Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да прекрати конкурсите за Наказателната и Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), както поискаха ръководителките им Галина Захарова и Светла Димитрова.

За уважаване на искането на двете зам.-председателки на ВКС да започнат нови конкурси с повече свободни бройки в двете колегии гласуваха само председателят на съда Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова.

Както „Лекс“ писа, повод за искането са две решения на Върховния административен съд (ВАС), с които бяха отменени назначенията на по трима съдии в двете колегии на ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ. ВАС счете, че Съдийската колегия неправилно е определила момента, от който тече срокът за назначаване на магистрати след приключен конкурс (повече виж тук и тук).

Така, в резултат на решенията на ВАС три места в НК и три места в ГК на ВКС останаха незаети. Междувременно Съдийската колегия обяви нови конкурси за повишаване в двете колегии за две свободни места в Наказателната и три в Гражданската колегия.

Затова двете зам.-председателки Светла Димитрова и Галина Захарова поискаха обявените конкурси да бъдат прекратени и да бъдат обявени нови, съответно за пет вакантни бройки за НК на ВКС и шест за ГК на ВКС (повече виж тук).

Освен това двете поставиха и друг въпрос пред Съдийската колегия – дали е проблем това, че когато се тегли жребий за определяне на състава на конкурсните комисии във ВКС, от него се изключват шефовете на колегии. Подобен довод е релевиран по делото за конкурса за НК на ВКС (но съдът не се е произнесъл по него, тъй като отменя повишенията на друго основание), а днес стана ясно, че е изтъкнат и по това срещу конкурса за повишаване в апелативните съдилища.

Олга Керелска призова колегите си да отменят обявените конкурси за ВКС и да обявят нови вече за всички свободни бройки. „Това придава повече смисъл на тези конкурси, а ангажиментът по провеждането им горе-долу е еднакъв“, каза тя.

Освен Захарова и Димитрова, искане за прекратяване, но само на конкурса за Наказателната колегия, има и от трите съдийки, които чието повишаване там беше отменено от ВАС. От думите на Керелска стана ясно, че две от тях – Татяна Грозданова и Мария Лалова, изтъкват като основание, че не са успели да подадат документи в него. А третата – Димитрина Йорданова от СГС е подала.

Последва спор в Съдийската колегия, който продължи над два часа. Той беше концентриран в няколко въпроса.

Първият беше дали колегията има право да прекрати вече обявените конкурси. Председателят на ВАС Георги Чолаков, позовавайки се на решение на съда от 2014 г., застъпи тезата, че СК няма правомощие да прекрати конкурса, който е обявила. „С огромно разбиране, чисто човешки към колегите, но считам, че нямаме такова правомощие по закон“, каза той. Вероника Имова пък беше на позиция, че основание за прекратяване може да бъде неучастието на шефовете на колегии във ВКС в жребия за конкурсните комисии. Но подчерта, че това ще означава то да бъде прието за съществено нарушение на процедурата. „Моето лично мнение е, че такъв пропуск не опорочава конкурса, той е твърде несъществен“, каза тя.

За разлика от тях Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Атанаска Дишева заявиха, че няма пречка конкурсите да бъдат прекратени.

„Странно е един орган да може да обяви и да проведе процедура и да няма правомощия да я прекрати, ако в хода ѝ установи, че има проблеми със законосъобразното ѝ развитие. Имаме знание за потенциална опасност от опорочаване на конкурса, но нямаме избор, освен да продължим тази процедура, не мога да приема подобно твърдение за обосновано“, заяви Дишева.

Тя предложи Съдийската колегия да прекрати конкурсите, а ако някой обжалва, ВАС гледа тези дела в съкратени срокове и се произнася в закрито заседание и докато свърши съдебната ваканция, ще има решение. Съответно ако ВАС потвърди прекратяването, ще бъдат обявени нови конкурси за всички вакантни бройки, а ако отмени решението на СК, ще си продължат старите. „Това е едно чисто прагматично съображение в подкрепа на това да прекратим конкурсите“, каза Дишева.

Тук в спор с нея влезе Вероника Имова, която заяви, че ВСС не може да действа по целесъобразност. Дишева ѝ възрази, като ѝ напомни, че СК на ВСС е административен орган и като такъв актовете му трябва да са съобразени с целта на закона, а тя е да има кадрово обезпечени съдилища и съдиите да могат да се развиват в кариерата. „Нашият орган действа и по целесъобразност за кадровото обезпечаване на ВКС. То е водещото“, каза и председателят на ВКС Лозан Панов.

Вторият основен въпрос, по който зам.-председателките на ВКС искаха да се произнесе днес Съдийската колегия, не получи отговор. Колегията реши, че сега няма да заема позиция дали това, че шефовете на колегии се изключват от жребия за определяне на членове на конкурсните комисии, е нарушение на процедурата. По предложение на Драгомир Кояджиков беше решено да се изчака произнасянето на ВАС по делото срещу конкурса за повишаване в апелативните съдилища.

По време на дискусията Олга Керелска изтъкна, че практиката на ВАС по отношение на конкурсите в съдебната система е непостоянна. Тя посочи, че преди да отмени конкурсите за ВКС заради неправилно определяне на срока за повишаване по чл. 193, ал. 6 ЗСВ, ВАС е потвърждавал множество други решения за повишаване на магистрати, в които СК на ВСС е изчислявала срока по същия определен след това за незаконосъобразен начин. „И практиката е многобройна. Практиката за съжаление не е постоянна. Нека ВАС да обобщи спорните въпроси за конкурсите и да има тълкувателно решение по тях, единствено тогава ще можем да говорим за някаква стабилност“, призова тя Георги Чолаков.

Той обаче възрази, че няма как да има противоречива практика, тъй като ВАС за първи път се произнася за срока по чл. 193, ал. 6 ЗСВ именно в двете решения за конкурсите за ВКС. И на свой ред я призова пък тя да му предостави решения в обратния смисъл.

Така финалното решение е, че конкурсите за две бройки в Наказателната колегия и три в Гражданската колегия на ВКС продължават. Вероника Имова застъпи тезата, че няма пречка за „овакантените“ след решенията ВАС 6 щата да се обяви нов конкурс, но дали това ще се случи скоро и дали има воля на СК на ВСС за това днес не стана ясно.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Магистрат
Магистрат
28 юли 2021 7:39
Гост

Истината е, че бъркотията я забърка ВАС, който е кадровият орган, а не ВСС

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 17:07
Гост

Ами прави са тук – няма никакво нормативно основание от ЗСВ нито да се прекратяват висящите конкурси от 2020, нито освободените бройки в резултат на решенията на ВАС, да се „добавят“ по висящите процедури. Кашата обаче я забъркаха те самите, защото обявиха нови конкурси за ГК и НК, без да се е изчерпала старата конкурсна процедура от 2017 г., вкл. с назначенията „под черта“ и съдебните им обжалвания. Имаше членове на СК, които изказаха опасения, че може да стане точно това, което сега реално се случи, но Шеки настояваше да се обявяли нови конкурси и за двете колегии, а това… Покажи целия коментар »

Geri
Geri
27 юли 2021 15:23
Гост

Както винаги- отказват.

Филип
Филип
27 юли 2021 15:24
Гост

Е, нали няма да си еаздават кариврни бонуси.

Бисер
Бисер
27 юли 2021 15:19
Гост

Този ВСС е за зскриване и ТОЧКА.

Филолог
Филолог
27 юли 2021 15:20
Гост

И запетайка, защото е поръчков и не върши никаква работа.

Били
Били
27 юли 2021 15:15
Гост

Много жалко, че повечето не са уважили искането.

Джени
Джени
27 юли 2021 15:03
Гост

Абе ВСС щом така казва, така ще е.

Lazar
Lazar
27 юли 2021 15:21
Гост

Обаче не е редно. И няма никаква логика.

Николев
Николев
27 юли 2021 15:03
Гост

Ми аз не виждам защо да отлагат

Dobrinka
Dobrinka
27 юли 2021 15:27
Гост

И аз! Обаче висшите корифеи не мислят така.

Veronik
Veronik
27 юли 2021 15:02
Гост

ВСС е страшна работа

Павлова
Павлова
27 юли 2021 15:02
Гост

Пак излагация.

умерен/уморен/ песимист
умерен/уморен/ песимист
27 юли 2021 14:57
Гост

Всички „решения“ на ВАС по ЗСВ трябва задължително да подлежат на контрол от ВКС. Съдът на властта/ВАС/ не трябва да е безконтролен. А така и „таксите“ при тях ще намалеят, а може да стигне и до „Кръв повръщам, пари не връщам“.

Наблюдател
Наблюдател
27 юли 2021 14:21
Гост

Е, нали има обявени допълнителни, защо да прекратяват?

то е ясно
то е ясно
27 юли 2021 14:38
Гост

За да могат неправилно назначените да участват, защото само една се е сетила да подаде документи.
Много приятелска услуга от Захарова и Димитрова – нечестна за останалите участници в новите конкурси.

мхм
мхм
27 юли 2021 17:31
Гост

Интересно ми е като отменят и техните конкурси, дали ще го смятат за честно.

Анонимен
Анонимен
27 юли 2021 14:40
Гост

Явно не си много наблюдателен, щом задаваш такъв въпрос.