Прекъсва ли погасителната давност изпълнително действие, извършено след като е настъпила перемпция по изпълнителното дело? По този въпрос да се произнесат с тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд поиска Висшият адвокатски съвет (ВАдС) (пълния текст на предложението виж тук).

Както „Лекс“ писа, наскоро по искане на адвокатурата двете колегии образуваха тълкувателно дело №2/2021 г., за да разрешат противоречията в практиката на окръжните и апелативните съдилища, свързани с разпределението в изпълнителното производство (повече виж тук). Затова сега ВАдС предлага въпросът за прекъсването на давността след настъпила перемпция да бъде присъединен към него.

В предложението си адвокатурата сочи, че повечето съдебни състави приемат, че доколкото с настъпването на перемпцията е налице забрана да се извършват последващи изпълнителни действия, то дори и да бъдат предприети такива, те се обезсилват по право и не могат да доведат до прекъсване на давността.

Тези съдии стъпват на тълкувателно решение 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, чиято т. 10 е посветена на перемпцията (виж тук).

И така до февруари 2021 г., когато състав на ВКС, председателстван от Борислав Белазелков (вече пенсиониран) и с членове Василка Илиева и Димитър Димитров възприема съвсем различно виждане (пълния текст на решението виж тук). Тезата на състава е, че перемпцията няма никакво отношение към прекъсването на давността и въпреки настъпването ѝ, няма пречка да се извършват последващи изпълнителни действия, които ще я прекъснат.

„Перемпцията е без правно значение за давността. Общото между двата правни института е, че едни и същи факти могат да имат значение, както за перемпцията, така и за давността. Това обаче са различни правни институти с различни правни последици: давността изключва принудителното изпълнение (но пред съдебния изпълнител длъжникът не може да се позове на нея и съдебният изпълнител не може да я зачете), а перемпцията не го изключва – обратно, тя предполага неудовлетворена нужда от принудително изпълнение, но въпреки това съдебният изпълнител е длъжен да я зачете“, обясняват Белазелков, Илиева и Димитров.

И подчертават, че когато по изпълнителното дело е направено искане за нов способ, след като перемпцията е настъпила, съдебният изпълнител не може да откаже да го изпълни, защото дължи подчинение на намиращия се все още у него изпълнителен лист.

„Единствената правна последица от настъпилата вече перемпция е, че съдебният изпълнител следва да образува новото искане в ново – отделно изпълнително дело, тъй като старото е прекратено по право. Новото искане на свой ред прекъсва давността независимо от това дали съдебният изпълнител го е образувал в ново дело, или не е образувал ново дело; във всички случаи той е длъжен да приложи искания изпълнителен способ“, пишат тримата върховни съдии. И посочват, че ако съдебният изпълнител не образува ново изпълнително дело, с нищо не вреди на кредитора, нито ползва или вреди на длъжника. Това според тях може да бъде квалифицирано като дисциплинарно нарушение на съдебния изпълнител, само доколкото не е събрана дължимата авансова такса за образуване на отделното дело и с това са нарушени канцеларските правила по воденото на изпълнителните дела.

Всъщност според Белазелков, Илиева и Димитров именно след като с тълкувателното решение от 2013 г. беше обявено за загубило сила Постановление №3/1980 г. на Пленума на Върховния съд, перемпцията вече няма никакво правно значение за давността. И посочват, че докато то е действало, новата давност е започвала да тече от прекратяването на изпълнителното дело и гражданите, съдът и всички други държавни органи са били длъжни да съобразяват поведението си с него, но сега вече не е така.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ramones
Ramones
22 февруари 2024 11:26
Гост

Има правда и неправда.
За съжаление, когато някой на висока позиция си избере да служи на неправдата – под него страдат мнозина…

въпрос
въпрос
08 август 2021 15:19
Гост

Може ли съвет какъв шнорхел да си купя?

Анонимен
Анонимен
07 август 2021 15:55
Гост

Чувека е платен – дават му пари за да шляпка, жена му нотариус – той съдо-мъдо, таквиз са историите.

Ше се оправим.

Анонимен
Анонимен
07 август 2021 6:59
Гост

Колко тълкувателни дела ще се образуват, за да се преодолеят абсурдите на Белазелков? Вече има едно висящо относно момента, от който действа собственото му тълкувателно решение, сега второ на темата как да го тълкуваме, понеже е написано по начин, позволяващ във всеки конкретен случай постановките му да се тълкуват различно и самият Белазелков да го дописва до безкрай с решения и по платени семинари на тема „какво всъщност исках да кажа“. Иначе по същество на поставения за тълкуване въпрос, предлагам следващото ТР да е на темата „ако ищецът подаде молба по прекратено гражданско дело, с която иска от съда да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 август 2021 21:57
Гост

Пенсионираният вече Белазелков се произнесе с някои абсурдни решения, преди пенсийката. Захлебил е. Чел съм лобистките простотии на Белазелков- е няма по-прозиращи решения. „Единствената правна последица от настъпилата вече перемпция е, че съдебният изпълнител следва да образува новото искане в ново – отделно изпълнително дело, тъй като старото е прекратено по право“ – Хаха, действаме като правни консултанти на колекторите, в качеството си на съдия във ВКС? Ай сиктир бе.. а съдебният изпълнител как ще начисли таксите за ново ИД, без да има оттегляне на ИЛ от старото ИД? И без искане за образуване на ново ИД? Каква стана тя?… Покажи целия коментар »

Никодим Кръстев
Никодим Кръстев
06 август 2021 19:47
Регистриран

Има един основен въпрос, който дано бъде разискван, и на който бъде даден отговор в предстоящото ТР.:
Каква е отговорнаостта на СИ при осъществяване на изп. д-ия при перемирано ИД, но без да е образувал ново такова?
В досегашната практика изп. д-ия при перемирано ИД се приемаха за незаконосъобразни. В такива случаи, например при секвестирана парична сума, съдът постановяваше нейното възстановяване, но след това, което сътвори Белазелков, сдъебни състави постановяват, че СИ не носи отговорност за действия по перемирано ИД. Ето това е един от основните въпроси, на който следва да се обърне внимание в ТР.

Е, интересно...
Е, интересно...
06 август 2021 18:04
Гост

Въпросът е интересен и приветствам предложението за тълкувателно решение. Всъщност, задълбоченият поглед в материята и в мотивите на ТР 2/2013, показва, че по-скоро е налице празнота в същото тълкувателно – тъкмо по въпроса, който коментират Белазелков, Илиева и Димитров. Масовото неразбиране е породено от различния характер на двата срока – докато перемпцията е строга процесуална преклузия, давността е материалноправен институт и срок, като поради този факт правните им последици са коренно различни. Всъщност, тъкмо ТР 2/2013 ги „сроди“ и обвърза, но ми се струва, че гледната точка на Белазелков и компания никак не е толкова абсурдна (както някои от коментиращите… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
07 август 2021 4:52
Регистриран

Е, интересно, е,няма що! Едното казва нещо непремерено докрай, другото ще го задълбочи щото пак същите съдии ще го тълкуват. Напразни надежди! По- голямата част о съдиите във ВКС бяха съдебни изпълнители през 1990 г.А те бяха обвързани с частни фирми.Сега се отплащат.( Дано да греша за второто)Но все тая.Нали не сте били потърпевши.Не знаете какво изживяват т.н.длъжници, хитро залостени между двата правни института.А правораздаването “ служи“ на своя народ..Шегувате се,нали.Правото е създадено за,ане против хората.Затова пледирам за. М Е Д И А Ц И Я Т А.Опитайте…После ще благодарите…

Анонимен
Анонимен
09 август 2021 12:55
Гост

Медиацията и извънсъдебните споразумения са най-доброто за страните (стига да се спазват)… но често, по отношение на казусите кредитор-длъжник, този способ е напълно неприложим. Повечето банкови и финансови институции използват редица извънсъдебни способи, преди да се стигне до съдебни действия и изпълнителни дела. Не бива да се фаворизира нито страната на кредитора, нито тази на длъжника (тенденцията напоследък – и законодателно, и в съдебната практика започва твърде много да накланя везните към задължените лица). Правото би трябвало да защитава изправната страна /без в това отношение да разграничава „хората“ и ЮЛ, кредтиор и длъжник, търговец и потребител/. Има достатъчно способи за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 август 2021 14:53
Гост

Не.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
07 август 2021 10:19
Регистриран

Анонимен страхливко,драги.С не и да се изразяват децата,и то само онези,които още не са осъзнали своите възможности да мислят,така щедро дарени НАМ от БОГ.Опитът е много по- важен от слобоблудството,което тук се шири безнаказано.Теорията не съществува сама за себе си.Тя се извлича от практиката за нейната полезност на самите люде,или не.БОГ ни е дал безценни примери как нещо,което вреди на човеците,рано или късно сам Той го заличава.И сега, повтарям се,но е за добро: не чакайте “ наказанието“ – то е вашето отрицание.Поправете се сами.Няма пропорционалност между неравноправното третиране между взискател и длъжник,затова спорът ви се вихри в тесен кръг –… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
07 август 2021 10:23
Регистриран

И съзнателно размествате буквите на ВСС и ВАдвС,както и друг път сте правили,за да обезличите словото ми.И това ще е до време.

Йордан
Йордан
06 август 2021 13:40
Гост

Съгласен съм, че едни и същи факти могат да имат значение, както за перемпцията, така и за давността.

Лозан
Лозан
06 август 2021 13:42
Гост

За мен пък решението на този състав е безумно.

Михаил
Михаил
06 август 2021 13:36
Гост

Тълкувателното решение ще бъде интересно.

Григор
Григор
06 август 2021 13:35
Гост

За мен, ако бъдат предприети изпълнителни действия, те се обезсилват по право и не могат да доведат до прекъсване на давността.

Деси
Деси
06 август 2021 13:10
Гост

Сложен казус. Трябва да се уеднакви практиката.

Петко 2
Петко 2
06 август 2021 15:41
Гост

Въй! Сложно. Ж.Сталев с големи буквички в УЧЕБНИКА си е дал разрешение на този „сложен“ въпрос. Че много съдии от ВКС просто не знаят, отдавно е ясно. Доказват го с актовете си. Неясно е защо толкова упорино отказват да прочетат учебникарски постулати. Страх поражда обстоятелството, че решенията, тълкуващи погрешно съотношението между право на принудително изпълнение и погасяване на процедурно правоотношение по лл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, са болшинството решения. По некомпетентност ВКС често надминава дори ВСС. Това е резултатът турскя партия да кадрува в съдебната система.

Чавдар
Чавдар
06 август 2021 12:57
Гост

Отново противоречия в практиката на окръжните и апелативните съдилища.

Неразбрал
Неразбрал
06 август 2021 10:21
Гост

Мхм, ЧСИ-то сам си образува ново ИД без съответна молба, такси и т.н. Пък нямал как да откаже да извърши действия по прекратено по закон ИД… а делото беше с участието на колекторска фирма или банка… Да не би иначе уважаваният съдия да е получил някакъв предпенсионен бонус, аз само си питам, да не кажете сега нещо…

Любител
Любител
06 август 2021 12:03
Гост

Няма нужда да питаш , достатъчно е да видиш кои съдии са постановявали решения, целящи преодоляване последствията на ТР № 2 от 26.06.2015 г. Както и кои са спечелилите страни. Иначе и аз не мога да разбера, как така по едно прекратено по силата на закона дело, съдията изпълнител е длъжен да извърши поискано изпълнително действие ? Да, изпълнителният лист запазва силата си, и няма пречка взискателят да поиска връщането му, след което да образува ново изпълнително дело. Виждал съм много такива случаи, обикновено молбата за връщане на ИЛ и за образуване на ново изпълнително дело са от един ден,… Покажи целия коментар »

Петя Дюлгерова
Петя Дюлгерова
06 август 2021 9:49
Гост
123
123
06 август 2021 10:15
Гост

Хубава гледна точка.

Анонимен
Анонимен
06 август 2021 10:23
Гост

Това е по-разумното и обосновано, безспорно! Василев си е класа!

Анонимен
Анонимен
09 август 2021 15:14
Гост

единственото възможно обяснение, браво на автора

евала боби
евала боби
06 август 2021 9:40
Гост

Белазеков е истинско юрист! Такава загуба! В случа е напълно прав, няма логика в практиката, което съдът продължи да следва и евала – и след пенсия продължава да развива правото

Анонимен
Анонимен
06 август 2021 9:42
Гост

Напълно подкрепям – перемпцията не ти заличава ИЛ! Ти си имаш изпълнителен титул и можеш да решиш да го реализираш,. въпреки че две години си спал 😉

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
06 август 2021 10:14
Гост

Понякога беше труден за четене, но тезата му винаги е била интересна, а май не се сещам и за случай да не е била вярна, доколкото тази оценка не е субективна.

Кики
Кики
06 август 2021 13:05
Гост

Въпросът е как го развива.