Възможностите за осигуряване на дистанционен достъп на адвокатите до електронните дела, за предявяване на волеизявления и доказателства по електронен път чрез Единната информационна система на съдилищата, както и за осигуряване на достъп на Електронния портал за електронно правосъдие до Единния регистър на адвокатите. Тези теми са били обсъдени на среща на представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев с председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, заместника й Людмил Рангелов и главния секретар ВАдС Стефка Въжарова.

Преди около месец в писма до ВСС и Министерството на правосъдието от Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) настояха да се въведат единни правила за електронен достъп до делата. От ФОБА изтъкнаха още, че съдилища отказват да им изпращат по имейл протоколи от съдебни заседания.

Очакваме ВСС най-сетне да постави този въпрос сериозно и да даде някакъв хоризонт, да каже до еди коя си дата ще имаме единни правила. Очакваме от министър Цецка Цачева да се възползва от правото си да формира дневния ред на заседанията на ВСС, особено когато заседава в пленум, и също така да направи необходимото, ако никой друг не пожелае да вкара тази въпросна точка в дневния ред, тя да го направи, има законовото право и задължение. Очакваме също така органите на адвокатурата най-после да бъдат по-отворени и по-прозрачни към своите членове и да се отчитат, да кажат докъде се е стигнало, какво остава, ако се нуждаят от нашата подкрепа, винаги ще го направим, защото знаем, че действаме в интерес на нашите клиенти“, коментира тогава адвокат Емил Георгиев.

На днешната среща на ръководството на адвокатурата с представляващия ВСС е бил поставен и друг въпрос, свързан с последните изменения в Административнопроцесуалния кодекс. Според §152 от него в срок до 10 октомври 2019 г. ВСС трябва да създаде техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 от АПК за известяване на електронните им адреси със съобщения, подписани с е-подпис. От своя страна адвокатите трябва да заявят пред съвета обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Боян Магдалинчев е обяснил какви стъпки са предприети до момента от съвета по изпълнение на разпоредбите на АПК. Двете страни са се разбрали на 26 март да бъде проведена среща между IT специалистите на ВСС и на адвокатурата, за да уточнят съвместните си действия.

От своя страна ръководството на адвокатурата е поело ангажимент своевременно да предоставя информация при констатирани системни проблеми в съдилищата и прокуратурата, които се отнасят до затруднен достъп до съдебните сгради и упражняване правомощията на адвокатите.

Боян Магдалинчев е уверил гостите, че сред стратегическите цели на ВСС са въвеждането на електронното правосъдие, решаване на проблема със сградния фонд в София и приключване на споровете за предложения терен във Варна, на който да се построи нова съдебна палата.

 

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
18 март 2019 23:33
Гост

Ше видим дали Боян Магдалинчев ще си удържи на думата.

Анонимен
Анонимен
18 март 2019 23:30
Гост

Абсолютно неколегислно е дъдилищстс да отказват да им изпращат по имейл протоколи от съдебни заседания.

Анонимен
Анонимен
18 март 2019 23:32
Гост

Да бе, че им е малко другата работа. Да си ги проверяват в деловодствата.

IT crowd
IT crowd
19 март 2019 14:23
Гост

То не е въпрос на колегиалност, а е въпрос на защита на информацията и доколко протоколите са публични. Освен това не може без необходимите крипрозащити да се позволява разпращане на информация насам-натам в пространството. Едийнственият лъч надежда са е-подписи, за които адвокатите са задължени по новите правила. Но ще е сериозен пропуск ако не бъдат задължени да ползват и мейли с висока степен на защита.