Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) за изграждане на нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от съда.

Делото пред петчленния състав беше образувано по жалба на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ срещу решението на тричленен състав на ВАС, с което оценката беше отменена. Преди три години Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ и двама граждани поискаха от съда да отмени решението на министъра на околната среда и водите, с което е одобрена ОВОС.

Касационният състав обаче приема, че при издаване на решението на екоминистъра за одобряване на оценката, са спазени задължителните процедури по Наредбата за ОВОС и по Конвенцията за оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст. Проведени са консултации с 38 институции и неправителствени организации, в това число и трансгранични консултации, както на фаза изготвяне на заданието за доклада за ОВОС, така и преди вземане на решението по ОВОС, отбелязва ВАС в решението. Имало и обществени обсъждания не само у нас, но и в Румъния.

По отношение на поставения от екоорганизацията въпрос за дългосрочното решение на проблема с отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, съдът приема, че по закон това е задължение на трето лице, което не участва в административното производство. Управлението на отработеното ядрено гориво, на радиоактивните отпадъци и на свързаните с тази дейност мерки за опазване на околната среда и за защита на живота и здравето на хората, е от компетентността на Държавно предприятия „Радиоактивни отпадъци“ по силата на закона, а не на „АЕЦ – Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, което е възложител на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност, уточнява ВАС.

Във връзка с друга констатация на екоорганизациите, а именно по въпроса за избора на площадка 2, касационната инстанция отбелязва, че изборът е направен в съответствие със становищата на колектива от експерти, изготвили доклада за ОВОС, на специализираните ведомства, между които и тези, отговорни за опазване на биологичното разнообразие и за опазване на водните ресурси, в това число и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, което управлява водоснабдителните съоръжения в района.

Що се отнася до мониторинга на подземните води, съдът посочва, че е предвидена изрична мярка, като част от вече функциониращата система за мониторинг на АЕЦ „Козлодуй“. Петчленният състав установява също, че в доклада изрично е взето становище по въздействието върху защитения вид риба Alosa sp. и инвазивния вид азиатска кортибула, като са предвидени и конкретни мерки за защита. Този въпрос е бил поставен и на общественото обсъждане в Румъния и е посочен в становището на Дирекция „Национална служба за защита на природата“.

Петчленният състав на ВАС обаче отхвърля исканията на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, която в случая е жалбоподател, ответната страна – Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“ и двамата граждани да заплатят разноски по делата в размер на 42 000 лева.

ВАС изтъква, че разноските на дружеството са „възпрепятстващо скъпи“ по смисъла на европейска директива и на Орхуската конвенция. Според тях процедурите следва да предоставят адекватни и ефективни средства за правна защита и да са справедливи, безпристрастни и своевременни, без да бъдат недостъпно скъпи. Определеният от ВАС размер на разноските е за общо 1175 лева.

 

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Черношима и Фукубил
Черношима и Фукубил
05 април 2019 14:59
Гост

Най-големите ядрени държави се чудят как да преминат на възобновяеми (и безопасни) енергийни източници, ние се чудим как да се заробим финансово. Иначе, дано наистина ОВОС да е реален, а не формален и да няма никакви опасности за здравето на хората.

Анонимен
Анонимен
03 април 2019 12:45
Гост

Да видим дали като изградят на новата ядрена мощност, цената на тока ще падне.

Анонимен
Анонимен
03 април 2019 12:42
Гост

Защо ли ми се струва, че прехвърлиха топката на ДП„Радиоактивни отпадъци“.

Чернобил
Чернобил
03 април 2019 12:43
Гост

Не звучи да е опасно, обаче по-добре да не живееш близо до града.