Венецианската комисия даде положителна оценка за пакета от законодателни промени, свързан с отговорността на главния прокурор, който ѝ беше изпратен от предишния екип на Министерството на правосъдието (МП), но заяви, че е необходим по-цялостен подход, който да включва не само разследването на обвинител №1, а и други елементи (пълния текст на становището виж тук).

Както е известно, през юли бившият министър на правосъдието Надежда Йорданова огласи проект за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателния кодекс (НК). С тях се предлага наказателен съдия с ранг на върховен, който може да е от всички нива без районно, да ръководи разследванията срещу главния прокурор и заместниците му. За целта той временно ще бъде назначаван за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. С измененията се регламентират и процедура по временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, нови правила за разгласяване на данни от разследването, съдебен контрол над отказите за образуване на досъдебно производство за тежки престъпления, както и нови изисквания към членовете на Висшия съдебен съвет, избирани от парламента (повече за тях виж тук).

Надежда Йорданова ги изпрати за становище на Венецианската комисия.

Сега то е факт и в него комисията заявява, че приемането на пакета от промени, заедно с предложенията за подобрения, които тя дава, „биха могли да повишат отчетността на главния прокурор и да допринесат и в други насоки за реформата на българската наказателноправна система“.

От становището става ясно, че според Венецианската комисия намира подхода в законопроекта за правилен, но не и за достатъчен. „Целта да се подобри отчетността на главния прокурор не може да бъде постигната само с промени на правилата за неговото разследване. За постигането на тази цел е необходим цялостен, по-холистичен подход, включващ преразглеждане на структурата на Висшия съдебен съвет и на неговата Прокурорска колегия, както и ограничаване на функциите на прокуратурата, извън сферата на наказателното право“, заявява тя.

Наскоро служебният министър на правосъдието Крум Зарков сезира Конституционния съд за т. нар. надзор за законност, упражняван от прокуратурата, като се усъмни в съответствието му с основния закон (повече за искането виж тук). Прокуратурата категорично отхвърля виждането му (позицията, изразена от зам.-главния прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Десислава Пиронева, виж тук).

В становището си Венецианската комисия повтаря препоръките си мнозинството в Пленума на ВСС за вземане на решение за отстраняване от длъжност на главния прокурор заради дисциплинарно нарушение да бъде намалено, както и да бъдат приети подробни правила за процедурата за търсене на дисциплинарна отговорност от обвинител №1.

Комисията напомня, че вече е посочвала, че за да се гарантира, че ВСС ще проверява ефективно и независимо твърденията за неправомерно поведение на главния прокурор, членовете на Прокурорската колегия трябва да нямат блокираща власт при вземане на решението за отстраняването му от длъжност. Освен това за пореден път излага становището, че от парламентарната квота в Прокурорската колегия не трябва да влизат прокурори, а представители на други правни професии.

„При обсъждането на тези изменения (пакетът от промени в ЗСВ, НПК и НК – бел. ред.) българският законодател ще се изправи пред трудната задача да намери баланс между два императива: от една страна, той трябва да приведе българската система в съответствие с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека, така както е тълкувана от Европейския съд по правата на човека. От друга страна, трябва да зачете ограниченията, определени в българската конституция, така както е тълкувана от Конституционния съд на България“, заявява Венецианската комисия. Става дума от една страна за решението „Колеви срещу България“, в което преди повече от 10 години беше казано, че България трябва да изготви механизъм за ефективно и независимо разследване на главния прокурор. И от друга – за решението на КС, с което през май 2021 г. той обяви за противоконституционен модела за разследване на главния прокурор, приет по времето на ГЕРБ (повече виж тук).

Въпреки коментара за трудното намиране на баланс, самата комисия изразява мнението, че моделът, предложен от проектозакона, с някои необходими корекции, „може евентуално да се чете като съответстващ на конституционни граници, определени в решението на Конституционния съд от май 2021 г., и е в състояние да изравни в значителна степен българската система с изискванията на европейската Конвенция за правата на човека, както е формулирана от Европейския съд по правата на човека в решенията „Колеви“ и „С. З. срещу България“. (Позицията на прокуратурата за съответствието на предложенията с Конституцията, изразена от зам.-главния прокурор Красимира Филипова виж тук).

Комисията провижда някои конкретни проблеми при евентуално бъдещо разследване на главния прокурор. Един от тях е свързан със самата процедура по назначаване на избрания на случен принцип съдия за ad hoc прокурор, който да разследва обвинител №1.

„В проекта чл. 411а, ал. 3 от НПК предвижда, че след случаен подбор на кандидата, председателят на Наказателната колегия на Върховния касационен съд незабавно уведомява Прокурорската колегия на ВСС, която извършва официално назначаване. Колегията изглежда не разполага с никаква свобода на преценка при вземането на решение относно назначаването. Въпреки това, предвид значителното влияние на главния прокурор върху членовете на ВСС, не може да се изключи, че дори с тази ограничена роля камарата може да е склонна да забави процедурата или напълно да блокира съответното решение“, се посочва в становището

Освен това Венецианската комисия вижда риск срещу ad hoc прокурора да бъда задействани „наказателни или дисциплинарните инструменти“.

Затова тя отправя следните конкретни препоръки към законовите промени, свързани с разследването на главния прокурор от наказателен съдия:

  • Изискванията за избираемост на ad hoc прокурор трябва да бъдат регламентирани по-подробно.
  • Кандидатите за длъжността ad hoc прокурор следва да дадат съгласие за включването им в списъка на желаещите да заемат тази длъжност и съгласие да бъдат назначени за такива.
  • Законопроектът трябва да уреди случаите, при които ad hoc прокурор е временно и трайно отстранен от длъжност и процесуалните последици от това.
  • Обхватът на съдебния контрол върху процесуалните действия на ad hoc прокурора трябва да бъде регламентиран още по-подробно;
  • Законопроектът трябва да определи обхвата на общия йерархичен прокурорски контрол над ad hoc прокурора и да уреди необходимите изключения и процедурни гаранции;
  • Да се въведе механизъм за пресяване на явно неоснователни жалби срещу главния прокурор.

42
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 октомври 2022 12:24
Гост

Години наред Венецианската комисия ни повтаря, че главния каскет трябва да бъде ефективно разследван, но мафията вместо това пише нова конституция за 7 дни и по всякакви възможни начини хвърля прах в очите, само и само да не се съобрази с препоръките.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2022 20:22
Гост

Като чете препоръките на Венецианската комисия, единственото одобрено е идеята за механизъм за разследване на главния прокурор. За останалото направо им казват,че закона не става, толкова много трябва да се детайлизира, че просто е възпитан начин да има кажат,че законодателната техника на струва.

Блестящите юристи- Ицо, Надка , Крумчо
Блестящите юристи- Ицо, Надка , Крумчо
25 октомври 2022 17:23
Гост

Свободни интерпретации на Лех по този въпрос метен , които са от наратива на Христовците у Надеждичките гарнирани с Крумчото и това Славов / каквото й да е / . Веницианската комисия само препоръчва някой неща но не и с такъв анализ , с който ни облъчва заглавието и текста на Лекс . Даже има и критика за този пореден противоконституционен проект – това ни казват от комисията . Хората ни казват , и този проект е в противоречие на си ставната ни конституция и че това вече е казано от собствения КС , така че що ги правим на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2022 17:28
Гост

Барни Ръбъл форевър и нова конституция за 7 дни!!! Ако можеха малоумните тикво-тролове да се видят колко са малоумни…

Димо
Димо
25 октомври 2022 13:37
Гост

Много добра новина.

Бисер
Бисер
25 октомври 2022 13:38
Гост

E, оставаше и с друго решение да излязат.

Стоил
Стоил
25 октомври 2022 13:36
Гост

Добре, че беше Надежда Йорданова.

Симеон
Симеон
25 октомври 2022 13:35
Гост

Време е да започнем сериозно обсъждане на изваждането на прокуратурата и следствието от съдебната власт. Те упражняват изпълнителна, не съдебна власт. Не може цялото общество да е заложник на една малка деградирала гилдия.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2022 13:03
Гост

Защо не виждам дебел венециански дож за председател? Много би им отивало възпълен, полупиян маскиран аристократ да оглави тази комисия, която поучава България как да си организира съдебната система.

Проскубаната тиква с каскет
Проскубаната тиква с каскет
25 октомври 2022 15:42
Гост

Когато каскетно-тиквената мафия трябва да дерибейства, всяка външна немеса, дори под формата на препоръки за опазване върховенството на закона, е груба и недопустима работа във вътрешните ни работи!

Както казва проф. Близнашки на лекции :
Както казва проф. Близнашки на лекции :
25 октомври 2022 12:50
Гост

“Има там една Венецианска комисия, с квото все трябва да се съобразяваме. Сега, какво представлява тази комисия. Ами това е една комисия, вътре с разни такива агенти на Европейския съюз, каквото им кажат от отгоре това се случва.”

Спиридон
Спиридон
25 октомври 2022 13:41
Гост

Като давахме толкова зор са сме част от Европейския съюз, свга ще се съобразяваме.

Юрист
Юрист
25 октомври 2022 11:49
Гост

Смятах да напиша няколко неща по въпроса, свързан със становището на Венецианската комисия, но се отказах. Вероятно интернет троловете на ДБ и ПП следят какво се случва тук.

Само ще вметна, че всичко това – изпращането и съответно полученото положително становище от тази комисия, се направи с политическа цел.

Какво имам предвид – добрите юристи ще разберат (и в частност специалистите по МПП и наказателно право).

Проскубаната тиква с каскет
Проскубаната тиква с каскет
25 октомври 2022 15:44
Гост

Върховенството на закона е не само политическа, но и цел за цялото общество. С изключение на тиквите, покровителствани от каскети, техните некадърни калинки и платени тролове.

"Светло" лъщящо бъдеще!
"Светло" лъщящо бъдеще!
25 октомври 2022 11:21
Гост

За милиционера закона е твърде абстрактно, неясно и най-вече ненужно нещо! Милиционерът разбира само от морков и тояга! Дали са на такова недоразумение тояга и сега го „плашат“ с моркови! Естествено, че нищо няма да стане и предстоят още 4-ри години каскадно ескалиращи глупости под каскет!

Бележка на хладилника:
Бележка на хладилника:
25 октомври 2022 11:17
Гост

„Да се въведе механизъм за пресяване на явно неоснователни жалби срещу главния прокурор.“

Иначе ще ви затрупат обвиненията на всякакви продавачки зад щанда…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2022 11:17
Гост

Хубава зала в ренесансов стил…..

Христов
Христов
25 октомври 2022 13:47
Гост

Безспорно.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2022 14:13
Гост

Става за карнавал с проститутки, болни от сифилис

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2022 14:14
Гост

…с благословията на Папата, който наблювдава прегрешенията отвисоко.

Проскубаната тиква с каскет
Проскубаната тиква с каскет
25 октомври 2022 15:46
Гост

Те на Тиквата затова му подаряваха проститутки по 5 000 лева докато беше премиер, щото да не са болни от сифилис

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 октомври 2022 10:34
Гост

Пак по-малко от 7000 евро де..

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2022 11:11
Гост

Години наред ни го повтарят от Венецианската комисия и ЕС, но Тиквената мафия си държи на Каскетния чадър.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2022 11:37
Гост

Предложенията са на ДБ, които години наред печелят дивиденти от някаква абстрактна и явно несъстоятелна измислица за съдебна реформа, която очевидно те не могат нито да измислят, нито да приложат. Кога най-накрая ще успее поне един способен юрист да влезе в политиката?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 октомври 2022 13:01
Гост

Те влизат юристи, но излизат забогатели политикани, властта корумпира и на подсъзнателно ниво, а да не говорим, че хората там основни избиват комплекси и се самозабравят.

Офето
Офето
25 октомври 2022 8:46
Гост

Преразглеждане на структурата на ВСС, хаха, ами нали гуруто Хр.Иванов, най-великия юрист и реформатор на прокуратурата, който нито е ходил някога на конкурс, нито е виждал наказателно дело или какъвто и да се сетите документ, свързан с наказателно производство я реформира. Тази Венецианска комисия е една пунта мара и се използва от политиците за някакъв еталон, а те хал хабер си нямат как работят институциите тук. ДБ са батак, нищо излезнало от тях не е качествено, защото просто нямат кадри точно в тази насока. Не може Наско Славов – адвокат в гражданския сектор и Йорданова, която няма общо с НП… Покажи целия коментар »

Pencho
Pencho
25 октомври 2022 9:34
Гост

Венецианската комисия са аматьори в сравнение с Цацаров, Гешев, Пеевски и Борисов.
Хубава си е системата ни требе да се пипа.

Анонимен
Анонимен
25 октомври 2022 17:31
Гост

На вас може да ви е смешно, ама Цаци може да сложи в малкия си джоб най-големите реформатори, нямат как да искаш да реформираш нещо, а да си завършил Право, само за да си политик и да нямаш пет дена стаж по това, за което се правиш на реформатор. Дайте на Ицко гуруто да напише едно постановление за отказ, аз съм сигурен, че той не знае дори основанията за отказ, Венецианската комисия няма общо, реформатрите са калпави и това се вижда много пъти. Ето еди н прост пример КПКОНПИ с разследващи функции – това ще спаси света, що ами не… Покажи целия коментар »

Евро
Евро
25 октомври 2022 10:13
Гост

Ех, друго са корифеите Дани К., Цецка Ц, Десито, Хамид и пр. – блестящите йористи на Евро-гладническата коалиция

Ставрев
Ставрев
25 октомври 2022 8:24
Гост

Абе ние правителство нямаме, те разглеждат нещо от предходното министерство

Аранудов
Аранудов
25 октомври 2022 8:24
Гост

Успех с промяната. Няма да дойде скоро.

Челингиров
Челингиров
25 октомври 2022 8:23
Гост

И аз очаквам да се разследват и други „елементи“, но едва ли това ще се случи

Харизанов
Харизанов
25 октомври 2022 8:22
Гост

Царе сме да пращаме някави докумени и с тях да отчитаме голяма работа. Всъщност не правим нищо. Така е и с документите, които отчитате, че рециклираме около 50% от отпадъците в страната. В действителност е пълно с незаконни сметища.

Герасим
Герасим
25 октомври 2022 14:04
Гост

Тъжната действителност…

Вера
Вера
26 октомври 2022 21:58
Гост

Препоръки, отчетности т.н. главният прокурор трябва да се превърне в добро куче със стопанин и правомощията му според дължината на каишката …..

Албенова
Албенова
25 октомври 2022 8:21
Гост

Е това са само документи. На практика нищо не се е случило, което да промени ситуацията и на Гешев да му свият сърмите.

Чилев
Чилев
25 октомври 2022 8:20
Гост

Аз не очаквам да се случи нещо.

Чавдар
Чавдар
25 октомври 2022 14:05
Гост

Както обикновено.

Stratiev
Stratiev
25 октомври 2022 8:20
Гост

Не са свикнали в Европа на тема ни. Предишното Министерство може да е пратило пакета, но от тогава до тук сме направили вече едни избори и сме готови за нови. Не е ясно докато изберем постоянно управление какво ще измисли новото министерство

Демерджиев
Демерджиев
25 октомври 2022 8:19
Гост

Ох, бях на посещение във Флоренция и в един от дворците в града се провеждаше среща на общиснски съвет на град Флоренция. Изключително красиви места да се провеждат тези срещи. Зали с огромни картини, много красиво. Много ми харесват тези места за срещи. Това искам да кажа просто.

Людмил
Людмил
25 октомври 2022 8:17
Гост

Да да, чакай ти.

Попов
Попов
25 октомври 2022 8:16
Гост

Каква отговорност. Никаква отговорност не му се иска на Гешев