Не е проблем да не изберем кандидата, проблемът е кого да изберем. Репликата е на члена на Съдийската колегия Боян Новански, а поводът – процедурата за избор на председател на Районен съд-Лом.

В нея участва един кандидат – Боряна Ангелова. Но около нея изникнаха няколко проблема, които накараха мнозинството в колегията да не я избере за поста.

Първият проблем е становището на Комисията за атестиране и конкурсите, че тя не притежава необходимите професионални качества. Проверка на нейните актове показала смущаващи факти, по думите на Драгомир Кояджиков. От съдебните ѝ актове не се разбирал предметът на иска, кои са страните, не ставало ясно кои деца се настаняват в институции и др.

Вторият проблем е, че общото събрание на РС-Лом е изразило отрицателно становище по повод кандидатурата на Боряна Ангелова. Стана ясно, че в съда там има напрежение сред съдии и служители. Колегите на кандидата – съдиите Каменова и Славчева, заявили, че не подкрепят Ангелова за поста, защото тя нямало да обедини колектива, не може да се справи с разногласията между служителите, нямало да се справи организационно и служебно, нямала управленски качества, нито пък е посочила конкретни мерки в концепцията си.

Самата Ангелова пред ВСС отрече да има лош микроклимат в съда. Определи като некоректно становището на колегите си за липсата на управленски опит и добави, че те не казват какви са им критериите за такъв опит.

Така и не разбрахме какво става, кандидатът отрича всичко, заяви представляващият ВСС Боян Магдалинчев след изслушването на Боряна Ангелова.

Олга Керелска обясни, че е говорила както с нейни колеги от районния съд в Лом, така и със зам.-председател на Окръжен съд-Монтана. „Никой друг не желае да заеме тази длъжност. Изпълняващата функциите председател на РС-Лом съдия Миронова също не желае да се кандидатира, защото вижда, че нещата са сложни и отговорни. Очертава се една патова ситуация. Открай време в този съд отношенията не са добри, тлее нещо подмолно. Има някакъв конфликт, но не е ясно изразен. Колежката е от този съд и има желание да заеме тази длъжност. Тя е плаха по принцип, но се е решила все пак. Другият вариант е да е външен човек“, добави Керелска.

Драгомир Кояджиков и Красимир Шекерджиев заявиха, че няма да я подкрепят. Първият се мотивира с отрицателното становище за притежаваните от Боряна Ангелова професионални качества. А Шекерджиев добави, че този съд има нужда от председател, който да е консенсусна личност, която да обедини хората там, а Ангелова не е тази личност. Шекерджиев изрази надежда да се появи такъв кандидат.

Така с 2 гласа „за“ и 10 „против“ Ангелова не бе избрана за поста.

Коментирайте

avatar