Когато недвижим имот, придобит по време на брака при действието на Семейния кодекс от 2009 г., е заплатен със средства от влог на единия съпруг, за да се счита оборена презумпцията за съвместен принос, необходимо ли е да се доказва на какво основание са придобити паричните суми по този влог? На този въпрос ще отговори във второто си тълкувателно дело за годината Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Както „Лекс“ писа, то е по предложение на състав с председател Пламен Стоев и членове Здравка Първанова и Розинела Янчева, който установи противоречия в практиката на ВКС (определението им виж тук).

Преобладаващото виждане на върховните съдии е, че имуществото, придобито по време на брака чрез договор за покупко-продажба, има същия статут, като този на паричните средства, вложени в придобиването. Когато плащането е извършено от влог на единия съпруг при действието на стария Семеен кодекс от 1985 г., по който (съгласно чл. 19, ал. 1) влоговете се включват в обхвата на съпружеската имуществена общност (СИО), за да се обори презумпцията за съвместен принос, е необходимо да се установи произходът на средствата в банката и да се докаже техният личен характер. По действащия СК от 2009 г. влоговете са изключени от режима на СИО (не са посочени в нормата на чл. 21, ал. 1 СК) и са лично имущество на титуляря, независимо от това дали придобиването им е резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. Затова, когато новопридобито имущество е платено със средства от сметка на единия съпруг при действието на СК от 2009 г., презумпцията на чл. 21, ал. 3 СК е опровергана и е налице трансформация на лично имущество. А ако съпругът, който не е титуляр на влога, е допринесъл за набирането на средствата по него, може да предяви иск за получаване на част от лично имущество по чл. 30 СК.

Преди две години обаче върховните съдии Камелия Маринова, Веселка Марева и Емилия Донкова отхвърлят този прочит на колегите си (пълния текст на решението им виж тук). Те приемат, че практиката до момента не съответства на волята на законодателя. Маринова, Марева и Донкова са съгласни, че при действащия СК влоговете са лично имущество на всеки от съпрузите, но заявяват, че вещните права, придобити със средства от сметка на единия съпруг, събрани по време на брака, не са лична собственост.

„Трансформацията на лично имущество по чл. 23 СК е приложима за личното имущество, посочено в чл. 22 СК – придобито преди брака, по дарение, по наследство и при останалите хипотези, посочени в нормата. Не настъпва преобразуване на лично имущество, когато с паричен влог на единия съпруг, формиран по време на брака, се придобиват вещни права. В този случай намира приложение презумпцията на чл. 21, ал. 3 СК за съвместен принос. Паричните влогове, набрани по време на брака, са лични на съпрузите, но закупеното с тях е съпружеска имуществена общност“, заявяват трите върховни съдийки. И сочат, че ако съпругът-титуляр на сметката твърди, че е осъществена трансформация на лично имущество при покупката на имота, платен с парите от нея, той трябва да установи или че влогът е негово лично имущество по чл. 22 СК, или че средствата по него имат друг извънсемеен произход и презумпцията за съвместен принос е опровергана.

Изготвянето на проекта на тълкувателно решение е възложено на съдиите Гълъбина Генчева, Борис Илиев и Гергана Никова (докладчик).

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Кънчо Путкодеров
Кънчо Путкодеров
21 октомври 2022 23:00
Гост

СИО-то е такъв архаизъм, че няма накъде! Брани точно съпругът, който има най-малък принос в натрупването на материалните придобивки за семейството. Какъв съвместен принос, кви 5 лв.- единият бъхти по цял ден, другият се чуди кой край къде да подвие, после „искам половината“! Колко некадърни хрантутници и метреси забогатяха на гърба на съпрузите им, обирайки им половината от имуществото. За това пълна разделност, и всеки да се простира според чергата си, а не единият съпруг да е длъжен да обогати другият ! Ай

Аз съм
Аз съм
20 октомври 2022 11:12
Гост

Абе на тия от толкова тлкувателни решения ще им остане ли време да си пишат делата.
Карат се кой е по-велик върховен и хоп тълкувателно. То стана вече като моден тренд

Аз съм
Аз съм
20 октомври 2022 14:55
Гост

Такава ни е правната система. Без тълкувателни решения не може. Ако си един районен или окръжен съдия какво решение ще постановиш, ако има разнопосочна практика на ВКС? Ще кажеш по вътрешно убеждение ще реша. Ами ако то се окаже погрешно? Винаги може да те обвинят в пристрастност.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 октомври 2022 10:52
Гост

Господи, Боже мой…. Моля някой да ми обясни тази логическа конструкция: „Трансформацията на лично имущество по чл. 23 СК е приложима за личното имущество, посочено в чл. 22 СК – придобито преди брака, по дарение, по наследство и при останалите хипотези, посочени в нормата. Не настъпва преобразуване на лично имущество, когато с паричен влог на единия съпруг, формиран по време на брака, се придобиват вещни права.“ Семеен кодекс: Чл. 22. (1) Вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. … Чл. 23. (1) (Изм.… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
20 октомври 2022 13:00
Гост

Някой пада от небето.
По време на брака продаваш имущество по чл. 22 и купуваш друго с получените пари. Или заменяш. Това е трансформацията и никога не е била нещо друго.

Кукуригу
Кукуригу
20 октомври 2022 13:06
Гост

Засилих отговора, преди да го довърша. Чл. 23 говори за лично имущество – независимо какво и кога придобито. Лично имущество са както имотите, придобити преди брака, така и влоговете, набрани по време на брака. Никъде никакъв нонсенс няма. Въпросът, който се поставя, е дали влоговете наистина се обхващат от чл. 23, защото при буквално тълкуване – се.
Ако пък си искал да кажеш нещо друго, не ти се разбира изобщо, вервай.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 октомври 2022 14:07
Гост

Ok, ясно, изглежда в мотивите на акта под „лично имущество“ се разбира само това по чл. 22, както е и озаглавено, а няма колизия между него като средство за придобиване на други вещни права, вече по време на брака. Първоначалното неразбиране се дължи на употребяването като равносилни на „вещни права“ и „имущество“. Изказът е крайно неудачен и двусмислен.

Ani
Ani
20 октомври 2022 10:31
Гост

Бая тълкуване ще падне

Джерев
Джерев
20 октомври 2022 10:31
Гост

Според мен трябва да се дели само придобитото по време на брак, а с какви средства от преди брака е придобито не мисля, че е тема на обсъждане. Или това биха били единични казуси

Милев
Милев
20 октомври 2022 10:30
Гост

Следя. Ще ми е от полза в практиката

Иванов
Иванов
20 октомври 2022 10:30
Гост

Опредлено е интересно да се види какво решение ще вземат

Стратиев
Стратиев
20 октомври 2022 10:14
Гост

Ще чакам с интерес какво решение ще вземат по тълкователното дело. Казусът е сериозен.

Кирилова
Кирилова
20 октомври 2022 10:14
Гост

Абе, не се женете и това е…

Мавродиева
Мавродиева
20 октомври 2022 10:29
Гост

Това ли ти роди главата?

Ганев
Ганев
20 октомври 2022 10:29
Гост

Щастливо женен съм от 20 години. Това, което пишете, е колосална глупост

Земен лук
Земен лук
20 октомври 2022 10:14
Гост

За мен е глупаво да се гледа от къде са парите, когато говорим за пари, които са придобити преди брака.

Хелински
Хелински
20 октомври 2022 10:13
Гост

Ако единия съпруг си има парите от преди да се сключи брак, а с тях е закупил жилище след сключването на брак, какво правим?

това е лесно
това е лесно
20 октомври 2022 10:42
Гост

трансформация на лично имущество ще има, много ясно. Спорното е ако парите са събрани по време на брака, ама чак от тълкувателно няма нужда. То и трудовото възнаграждение е лично имущество, ама като купиш нещо с него, нещото е СИО. Така че тук е същото – купуваш с пари, набрани по влог по време на брака и става СИО. Требе се доказва, че има преобразуване на имущество по чл.22 от СК или липса на принос на другия съпруг – например ако са били във фактическа раздяла по време на набирането на влога и закупуването на имота, за да се обори… Покажи целия коментар »