Общините могат да приемат наследство по опис, когато го наследяват, тъй като няма кой друг. Това прие Върховният касационен съд (ВКС) в определение за развитие на правото (пълния му текст виж тук).

С него той отхвърли виждането на софийските районен и градски съд, че това е недопустимо. Първите две инстанции приемат, че общината няма право да приема по опис вещи и имоти, които придобива на основание чл.11 от Закона за наследството (виж карето), тъй като в този случай тя придобива собствеността не като наследник на починалото лице, което не е оставило наследници по закон или чиито наследници са се отказали от наследството, а ex lege.

ВКС обаче заявява, че няма пречка общината да приеме наследство по опис, въпреки че не сред изброените в чл. 61 от Закона за наследството.

В определението си ВКС подчертава, че тази разпоредба не ограничава лицата, които могат да приемат наследствено имущество по опис, а само посочва кой задължително следва да го направи – непълнолетните, държавата и обществените организации.

„Спрямо тези лица това задължение е въведено с цел осигуряване защита на имуществените им права от бъдещи претенции от страна на кредиторите на починалото лице. При заявено искане от заинтересована страна обаче по опис може да бъде приемано наследствено имущество както от наследниците по закон (чл.5-10 ЗН), така и от всички други лица, които придобиват част от наследственото имущество, но не по наследство, а по силата на закона (държавата и общините, които придобиват собственост по силата на чл.11 ЗН, а не като наследници на починалия)“, се посочва в определението.

Върховните съдии Бранислава Павлова, Теодора Гроздева и Милена Даскалова заявяват, че това, че общината не е универсален правоприемник на починалия, а придобива само определени негови вещи, също не е пречка за придобиването на това имущество от общината по опис, когато тя е направила такова искане.

Действително, в този случай положението на общината е сходно с положението на заветник. В същото качество (не на универсален, а на частен правоприемник) се намира обаче общината и в хипотезата на придобиване на движими вещи или имоти по дарение и завещание, в които случаи съгласно чл.34, ал.3 от Закона за общинската собственост общината също следва да придобие дарените или завещани имоти като ги приеме по реда на чл.61, ал.2 ЗН- по опис“, пише ВКС.

И обяснява, че приемането на изброените в чл.11 ЗН вещи и имоти от общината по опис се налага не за да се ограничи отговорността ѝ за задължения на починалия, защото тя така или иначе не отговаря за тях (за тях отговоря само държавата до размера на полученото имущество, тъй като тя винаги приема наследството по опис).

„Спрямо общината е приложима по аналогия разпоредбата на чл.68 ЗН: че полученото от общината наследствено имущество се намалява съответно, когато останалото наследствено имущество (в случая останалото в собственост на държавата наследствено имущество) не е достатъчно за изплащането на наследствените задължения. Приемането по опис на придобитото от общината на основание чл.11 ЗН имущество се налага, за да се отграничат движимите вещи и недвижимите имоти, които общината придобива по реда на чл.11 ЗН (жилища, ателиета, гаражи, парцели и имоти, предназначени предимно за жилищно строителство, находящи се на територията на тази община) от останалите движими вещи, жилища, ателиета, гаражи, парцели и имоти, предназначени предимно за жилищно строителство, останали в наследството на починалиия, но намиращи се на територията на други общини, както и от останалите недвижими имоти на починалото лице, които остават в собственост на държавата на основание чл.11 ЗН“, заявява ВКС.

Освен това според върховните съдии приемането по опис е необходимо и за да е ясно, спрямо кои имоти на държавата кредиторите на починалия могат да насочат претенциите си и спрямо кои вещи на общината ще бъде приложена разпоредбата на чл.68 ЗН при недостиг на придобитото за удовлетворяване на кредиторите.

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Казус
Казус
19 декември 2022 10:27
Гост

Искам да попитам, когато всички наследници се откажат от наследството, кой трябва да конституира общината, като наследник? Трябва ли съда или е достатъчно ЧСИ с писмено уведомление, че са се изчерпали всички наследници.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 14:45
Гост

Пародиите на Върховните продължават доста години вече и явно нямат намерение да спрат.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 14:03
Гост

И това ако не е дописване на закона – здраве му кажи…. Закона е казал изчерпателно кои приемат по опис, ама сега и общините …..с определение по чл. 274 ГПК!!! Законодателят сега да почне да ни пише решенията тогава

Никодим Кръстев
Никодим Кръстев
13 януари 2022 21:05
Регистриран

Отдавна, отдавна метафорично наричам ВКС – втори законотворец…, макар че, те вече се вживяват като първи такъв!?

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 13:19
Гост

Поздравления за решението.

Хари
Хари
13 януари 2022 13:26
Гост

За кое по- точно. Че развързаха ръцете на държавата да взимат имущество.

Любител
Любител
13 януари 2022 14:07
Гост

Нищо не са развързали, и никаква опасност от отнемане на имущество не възниква. Това е само в случай, че не е останал друг наследник.

Асен
Асен
13 януари 2022 13:18
Гост

Законът за наследството има доста недостатъци, които трябва да се отстранят.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 14:02
Гост

Да бе, пипайте и го и тоя закон, който все пак работи, щото все недостатъци са ви в главите.

Jeni
Jeni
13 януари 2022 9:04
Гост

Да се надавяме на това

Nevro
Nevro
13 януари 2022 9:03
Гост

ВКС право ли е? Еми за мен да

Коле
Коле
13 януари 2022 9:02
Гост

Познавам хора. Не си направиха завещание. Сега държавата им е взела къщата. Нищо се не случва там.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 20:14
Гост

И теб какво те интересува това? Твой проблем ли е? Емчи НЕ

Умник
Умник
13 януари 2022 9:02
Гост

Така се прави. Завещание и да ти е чиста работата

Люиш
Люиш
13 януари 2022 9:01
Гост

Все на някой има човек да остави имуществото си, преди да иде за държавата и да му се такова таковата

Тишо
Тишо
13 януари 2022 13:24
Гост

Знае ли човек кога трябва да го направи. Никой не знае кога ще му дойде краят.

Панакотев
Панакотев
13 януари 2022 9:00
Гост

По-добре си направи наследство. Не оставяй имуществото си на държавата.

Адвокат
Адвокат
13 януари 2022 8:52
Гост

Много се работи в СРС, ама и много през пръсти.

OMG
OMG
13 януари 2022 8:52
Гост

А в СГС ги изпипват нещата винаги, а?

Чавдар
Чавдар
13 януари 2022 13:29
Гост

Напротив. В последно време дори излизат с нелепи решения.

Тихомир
Тихомир
13 януари 2022 13:28
Гост

Това е алтернативата между количеството и качеството.

Z.Z
Z.Z
13 януари 2022 8:50
Гост

Ами да се покаят и да почетат сега.

Лозан
Лозан
13 януари 2022 13:38
Гост

Дано да го направят. Би било полезно за всички.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 8:47
Гост

И съдиите са хора, и те грешат. В случая имам предвид СРС и СГС, а понякога и ВКС

Заки
Заки
13 януари 2022 13:45
Гост

Така е. Обаче от тях зависят много човешки съдби. То като погледнеш реално и лекарите са хора и те грешат…

123
123
13 януари 2022 8:45
Гост

Toва виждане не е ли било само на два състава на СРС и СГС? Звучи нелепо да е съдебна практика чак, която ВКС да се е налагало да изяснява.

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 8:42
Гост

Общината ще го приеме, пък после лесно може да се отърве – или ще го продаде, или ще го остави да се руши, както често става

Хари
Хари
13 януари 2022 13:47
Гост

По скоро ще го продаде на строителна фирма. А после ще гушне една яка сума от продажбата на апартаменти.

ха така
ха така
13 януари 2022 8:20
Гост

Ха така, СРС и СГС са се предобрили. Ще рече, че у Люлин юрисконсултите знаят повече

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 8:23
Гост

Според мен просто не са разбрали какво се постига с приемането по опис, защото безспорно не е класическа хипотеза, за да се отървеш от кредиторите на наследството, тъй като така или иначе на общината това не й трябва

Анонимен
Анонимен
13 януари 2022 8:45
Гост

Не за първи път юрисконсулти са по-добре подготвени от съдии, които от висотата на позицията си, високомерничат и се отнасят с пренебрежение към страните

Михаил
Михаил
13 януари 2022 13:50
Гост

Те винаги са недоразбрали нещо.