност за разнопосочни тълкувания.

Много от новоприетите правни норми противоречат на други уредби в други закони, да не говорим, че в голяма степен са в разрез с правните принципи и теории в съответната правна област. Нароиха се закони, които са плод на чужди законодателни решения, нямащи правна традиция у нас или са ужасяващо лош превод на европейски директиви и нормативни документи, използващи буквални преводи на юридически термини, които или нямат аналог в нашето право, или имат такъв, но не се използва коректно в новия закон.

Законодателството ни става все по-непонятно, не само за неспециалистите, които всъщност се явяват негови адресати, но и за юристите, които се опитват да го прилагат, за да се стигне до там, че и Върховният касационен съд, където са събрани най-опитните и знаещи магистрати, да бъде затруднен в тълкуването и да дава взаимоизключващи се решения в различни свои състави.

Най-страшно, разбира се, е, когато един закон е открито лобистки и създаването му не е в отговор на обществена потребност, а само за задоволяване на нечий користен интерес. Други закони бяха плод на популизъм и създават големи трудности в прилагането им, затруднявайки, например търговския оборот, но дават дивиденти на политиците.

Всички тези проблеми могат да бъдат решени само ако в законодателния процес се постави на първо място професионализмът на юристите пред партийните, котерийните и бизнес интереси на определени кръгове и се слуша гласът на научната правна мисъл. Комисията по конституционни и правни въпроси е съставена от прекрасни юристи, най-добрите от всяка парламентарна група и вярвам, че с опита и професионализма на всеки един от тях ще създадем качествено законодателство, стига да оставим на заден план партизанщината и да работим само и единствено в интерес на народа.

Вярно е, че законотворчеството е преди всичко политика, но не един и два пъти сме ставали свидетели на негативните последици, когато дадена сфера се регулира без да се съобразяват становищата на практикуващите в нея. Върховният касационен съд дори беше на път да спре да дава становища по законопроекти, тъй като те не биваха вземани предвид от Народното събрание. Вие ще търсите ли по-активно мнението на специалистите и как виждате тяхната роля в законодателния процес?

Няма как да се вземат законодателни решения и да се урегулира която и да било сфера на обществения живот, без да се вземе предвид становището на специалистите, практикуващи в тази сфера. Абсолютно по всеки законопроект ще бъдат поканени представители на всички, засегнати от регулацията му, субекти, за да изразят становището си по предлаганата регулация. Както казах и при предния си отговор, приоритет имат професионалистите пред политиците и тяхното мнение е важното. Всяко становище ще бъде надлежно представяно, както на членовете на комисията, така и на широката общественост и детайлно обсъждано.

На сайта на Народното събрание все още е обявено, че действа Консултативен съвет по законодателството, съставен от едни от най-добрите специалисти в правната наука, но той от сформирането си на практика е дал становище само по един законопроект. Заради това председателят му проф. Огнян Герджиков дори призова да бъде разпуснат. В новия правилник на Народното събрание не беше предвидено създаването на съвет по законодателството. Ще работите ли за възстановяването на съвета заедно с председателя на Народното събрание Никола Минчев, който също е юрист?  

Да, и аз, с учудване, открих, че на сайта на парламента все още фигурира Консултативният съвет по законодателството, създаден през 2017 г., който трябва да е прекратил съществуването си с изтичане на мандата на 44-то Народно събрание.

Наистина е жалко, че изявени юристи не бяха търсени за становища по законопроектите, приемани от 44-ия парламент и не бяха ползвани за усъвършенстване на законодателството, което достигна своеобразно дъно, от гледна точка на качеството на нормотоворчеството и законодателните похвати. В последните две народни събрания такъв съвет не е конституиран.

Идея на председателя на 47-мия парламент г-н Никола Минчев бе създаването на нов Консултативен съвет, но явно предложението му не успя да си пробие път, сред множеството предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и тази възможност не е предвидена в действащия правилник.

Въпрос на обсъждане е дали да възстановим тепърва съвета, като постоянно действащ, или да създаваме съвети от изявени представители на академичната общност по конкретни поводи и законодателни инициативи, но гласът на доказани и уважавани юристи трябва да бъде чуван често в Народното събрание, ако искаме да повишим нивото на законотворчеството.

Според коалиционното споразумение една от първите задачи пред правната комисия ще са промени в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс, с които да се реформира дейността на Висшия съдебен съвет и да бъдат закрити специализираните съдилища и прокуратури. Едно от основните опасения, които се изразяват от закриването на спецсъдилищата, е, че има риск при връщането на делата срещу организираната престъпност в окръжните съдилища отново да сработят местните обвързаности. Как може да бъде преодоляна тази опасност според Вас?

По въпроса за закриването на специализираните съд и прокуратура има пълно единомислие в управляващата коалиция, както и консенсус в обществото. Годините, през които съществуваха, доказаха, че извънредно създадени органи, с извънредни правомощия и с извънредни привилегии на магистратите в тях, всъщност ги превръщат в услужлив придатък на изпълнителната власт, а не в независима и работеща в обществен интерес част от съдебната власт.

Начинът, по който ще се извърши преходът към връщане на тези специализирани звена в общите съд и прокуратура, се обмисля и планира много внимателно и няма да се допусне, нито едно дело или съдебно решение да бъде компрометирано, както и ще се намери най-доброто място, където да функционират, като точно заради притесненията от местни обвързаности, все повече се налага идеята специализацията да е на апелативно ниво.

По първите законопроекти – не само ЗСВ и НПК, но и този за реорганизацията на антикорупционната комисия, работи Министерството на правосъдието. Имате ли яснота кога ще бъдат внесени и в каква поредност? Т.е. коя промяна да очакваме да се случи най-напред?

По тези законопроекти усилено работят работни групи, съставени от юристи от Министерството на правосъдието и от народни представители и доколкото ми е известно, са си поставили доста амбициозни срокове, така че очаквам скоро плодът на техния труд да влезе в Народното събрание и да започнем и ние, в правната комисия, обсъждане и разглеждане на предлаганите промени.

Пред парламента стоят две неотложни кадрови задачи, в разрешаването на които активна роля играят правната комисия и въобще юристите в Народното събрание – изборът на двама членове на Конституционния съд и на изцяло нов състав на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Какви хора ще търсите? Какви ще са критериите, от които ще се ръководите?

Първо трябва да заявя, че вече почти две години е напълно неглижирано значението на ИВСС, като държавен орган, разписан в Конституцията и той на практика не изпълнява възложените му функции, поради изтеклия мандат на членовете му. Важна и неотложна задача е да се избере нов състав и да се възстанови дейността на Инспектората.

Разбира се, въпреки спешността, към този избор трябва да се пристъпи изключително внимателно, защото освен професионалните, изключително важни са и нравствените качества на избираните инспектори, от които ще зависи ефективността на ИВСС и доверието в него. Обсъждат се идеи за по-прозрачен за обществото начин за номинация на кандидатите, като се търсят решения за ограничаване на съмненията в политическата им зависимост.

По същите високи критерии и ясни и прозрачни процедури трябва да се проведе и изборът на конституционни съдии.

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова каза, че ще настоява и за конституционна реформа, дебатът за необходимите промени в основния закон беше договорен и в коалицията. Според Вас възможни ли са промени в Конституцията, предвид нужното за тях мнозинство? Смятате ли, че е възможно да постигнете съгласие за тях с опозицията в лицето на ГЕРБ и ДПС?

Към настоящия момент не съм оптимист за постигане на такова „конституционно“ мнозинство в парламента, но се надявам, че реформите, които имаме воля да извършим в съдебната власт, ще покажат, че са полезни за повишаване както на доверието на хората към съдебната система, така и за издигане на авторитета и независимостта на съдиите и прокурорите и тази промяна в обществените нагласи ще принуди тези, които се съпротивляват на довеждането до край на този процес, да се съгласят с необходимите промени в Конституцията. Вярвам, че тази промяна, този прогрес е неизбежен.

59
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 11:04
Гост

Не прозира особена интелигентност от същността на отговорите, начина на структуриране на мисълта и използваните изразни средства. Това хоро вече сме го играли с други….

Ad nauseam
Ad nauseam
13 януари 2022 10:02
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
13 януари 2022 9:58
Гост

Анонимен, ти си на същото ниво на правната мисъл като Фидосова, Кирилов, Йорданова, Бойкикев, Цветанов, Борисов и продължаваме подмяната.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 23:52
Гост

Реформата трябва да започне с повишаване на ролята на разследващия полицай. От едната страна са съд, прокуратура, следствие, а от другата страна са разследващите полицаи. Докато умишлено разследващите полицаи се държат от едната страна и то на дъното и срещу тях са съдебната власт-съд, прокуратура и следствие, всичко друго, каквото и да се направи като промяна в наказателното правораздаване ще бъде напълно безсмислено или с други думи казано – „Кучетата си лаят, кервана си върви“.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
13 януари 2022 0:10
Гост

Рашков, спри да пишеш глупости посреднощ! Още малко ще искаш полицаи да повдигат обвинение. Всички искат да бъдат привилегировани,но няма как да стане.

Гласът на научната правна мисъл?!?!!;
Гласът на научната правна мисъл?!?!!;
12 януари 2022 18:46
Гост

Науката „право“.

Първи курс. ОТП. Мисъл. Ало?

Чия?

На обезобразената след 9.9.1944 правна общност. На квазиправната социалистическа и преподавателска номенклатура, чийто плодове берем все още. На магистратите тип „роднина-милиционер-пуцаджия-задочник“ и доживот. На върховните корумпета от ВКС, ВАС и да … десет малки гешевчета.

Айде бегай да търкаляш аспиринчета!

Петър Илиев 2. Мерси!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 януари 2022 16:16
Гост

Акцентирането на г-на върху извънредното есетство на специализирания наказателен съд е несъстоятелно и предвид обстоятелството, че дори ноторния Народен съд не е бил обявен за „извънреден“, а за специализиран такъв. В този смисъл: Решение № 243 от 12.IV.1996 г. по н. д. № 707/95 г. на Върховния съд: „Новосъздадените с Наредбата-закон за Народния съд съдопроизводствени правила изключват действието само на тези общи процесуални норми които изрично им противоречат. Затова в наказателно-процесуален аспект наредбата се е явявала специален закон по отношение на Закона за наказателното съдопроизводство от 1897 година. Учреденият през 1944 г. Народен съд е представлявал специален орган на държавно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 15:23
Гост

Това изказване е една сериозна заявка г-н Матеев да остави по-ярка следа в законодателния процес от г-жа Искра Фидосова – друг виден нотариус с политически уклон и желание да реформира.

Re:
Re:
13 януари 2022 10:07
Гост

В Голема грешка си анонимнико!

Г-жа Искра Фидосова нямаше даже желание да реформира, тя просто обираше остатъците от царската трапеза.

De Jure
De Jure
12 януари 2022 13:59
Гост

При управлението на ГЕРБ и ДПС беше достигнато законотворческото дъно и се надявам най-сетне да се оттласнем от него.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
13 януари 2022 10:09
Гост

Да. Когато Ицо Торбалан му беше пристанал за министър на правосъдието! Сега секретарката на Брадата на Сорос ке опраи работата.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 януари 2022 13:15
Гост

В отговор на тройно изразеното становище за „извънредния характер“ на специализирания наказателен съд, за по-любознателните предлагам да обърнете внимание на Решение № 6 от 2018г. по к.д. 10/2017г. на Конституционния съд, което несъответства на казаното от председателя на правната комисия: „Подход, който въвежда или създава представа относно презумпция за злонамереност на действия на органи на съдебната власт, е непродуктивен и не може да бъде споделен. Конституционният съд намира за необходимо да потвърди изложеното в тази връзка в Решение № 10/2011 г. по к. д. № 6/2011 г., че „добросъвестността на органите на власт, в т. ч. и на органите на… Покажи целия коментар »

Забавни сте
Забавни сте
12 януари 2022 13:52
Гост

Точно конформизъм и посредственост лъхаше от решенията на съда на Братиньото през последните години. Да се надяваме, че с новия председател, КС отново ще се превърне в стожер на законността.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 януари 2022 14:03
Гост

А сега решенията на КС не Ви харесват. Олеле, все нещо не им е тамън на протестърите, искащи промяна. Това все едно не е юридически сайт. Критиката ми обаче си остава- тя е уместна и най-важното аргументирана. Съжалявам единствено за политизирането на мненията. Дискусията се разводнява като се почне с това кой ми харесва и кой бил „Братиньо“.

Адвокат
Адвокат
12 януари 2022 14:08
Гост

Искате да кажете, че не виждате нищо нередно изпълнителната власт да яде, пие и играе карти със съдебната и да се обръщат една към друга на „братиньо“?! Такова подкопаване независимостта на съдебната власт като по времето на Борисов никога не е имало! Всички колеги го виждаме и в законодателните, и в редица съдебни актове от последните години, особено на КС и спецсъдилищата, които най-много изпълняваха поръчки на изпълнителната власт. Нима ще отречете?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 януари 2022 14:19
Гост

Не отричам това, че в България се злоупотребява със служебно положение повсеместно въз основа на принципа“ ни сме яли на една маса“. Не отричам, че има нужда от реформи в съдебнста система, за са се премахне „сталинисткия модел“ на прокуратурата. Против съм да се унищожават /разбиват цели ведомства , само за да отстраним неудобен ръководител, само щото не е доказано наш човек. Не съм съгласен на закона и на КС да се гледа като на един декор, фасада, която ни е необходима като формалност. Забележката ми е главно към въпросния господин, който като председател на си направил труда да прочете… Покажи целия коментар »

съдия от СГС
съдия от СГС
12 януари 2022 15:03
Гост

Oа пишеш законопроекта на министъра на правосъдието докато си съдия в СГС не е ли проява на обвързаност. А като го напишеш, да ти се отблагодарят като те направят заместник министър. Да ви имам представите за морал!

Цветан
Цветан
12 януари 2022 12:40
Гост

Надявам се той да помогне за подобряване на качеството на законодателството ни.

Цветанов
Цветанов
12 януари 2022 18:48
Гост

Надай се!

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 12:06
Гост

Въпроси на място и с голямо значение, а насреща им – отново никакви конкретни отговори, само празни лозунги.

Адвокат К.
Адвокат К.
12 януари 2022 12:04
Гост

Честно казано……аз не виждам кой знае какви корифеи на правото в академичната общност. От моето 5-годишно обучение в ЮФ на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“, мога да посоча едва трима преподаватели, които са обогатили правната наука както теоретично, така и практически. А от академични правни корифеи без практически опит бягам с 300, какъвто е Огнян Герджиков.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 16:31
Гост

Съгласен съм, но все пак ги има тези трима преподаватели, на които никой политик не желае да обърне внимание. Вместо това биват предпочетени чучела, които нямат никаква биография или способности, но изпълняват послушно всяко безумие, което им се спусне.

Re:
Re:
12 януари 2022 18:50
Гост

Напълно споделям мнението ви.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 11:38
Гост

Големи експерти, особено тези на ДБ не виждали наказателно дело, но ще реформират КОНПИ, ще оправят прокуратурата. Били готови законопроектите, а кой ги е писал – никой не знае. Новата министърка няма много хабер от това какво се случва прокуратурата, ама е реформатор, само се повтаря махнете гешев, закрийте спеца, колеви 2009. С удоволствие ще гледам като станат всичките неща, как ще потече правосъдието.

съдия от СГС
съдия от СГС
12 януари 2022 11:45
Гост

За законопроекта се пинка Емо Дечев, дето дипломата му е 3.30, но иначе се има за голяма работа и голям реформатор, който е планирал като се справи със спеца, да подхване реформи и в Градския, но се съмнявам да му се наредят нещата.

Мики
Мики
12 януари 2022 12:42
Гост

До тук я докарахме. Да ни управляват двойкари.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
12 януари 2022 18:52
Гост

КОЙ ги бил писал?!

Херакъл Цицерон Мустафа

адвокат от САК
адвокат от САК
12 януари 2022 10:57
Гост

Що ли никак не ви вярвам…Кръгът правни субекти, които са “възложителите“ на “заданието“ “ изготвяне на ЗИД на еди кой си закон“ ВИНАГИ са политици, които са част от НС. Искате да ме убедите, че един политик, който е част от законодателната власт в България, няма да реализира партийните интереси, заради които партията му се намира в НС, а ще действа като независим юрист, който е получил дължимият законен хонорар за процесуална защита на свой клиент- хахаха, в окото ми да плува корабче;D “Случайно“ забравяте, че и ние сме юристи, нали- дотолкова ви заслепява властта и придобивките, които вървят с… Покажи целия коментар »

Много точен коментар!
Много точен коментар!
12 януари 2022 10:09
Гост

Когато кажа на колегите ми адвокати от София, че съм против закриване на специализираните съдилища, те казват, че и те са против, но пък имало шанс при ново гледане да делото подзащитните ни да имат по- голям шанс за оправдаване.
Не е така, скъпи колеги, нашите подсъдими в спеца пак ще гризат дървото. Ще бъдат оправдани всъщност десет олигарха, заради които се прави цялата галиматия по закриването и които са скритите вносители на законопроекта.

Борисов
Борисов
12 януари 2022 12:44
Гост

Старата песен на нов глас.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
13 януари 2022 10:11
Гост

Има коментиращ познал верния отговор.

Оптимист
Оптимист
12 януари 2022 10:02
Гост

По времето на управлението на ГЕРБ и ДПС, законотворческата дейност, ръководена от ПКП, беше достигнала незапомнено дъно. На този фон всичко ще е по-добро, но аз лично се надявам да е много по-добро.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 10:46
Гост

А нотариусът от Дряново ще ни изстреля в космоса. По сериозно, моля.

Продължаваме подмяната
Продължаваме подмяната
13 януари 2022 10:14
Гост

Като хвана една възрожденска гьостерица, та бой, бой, бой и право в дома на хумора, сатирата и забавата!

съдия от прованса
съдия от прованса
12 януари 2022 9:54
Гост

Хич не ги ща делата на спеца, нито могат да се гледат в малък град, нито вярвам че софийските адвокати ще допуснат нормално гледане. Да си ги взема Градския олигарсите и да си ги оправдава, защото мисля, че това е целта на занятието.

Едуард Сноудън
Едуард Сноудън
13 януари 2022 10:15
Гост

Откри Америка за България!

Киценив
Киценив
12 януари 2022 9:51
Гост

Препорвъчвам по-малко скептицизъм и повече позитивизъм

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 9:51
Гост

Надявам се да се справи. Струва ми се образован и кадърен човек. Каквито са и други на кормилото на властта у нас сега

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 9:50
Гост

Млад и готин човек. Желая му успех и попътен вятър.

Серафим
Серафим
12 януари 2022 9:50
Гост

За разлика от „разбирачите“, вероятно прости Гербери, аз не смятам, че управлението от новата власт е трагично за изминалите седмици. Те нямат и 2 месеца управление тия хора, ние вече им намираме хиляди кусури. Хайде да видим как ще се справят след 1 година работа и тогава да критикуваме. Ма то не беше, че се излагали с тия планове за летище в Русе, магисрали и тунели, ма то сме щели да се продадем на Македония, ма то серитификатите какви били, ма тоо… абе ей!

Лалов
Лалов
12 януари 2022 9:48
Гост

Звучи добре. Дано се справя.

Тити
Тити
12 януари 2022 12:46
Гост

И на мен ми вдъхва доверие.

Потрес
Потрес
12 януари 2022 9:39
Гост

Направих си труда да гледам заседание на правната комисия… Председателят няма елементарини правни знания, не може да ръководи комисията, непрекъснато му подсказват, мънка си под носа, пелтечи. Абсолютно неподходящ за тази важна комисия. Toва не е биенето на печати като нотариус

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 12:14
Гост

Има нотариуси, които заради естеството на работата си са принудени да бъдат добри юристи, да взимат бързи решения на място и да имат адекватна преценка за кое е важно и кое не е. Инцидентно, нито един от тях не работи в Дряново обаче. Почти може да си помисли човек, че един качествен юрист не би избрал да бъде нотариус в Дряново, а пък работата му не би могла да му позволи да се развие в качествен юрист. Остава въпросът защо треторазрядни юристи продължават да законодателстват и министерстват и толкова ли не могат да се намерят някои „наши“ хора, които да… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
12 януари 2022 9:16
Гост

На заявки и намерения вече не вярвам. Ще ви оценявам само по свършеното.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 9:11
Гост

чак се просълзих от умиление

Симо
Симо
12 януари 2022 12:47
Гост

Дано да е искрен в намеренията си. Че на думи съм се наслушал.

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 9:05
Гост

През последните години лобизмът в законодателството и ниското качество бяха сериозни проблеми. Не съм сигурен в експертизата на новите, но се надявам да се вслушат в експертите и да не се влияят от бизнес и други интереси

Борисов
Борисов
12 януари 2022 12:48
Гост

Най-вече от лични интереси.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 януари 2022 9:04
Гост

Ха, ха, ха….. ха. Хубаво, са сложили частицата „ще“, че иначе щяха да бъдат в позицията на Възраждане с ваксинацията. Тогава и ПР-ът им трябваше да чупи пръсти и да си оправдава хляба. Хайде, да не плюем по юридическата професия с подобни смели обещания. Всички знаем кое как става като има политически интерес.

нормално
нормално
12 януари 2022 9:09
Гост

Ми ще, я. Те досега не са законодателствали. Човекът не може да каже, че е такъв, защото при ГЕРБ не беше, а те още не са почнали. Казва от какво ще се ръководят

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 януари 2022 9:34
Гост

1.Мхм… мораториумче…. със задна дата – популизъм. Технически не е закон, но толкова и разбират сигурно. 2.Ще махаме Гешев, някак си, със закони, които ще му орежат правомощията, въпреки че нямаме мнозинство за промени в Конституцията. Хубаво е да се напъваме само когато има партийно нареждане ест. -мобилизация на депутатите. Това хич, ама хич не е политически мотивирано. 3. Където не ни изнасят ръководители на държавни ведомства избрани от НС, ги махаме….. нашите експерти са по-добри, а не щото… слушкат. Честно говоря. 4. Случаят с БУЛСТАТ -сега ще променят закона (пост фактум) , за да замажат некомпетентността на министър Надя… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 8:58
Гост

Вкарвайте ЗСВ и разпускайте ВСС, че не се трае. Още повече сега, когато смята да провали избора на председател на ВКС

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 9:00
Гост

И хич да не ви дреме, че му остават няколко месеца. За тея месеци може страхотни безобразията да извърши

вън!
вън!
12 януари 2022 9:06
Гост

Напълно подкрепям! Те се видяха много силни, след като министърката каза, че няма смисъл да бъдат разпускани, защото така или иначе им изтича мандатът и сега готвят погром за избора на Захарова! Ако се вярва на всичко, което чувам в съда и чета, съдии възнамеряват да не гласуват за нея, а прокурорите ще я подкрепят. Що за срам?! Как ще се мотивират? Не им е симпатична? Не им харесва прическата й?
Незабавно да си ходят тези вредители

Анонимен
Анонимен
12 януари 2022 8:57
Гост

Два цитата на уважаемия интервюиран, които казват много:
1. „По въпроса за закриването на специализираните съд и прокуратура има пълно единомислие в управляващата коалиция, както и консенсус в обществото. Годините, през които съществуваха, доказаха, че извънредно създадени органи, с извънредни правомощия и с извънредни привилегии на магистратите в тях, всъщност ги превръщат в услужлив придатък на изпълнителната власт, а не в независима и работеща в обществен интерес част от съдебната власт.“
2. „Най-страшно, разбира се, е, когато един закон е открито лобистки и създаването му не е в отговор на обществена потребност, а само за задоволяване на нечий користен интерес.“

Джанго
Джанго
12 януари 2022 9:14
Гост

И какво казват? Че глашатаите на Гешев ще останат без хляб ли?

Адвокат
Адвокат
12 януари 2022 9:48
Гост

Когато кажа на колегите ми адвокати от София, че съм против закриване на специализираните съдилища, те казват, че и те са против, но пък имало шанс при ново гледане да делото подзащитните ни да имат по- голям шанс за оправдаване.
Не е така, скъпи колеги, нашите подсъдими в спеца пак ще гризат дървото. Ще бъдат оправдани всъщност десет олигарха, заради които се прави цялата галиматия по закриването и които са скритите вносители на законопроекта.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 януари 2022 12:45
Гост

Я пак? Ехх, пак се почна с политическата демагогия, майкоооо. Досущ като Брежнев, говорещ за „нормализирането“ на ситуацията в Чехословакия. Кирето и компания, както почнаха с незачитане на Конситутцията, така си и продължават. Да им имам експертния подход…. Решение №6 от 2018 по к.д. №10 от 2017г. на Конституционния съд: „Изложеното дава основание на Конституционния съд да обобщи, че приложеният от законодателя в чл.411а, ал.1 т.4 НПК смесен (предметно – субективен) критерий при изменената компетентност на специализирания наказателен съд съставлява надлежно упражняване по целесъобразност на конституционно установено правомощие, поради което не превръща специализирания наказателен съд в извънреден, какъвто е недопустим… Покажи целия коментар »