Решението на служебното правителство за създаване на т. нар. разширен списък по „Магнитски“ е нищожно. Това постанови Върховният административен съд (ВАС) в решения по две дела на включени в списъка – майката на депутата от ДПС Делян Пеевски Ирена Кръстева и свързаното с Васил Божков „Интернюз 98“ ООД (пълния текст на решенията виж тук и тук).

Както е известно, на 2 юни 2021 г. Министерството на финансите на САЩ, прилагайки глобалния закон „Магнитски“, вкара в черен списък за корупция избягалия в Дубай обвиняем бизнесмен Васил Божков, Делян Пеевски и тогавашния зам.-шеф на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желязков.

Два дни след това – на 4 юни 2021 г., служебното правителство прие Решение № 441 за предприемане на действия във връзка с наложените от САЩ санкции на български лица. С него беше създадена постоянна работна група с участието на представители на министерствата на вътрешните работи и на  финансите, на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите. На тази работна група беше възложено в спешен порядък „да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ“ (решението на МС виж тук).

Този разширен списък по „Магнитски“ (актуалния му вид виж тук) предизвика лавина от дела на засегнати – в момента във ВАС те са 62. Както „Лекс“ писа, с решение на ВАС от списъка вече бяха извадени братята Цветомир и Боян Найденов и баща им Стефан, които бяха попаднали в него, въпреки че бяха прекратили всякаква свързаност в Васил Божков и по техни сигнали започнаха десетките разследвания срещу него (повече виж тук и тук).

Още от постановяването му РМС 441 е обект на коментари и критики от юристите, тъй като е неясно дори дали представлява нормативен, или индивидуален административен акт (за двете тези виж тук). Впоследствие състав на ВАС прие, че то е индивидуален административен акт и жалбата срещу него спира изпълнението му (виж тук).

Днес в две свои решения ВАС обяви за нищожни съществените точки 1, 3 и 6 от РМС 441 – за създавнаето на списъка и на работната група, която да го поддържа. А за точки 3, 4 и 5 се приема, че имат характер на вътрешно служебен акт, който не подлежи на обжалване. С тях се дават указания списъкът да се публикува на сайтовете на МФ и НАП, ДАНС да следи за свързаност и министърът на финансите да отговаря за дейността на работната група.

По делото на Ирена Кръстева се е произнесъл състав с председател Мирослав Мирчев и членове Росица Драганова и Христо Койчев (докладчик). А по това на „Интернюз 98“ върховните съдии Мариника Чернева (председател на състава и докладчик), Теодор Петков и Таня Дамянова.

„Върховните съдии приемат, че актът на МС е нищожен, тъй като е издаден при липсата на компетентност по смисъла на чл. 146,  т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, както и не е спазено изискването той да е издаден въз основа и да не противоречи на нормативен акт на ЕС, на Конституцията на Република България, на национален закон, или на международен договор, ратифициран от страната ни“, посочиха от ВАС в съобщение за постановените решения.

И двата състава приемат: Глобалният закон „Магнитски“ би могъл да бъде основание за бързи и своевременни действия на националните власти, но при наличието на национален закон, какъвто в случая не е налице. Поради тази причина законът „Магнитски“ няма пряко приложение на територията на Република България“.

В решенията се припомня, че този проблем е бил предмет на разглеждане и от ЕС. Пример в тази връзка е Делегиран регламент (ЕС) 2018/1100 на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него.

„Регламентът дава основание на съда да приеме, че държавите – членки на ЕС са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, предвид, че ЕС не признава приложимостта и последиците му спрямо физически лица с местоживеене в общността, които са граждани на държава-членка, юридическите лица, учредени в общността и т.н. Това означава, че решение, постановено от орган на трета държава и основаващо се на разпоредбите на законодателството на тази трета държава с извънтериториално приложение, няма да бъде признато на територията на ЕС“, изтъква ВАС.

В решенията се сочи, че освен при липса на компетентност, РМС 441 е прието и при очевидно нарушение на правото на защита на лицата, доколкото при или след включването им в списъците, на не им е предоставена никаква информация.

„Актът на МС и последващо изготвените списъци към него не предвиждат процедура за уведомяване за фактите и обстоятелствата, които обосновават включването на имената на заинтересованите лица в списъците. Няма и процедура за изслушване на засегнатите. Липсват данни, които позволяват и да се приеме, че МС е информирал жалбоподателите за приетите срещу тях факти и обстоятелства, обосноваващи първоначалното включване на имената им в списъците и налагането на предвидените от него ограничителни мерки“, заявява съдът.

И следвайки подхода на Съда в Люксембург (и в частност постановеното в т.335-т.340 от Решението Kadi, C‑402/05 P и C‑415/05 P) двата състава на ВАС считат, че действително приемането на мерки от подобен род следва да бъде изненадващо и те да се прилагат незабавно, но те трябва да бъдат отново в контекста на правото на съюза.

Съдът на ЕС изрично подчертава, че намеса в основни права може да е легитимна, но следва да бъде пропорционална, т.е. при спазване правото на защита, правото на участие и информираност на лицата за мерките, които ще се вземат спрямо тях и на какви основания.

Решенията и по двете дела могат да бъдат обжалвани.

 

 

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА СЕ РАЗРАСТНА КАТО ОКТОПОД
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА СЕ РАЗРАСТНА КАТО ОКТОПОД
05 февруари 2022 8:10
Гост

Не е нищожно решението. В колониите се прилага законодателството на колониалния владетел. Законодателството на САЩ е правно валидно и в България, и задължително! Учете и прецеденти също , другарски и другари. Всеки юрист в България трябва и на сън да познава делото Народът на САЩ срещу Джаксън, или делото Аризона срещу Томас, или делото Кенсиг.нгтън срещу щата Калифорния и тн-схванахте идеята.

Geleto
Geleto
04 февруари 2022 12:02
Гост

Нямам абсолютно никакво намерение да защитавам Пеевски, ВАС или когото и да било, но ми прави много лошо впечатление това, че коментарите в специализиран юридически форум са политически, емоционални и всякакви други, но не и професионални, не и по същество. Вие представяте ли си съдът да каже например „Тоя Пеевски е абсолютен престъпник и трябва да му е гадно“ и изобщо да излезе с някакви подобни „житейски“ аргументи? Привежда се в решенията на ВАС и практика на Съда на ЕС. Защо никой не я коментира? Прави ми впечатление, че това да се коментира емоционално и политически е масово явление във… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
04 февруари 2022 12:12
Гост

Напротив Геле, напротив!

Съдът в България не работи въз основа на „някаква“ нормативна база, а въз основа на … съдебната практика!

Разделение на властите му викат.

Кога си чел съдебен акт за последно в първата съдебна република в света?

Geleto
Geleto
04 февруари 2022 12:19
Гост

Съвсем скоро съм чел за последно съдебен акт, но забележката за съдебната практика не е лишена от основание. Не само в съдебните актове, но и в становищата на страните по делата, често срещано клише е, че еди какъв си извод се извеждал от „трайната съдебна практика“, например „трайната съдебна практика приема, че…“. Напълно вярно е това, че нашето право, за разлика от англо-саксонската правна система, не е прецедентно и подобни съждения, когато не се касае за задължителна съдебна практика, нямат никакво място в мотивировката на един съдебен акт, а и дори в становищата на страните. Въпросът е какво казва нормативният… Покажи целия коментар »

инж. Доган, хидролог
инж. Доган, хидролог
03 февруари 2022 19:06
Гост

Чудесно. Перфектно. Красота.

Христофор Колумб
Христофор Колумб
03 февруари 2022 18:59
Гост

Да сте очаквали нещо друго от съдът на ДПС?

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 17:33
Гост

Единственият въпрос е – толкова ли некомпетентно е било служебното правителство (не е изключено) или целенасочено е избран възможно най-незаконосъобразният подход?

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 18:51
Гост

При престъпното бездействие на гл. прокурор, малко бяха възможните ходове.

Браво
Браво
03 февруари 2022 16:14
Гост

Абе ония кравари нищо не разбират от право, за това и имат толкова престъпници. Тук рядко се случва да имаме достоен съд, за това и имаме толкова малко престъпници … Не си престъпник, ако не са те осъждали за престъпление. Това че дебелака е включен в Магнитски за огромна корупция, за престъпления против човечеството, за ВАС няма никакво значение, щом е за Делянчо мамин.

Гарантирано от ВАС
Гарантирано от ВАС
03 февруари 2022 16:07
Гост

Някой да е очаквал нещо друго от ДуПяСе мешерето?

Pich
Pich
03 февруари 2022 16:07
Гост

Хубава работа, ама българска, бързата кучка слепи ги ражда и т.н. мъдрости са приложими към решението на МС.

адвокат от САК
адвокат от САК
03 февруари 2022 16:05
Гост

Служебното правителство умишлено е създало нищожен правен акт, за да бъдат оправдани въпросните лица. Дотук я докарахте всички политици…Ако бяхте постъпили по законосъобразен начин и им бяхте завели законосъобразно дела, досега можеше и да бъдат събрани поне 80 процента от писмените доказателства… Всичките сте за изхвърляне от НС- не би следвало да се докосвате до каквото и да е било управление на хора или на процеси и не ставате даже и за чобани- и там си има правила…

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 16:17
Гост

Това е работа на прокуратурата, която не си върши работата. Правителството се опитва да защити държавния интерес, защото съгласно американския закон който има бизнес с лица от списъка… жална му майка!

адвокат от САК
адвокат от САК
03 февруари 2022 17:13
Гост

“….Това е работа на прокуратурата, която не си върши работата….“ KOE точно е “работа на прокуратурата- постановяването на РМС 441, ли… И от кога е това “правомощие“ на прокуратурата, че не го виждам вписано в ЗСВ и НПК, а в КРБ хич го няма….

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2022 17:19
Гост

Работа на ПРБ е да преследва наказателно престъпници като Делян Пеевски, за които целия свят разбра какви корумпета са, само Гешев не разбра

иАнониме123н Относно анкетиращ
иАнониме123н Относно анкетиращ
03 февруари 2022 20:51
Гост

Кире, оди при Лена, не си губи времето тук са пишеш.

Димо
Димо
03 февруари 2022 15:38
Гост

На напразно Министерството на финансите на САЩ ги е включило в този списък.

Бисер
Бисер
03 февруари 2022 15:39
Гост

Явно ВАС не мислят така. Поредното им нелепо решение.

Коко
Коко
03 февруари 2022 15:35
Гост

Естествено, че решението е индивидуален административен акт.

Лозан
Лозан
03 февруари 2022 15:32
Гост

Пеевски пак мина между капките.

Михаил
Михаил
03 февруари 2022 15:32
Гост

Сефте! Трябваше да го осъдят докато е депутат.

Краси
Краси
03 февруари 2022 15:25
Гост

Жалко, че законът „Магнитски“ няма пряко приложение на територията на Република България.

Хари
Хари
03 февруари 2022 15:21
Гост

Много разочароващо решение.

Христофор Колумб
Христофор Колумб
03 февруари 2022 19:05
Гост

Още по-разочароващ съд.

Всеки знае как си самоизбраха за председател балчишкият нотариус и сливенски адвокат!

Търкулнало се гърненцето на мамин Делянчо и … си намерило … председател. Лика прилика.