Предложението съдилищата да връчват само електронно на адвокати, съдебни изпълнители, нотариуси, държавни и общински органи и множество дружества като банки, колектори, застрахователи и доставчици на комунални услуги, се определя като разумно от Съюза на съдиите.

Както „Лекс“ писа, то е залегнало в проект на Министерството на правосъдието за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се въвежда електронното правосъдие. За адвокатите в чл. 51 ГПК е предвидено, че връчването ще става само през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) (повече за него можете да си припомните тук).

Тази идея не се посреща еднозначно от гилдията, като по информация на „Лекс“ много адвокати настояват най-малкото за преходен период, в който паралелно трябва да им се връчва по избор и електронно, и на хартия, докато не заработят ефективно и в пълнота ЕПЕП и Единната информационна система на съдилищата.

Съюзът на съдиите подкрепя изцяло електронното връчване, но изтъква, че за неизпълнението на задължението за получаване на е-съобщения от съда не е предвидена никаква санкция, а без такава то се обезсмисля.

„Намираме предложените текстове относно задължените субекти да получават съобщения по електронен път за разумни и добре редактирани. Не е посочено обаче (нито в текстовете на ГПК, нито в тези по специалните закони) каква е санкцията за непосочване на електронен адрес (извън намаляващите такси, но те не са приложими спрямо страни, които не инициират производства в съответната инстанция – ответник, ответник по жалба)“, пише в становището на организацията.

В него те предлагат в серия от отраслови закони да се въведе имуществена санкция – административно наказание, за неизпълнение на тези задължения, или да се предвиди възможност на съда да налага глоба по реда на ГПК. В изброените закони не е посочен този за адвокатурата, но след това в становището по отношение на НПК се заявява изрично: „Да се въведе санкция за адвокат, който не получава електронни съобщения от съда, по аналогия с предложението ни за такава по ГПК. Санкцията може да се предвиди като нов вид глоба в чл. 182 НПК“.

А в заключение ССБ изтъква: „При липса на ясна санкция за задължените да получават по електронен път лица, уреденото задължение за посочване на електронен адрес се обезсмисля“.

Преди да изготвят становището си от съюза са направили проучване каква е практиката в другите държави. И изводът им е, че там, където държавата е изградила централизирани деловодни и комуникационни системи на съдилищата – в Австрия, Германия, Италия, Испания, Португалия и Хърватия, на ползвателите на системата, които включват всички адвокати, е забранено да комуникират със съда по друг начин.

„Във две юрисдикции – Франция и Сърбия, не е въведена единна платформа (във Франция предстои въвеждането ѝ), но съществуват определени с подзаконов нормативен акт изисквания за ползване на определени системи за сигурно връчване, които изключват простото изпращане на електронно съобщение от комерсиалните доставчици на електронна поща. В Латвия съобщения се изпращат до съда и от съда по електронна поща, но изпратените от съда електронни съобщения задължително съдържат връзка (хиперлинк) за изтегляне на документа от електронна система на съда“, обясняват от ССБ.

Дават и пример с Нова Зеландия, където съществува задължение всеки, който получава документи от съда, да настрои софтуера за управление на електронната си пощенска кутия по такъв начин, че тя да генерира автоматично електронно потвърждение на полученото от съда съобщение.

Електронното връчване е тема на малка част от становището на съсловната организация, изпратено до Министерството на правосъдието (с пълния му текст и всички идеи и предложения можете да се запознаете тук).

В него се настоява размяната на документи, книжа, изпращането на съобщения да не може да става с обикновена електронна поща, каквато възможност е оставена в проекта за ГПК. Но от организацията не се противопоставят електронната кореспонденция със съдилищата чрез обикновен имейл да е преходна мярка до пълното изграждане на ЕПЕП, което да се обяви на обществото с решение на Пленума на ВСС, обнародвано в Държавен вестник.

„В държавите, където съдебната власт инвестира в изграждане на цялостни електронни системи за работа с граждани и представители на другите власти, комуникацията по „обикновена“ електронна поща е забранена или сведена до минимум и силно контролирана от гледна точка на използвани стандарти. Във връзка с изложеното се противопоставяме категорично на това „стандартна“ електронна поща да се използва за комуникация със съда, без връзка с други инструменти, които да гарантират автоматично генериране на потвърждения за получаване на документите и автоматична проверка на електронните подписи“, пише в становището.

В него се посочва, че опитът на членовете на ССБ показва, че ръчната проверка на електронни подписи е трудоемка и няма процесуални гаранции (тъй като няма единна нормативна уредба как трябва да се случва тази ръчна проверка), че резултатът ще бъде признат от висшестоящите съдебни инстанции – вече има случаи на връщане на въззивни жалби на първоинстанционни съдилища с искане от въззивния съд да се приложат подписани на хартия документи, въпреки че законът приравнява електронния документ, подписан по съответен начин, на такъв със саморъчен подпис.

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Гост
Гост
21 ноември 2020 11:15
Гост

Да се направи допълнение, че всички документи от адвокат се подават до съдилищата на ел. поща и при отказ на съдилищата да ги приемат /което се случва в момента дори нотифицирани с ел. подпис/ на съответния съдия да се налага наказание за предпочитане глоба..

Калинка моя
Калинка моя
20 ноември 2020 16:30
Гост

Най-разумно е да се задължат страните, а още повече адвокатите, периодично да правят справки в съда дали има заведени дела срещу тях и да си търсят и получават там книжата и призовките. Срокът тече от постъпване в съда на документите, съответно от издаване на призовката. Кво толкова да дзъннеш всеки ден по едно телефонче у първоинстанционните съдилища, колко да са – не повече от 100.

Анонимен
Анонимен
20 ноември 2020 18:32
Гост

По-по-най разумно е да не пишеш простотии. Че не те кефят адвокатите, е ясно.

Любител
Любител
20 ноември 2020 13:38
Гост

От скромният ми опит с ЕПЕП , извода ми е – бъгавиня. Отделно, че за всяко дело трябва да искаш достъп от съдията, в писмена форма.
П.П. – няма да превеждам „бъгавиня“

aaaaaa
aaaaaa
20 ноември 2020 11:50
Гост

Впрочем няма нищо лошо във връчването по електронен път, но то върви и с осигуряване на пълен достъп до делото в електронния портал. Което се е невъзможно за наказателните дела и тези за разводи и родителски права , произход.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 22:09
Гост

А тези от ССБ дали си пишат решенията и присъдите в срок, за забавено решение/присъда не е ли добре да се вкарат ИМУЩЕСТВЕНИ санкции в ГПК и НПК, а?

адвокат
адвокат
19 ноември 2020 21:10
Гост

И аз правя предложение – Калпакчиев да си пише решенията, не да дава акъл…те съдиите не могат да се оправят с гламавата си система, ама ще глобяват адвокатите че не я искат…айде къш….електронна комуникация- да, ама по мейл….било им трудно да проверяват електронните подписи – ми научете се, бе тъпанари…заради това да се мъчим с някаква система – айде нема нужда

Адвокатче
Адвокатче
19 ноември 2020 18:10
Гост

А за съда ще има ли санкции, когато си просрочват решенията? Нещо често срещано?

Давокат
Давокат
19 ноември 2020 16:22
Гост

Всяка коза за свой крак. Важното на мене да ми е добре, а заинтересованите – да се оправят. Нито дума за главната цел на процедурата – разумна степен на достоверност и сигурност на узнаването на съобщението, гаранциите за защита интересите на уведомявания. „Разумното“ предложение се състои в рискове за пътниците, заради които е организиран транспорта и които го плащат, заради комфорта на шофьора.

Андрей
Андрей
19 ноември 2020 16:37
Гост

Прочетете становището и проекта в цялост – настояване е да има достоверност и и сигурност на получаване на съобщението, включително с автоматично генериране на електронна обратна разписка с квалифициран електронен печат на съда. Именно и затова целта е съдът да не получава по обикновен e-mail – за да не се разчита на администратор ръчно да изпраща потвърждения, а това да го прави компютър (ЕПЕП) още в секундата на получаването.

Давокат
Давокат
19 ноември 2020 19:02
Гост

Как, когато компютърът отговаря автоматично вместо получателя, ще има сигурност, че освен от компютъра съобщението е видяно от получателя?

Огнена страст
Огнена страст
19 ноември 2020 15:52
Гост

Съдът се превръща на любовник, на който 24 трябва да си му на разположение. Супер тъпо !!!!!

Саркози
Саркози
20 ноември 2020 18:53
Гост

Е , друго си е да се криеш , и после изведнъж да се появиш….много по кекси е ;))

Юрист
Юрист
19 ноември 2020 15:42
Гост

Като гледам т.нар. система за връчване големи ядове ще берем, първо да се оправи и да стане читава и лесна за ползване т.нар. система, пък после всеки ще иска да я ползва. И санкции да налагат, насила хубост не става. Това си е работа на адвокатите какво да се определи, а не по бойкоборисовски давай да глобяваме поголовно.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 15:07
Гост

Не е толкова трудно да се генерира автоматично електронно потвърждение от страна на получателя.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 15:08
Гост

Въпрос на желание е просто.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 15:05
Гост

При всички положения трябва да има ясна санкция за задължените лица да получават е-съобщения.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 15:06
Гост

Как така ще отказват. И то точно в тази пандемия?

Адвокатче
Адвокатче
19 ноември 2020 18:11
Гост

Стига истерии с пандемия.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 15:01
Гост

Eстествено. Напълно разумно предложение.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 15:02
Гост

Явно ще трябва да се правят промени в нормативната ни уредба.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 14:10
Гост

Ех, добра идея бе.

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 14:10
Гост

Мисля, че трябва да се премине час по-скоро на електронна система за връчване и това ще е ок

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 14:10
Гост

Щом в Латвия го могат, можем го и ние

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 14:09
Гост

„Във две юрисдикции – Франция и Сърбия, не е въведена единна платформа (във Франция предстои въвеждането ѝ), но съществуват определени с подзаконов нормативен акт изисквания за ползване на определени системи за сигурно връчване, които изключват простото изпращане на електронно съобщение от комерсиалните доставчици на електронна поща. В Латвия съобщения се изпращат до съда и от съда по електронна поща, но изпратените от съда електронни съобщения задължително съдържат връзка (хиперлинк) за изтегляне на документа от електронна система на съда“

Ами така ще е

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 14:08
Гост

Е по-добре е да се връчват електронно сега, какво да говорим

Memo
Memo
19 ноември 2020 14:08
Гост

За какъв преходен период се говори, като нищо сложно няма в това да се премине на новата система

Харизанов
Харизанов
19 ноември 2020 14:07
Гост

Ох, като почнат да се кумят така и ти става лошо

Димитриева
Димитриева
19 ноември 2020 14:07
Гост

Абе аз мисля, че трябва да има някакъв преходен период

Ангелков
Ангелков
19 ноември 2020 14:06
Гост

Според мен трябва да се дигитализираме всички, вместо да отказва некой

Николов
Николов
19 ноември 2020 14:05
Гост

Логично

Анонимен
Анонимен
19 ноември 2020 15:01
Гост

Като гледам статистиката, лошо ми става. Нещата въобще не вървят на добре.