Българският правен портал lex.bg вече предлага на потребителите си нов модерен дизайн на новинарската част, собствени новини с високо качество и много повече актуална информация, необходима на юристите и всички, които се интересуват от право. Ще предоставяме видео съдържание и даваме възможност за много по-улеснено коментиране по публикациите, включително със снимки и видео.

Търсенето става много по-удобно и бързо.

Чрез изцяло нова секция на lex.bg правната общност, а и всички граждани, ще могат да се информират не само за развитието на значими дела, но и за важните събития, свързани със съдебната система и правните професии. Ще научават за законодателни предложения, обсъждането и приемането на основните нормативни актове. Ще получават информация за новостите в съдебната практика. Ще се запознават с коментарите на изявени представители на правната общност по актуални теми.

Lex.bg ще се превърне в платформа за статии и изследвания на юристите, които искат да споделят с колегите си вижданията си по въпроси от практиката и правната теория, като ще им се предоставя възможност да ги публикуват и да достигнат до широката аудитория на портала. Ще има две подсекции – за материали с научно-практическа насоченост и за публицистика.

В Lex.bg ще бъдат представяни и най-новите и актуални правни трудове на пазара.

Както и досега, lex.bg ще продължи да бъде незаменим помощник за студентите от юридическите факултети, както в учебния процес, така и като платформа за изява.

Същевременно, справочната информация на lex.bg ще бъде актуализирана и обогатена, с повече възможности за търсене, за да бъде още по-полезна за потребителите на Българския правен портал.

Вече утвърденият като поле за правна дискусия форум на lex.bg, ще продължи да бъде мястото, където българските юристи обменят бързо становища по въпросите, които ги вълнуват.

Коментирайте

avatar