Върховният административен съд (ВАС) окончателно остави без разглеждане жалбата на петима съдии срещу правилата за определяне на допълнителните трудови възнаграждения в съдебната власт, които бяха приети от Пленума на Висшия съдебен съвет в края на миналата година.

С тях отново беше възстановена забраната за административните ръководители да дават премии на магистратите, срещу които има висящи дисциплинарни производства.

Съдиите Мирослав Петров, Иванка Болгурова и Мария Иванова от Софийския районен съд (СРС), както и Александър Ангелов и Любка Голакова от Софийския градски съд (СГС) атакуваха правилата във ВАС, защото според тях забраната нарушава основни правни принципи. Петимата не получават т.нар. годишни бонуси, защото срещу тях има неприключили дисциплинарки, а някои са висящи от 3 години.

И двете инстанции на ВАС обаче са категорични, че съдиите не могат да атакуват разпоредби от правилата на ВСС, защото те не подлежат на обжалване. Петчленен състав на съда (Йовка Дражева-председател, Донка Чакърова-докладчик, Галина Карагьозова, Мартин Аврамов и Юлия Раева) окончателно реши, че правилата са вътрешен акт на системата, който трябва да бъде следван от административните ръководители и не засягат права, свободи и интереси на други, включително и на съдиите. По този начин беше потвърдено определението на тричленния състав на ВАС, който в началото на годината също постанови прекратяването на делото.

„Тези съображения са в подкрепа на основния правен извод, направен в обжалваното определение, че Правилата не са подлежащ на оспорване акт и пряко въздействие върху правната сфера на жалбоподателите би оказал евентуално индивидуалния акт/бездействие на техния административен ръководител спрямо тяхното лично допълнително трудово възнаграждение“, пише петчленният състав на ВАС и напълно се солидаризира с мотивите на първата инстанция, според която правилата не може да бъдат определени нито като общ административен акт, нито като подзаконов нормативен акт.

„Действително, както се твърди в частната жалба, съдебният контрол за законосъобразност се разпростира и спрямо административни актове, издадени при условията на оперативна самостоятелност, но за да бъде осъществен този контрол, е необходимо съдът да е сезиран с процесуално допустимо оспорване на подлежащ на оспорване акт, което в случая правилно е установено от тричленният съдебен състав, че не е налице. Оспорването е насочено против неподлежащ на обжалване акт, поради което правилно и законосъобразно жалбата е оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено“, се казва и в окончателното определение на ВАС.

От него става ясно, че за магистратите остава само възможността всеки поотделно да обжалва заповедта, с която административен ръководител му е отказал допълнително възнаграждение. Върховните съдии записаха, че преценката за законосъобразността на правилата може да бъде извършена във всяко съдебно производство в рамките на инцидентния контрол „и при констатирани пороци неприлагането им от правораздавателните органи би се явило процесуалноправно и материалноправно задължение“.

Миналата година 10 съдии от Софийския районен съд (СРС) спечелиха дело срещу председателя си, който през 2017 г. им отказа допълнителни възнаграждения. По онова време още действаха правилата на ВСС от 2011 г., които също забраняваха бонуси за магистрати с висящи дисциплинарки. Тогава на първа инстанция съдия Антоанета Аргирова от Административния съд София-град записа в решението си, че този текст от правилата противоречи на Конституцията и на Закона за съдебната власт. След това върховните съдии обясниха в решението си, че само фактът на неприключило дисциплинарно производство не може да е основание за отказано допълнително възнаграждение. ВАС заяви тогава, че в заповедта на председателите трябва да бъде записано дали нарушението, за което конкретният магистрат е привлечен към дисциплинарна отговорност, е извършено в същата година, за която предстои изплащане на премии.

Още преди края на това дело, на 22 ноември 2018 г. ВСС промени правилата и даде възможност на председателите за преценка, като записа, че „при наличие на висящо дисциплинарно производство изплащането на допълнително възнаграждение е по преценка на административния ръководител при отчитане на индивидуалния принос на лицето“. Само година по-късно обаче Пленумът на ВСС отново върна стария текст и сега премии отново не трябва да се изплащат на магистратите с висящи производства до приключването им. Проблемът е, че дори и дисциплинарките им да бъдат прекратени или да приключат без наложени наказания, те пак няма да получат бонусите си, тъй като те се изплащат в рамките на одобрения за конкретната година бюджет и е невъзможно парите да бъдат изплатени през следваща година.

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Мисията невъзможна
Мисията невъзможна
02 юни 2020 10:56
Гост

Въобще къде са тръгнали да оспорват правила на ВСС?

Лозан
Лозан
02 юни 2020 10:58
Гост

Надеждата умира последна.

Счети
Счети
02 юни 2020 10:50
Гост

Айде, стига ревали! С дисциплинарки, а и за бонус да се приготвили.

Тишо
Тишо
02 юни 2020 10:53
Гост

Те във ВАС нали си нямат друга работа, та точно с такива жалби ще се занимават.

Харалампи
Харалампи
02 юни 2020 9:22
Гост

Добре е да вземат бонуди. Егати държавичката

Daniela
Daniela
02 юни 2020 9:22
Гост

Подкрепям ги

Гроздан
Гроздан
02 юни 2020 11:41
Гост

Кои по-точно?

Ignacio Kela
Ignacio Kela
02 юни 2020 9:21
Гост

Ако не ги стимулират те сами ще се стимулират. Като в секса

Шумковски
Шумковски
02 юни 2020 9:21
Гост

Ще питаме Сийка Милева как се прави стимулация…

СтимуЛатор
СтимуЛатор
02 юни 2020 10:44
Гост

Явно нямате понятие и от двете.

Шумковски
Шумковски
02 юни 2020 9:20
Гост

Глупости

Кирчева
Кирчева
02 юни 2020 9:19
Гост

Като няма бонуси ще има подкупи

Kiril
Kiril
02 юни 2020 9:19
Гост

То и сега има. Разбирате ли. И сега има

Анонимен
Анонимен
02 юни 2020 9:18
Гост

Лошото е, че няма един по-ербап ръководител, който да откаже да следва правилата и да даде премия, въпреки ДП, тогава ще стане интересно

JJ Oper
JJ Oper
02 юни 2020 9:18
Гост

Аз бонуси не ям

Тръст
Тръст
02 юни 2020 9:17
Гост

Не ми ДРЕМЕ! Разбирате ли? Не ми пука за тая новина

егати акта
егати акта
02 юни 2020 9:15
Гост

Хем не са годен акт, хем ад. р-ли трябва да ги спазват, егати акта! А от друга страна те вкарват, ако ти порежат ДМС да водиш дела, което е от умрял писмо, вместо проблемът да се разреши генерално