Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожно решението на Висшия адвокатски съвет от 2020 г., с което се предвиди, че заверката на адвокатските карти става с поставяне на стикер за конкретната година, а на колегиите по места се дават толкова стикери, колкото са платилите вноските си адвокати. Т.е. стикер получават само коректните платци към Висшия адвокатски съвет.

Решението на съда (пълния му текст виж тук) не е окончателно.

През декември 2020 г. Висшият адвокатски съвет реши: „Ежегодна заверка на адвокатската карта по смисъла на чл. 9, ал. 5 от Закона за адвокатурата се извършва чрез полагане на стикер за съответната година. Стикерът се издава и предоставя на всяка адвокатска колегия от Висшия адвокатски съвет съобразно броя на членовете ѝ, които са изпълнили задълженията си по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата към Висшия адвокатски съвет.“

Несъгласни, от адвокатската колегия в Бургас, както и група адвокати, се обърнаха към съда.

В решението си от днес върховните съдии Румяна Борисова (председател на състава), Любомира Мотова (докладчик) и Светослав Славов сочат, че адвокатът е длъжен всеки месец да плаща вноска към Висшия адвокатски съвет. Това задължение обаче не е скрепено със санкция, като приетата от съвета.

Санкцията за неизпълнение е ясно формулирана в ал. 2 на чл. 49, според която адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи. Извън посочената санкция, законът не предвижда никакви други последици от неплащането на определените вноски. Поради това отказът да се извърши заверка на адвокатската карта посредством предоставяне на стикер за съответната година не е легитимен, а още по-малко нормативно установен способ на уреждане на финансовите отношения между адвоката и адвокатската колегия, съответно Висшия адвокатски съвет“, посочва ВАС.

За изискването стикер да получават само тези адвокати, които са платили вноските си към Висшия адвокатски съвет съдът сочи, че е нищожно и защото с него се уреждат обществени отношения, които не са уредени от нормативен акт от по-висока степен, без необходимата за това компетентност.

„Докато Законът за адвокатурата признава на Висшия адвокатски съвет правото и задължението да уреди правоотношенията свързани с регистъра на адвокатската колегия, Единния регистър на адвокатите при Висшия адвокатски съвет и картата на адвокат, то не така стои въпросът със санкциите, с които е скрепено задължението адвокатите да внасят определените в закона парични вноски. Недопустимо е за първи път с подзаконов акт, какъвто характер безспорно е признат на решението на Висшия адвокатски съвет, при липса на законова делегация да урежда последиците от неизпълнение на задължението по чл. 49, ал. 1 от ЗА, да се уреждат отношения, които не са уредени от конкретна законова разпоредба, тъй като с това се стига до първично правно регулиране с подзаконов акт, от орган, който не притежава такова правомощие. Подзаконовите нормативни актове се издават в изпълнение на закона и следва да съответстват на Конституцията на Република България и нормативните актове от по – висока степен по аргумент“, заявява ВАС.

В решението се сочи, че на практика Висшият адвокатски съвет е уредил едни и същи правоотношения по два различни начина и с два отделни акта – Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри и с оспореното решение. За наредбата ВАС пише, че е издадена при спазване на предвидените в Закона за нормативните актове правила, но за решението безспорно е установено, че не е спазена процедурата по чл. 26 и чл. 28 ЗНА. „…актът не е обнародван, а единствено е сведен до знанието на председателите и членовете на адвокатските съвети с писмо с изх. № 1371 от 22.12.2020 г. на председателя на Висшия адвокатски съвет“, констатират върховните съдии.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
НБПП
НБПП
07 юни 2023 18:52
Гост

Те такова животно нема в нито една европейска страна!!!

Само в Белгия има нещо подобно, където е централата на НАТО, но не съвсем.

re:
re:
07 юни 2023 18:54
Гост

За контрол над Адвокатите. От Държавата и политическия боклук – по Гешев.

АДВОКАТ със стикер
АДВОКАТ със стикер
07 юни 2023 13:33
Гост

Във всяка професионална общост заплащането на месечните вноски е въпрос на желание за принадлежност. Интересно как адвокатите не забравят да си заплатят интернета или телефона, но редовно забравят да се заплатят месечните вноски към съответната колегия в която са вписани. Байгановщината е широко разпространена в адвокатските среди.

гэдкщждс
гэдкщждс
07 юни 2023 13:40
Гост

Без друго не следва да има изобщо вноски, за да можеш да работиш, но нали някой трябва да храни администрация, вкл. в АК…

И ВАдС е за реформа
И ВАдС е за реформа
07 юни 2023 15:58
Гост

Е къде ще се вихрят Лулчева Доковска и Гигова от че име ще се изказват от името на всичко без да са упъномощавани . Превърхана съвета в тирания и бащиния .И ВАдС е за реформа , но по лесно е да гледаш в чуждото канче и косури

Друг, но с редовен стикер
Друг, но с редовен стикер
07 юни 2023 18:49
Гост

Големият въпрос е – защо Държавата докара Адвокатурата като цяло /без изключенията де/ и адвокатите – до просешка тояга?

УМИШЛЕНО И ПОЛИТИЧЕСКИ!!!!!!

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:29
Гост

Въпросът със стикерите за заверка на адвокатските карти е важен от гледна точка на това, дали препятства правото да се упражнява професията. Знае се, че в затвори, арести и др. места се изисква заверена карта, а ако няма стикер – не допускат адвоката. Много е непропорционално да се пречи на адвоката да работи, защото е забравил да си плати вноските и не му е издаден стикер.

Anonimen
Anonimen
07 юни 2023 13:10
Гост

Добра новина.

Коркаш
Коркаш
07 юни 2023 13:05
Гост

Не го разбирам това със стикерите

Симо
Симо
07 юни 2023 13:11
Гост

Пълна глупост

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:04
Гост

Бе моля ти се

123
123
07 юни 2023 13:04
Гост

Ама дайте ги поименно тези автори.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:04
Гост

Нямам думи. То е като чиповете дето раздават във входа за асансьор. Ако не плащаш нямаш чип

нелепица
нелепица
07 юни 2023 13:04
Гост

Колеги, какво искате – да сте адвокати и да не си плащате вноските ли? Придали на решението нормативен характер – ок, макар че е чист общ административен акт, а не нормативен, но нейсе. Не е спазена процедура по ЗНА, ОК, ама да позволиш да не се плащат вноските – пълна нелепица!

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:42
Гост

Не съм адвокат. И не мисля, че адвокатите трябва всеки месец да харчат по излишни АК пари. Достатъчно е да се докажат чрез изпити, че знаят това, за което им се плаща от клиентите. Аман от монополи, които налагат купища безсмислениплащания.

Да четем АПК малко
Да четем АПК малко
07 юни 2023 16:17
Гост

Общият акт е с еднократно действие,колега. Тук действието е многократно,постоянно и повтаряемо за неопределен период – затова се нарича норма.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:03
Гост

Тази промяна от времето на Негенцова ли е

456
456
07 юни 2023 13:05
Гост

Какво значение има, важното е какво казва съдът. А дали ще е Негенцова, или Дерменджиев – все един дол дренки

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:03
Гост

Въпроса не е дали има стикер, а дали е качествен специалист

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:03
Гост

Едва ли ще проучвам адвоката ми дали си е платил вноската и дали има стикер/и

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:02
Гост

На някой май не му се плаща

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:02
Гост

Да видим натам какво ще измъдрят адвокатите

Чичо Сам
Чичо Сам
07 юни 2023 13:02
Гост

Голям смях беше по милиционерите като спираха на границата за неплатени глоби, а сега адвокатите показаха същото ниво.

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:01
Гост

а така, ей до това води либералното законодателство, няма реална санкция за некоректните

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:01
Гост

Като знаем как се дават тези стикери, просто е безмислица

Анонимен
Анонимен
07 юни 2023 13:01
Гост

Тъпо е това със стикерите