Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалба на прокурорка, недопусната до участие в конкурс за преместване в районните прокуратури, защото не отговаря на изискването за тригодишната уседналост. В решението си върховните съдии отбелязват, че не може да се поставя знак на равенство между стажа като младши прокурор и като районен прокурор, защото разпоредбата в Закона за съдебната власт (ЗСВ), въвеждаща уседналостта, не предвижда приравняването на магистратските длъжности.

През ноември 2022 г. ПК на ВСС обяви конкурс за преместване на 12 места в пет районни прокуратури. Допуснатите кандидати бяха 31, като само Мария Янчева-Георгиева не беше допусната, защото не отговаря на изискването за поне три години прослужено време на заеманата или на равна по степен длъжност (чл. 191, ал. 1 от ЗСВ).

Тя започва работа в съдебната система на 26 юни 2019 г . като младши прокурор в районната прокуратура в Сливница, а на 23 юни 2021 г. е назначена за редови обвинител там. От 31 май 2022 г. е преместена в районната прокуратура в Костинброд. Така към датата на обявяването на конкурса стажът ѝ като редови обвинител е година, четири месеца и девет дни. Заради това ПК не я допуска до участие.

Мария Янчева обжалва решението на колегията, но Върховният административен съд го потвърждава.

Действащата разпоредба на чл. 191, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ в актуалната ѝ редакция, приложима към процесния случай, поставя императивно условие за допускане до участие в конкурса само на магистрати, които са прослужили минимум три години на заеманата длъжност или на равна по степен на нея. Длъжността „младши прокурор“ по чл. 163, ал. 1, т. 5 от ЗСВ е различна по степен от длъжността „прокурор в районна прокуратура по чл. 163, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, поради което стажът на двете длъжности не може да се приравнява. Разграничението е обусловено и произтича от различията в професионалния статус на редовите и младшите магистрати“, казват тримата върховни съдии Николай Гунчев (председател), Добромир Андреев (докладчик) и Стела Динчева.

Те отбелязват, че според чл. 163 от ЗСВ длъжностите „младши прокурор“ и „прокурор в районна прокуратура“ са различни. ВАС припомня още, че младшите прокурори имат различен професионален статус от този на районните обвинители като за тях е предвиден и различен ред на назначаване. Той е описан в чл. 243 от ЗСВ, според който след изтичане на двугодишния срок младшите магистрати се назначават за редови без конкурс.

В нормата на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ няма предвидена възможност за приравняване на магистратски длъжности, посочени на различен ред в чл. 163 от същия закон. В този смисъл е и практиката на ВАС. Както вече беше посочено, жалбоподателката е със стаж на заеманата длъжност „прокурор в районна прокуратура“ 1 година, 4 месеца и 9 дни, поради което не отговаря на императивното условие на чл. 191, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ кандидатът да е прослужил минимум три години на заеманата длъжност или на равна по степен длъжност“, казва ВАС.

Върховните съдии отхвърлят тезата на Мария Янчева, че чл. 191, ал. 1 от ЗСВ противоречи на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. „Визираната конституционна разпоредба гарантира равенството пред закона и представлява конституционна обща забрана за дискриминация, който въпрос е подробно уреден в чл. 4 от Закона за защита от дискриминация. Предвиденото в чл. 191, ал. 1 от ЗСВ правило не е дискриминационно, съответства на законодателния подход, използван в ЗСВ и отговаря на обществените отношения, които се регламентират с него“, заключава ВАС.

Решението е окончателно.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Младши
Младши
20 февруари 2023 21:48
Гост

Няма разлика между мл.прокурор и прокурор освен уседналостта. При съдиите има разлика щото 2години са в ОС…

Хихо
Хихо
20 февруари 2023 21:47
Гост

Гунчев се произнесе идентично преди 5години..Няма да си плюе в сурата заради крепостничеството в съд.система. Просто не му стиска преди пенсия!

Top cop
Top cop
20 февруари 2023 17:08
Гост

Решение на закостеняли магистрати, гледащи буквата на закона

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 16:30
Гост

Да сезира ЕСПЧ, да не сме крепостни роби магистратите. Аман от дискриминационни разпоредби.

Валентин
Валентин
20 февруари 2023 16:20
Гост

Напълно подкрепям, че не може да се поставя знак на равенство между стажа като младши прокурор и като районен прокурор.

незапознат
незапознат
20 февруари 2023 16:41
Гост

Що? Каква е разликата?

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 22:13
Гост

Еее..със сигурност..къде е младшият прокурор, къде е Районния прокурор..явно не сте юрист 😀

до 20 февруари 2023 22:13
до 20 февруари 2023 22:13
21 февруари 2023 6:30
Гост

Няма никаква разлика в правомощията и задълженията на един младши прокурор и един прокурор в районна прокуратура.

Чико
Чико
20 февруари 2023 15:38
Гост

Еми някой като му накривее, че не е оценен и почва да обжалва

Кики
Кики
20 февруари 2023 16:21
Гост

В случая е точно така.

Карамазов
Карамазов
20 февруари 2023 15:37
Гост

Мария Янчева явно много им е набрала.

Ники
Ники
20 февруари 2023 16:23
Гост

Да. И за нейно съжаление не може да обжалва.

Тошев
Тошев
20 февруари 2023 15:37
Гост

Ох, писна ми от драмите там

Чавдар
Чавдар
20 февруари 2023 16:26
Гост

С това ВСС ще е така.

Харизанов
Харизанов
20 февруари 2023 15:36
Гост

Псевдо специалистите във ВСС пак правят кашичка

Гинев
Гинев
20 февруари 2023 15:36
Гост

Пълна пародия в съдебната система

Хари
Хари
20 февруари 2023 16:27
Гост

За кой ли път.

Лаик
Лаик
20 февруари 2023 20:12
Гост

Прокуратурата в съдебната система ли?

Микифор
Микифор
20 февруари 2023 15:36
Гост

Смятам, че е редно да няма такива казуси в съдебната система

Вики
Вики
20 февруари 2023 16:29
Гост

Би било добре.

Никифоров
Никифоров
20 февруари 2023 15:35
Гост

Еми различни са младши прокурор и прокурор в районна прокуратура.

Анонимен
Анонимен
20 февруари 2023 20:05
Гост

Да, има разлика. Единствено в заплащането – младшият взема по-малко. Никаква функционална разлика няма. Удобно е да имат крепостни селяни за 5 години поне….

Драганов
Драганов
20 февруари 2023 15:35
Гост

Истинска каша според ВСС

Дюлевска
Дюлевска
20 февруари 2023 15:34
Гост

Има си изисквания. Какво иска госпожа Янчева-Георгиева?

Чулев
Чулев
20 февруари 2023 15:34
Гост

Е така е