Обжалването на решението на Министерския съвет за т. нар. разширен списък с фирми и физически лица, свързани със санкционираните по закона Магнитски, от някой от включените в него, автоматично спира изпълнението му. Това прие състав на Върховния административен съд (ВАС) по една от 54-те жалби на засегнати (пълния текст на определението виж тук).

В случая жалбоподател е Александър Георгиев, който фигурира под №3 в списъка с т. нар. асоциирани с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков физически лица (пълния списък виж тук).

Основната последица от включването на някого в разширения списък е формулирана от Министерския съвет по следния начин: „Министрите и другите органи на изпълнителната власт да предприемат незабавни мерки с цел администрациите и ведомствата, държавните и общинските предприятия, търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала и дружествата, които те контролират, както и други лица, в които упражняват правата на държавата, да прекратят отношенията си с лицата от списъка по т. 1 и да не влизат в нови взаимоотношения“.

Сезирани с жалбата на Георгиев, върховните съдии Диана Гърбатова (председател на състава), Добринка Андреева и Владимир Първанов (докладчик) първо за се произнесли, че тя е допустима.

„След включването му в списъка на основание оспореното пред съда решение на Министерски съвет, е налице засягане на права и законни интереси на жалбоподателя, поради което това решение по отношение на него има характер на индивидуален административен акт. …Неблагоприятно засягане е всяка правна последица от административен акт, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права, създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаване на административния акт“, пише ВАС в определението си.

И заявява, че включването на Георгиев в списъка „несъмнено неблагоприятно засяга сферата на жалбоподателя“. „Списъкът няма самостоятелно съществуване, тъй като в него липсва разпоредителна част, която да послужи като основание за пряко и непосредствено засягане на интересите на жалбоподателя. Правно релевантна значимост за настоящото производство има разпоредителната част на оспореното пред съда решение на министерски съвет, поради което не може да се отрече и правото на А. Георгиев да го атакува в частта, която го засяга лично“, посочват върховните съдии.

Георгиев обаче е поискал ВАС да спре действието на решението на МС за изготвянето на списъка и именно по този повод тричленният състав анализира правното положение и стига до извода за суспензивния ефект на жалбата.

Ето какво обясняват върховните съдии Гърбатова, Андреева и Първанов:

„Съгласно чл. 166, ал. 1 АПК оспорването спира изпълнението на административния акт, а съгласно ал. 2 при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл. 60, ал. 1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В съответствие с чл. 166, ал. 4 АПК допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2, а именно – при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В конкретния случай, предмет на оспорване е решение № 441 от 4 юни 2021 година на Министерски съвет, ведно с издаденият въз основа на него поименен списък на асоциираните лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, с което не е било допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 АПК. Освен това не е налице и хипотезата на чл.166, ал. 4 АПК след като не е допуснато предварително изпълнение на посоченото решение по силата на отделен закон. В тази връзка следва да бъде отчетено, че липсата на предварително изпълнение, допуснато от органа или уредено от законодателя, налага извода, че подаването на жалба срещу решението има суспензивен ефект според общото правило на чл. 166, ал. 1 АПК. Следователно, предявеното искане за спиране на предварителното изпълнение на акта е недопустимо, тъй като е лишено от предмет и следва да бъде оставено без разглеждане“.

По отношение на искането за спиране на действието на решението на правителството за списъка определението не е окончателно и може да бъде обжалвано от Министерския съвет.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
06 юли 2021 17:59
Гост

Това е удар във въздуха – то на никой не му е да има хора в затворите, просто – трябваше да бъдат посочени с пръст.

И наистина – Ал Капоне е лежал в затвора заради данъци, не заради убийствата, макар именно заради това е трябвало.

до тролетариата
до тролетариата
06 юли 2021 17:26
Гост

Троловете и тролките, които се изявявахме досега в коментарите под статиите на сайта Правен свят, решихме да намерим нов дом-тук. Благодаря за гостоприемството на lex.bg.

Тролетарии-да се обединим!

Анонимен
Анонимен
06 юли 2021 17:56
Гост

Що не вземете да прочетеш някоя листовка за лекарството си, действа успокоително.

Как може да дават диплома за средно образование на такива хора.

до 06 юли 2021 17:56
до 06 юли 2021 17:56
06 юли 2021 18:05
Гост

Пишеш несвързано и объркано,на вие, на ти-абе объркана работа. Явно и доста опит имаш с лекарствата.

Анонимен
Анонимен
06 юли 2021 17:20
Гост

В България, като колониална държава важи законът Магнитски, и жалби се разглеждат по реда , посочен в този закон. Тоест жалбата не е по съдебен път, ощо по-малко-не и в България, а се подава жалба до американския президент, и той може да преразгледа списъка, ако прецени. Българския съд не е компетентен, компетентни да решат въпроса са колониалните господари.

Всъщност ако съдия действа против закона Магнитски дали не рискува също да влезе в списъка?

Анонимен
Анонимен
06 юли 2021 18:01
Гост

Ако мафията на ГЕРБ не беше спряна – миналата година нахлуха в Президенството, по мутренски, следователно щяхме да имаме сега диктатура по образец на Лукашенко – то се видя къде търси подкрепа Бойко Борисов, при Реджеп Ердоган, те са си такива.

Харпо Маркс
Харпо Маркс
06 юли 2021 17:04
Гост

„…,тъй като в него липсва разпоредителна част, която да послужи като основание за пряко и непосредствено засягане на интересите на жалбоподателя.“

Последен напън на чолаков
Последен напън на чолаков
06 юли 2021 15:58
Гост

Мислите ли, че американците ги интересува какво решават марионетките в ГЕРБВАС? Сериозно ли смятате, че ВАС е фактор, а България е остров? Ако да- за съжаление сте. Проектът ББ приключи. То е ясно, че войната е загубена и сега сме в партизанското движение с командир Гешев. Нищо, ще се позабавляваме.

Keti
Keti
06 юли 2021 14:41
Гост

Асоциираните с Васил Божков може да са напълно невинни.

Мижитурка
Мижитурка
06 юли 2021 16:01
Гост

Черепа има този пряко отдавна, няма да излезе от списъка

Меринчев
Меринчев
06 юли 2021 13:39
Гост

Добро решение.

Kiril
Kiril
06 юли 2021 14:41
Гост

Напълно съм съгласен.

Осморката
Осморката
06 юли 2021 13:39
Гост

Според мен решението е добро и правилно.

Ристевски
Ристевски
06 юли 2021 13:39
Гост

И да се гърчат това е. Дойде Видовден!

Anonimen
Anonimen
06 юли 2021 14:42
Гост

Все някога идва.

Sen
Sen
06 юли 2021 13:38
Гост

Да се задействат всички органи и да видим какво може да се направи за всички престъпления на Цветкови, Божков, Пеевски.

Ники
Ники
06 юли 2021 14:43
Гост

А, дано. Пеевски си беше дупетат и пак вършеше престъпления.

Сен Жак
Сен Жак
06 юли 2021 13:38
Гост

Да де. Хубаво, че САЩ дойде за да каже за Божков какъв бил. Айде моля ви.

Анонимен
Анонимен
06 юли 2021 14:43
Гост

Че тук сигурно не бяха наясно какъв е.

Манолас
Манолас
06 юли 2021 13:38
Гост

Американците нещо искат за да изваждат тоя списък. Ние си го знаем от време оно.

Кики
Кики
06 юли 2021 14:44
Гост

Въобще няма да ме изненадат с имената.

Руменов
Руменов
06 юли 2021 13:37
Гост

И да се жалят, замесени са в корупция и какво ли още не.

Темелкова
Темелкова
06 юли 2021 13:37
Гост

Няма нищо изненадващо в това.

Кирилова
Кирилова
06 юли 2021 13:36
Гост

Ами трябва да се вземат мерки срещу тези лица. Ясно е, че са замесени в нечисти планове.

Anonimen
Anonimen
06 юли 2021 13:31
Гост

Адмирации за решението.