Две решения на Върховния административен съд (ВАС), с които бяха прогласени за нищожни актове за публични държавни вземания срещу две от хазартните фирми на Васил Божков, по които претенцията беше за общо над 355 млн. лв. (с лихвите), станаха повод за образуването на първото тълкувателно дело на съда за тази година.

Искането ВАС да се произнесе с тълкувателно решение по два въпроса, свързани с правомощията на вече несъществуващата Държавна комисия по хазарта (ДКХ) е на главния прокурор Иван Гешев. Той заявява, че двете решения на ВАС представляват неправилна съдебна практика (пълния текст на искането на главния прокурор виж тук).

Първото решение е на състав, председателстван от зам.-шефката на ВАС Мариника Чернева и с членове Бисерка Цанева и Мирослав Мирчев. С него за нищожен е прогласен акт за публично държавно вземане за такси за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета (за период от шест години от 2014 г. до 2019 г.) в размер на 261 164 891,80 лв. и лихва от 67 717 779 лв. (пълния текст на решението виж тук). Актът беше издаден на „Еврофутбол“.

Второто решение е на съдиите Милена Златкова (председател на състава, докладчик и подписала с особено мнение), Благовеста Липчева и Полина Якимова. То е за акт на председателя на БКХ срещу „Евробет“. В него се претендираха 4 880 547,15 лв. за такса за поддържане на лиценз за организиране на моментна лотарийна игра „Лотария България“ за пет години и 1 676 748,25 лв. ВАС обяви акта за нищожен (пълния текст на решението виж тук).

„Систематичният анализ на така постановените решения показва, че макар изводът на двата съдебни състава да е еднакъв – материална некомпетентност на издателя на АУПДВ, мотивите, които са изложени, за да бъде обоснован този извод са коренно различни и в този смисъл последните взаимно се опровергават. В първото решение е прието, че председателят на ДКХ генерално не разполага с компетентност да издава актове за установяване на публични държавни вземания, в хипотезите на неплащане в установения срок на таксата по чл. 30, ал. 3 ЗХ и променливата част от таксата по чл. 30, ал. 4 ЗХ, докато във второто решение е прието, че председателят на ДКХ разполага с компетентност да издава актове за установяване на публични държавни вземания, в хипотезите на неплащане в установения срок на таксата по чл. 30, ал. 3 ЗХ и променливата част от таксата по чл. 30, ал. 4 ЗХ, но не и да определя размера на тези вземания“, пише главният прокурор в предложението си за постановяване на тълкувателно решение.

Той излага хронологията на измененията на чл. 92 от Закона за хазарта и посочва, че от 1 януари 2014 г. до 1 януари 2015 г. разпоредбата предвижда, че неплатената в срок такса по чл. 30, ал. 3 и променливата част от таксата по чл. 30, ал. 4 подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на ДОПК, а актът за установяване на вземането се издава от председателя на ДКХ.

След това от 1 януари 2015 г. до 4 август 2020 г. тя гласи: „Неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение, държавни такси и лихви за забава подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на ДОПК. Актът за установяване на вземанията се издава от председателя на Комисията.“

А след 4 август 2020 г. предвижда: „Неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение и лихви, държавните такси по ал. 1 и лихвите, имуществените санкции и глобите по влезли в сила наказателни постановления за нарушения по този закон подлежат на събиране по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс. Член 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прилага съответно”.

Затова главният прокурор стига до следните изводи:

  1. За периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. председателят на ДКХ е, разполагал с изрично регламентирана в специалния закон компетентност да издава АУГТДВ по отношение на задължения за такси по чл. 30, ал. 3 и променливата част от тях по чл. 30, ал. 4.
  2. За времевия отрязък от 1 януари 2015 г. до 4 август 2020 г. на председателя на ДКХ е била предоставена компетентност за издаване на АУПДВ за всички видове държавни такси и лихви за забава.
  3. След 4 август 2020 г. законодателят не предоставя изрична компетентност на определен държавен орган за събиране на таксите, а препраща към общите правила за определяне на компетентния орган по реда на ДОПК.

Иван Гешев сочи, че и двата обявени за нищожни актове срещу „Еврофутбол“ и „Евробет“ са издадени на 14 февруари 2020 г., когато председателят на ДКХ е разполагал със законова компетентност да го издаде. Освен това той отхвърля тезата на част от съдиите, че шефът на комисията по хазарта е нямал компетентност да издаде акта, тъй като над него няма горестоящ орган, който да осъществи административен контрол.

„Не може да се приеме тезата, че издавайки оспорените в първоинстанционното производство актове, председателят на ДКХ е възпрепятствал възможността за оспорването му по административен ред. Същата би била мислима единствено в случай, че приложимият специален закон не предвижда изрично кой е компетентният орган да издаде съответния акт“, пише главният прокурор. И обяснява, че тази ситуация произтича пряко от закона и в този случай над акта се осъществява само съдебен контрол.

Главният прокурор поставя следните въпроси, на които ВАС ще отговори в тълкувателно решение:

1.  Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от Закона за хазарта (в редакцията обн. ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) разполага ли с материална компетентност председателят на Държавната комисия по хазарта да  издава актове за установяване на публични държавни вземания в хипотезите на неплащане в установения срок на таксата по чл. 30, ал. 3, предл. 1 от Закона за хазарта и променливата част от таксата по чл. 30, ал. 4 от Закона за хазарта?

2. Нищожен ли е акт за установяване на публично държавно вземане на председателя на Държавната комисия по хазарта, издаден на основание чл. 92, ал. 3 от Закона за хазарта (в редакцията изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г.), ако се установи, че е постановен в противоречие с решение на Държавната комисия по хазарта по чл. 22, ал. 1, т. 4, т. 6 и т. 11 от Закона за хазарта (в редакцията изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г.)?

За докладчик по тълкувателното дело е определена зам.-председателката на ВАС Мариника Чернева.

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 март 2023 16:58
Гост

Това прилича по-скоро на опит на удавник да се хване за сламка, ама карай да върви.

Манипулатор
Манипулатор
21 март 2023 16:20
Гост

Отдавна ви казвам,че в съдебната система необходимост от заплати няма. Съдебната система може да се самофинансира.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 март 2023 8:49
Гост

Кой ли пък работи за една гола заплата по върховете на съдебната власт, май само идеалисти, известни още като будали с принципи.

Мавродиев
Мавродиев
21 март 2023 14:35
Гост

Тази новина е ясна

Radev
Radev
21 март 2023 14:35
Гост

Еми добри новини за Божков значи

Minev
Minev
21 март 2023 14:34
Гост

Има си хас

Ани
Ани
21 март 2023 14:34
Гост

Пълни глупости

Надежда
Надежда
21 март 2023 14:32
Гост

Е изписали сте един чаршаф от който какво става ясно? Че няма да плаща Божков. Направо открихте топлата вода

Попов
Попов
21 март 2023 14:32
Гост

Ако се гледа между редовете кога точно Божков пое издръжката на Левски (година преди да го погнат) става ясно, че той е знаел за това, което му се готви. Една година само инвестира в клуба, дори почна да се плаща на НАП задължението на Левски, но никога не излезе да каже и пет приказки на феновете. Като стана зора с Национална лотария и той веднага събра всички на Герена да им обяснява да правели протести пред МС. Та в тоя ред на мисли ако е имал година преднина Божков, а аз вярвам, че е имал много години преднина пред Боко… Покажи целия коментар »

Чулев
Чулев
21 март 2023 14:30
Гост

Има си хас. Държавата до тук в лицето на НАП е събрала със 700 милиона повече за три месеца от началото на годината, отколкото миналата година за първото тримесечие. И на фона на това се искат още 300 милиона от Божков. Как не. Ясно е, че няма да влязат в хазната тия пари.

Огнянов
Огнянов
21 март 2023 14:33
Гост

Да, но е жизнено важно да си плати Левски на НАП мърлявите 12 милиона. Дето ще потънат някъде и това е. А този клуб, заедно с ЦСКА, Локомотив П. и Ботев П. са от клубовете, които дават път за развитие на страшно много деца. Дори да не произвеждат световни таланти.

Анонимен
Анонимен
21 март 2023 15:24
Гост

Ама що пък да не си плащат задълженията?! Аз два-три месеца ако пропусна да платя осигуровки ме скъсват НАП от заплашителни мейли с ДСИ-та, а тия клубове с милиони ги галят само с някакви неясни планове за разсрочване и т.н.

Pavlov
Pavlov
21 март 2023 14:28
Гост

Абе беше ясно, че няма да стане бе. Като едно време сте решили да не му ги искате тия пари на Божков, той не е тъп и си е проверил нещата с най-добрите адвокати и е видял, че като тогава не му ги искате, а искате да ви дава рушвети, то после пак няма да ви ги плати! Защото няма да имате механизъм да му ги искате

Милев
Милев
21 март 2023 14:27
Гост

Сега въпроса е Гешев и подчинените му ли са тапаци или съда е взел пари от Божков в сакче ?

Мики
Мики
21 март 2023 14:37
Гост

Нищо чудно да са и двете.

Ростислав
Ростислав
21 март 2023 14:24
Гост

Сега ли се сетиха, че шефът на комисията по хазарта е нямал компетентност да издаде акта?

Заки
Заки
21 март 2023 14:25
Гост

След дъжд, качулка!

Цветанов
Цветанов
21 март 2023 14:20
Гост

От кога Гешев започна са разбира от неправилна съдебна практика?

Рики
Рики
21 март 2023 14:22
Гост

А, Сийка пак му е написала искането.

Анонимен
Анонимен
21 март 2023 14:09
Гост

Някое милиционерско мозъче иска правото да се нагажда по тъпите му съждения, понеже любимите му обвинения висят със страшна сила към коша за боклук.