Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени, с малки изключения, последното мащабно увеличение на минималните адвокатски хонорари – това от 2014 г. С него нараснаха възнагражденията за процесуално представителство по граждански и административни дела, като за последните беше въведена и по-детайлна система за определянето на минималното заплащане на адвокатите (пълния текст на решението на ВАС виж тук).

Именно с промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 2014 г. размерът на немалко от хонорарите, под които е забранено да падат адвокатите, беше увеличен двойно и повече. С тях се уреди и че за изготвяне на касационна жалба с основания за допускане по чл. 280 ГПК без явяване на адвоката се дължат 75% от хонорара за процесуално представителство, но не по-малко от 600 лв. А за отговор на касационна жалба минимумът е 500 лв. (всички промени от 2014 г. можете да видите тук).

Днес петчленен състав на ВАС с председател Йовка Дражева и членове Георги Колев, Донка Чакърова, Мартин Аврамов и Юлия Раева (докладчик) обяви, че всички изменения в наредбата, направени през 2014 г. от Висшия адвокатски съвет, са незаконосъобразни.

ВАС категорично установява, че Висшият адвокатски съвет не е спазил изискванията на Закона за нормативните актове за обществено обсъждане и публикуване на промените.

Той обаче не отменя всички разпоредби в нея, които бяха изменени през 2014 г., тъй като е констатирал, че част от тях са били променени и през 2016 г., и през 2019 г. и така всъщност атакуваните пред него текстове в момента не са действащо право.

Така единствените увеличения на хонорарите, които съдът не отменя, са описани в решението чрез параграфите от измененията, приети през 2014 г. В сила остават промените в „§ 4, т. 3, § 5 в частта на изменението на чл. 8, ал. 2, т. 4 и 5, § 6, т. 1, 2 и 3, § 7, т. 1, 3, 4 и 5, § 13, т. 1, § 16, § 24, т. 2, § 26 и § 28“ (точно кои са те можете да проследите с помощта на изменителната наредба, така както е публикувана в Държавен вестник – тук).

Най-съществените промени в минималните адвокатски хонорари – тези за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и административни дела обаче са отменени. Така те ще се върнат на нивата отпреди 2014 г. За гражданските дела това означава с 11 години назад, защото предходното увеличение беше през 2009 г. А за административните – с 16 години назад и нещо повече – за тях „изчезва“ специално въведената специфична диференциация според материалния интерес.

Ето какво означава решението на ВАС за минималните хонорари за представителство по граждански дела.

В момента при материален интерес по делото до 1000 лв., адвокатът трябва да получи поне 300 лв. С отмяната сумата става 100 лв.

За процес, по който интересът е от 1000 лв. до 5000 лв., сега защитата струва най-малко 300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв. Връщането на нивата отпреди 2014 г. правят минималния хонорар 200 лв. + 6% за горницата над 1000 лв.

По дело с интерес от 5000 до 10 000 лв. в момента адвокатът трябва да получи поне 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв. Но след отмяната минималният хонорар пада на 450 лв. + 4% за горницата над 5000 лв.

Трябва да се отбележи, че решението на ВАС не засяга хонорарите по дела с материален интерес от над 10 000 лв., тъй като по тях новите ставки бяха въведени с последващи изменения и не са атакувани.

От така направено изброяване в решението на ВАС излиза, че от чл. 7 от наредбата, в който са регламентирани всички минимални хонорари за представителство по граждански дела, остават да действат увеличенията от 2014 г. само на възнагражденията по тези за несъстоятелност и делба (ал. 3 и ал. 4).

По отношение на хонорарите по административни дела с решението се заличава ръстът на всички без два вида възнаграждения – за процеси по Закона за националната стандартизация и за обществени поръчки (за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки, за производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП).

Както „Лекс“ писа, още през октомври 2019 г. тричленен състав на ВАС констатира пороците при приемането на увеличението на хонорарите през 2014 г. Сега петчленният състав изцяло потвърждава изтъкнатото още тогава, че ВАдС нито е публикувал проекта за изменения в Наредба №1, нито е провел обществено обсъждане, при което да са търсени и получени становища на заинтересованите.

„Изводът на съда за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемането на наредбата е в съответствие със събраните по делото доказателства и е обоснован при правилно приложение на закона“, заявява днес петчленният състав. Той посочва, че е получил разпечатка от сайта на ВАдС, но тя съдържа публикация на вече приетите изменения и допълнения и не може да опровергае извода на тричленния състав на ВАС за допуснато съществено нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. „Чрез поставянето на изискването за публикуване на проекта и на мотивите към него законодателят цели да осигури участието на заинтересованите лица в хода на изработване на проекта, а публикуването на вече приетия акт не може да изпълни тази цел“, подчертават върховните съдии.

Делото за това най-голямо за последните години увеличение на минималните хонорари се точи от 2016 г. Една от причините за забавянето беше, че на първа инстанция по него отвод си направиха много съдии от ВАС, тъй като имат съпрузи или роднини адвокати. Освен това то трябваше и да изчака решението на Съда на Европейския съюз, който през ноември 2017 г. обяви, че в този им вид хонорарите – определяни от самата гилдия и задължителни за съда, те биха могли да ограничат конкуренцията.

Искания за отводи на съдии имаше и по време на разглеждането на делото на втора инстанция. Членовете на петчления състав обаче заявиха, че няма основания да се оттеглят от процеса и след едно заседание на 20 февруари 2020 г. днес обявиха окончателното си решение.

Както „Лекс“ писа, проблемът с минималните възнаграждения на адвокатите по делата се задълбочи след постановяването на решението на съда в Люксембург. Вече не са рядкост случаите на съдии, които позовавайки се на него, присъждат разноски като падат под сумите в Наредба №1.

Изискванията на СЕС са да бъдат въведени ясни критерии, по които се определят минималните хонорари, както и контрол. Това може да стане чрез изменения в Закона за адвокатурата. ВАдС имаше предложения в тази насока, но досега нито един от серията огласени от него законопроекти, не е приет от парламента.

На последното Общо събрание на адвокатите от страната липсата на проект за изцяло нов Закон за адвокатурата стана един от мотивите то да гласува, че снема доверието си от ВАдС.

46
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Любител
Любител
13 май 2020 14:03
Гост

То самата идея за минимални адвокатски възнаграждения ми се струва архаична. Всъщност претенцията е, че адвоката да може да работи на по ниски възнаграждения. От друга страна обаче, никой не може да задължи никого да работи на някаква административно определена цена, освен , ако не е мобилизиран. Та разковничето според мене е вместо наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения, да се приеме нормативен акт, установяващ горната граница на тези възнаграждения, над която горна граница съдът може да приеме това възнаграждение за прекомерно. Сега много хора с малки вземания не могат да ползват квалифицирана правна помощ, защото добър адвокат трудно… Покажи целия коментар »

advokat
advokat
11 май 2020 1:15
Гост

Отмениха на фокусниците магията – цирковете престанаха да функционират, знаете ли колко човешки съдби държа в сравнително крехките си ръце, ВАС да вземат да отменят и понеделника, така и така са почнали, някои хора нямат мярка.

без страх
без страх
10 май 2020 22:52
Гост

Най-сетне ще има ефективни присъди в недалечно време!
На ГешеФтурата ще й се види тясна територията на РБ.
Пъпната й връв с Изпълнителната и съдебна власт ще бъде прерязана.

неюрист №1
неюрист №1
10 май 2020 21:02
Гост

Има някаква леко локално-дребнотемна ориентация тук. Ето една от заобиколените правни теми: „Българските прокурори, които ще работят за Кьовеши, ще са независими от Гешев“: http://www.dnevnik.bg/evropa/2020/05/10/4064937_bulgarskite_prokurori_s_koito_shte_rabotiat_s_kyoveshi/?ref=home_mainStory

Що така?

без страх
без страх
10 май 2020 13:32
Гост

Нищо ново под слънцето, е казал народът. За пореден път се уверявам, че Върховните административни съдии изготвят своите актове по начин така, както им е угодно. Направих си труда да проследя въпросната „сага“ като прочетох предходни актове на същия 5-членен състав на ВАС по приключили производства относно атакуваната разпоредба на чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 за минималните адвокатски възнаграждения. В тях е даден отговор на повдигнатия спор по същество. А както знаем, преди да го разгледа по същество, Върховните са служебно задължени да извършат най-важната преценка дали актът за изменение на атакуваната разпоредба не е издаден поради неспазена процедура… Покажи целия коментар »

advokat
advokat
09 май 2020 8:33
Гост

Работата просто няма да стане – нито ще си затворя кантората – нито ще се самонакажа, нещо някой си говорил – хубаво – ми частични искове – някак ще се оцелее.

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 23:31
Гост

според мен за всички всички ще е по-добре да няма минимални адвокатски хонорари, най-вече за клиентите на услугата. Той пазарът ще пресее добрител от посредствените, като на всякъде другаде.

адвокат
адвокат
08 май 2020 19:32
Гост

И С ТОВА РЕШЕНИЕ И БЕЗ НЕГО – КЪДЕТО Е ТЕКЛО, ПАК ЩЕ ТЕЧЕ. КЪДЕТО НЕ Е ТЕКЛО, НЯМА ДА ТЕЧЕ.

всички к..ви вън
всички к..ви вън
08 май 2020 16:16
Гост

Оставка на висшия съвет СЕГА! Некадърници, които приемат на тъмно нормативни актове. И не ми казвайте, че това е предишният съвет, този не направи НИЩО, за да не се случи това днес, а само искаше отводи на съдии, за да протака делото. Вън!

адвокат
адвокат
08 май 2020 19:29
Гост

Особено дебелата свиня, която вместо пеша за отслабване, пътува до централата със служебното Пежо !

без страх
без страх
10 май 2020 13:36
Гост

Безусловно!

Four=
Four=
08 май 2020 15:52
Гост

Сега остава ВАС да следва същите критерии и логика и при държавните такси, в частност и таксите събирани в Съдебната система.

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 15:20
Гост

Пак са ви високи. Повече от 1200-300 лева адвокат не трябва да получава на месец

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 16:36
Гост

а онези които сами си гласуват заплатите, нещо за тях да кажеш?

Анонимен
Анонимен
09 май 2020 19:16
Гост

„Нека оди бос!“

Катерина Георгиева
Катерина Георгиева
10 юни 2020 21:50
Гост

Елате да учите 10 г. за адвокат, драги ми Анонимен, пък тогава си отворете просатат уста! Толкова и продавачка във верига за дрехи не взима. По изказаването Ви съдя, че сте среднист

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 14:42
Гост

Тази специфична диференциация според материалния интерес в момента въобще не е актуална.

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 14:41
Гост

Браво! За решението. Наредба от преди близо 10 години. Времената се менят.

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 14:40
Гост

Тежък удар върху адвокатите. И то заради некадърността на Висшия адвокатски съвет. Адвокатите би трябвало да ги изринат тези некомпетентни паразите в съвета , заради които сега масово ще им режат възнагражденията по делата.

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 14:40
Гост

Няма начин. В криза сме. Трябва и те веднъж да се жертват.

Lora
Lora
08 май 2020 14:17
Гост

А може ли адвокати да гласуват срещу отровните възнаграждения на съдии плащани от данъкоплатците без да получим правосъдие

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 14:37
Гост

Сърдете се на Висшия адвокатски съвет. Уж юристи, а една наредба не знаят как да си изпипат.

Анонимен
Анонимен
08 май 2020 17:11
Гост

Повече лобисти, отколкото юристи.

Тошков
Тошков
08 май 2020 14:13
Гост

Подкрепям. Не е време за разточителство

Мунчо
Мунчо
08 май 2020 14:12
Гост

Това е основният проблем с ръководствата на ВАдС – правят глупости, но никога дори не се извиняват, камо ли да си подадат оставките.

Адв.
Адв.
08 май 2020 14:13
Гост

Само вдигат вноските, за друго не ги бива.

Мендонарски
Мендонарски
08 май 2020 14:12
Гост

Не ги мислете. Ще се справят

999
999
08 май 2020 14:12
Гост

Щяха да минат през ВАС, ако и там на съдиите им даваха по 1000 лева на решение.

Z.Z
Z.Z
08 май 2020 14:13
Гост

Ако сметнеш колко решения пишат на месец ВКС и ВАС, може да се окаже, че и по-скъпи ни излизат.

Караниколов
Караниколов
08 май 2020 14:12
Гост

Еми криза е. Короната изяде парите на тия хора 🙂

Кирил
Кирил
08 май 2020 14:11
Гост

А какво стана с жалбата срещу встъпителните вноски. Кога Висшият адвокатски съвет ще я разгледа. Като стане дума да пари и във ВАдС се овълчват, едни такива мокри, жадни погледи пускат. Омерзен съм

123
123
08 май 2020 14:10
Гост

Проформа касационна жалба – 500 лева. Евалла!

SIxtoR.
SIxtoR.
08 май 2020 14:09
Гост

Естествено, че няма да е минал през обществено обсъждане. Как да поставиш на такова подобни въпроси и какво да очакваш…

Йосиф
Йосиф
08 май 2020 14:09
Гост

Бе защо и за другите професии няма минимален праг под който не могат да падат…

Занев
Занев
08 май 2020 14:13
Гост

Аеми що. А сети се защо. Защото другите професии нямат централни синдикати с лоби сред политиците. Ще сложат минимален праг на Шлосерите или на Счетоводителите. Как не. Всеки се спасява по единично

Октопод
Октопод
08 май 2020 14:35
Гост

Много е важно да имаш за чадър политик. Независимо какъв си.

Ивайло
Ивайло
08 май 2020 14:08
Гост

Лаком г.з глава затрива, има една приказка. Няма какво друго да кажа за Висшия адвокатски съвет

Мики
Мики
08 май 2020 14:44
Гост

Е, за лакомията-о.к. Обаче точно тези надали може да ги затрие нещо.

Йосиф
Йосиф
08 май 2020 14:08
Гост

Правилно решение без никакви съмнения.

Димитрова
Димитрова
08 май 2020 14:08
Гост

За мен малко спорно решение.

Емилиева
Емилиева
08 май 2020 14:07
Гост

Спокойно, ще имате за ордьоври и за хайвер

Haiveradjia, deto mu e prez ordiovyra
Haiveradjia, deto mu e prez ordiovyra
08 май 2020 14:16
Гост

Завършете „Право“, реализирайте се по специалността и тогава пишете какви ордьоври и хайвер ядете. Хем и да видите как се яде хайвер и ордьовър. Ганьо пак без да знае, оправя хорския хайвер и ордьовър…

фактите
фактите
08 май 2020 17:14
Гост

Право завършиха куцо и сакато. Сервитьори и мебелисти без проблем завършват право. Това е най-лесното образование, и без да ходиш на лекции и упражнения можое дса се завърши.

На баба ти хвърчилото
На баба ти хвърчилото
08 май 2020 23:12
Гост

И къде са тези сервитьори и мебелисти с „Право“? Прикачете файл от трудов договор на мебелист или сервитьор и юридическата му диплома. Без факти, с голи твърдения за факти пишете. Няма университет в БГ, в който да се завършва „Право“ без да се ходи на лекции и упражнения. Преподавателите са едни и същи и преподават във всички факултети с един и същ конспект, лекции и изисквания. С едни и същи претенции към дисциплината, по която преподават. „Право“, „Медицина“ и „Архитектура“ са най-трудните дисциплини за завършване. А „Медицина“ и „Право“ са единствените, които не се фалшифицират и дипломите няма как да… Покажи целия коментар »

Занев
Занев
08 май 2020 14:07
Гост

Абе адвокати, съдии гладни няма да останат

Sitiat gladnik
Sitiat gladnik
08 май 2020 14:18
Гост

Че ставайте адвокати и съдии, бе мрънкалници! За да не умирате гладни…