Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) указа на съдилищата как да проведат отчетните си общи събрания тази година при обявена извънредна епидемична обстановка.

Идеята е при численост на общото събрание на съответния съд от над 15 магистрати, както и в случаите, в които не може да бъде осигурено спазването на противоепидемичните мерки, общите събрания да се провеждат чрез видеоконферентна връзка.

А при численост на общото събрание на съответния съд до 15 съдии, заседанията могат да бъдат провеждани присъствено при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки.

Предложението за това решение беше на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, който обясни днес, че е получил питания от административни и общи съдилища как тази година да проведат отчетните си събрания. Чолаков напомни, че миналата година не е имало такива и редно тази вече да се проведат като бъде съобразена обстановката при преценка дали да е присъствено или онлайн.

Наред с това, отново по предложение на Чолаков, Съдийската колегия отложи избора на председател на районния съд в Бяла, първоначално насрочен за 2 март. Кандидатите за поста са двама – Ивелина Келлева-Бонева и Галена Чешмеджиева-Дякова. Отлагането на избора беше мотивирано с оглед ситуацията в самия ВСС и многото заразени с COVID-19 там. Новата дата е 9 март.

Избраха председатели на окръжния съд в Разград и районния съд в Своге

Кадровиците единодушно избраха Лазар Мичев за председател на окръжния съд в Разград за втори мандат. Той бе единствен кандидат и бе подкрепен от общото събрание на съда.

По време на изслушването Мичев бе попитан за мнението му за радикалния модел 4 за реформа на съдебната карта. Според него този вариант може да послужи като основа за разрешаване на натрупаните през години проблеми в съдебната система, доколкото до момента не е предложено нещо по-добро. Мичев сподели още, че е разговарял с колегите си за модел 4 и някои от тях са предпазливи в мнението си за реформата, която се предлага с него.

В отговор на въпрос за Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) кандидатът посочи, че в началото магистратите са изпитали „известен шок“ от програмата, която определи като много бавна. Добави, че най-малкият проблем на ЕИСС е системата за случайно разпределение. По-съществен е този с измерването на натовареността, както и при изготвянето на различни видове справки. Статистиката доскоро не се отчитала вярно от ЕИСС, сподели Мичев и допълни, че това налагало ръчно да се преброяват делата.

В негова подкрепа се изказаха Цветинка Пашкунова и Боряна Димитрова. Пашкунова отбеляза, че Лазар Мичев отговаря на всички изисквания за длъжността, той е доказан професионалист, обективен, открит и диалогичен човек и проявява поведение, което внушава доверие и авторитет в съдебната система.

Боряна Димитрова добави, че Лазар Мичев има достатъчно опит, подкрепа от колегата си и всички качества, за да продължи да бъде председател на окръжния съд в Разград.

Днес Съдийската колегия също така единодушно подкрепи Румен Стойнов за председател на районния съд в Своге. Той бе единствен канидадт, а както се оказа в момента е и сам съдия там.

16
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 12:40
Гост

Дали оправиха най-накрая Единната информационна система на съдилищата.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 12:41
Гост

А системата за случайно разпределение?

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 12:38
Гост

Нормално. Не бива да се струпват много хора на едно място.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 12:37
Гост

Разумни мерки. Да се приключва вече с тази пандемия.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 12:34
Гост

Поздравления за съдия Лазар Мичев.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 12:33
Гост

Естествено, че общите събрания трябва да се провеждат чрез видеоконферентна връзка.

Абагард
Абагард
16 февруари 2021 10:46
Гост

Казаха нещо, което всеи знае, тоест дадоха разрешение и те работата за седмицата си я свършиха.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 12:33
Гост

И си мислят, че откриха топлата вода.

Аналог
Аналог
16 февруари 2021 10:46
Гост

Добро решение. Не се бяхме сетли да правим срещи онлайн.

Дани
Дани
16 февруари 2021 10:45
Гост

Добре

Осморката
Осморката
16 февруари 2021 10:45
Гост

Много зле. А не може ли лятото, когато е латентен вируса да се случи това?

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 10:44
Гост

Идеята е при численост на общото събрание на съответния съд от над 15 магистрати, както и в случаите, в които не може да бъде осигурено спазването на противоепидемичните мерки, общите събрания да се провеждат чрез видеоконферентна връзка.

НЕВЕРОЯТНО!
НЕЧУВАНО!
ГЕНИАЛНО УМОТВОРЕНИЕ!
ДАСЕ ПРОВЕЖДАТ ОНЛАЙН Е НЕВЕРОЯТНО ДЪЛНОВИДНО РЕШЕНИЕ! НА НИКОЙ ДОСЕГА НЕ МУ Е ХРУМВАЛО ПОДОБНО НЕЩО. ТОВА Е ТОЛКОВА ИНОВАТИВНО, ЧЕ… ОХ ПРОСЪЛЗИХ СЕ. УРА, ДРУГАРИ! УРА!

Kiril
Kiril
16 февруари 2021 10:43
Гост

ВСС се разработило…

Есмералда
Есмералда
16 февруари 2021 10:43
Гост

Явно трябва да свикнем с пандемията, защото казаха, че е възможно човечеството да живее с нея дълго време. В този ред на мисли няма как да се смята, че видиш ли пандемията ще си замине скоро и няма нужда да се правят протоколи по действие

Lalov
Lalov
16 февруари 2021 10:42
Гост

Чудесна организация. Тя може да подпомогне работата

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2021 10:42
Гост

Чрез ЗУМ! Как . Ама сте флегми!