Висшият адвокатски съвет (ВАдС) получи свое знаме – то му е дарено от великотърновската колегия и е осветено от великотърновския митрополит Григорий в историческия храм „Св. 40 мъченици“.

Знамето е в традиционния за адвокатурата цвят – бордо, а символите върху него са извезани в златист цвят и беше връчено на председателя на ВАдС д-р Ивайло Дерменджиев от председателя на адвокатския съвет във Велико Търново Веселка Коева.

„Благославя се и освещава се това знаме на Висшия адвокатски съвет, дадено от великотърновските адвокати, чрез поръсване с тази осветена вода за здраве и спасение на всеки, който стои под това знаме, на всеки който го обича и се ръководи от достойнството и честта, което имат нашите адвокати. Многая лета на всеки, който се труди на ползу на това призвание и за честта на това от Бога благословено адвокатско съсловие“, благослови митрополит Григорий знамето и адвокатите.

На национална научна конференция на адвокатурата „Независимостта като ценност“ единодушно беше одобрено предложението в Конституцията да бъде записано, че Велико Търново е историческа и духовна столица.

„Вчера отбелязахме Деня на Независимостта и това ми дава право днес да кажа, че най-тежкият дефицит в българското общество е дефицитът на независимост, а най-страшната оценка в днешния политически живот е зависимостта от зависмости. Няма по-независими хора от адвокатите и няма друга професия с по-висока степен на интегриране на независимост. Това дава на българската адвокатурата една огромна сила. Затова ви призовавам да оползотворим тази сила в една българополезна посока и националната конференция да подкрепи предложението в Конституцията изрично да бъде записано, че Велико Търново е историческа и духовна столица. Това ще бъде стойностен акт на държавническа мъдрост от страна на адвокатурата“, призова по време на форума чл. кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов.

По време на конференцията зам.-председателят на ВАдС Валя Гигова коментира актуалната тема за промени в Конституцията. „В рамките на откритата процедура по изменение на Конституцията аз и моите колеги от Висшия адвокатски съвет считаме, че трябва да направим предложения, които касаят съдебната власт, в т.ч. правомощията на адвокатурата в лицето на Висшия адвокатски съвет, да сезира Конституционния съд по значително по-широк кръг въпроси“, каза Гигова. И изтъкна, че е наложително да се изяснят и няколко базисни въпроса. „Като например този, когато законодателят, приемайки сегашната Конституция през 1991 г. е прогласил, че „адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се“ какво точно е имал предвид, кого касаят тези принципи – самото упражняване на адвокатската професия или имат отношение към органите на адвокатурата“, посочи тя.