Върховният административен съд (ВАС) образува две нови тълкувателни дела.

Първото е по искане на главния прокурор Иван Гешев, който се е натъкнал на противоречива практика на ВАС по делата за обезщетения на държавни служители, полицаи и военни. И поставя пред върховните съдии следния въпрос: „Допустим ли е иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за обезщетение за неимуществени вреди от отменена като незаконосъобразна заповед за прекратяване на служебно правоотношение по ЗДСл., ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВСРБ и др. специални закони, предвиждащи право на обезщетение в размер на получаваните възнаграждения?“.

Според част от върховните съдии държавните служители не могат да търсят обезщетение за неимуществени вреди от незаконно уволнение на основание на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Те се позовават на различните специални закони, които не предвиждат отговорност на администрацията за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Според Закона за държавния служител след отмяна на незаконно уволнение служителят има право на обезщетение в размер на месечното му възнаграждение за цялото време, през което не е заемал държавна служба, но за не за повече от 6 месеца.

„Обстоятелството, че получаваната от служителя основна заплата е възприета като величина за определяне на обезщетението, не означава, че то покрива само имуществените вреди, поради което неимуществените вреди от незаконно прекратяване на служебното правоотношение не могат да се претендират по ЗОДОВ. След като липсва индивидуализация на вида на вредите следва да се приеме, че обезщетението обхваща и двата вида вреди. При наличието на обезщетение, определено от законодателя със специален закон, държавният служител няма право на друго обезщетение на основание на общия закон, който урежда отговорността на държавата за вреди от незаконни административни актове“, твърдят съдиите, застъпващи това виждане.

Други техни колеги обаче са на мнение, че незаконно уволненият държавен служител трябва да търси обезвреда за морални вреди именно по ЗОДОВ. Според тях в специалните закони е уредена само компенсацията на имуществените вреди от оставане без работа. „Това е така нареченото обезщетение за принудителна безработица и то покрива оставането на служителя без работа и доходи за посочения в закона период. Това обезщетение, обаче, не включва евентуално претърпените от служителя, в резултат на незаконното уволнение, неимуществени вреди – като стрес, унижение на човешкото достойнство, тревожност, несигурност, в техния паричен еквивалент“, мотивират се застъпниците на тезата, че иск по ЗОДОВ е допустим.

Те изтъкват, че отговорността на държавата по чл.1 от ЗОДОВ не може да бъде ограничавана. И ако за получаване на предвиденото в специалните закони обезщетение е достатъчно да бъде доказано незаконно уволнение и оставане на лицето без работа или преминаването му на по-нископлатена, то за това по ЗОДОР трябва да се установят противоправно поведение на администрацията, вреда и причинна връзка между двете.

Второто тълкувателно дело, което образува днес ВАС, е по искане на бившия министър на правосъдието Десислава Ахладова. Тя е била сезирана от министъра на земеделието за противоречива практика по санкционирането на незаконен превоз и съхранение на немаркирана дървесина.

ВАС е приел да се произнесе в ново тълкувателно дело по следния въпрос: „Извършват ли се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от същия закон или деянието е едно и не поражда множественост на административните нарушения?“.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Реплика от филм
Реплика от филм
31 юли 2021 7:18
Гост

„Роднина-милиционер, роднина-милиционер. „

ЗАКРИВАЙ!
ЗАКРИВАЙ!
30 юли 2021 18:05
Гост

Бразилия е държава с население около 220 млн. човека. Огромно население. Има ЕДИН Върховен съд-състоящ се от 11 съдии. Този съд гледа всякакви дела-граждански, наказателни, административни, и…конституционни(по съвместителство е и КС). Население на България-около 6 млн-приблизително общо 200 върховни съдии в двата върховни съда. Има и отделен КС. В добавка и 15 000 инсталирани в съдебната система-магистрати и администрация. Много вождове, малко индианци. Малка държава, с малко население, на челно място по брой съдии, и на първо място в ЕС по БВР за съдебната система. Нещо изратено и нередно има. Небходими са: съкращения и редукция на субсидията за съдебната система,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 18:14
Гост

А как е в Сомалия, Уганда, Мали, Вануату, Тувалу, Таджикистан, Афганистан, че да ни дадеш светли примери и оттам

ЗАКРИВАЙ!
ЗАКРИВАЙ!
30 юли 2021 15:36
Гост

Закривай! На малка България не са необходими два върховни съда, с към 200 върховни съдии общо. как в Бразилия има един 11 членен Върховен съд?

Много съдии, а няма кой валяците да кара по новостроящите се магистрали като слънце! няма срамна работа, след закриването може да бъдат трудоустроени в строителството!

Хаха
Хаха
30 юли 2021 15:48
Гост

Абе, що не отидеш да живееш в Бразилия, щом непекъснато я сочиш за пример? Така ще ни отървеш от себе си и ще дадеш глътка въздух на тази държава, за да се оправи. Ей, големи сте разбирачи, ама форумни…

Миро
Миро
30 юли 2021 16:29
Гост

те, някой и толкова си могат 🙂

Манов
Манов
30 юли 2021 15:10
Гост

Да видим дали няма да има накрая преюдициално запитване до Европа.

Лили
Лили
30 юли 2021 16:29
Гост

Натам вървят нещата.

Моолова
Моолова
30 юли 2021 15:09
Гост

Гешев се разработил. Натъкнал се.

Виктор
Виктор
30 юли 2021 15:25
Гост

Е, нали му се клати стола.. Сега се сети.

Пламенска
Пламенска
30 юли 2021 15:09
Гост

Ами противоречиво решение на ВАС.

Anonimen
Anonimen
30 юли 2021 15:25
Гост

От всякъде. Ще трябва да се уеднакви практиката.

Харизанов
Харизанов
30 юли 2021 15:08
Гост

За мен решението на ВАС е странно.

Валентин
Валентин
30 юли 2021 15:28
Гост

И аз мисля така.

Gerova
Gerova
30 юли 2021 15:08
Гост

Само някакви тълкувания летят в тая страна.

Стаматова
Стаматова
30 юли 2021 15:07
Гост

Като са те уволнили незаконно трябва да ти платят и за нанесени морални щети.

боже опази
боже опази
30 юли 2021 15:01
Гост

Във ВАС вече нищо не може да ме учуди – да изключваш приложението на ЗОДОВ заради бързо обезщетение за оставане без работа по ЗДСл?! Кои са тези съдии да питам аз?

Стаматова
Стаматова
30 юли 2021 15:07
Гост

Съдиите от ВАС.

Todorina
Todorina
30 юли 2021 15:08
Гост

И тях ли ще иска народа да маха? Че нещо много станаха. И Гешев, ВСС, сега и ВАС.

Златимирова
Златимирова
30 юли 2021 15:10
Гост

И аз това се чудя

Quentin
Quentin
30 юли 2021 15:10
Гост

Все нещо не ни уйдисва на нас.