Виждането, възприето от Върховния административен съд (ВАС) в най-новото му тълкувателно решение, утежнява положението на горската мафия, която незаконно изсича дървета и търгува с дървесина (пълния текст на тълкувателното решение виж тук).

Върховните съдии приеха, че когато някой извършва сделки, товари, транспортира, придобива, съхранява или преработва дървесина, немаркирана с контролна горска марка и извършва тези дейности с дървесина, която не е придружена с превозен билет, извършва две отделни нарушения и му се налагат две отделни наказания. Т.е. трябва да плати не е една глоба, а две.

Санкциите в случая са от 50 до 3000 лв. за физически лица и от 100 лв. до 5000 лв. за юридически лица.

И ако досега някои съдии приемаха, че сделка с дървесина без контролна марка и без превозен билет е едно нарушение, вече по силата на задължителното тълкуване на ВАС, ще трябва винаги да налагат две отделни наказания.

В тълкувателното си решение днес ВАС прие: Извършват се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от Закона за горите и деянието поражда множественост на административните нарушения“ (относимите разпоредби виж в карето).

Върховните съдии сочат, че маркирането на дървесината с контролна горска марка или с производствена марка и издаването на превозен билет са различни изисквания, които гарантират законосъобразното използване на дървесината – от определянето на дърветата, които подлежат на сеч или на транспортиране до окончателната реализация на дървесината.

„Контролна горска марка се поставя и на определените за сеч дървета, когато това се изисква по наредбата по чл. 101, ал. 3 ЗГ. В чл. 50, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите е посочено кои дървета, определени за сеч, се маркират и с контролна горска марка. Следователно контролна горска марка се поставя задължително преди транспортиране, но и в хипотезата на чл. 50, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите. Превозен билет може да се издава и за немаркирана дървесина – чл. 68 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, чл. 51б от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите. Превозният документ се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години – чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, т. е. той е необходим и при съхранение на дървесината, а не само при транспортирането ѝ“, обяснява ВАС.

Той разяснява и кога е налице всяко от нарушенията в чл. 213, ал. 1, т.1. и т. 2 от Закона за горите. „Когато при извършване на съответната дейност с дървесина същата е придружена с превозен документ, но е немаркирана, се извършва нарушение само по т. 1 на чл. 213, ал. 1 ЗГ. Когато е маркирана, но липсва превозен билет, се извършва нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 ЗГ. Когато при извършване на съответните дейности дървесината е немаркирана и непридружена с превозен документ, се извършва нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 и на чл. 213, ал. 1, т. 2 ЗГ, и следва за тях да се наложат отделни наказания“, се посочва в тълкувателното решение.

То е подписано с особено мнение от съдиите Донка Чакърова и Илиана Славовска.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Трябва и да се чете
Трябва и да се чете
23 декември 2021 0:00
Гост

СПравка едно решение на Лада Паунова…. Решение № 134 от 8.10.2019 г. на ВКС по н. д. № 643/2019 г., III н. о., НК, докладчик съдията Лада Паунова „В рамките на проверката относно правилното приложение на закона и с оглед осъществяването на върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, касационната инстанция намира обаче, че възприетата от инстанциите по същество правна квалификация на инкриминираното престъпление като продължавано по смисъла на чл. 26 от НК е незаконосъобразна. Реализираните от подсъдимия Д. „държане с цел разпространение“ и „разпространение“ по отношение на наркотичните вещества представляват две форми на… Покажи целия коментар »

Трябва и да се чете
Трябва и да се чете
22 декември 2021 23:54
Гост

Наказателен кодекс Чл. 354а. (Нов – ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.) ,(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва: АКо Васаджиите бяха се поразровили само малко по-встрани от техните велики мисли, щяха да установят, че в класическото наказателно право, този въпрос се решава малко по-различно – различни проявни форми на едно и също деяние…. Това щеше да им даде отговор на… Покажи целия коментар »

Говедарец
Говедарец
22 декември 2021 14:21
Гост

Това е чудесно, но докато си пишем тук, гората в Рила и не само, изчезва.
Тук корупцията е най-сериозна и справянето с нея граничи с невъзможното.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 декември 2021 18:26
Гост

Дедо Масонина ще се погрижи, вервайте ми…

Бургас
Бургас
09 януари 2022 17:38
Гост

Само че гората изчезва по съвсем други причини, а това решение само ще улесни горските да отчитат дейност като ровят в запетайките да глобяват коректни превозвачи и преработватели на дървесина, а истинската горска мафия само се подхилква отстрани и си продължава нейното.

Симеон
Симеон
22 декември 2021 12:06
Гост

Поздравления за решението.

Черничев
Черничев
22 декември 2021 9:43
Гост

Само тълкувателни се пускат

Anonimen
Anonimen
22 декември 2021 12:09
Гост

Когато трябва да се уеднакви практиката…

Шивача
Шивача
22 декември 2021 9:41
Гост

Заформи си се дискусия, а?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 декември 2021 8:42
Гост

Един може би лаишки въпрос. Може ли в Тълкувателно решение за правилното прилагане на закон ВАС да се мотивира като се позовава на подзаконови нормативни актове? Какво ще стане, ако тези наредби бъдат изменени от някой ентусиазиран и творчески настроен министър? Самия диспозитив е ясен, изводите на съда ми изгледжат точни. Доста странно е да изразяваш теза, построявайки обосновката върху „глинени крака“.
Сега остава и тълкувателните решения да се пишат от съдебни помощници…..

адвокат от САК
адвокат от САК
22 декември 2021 9:32
Гост

Мда- и на мен ми направи впечатление същото нещо- че “…изразяват теза, построявайки обосновката върху „глинени крака“…“ Забележката Ви е напълно правилна и вярна. Да видим сега при новото “нормотворчество“ какви ще ги измъдри колективната законодателна власт и с какви мотиви ще “укаже“ по какъв начин да се измени съдържанието на подзаконовия нормативен акт…

Анонимен
Анонимен
22 декември 2021 8:35
Гост

Каро при шофьорите – откажеш тест за дрога, глоба, откажеш за алкохол – нова глоба

Калина
Калина
22 декември 2021 9:42
Гост

Е как да е? Ма много сте отворени бе.

Рори
Рори
22 декември 2021 12:11
Гост

Точно така и трябва да е.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2021 8:34
Гост

Много важно колко нарушения са извършили, като няма кой да ги санкционира за нито едно.

Анонимен
Анонимен
22 декември 2021 8:46
Гост

При нас винаги всичко опира до контрола. Той някак все липсва

Биби
Биби
22 декември 2021 9:40
Гост

Законите са ни добри. Контрол липсва.

Тити
Тити
22 декември 2021 12:13
Гост

Какво им е доброто? Нормотворците на ГЕРБ ги обърнаха с главата надолу.

хахахах
хахахах
22 декември 2021 8:09
Гост

Какво става тези дни ВАС ТР след ТР изкарва. ВКС от друга страна явно се снишава в очакване на избора на нов председател или по-скоро в очакване на отърваването от Лозан, че то 7 г. голям срам

Теменужков
Теменужков
22 декември 2021 9:39
Гост

Ти си срам. Да ти.

да видим
да видим
22 декември 2021 8:03
Гост

Ако си плащаха глобите – добре, ама нейсе. Да видим с безвъзмездния труд дали ще се получи. Щото ако се получи, някои малки градчета в България ще светнат от чистота. Толкова масов е проблемът с циганите, които безчинстват из горите

Анонимен
Анонимен
22 декември 2021 8:05
Гост

Ми то не остана – почва се от утре

Анонимен
Анонимен
22 декември 2021 7:57
Гост

Явно това ТР следва логиката на предишното за изследването за употреба на алкохол и наркотични вещества. чл. 18 ЗАНН до дупка

не баш
не баш
22 декември 2021 8:01
Гост

Така е, но основната разлика е, че тук санкцията в закона е в много широки граници от 50 до 3000 лв., а в ЗДвП е твърдо без книжка за 2 г. и 2000 лв. глоба. Т.е. във втория случай се стига до прекомерно наказване. А тук и да са две наказания, ако не са на максимума, пак може да са 200-300 лв.

1312
1312
22 декември 2021 8:33
Гост

ВАС всичко подкарва към двойно нарушение, само с трите оранжерии на Доган нямаше ни едно 😀

Олександра
Олександра
22 декември 2021 9:41
Гост

Ма какво значи „прекумерно“? Свинщина.