Каква е разликата между предлагане и даване на подкуп, ако не е приет, ще изясни Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в първото си за годината тълкувателно дело.

По него, заради разнопосочни и противоречиви актове на съдилищата, върховните съдии ще отговорят и на въпроса „Кога е довършен активният подкуп по чл. 304, ал. 1 от НК и чл. 304а от НК „даде дар или каквато и да е облага“ („подкуп”) на длъжностно лице?“.

Проблемите в практиката възникват, когато има предлагане и даване на подкуп, но дарът или облагата не е бил приет от длъжностното лице, за което е бил предназначен, но е бил предоставен в негова фактическа власт.

Различното тълкуване е свързано с Постановление на Върховния съд от 1981 г. (№ 8 от 30.ХІ.1981 г. по н. д. № 10/81 г.), което действа и до днес. В него е прието, че за да бъде довършено престъплението подкуп, следва дарът (облагата) фактически да бъде приет (получен) от длъжностното лице. Върховният съд развива тезата, че подкупът по своята същност е сделка, т. е. за да е налице, е необходимо е съгласието и на двете страни, както по сключването ѝ, така и по всичките ѝ елементи. Такова е и разбирането на правната доктрина. То обаче е било формирано преди 2000 г., когато съставът на престъплението е предвиждал за осъществяването му единствено формата на „даване“.

Днес обаче чл. 304 и чл. 304а от Наказателния кодекс регламентират като форми на изпълнителното деяние освен „даде” и „предложи”, и „обещае”. „Те логично не са били съобразени при формиране на цитираното становище. Това налага преценка на валидността му съобразно настоящата редакция на обсъжданите състави на престъпления в Наказателния кодекс“, заявява председателят на ВКС Лозан Панов в предложението си до Наказателната колегия за образуване на тълкувателно дело.

В него той изброява четири групи проблеми, които възникват при тълкуването и прилагането на чл. 304 и чл. 304а от НК, според начина, по който е било повдигнато обвинението пред съда.

В първия случай обвинението е за опит за подкуп и съдилищата са приели тази квалификация, но по различни причини. Едни заявяват, че е осъществен довършен опит, тъй като изпълнителното деяние „даване“ на дара или облагата е завършило, но по независещи от дееца причини не са настъпили исканите от него и предвидени в закона общественоопасни последици – т.е. длъжностното лице не е приело подкупа.

Други съдии са осъдили подсъдимите за опит, защото това е изначалното обвинение и то не е било изменено. Но мотивите си изрично заявяват, че фактът, че длъжностното лице не е приело подкупа, не се отразява върху довършеността на престъплението по чл. 304 или чл. 304а от НК. Причината – те приемат, че то е довършено с факта на даването на дара или облагата.

В друга група съдебни актове по дела, по които обвинението е било за довършено престъпление по чл. 304 или чл. 304а от НК, пък съдиите заявяват, че подкупът е довършен, когато дарът или облагата са предоставени на разположение и във фактическата власт на длъжностното лице, а неговите последващи действия (бездействия) по приемането му са без значение.

В третата група случаи, послужили за образуване на тълкувателното дело, обвинението отново е изначално за довършен подкуп, но съдилищата са го преквалифицирали деянието, като приключил в стадия на опита. За да го направят, те също застъпват с тезата, че е осъществен  довършен опит, тъй като изпълнителното деяние „даде“ е завършило, но по независещи от дееца причини не са настъпили исканите от него общественоопасни последици и длъжностното лице не го е приело.

Последната група дела, заради които ще се събира Наказателната колегия, са тези, по които обвинението е за предлагане на подкуп, който е предоставен във фактическата власт на длъжностното лице подкуп, който той не е взело. Тук съдии са се съгласили с прокуратурата и са чели осъдителна присъда за предлагане на подкуп. Възприемали са обаче и тезата на прокуратурата, когато в същата хипотеза е имало обвинение и за предлагане, и за даване на облага или дар. Така се стига до там, че при едни и същи факти и обстоятелства е дадена различна правна квалификация на деянието.

Докладчик по тълкувателното дело е съдия Валя Рушанова.

10
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Предизвикай земеделието
Предизвикай земеделието
14 март 2019 15:04
Гост

Каква е разликата между брадва и секира? Каква е разликата между мотика и кирка? Това са все въпроси, които вълнуват мислите ми докато обработвам нивата в Добрич и които касаят храната на много хора. А с какво се занимават заоблени съдийки от НК на ВКС между приказките за чудесния круиз, който им е подарен от съпругът на щерката по повод 8 март и почивката на Малдивите по Гергьовден, капарирана с парите за дрехи? А в НО на СРС съдийте затъват от работа. Знам го защото оня ден занесох една щайга картофи и чувал моркови на една съдийка. Оплака ми се… Покажи целия коментар »

Anonimen
Anonimen
15 март 2019 12:03
Гост

Хайде, почна се! Като видите името Лозан Панов в някоя новина и се задействате като на пружина! Може ли коментарите по същество?

Иванчев
Иванчев
14 март 2019 14:19
Гост

Напълно излишно ТР. От предлагане до даване има голяма разлика. Важно е да се докаже дали парите са усвоени.

Ganeva
Ganeva
15 март 2019 11:56
Гост

Е, нали точно това ще се тълкува? Дали даването е завършено и без да са усвоени парите.

Гейтс
Гейтс
14 март 2019 14:01
Гост

Обещанието за подкуп също е много мотивиращо за определени действия и за мен си е чисто престъпление. Накрая може парите да не се платят, но заради обещанието, работата е свършена и корупцията е осъществена.

Ganeva
Ganeva
15 март 2019 11:57
Гост

Абсолютно съгласна. Но реално то май излиза обхвата на конкретното тълкувателно на ВКС.

Анонимен
Анонимен
14 март 2019 13:51
Гост

Даването си е чисто предлагане, ако няма вземане. Но да припомним една класика: малкият подкуп е обида и за двете страни и за даващия и за получаващия…

Peter
Peter
15 март 2019 12:01
Гост

Не съм съгласен. Може да има случай, в който е предложен подкуп, насреща има съгласие за приемането му, фактически той е даден, но по някакви причини извън пасивната страна по подкупа, той не е получен фактически. Тогава имаме не предлагане, а даване. Но по-скоро опит за довършено престъпление.

смях в залата
смях в залата
14 март 2019 13:40
Гост

Извинявайте за коментара не по същество, но съм впечатлен колко често отказват подкупи, че да се натрупа тъй богато противречие в практиката по такива казуси. Аз ако съм на ББ, ще размахвам това тълкувателно, за да докажа, че в България няма корупция 🙂

Анонимен
Анонимен
14 март 2019 14:17
Гост

ББ по принцип си е по размахването. Но в България има корупция със сигурност. Така, че всякакво размахване и излишно.