Българските консули в чужбина отказват да удостоверяват подписите и съдържанието на договори за прехвърляне на дружествени дялове. За това сигнализираха премиера Бойко Борисов и Министерския съвет от Висшия адвокатски съвет (ВАдС), след като са получили оплаквания от адвокати (пълния текст на сигнала виж тук).

От адвокатурата определят тази практика като незаконна и настояват тя да бъде прекратена, като изтъкват, че като отказват да удостоверяват подписите и съдържанието на договори за прехвърляне на дружествени дялове консулите лишават българските граждани, живеещи в чужбина, от възможността по по-бърз, по-лесен, по-евтин и по-удобен за тях начин да участват в търговския оборот у нас.

От сигнала на ВАдС става ясно, че Министерството на външните работи е било уведомено за проблема преди повече от година.

„От получения отговор става ясно, че МВнР е запознато с проблема, но не само не е предприело мерки за преустановяване на тази незаконосъобразна практика, но самото Министерство на външните работи счита, че длъжностните лица следвало да се въздържат от удостоверяване на подписите на договор за прехвърляне на дялове по чл. 129 ТЗ“, обясняват от съвета. Мотивът за това указание на МВнР е, че разпоредбата на чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност била неясна.

Адвокатите обаче обясняват, че от правна гледна точка въпросът е безспорен и по него няма каквото и да било противоречие в съдебната практика.

Пред Министерския съвет адвокатите подробно разясняват, че Законът за нотариусите и нотариалната дейност дава правомощие на консулите да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, съставени на български език, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани. „Разпоредбата на чл. 129 ТЗ предвижда удостоверяването на договорите за прехвърлянето на дружествени дялове да става с нотариална заверка на подпис и съдържание, поради което не би следвало да има каквото и да било съмнение, че българските консулски длъжностни лица разполагат с компетентност да заверяват подписите и съдържанието на договори за прехвърляне на дружествени дялове, тъй като законът изрично им дава това правомощие“, посочва ВАдС.

В сигнала се излага подробно и защо договорите за прехвърляне на дружествени дялове не са документи, които подлежат на вписване. „По действащото българско право единствените актове, които подлежат на вписване, са актовете, с които се прехвърлят или удостоверяват вещни права върху недвижими имоти (чл. 112 ЗС). Договорите, с които се прехвърлят дружествени дялове по чл. 129 ТЗ очевидно не са актове, с които се прехвърлят вещни права, защото няма каквото и да било съмнение, че дружествените дялове не са недвижими имоти“, пишат от ВАдС. И подчертават, че ЗННД винаги е имал предвид, че консулите не могат да удостоверяват само актове, с които се прехвърлят, учредяват и признават вещни права върху недвижими имоти.

Адвокатите специално подчертават, че разбирането, че договорите за прехвърляне на дружествени дялове по чл. 129 ТЗ подлежат на вписване, е неправилно, тъй като в Търговския регистър не се вписват актове, а обстоятелства. Нещо повече – практиката на съдилищата е еднозначна и безпротиворечива и всички приемат, че българските консулски представители са компетентни да удостоверяват договори за прехвърляне на дружествени дялове.

„Най-тревожното е, че Министерство на външните работи е запознато с еднозначната съдебна практика по този въпрос, но въпреки това е дало изрични указания към консулските представители „да се въздържат“ от заверяване на договори за прехвърляне на дружествени дялове по чл. 129 ТЗ, съобразявайки се със Становище на нотариалната камара – че българските консулски представители нямали възможност за да заверяват такива договори“, заявяват от ВАдС.

Като посочват, че не са запознати със становището на камарата, но ако то е в смисъла, цитиран от МВнР, е неправилно и е в явно противоречие с постоянната практика на съдилищата. „Недопустимо е МВнР, вместо да спазва закона, да се съобразява със съдебната практика и да упражнява възложената му компетентност да предоставя правно съдействие на българските граждани в чужбина – да се съобразява със становището на представители на частно-правни субекти, каквито са нотариусите, които очевидно имат пряк интерес всички български граждани да удостоверяват всички свои документи единствено в страната – пред нотариусите“, пише в сигнала.

В него се сочи, че позицията на МВнР е неразбираема не само от правна, но и от политическа гледна точка. „Консулските представители в чужбина олицетворяват българската държавност на територията на съответната чужда държава и затова са натоварени от законодателя да извършват действия в интерес на българските граждани в чужбина, а не да затрудняват дейността им, като отказват да извършват допустими от закона нотариални удостоверявания“, напомнят адвокатите.

В сигнала си до правителството те изтъкват, че вместо да си свършат работата намясто в консулството, българите, които живеят в чужбина, трябва или да се върнат у нас, или да подпишат пълномощно пред консула, за да може техен представител да подпише договор за прехвърляне на дружествени дялове пред български нотариус.

„Както се вижда, тази практика е не само незаконосъобразна, но дискриминира българските граждани, живеещи в чужбина, като ги лишава от възможността по по-бърз, по-лесен, по-евтин и по-удобен за тях начин, независимо че живеят в чужбина, да участват в българския търговски оборот като извършат определени правни действия пред българския орган, натоварен да изпълнява държавна удостоверителна власт извън територията на Република България – пред консула в съответната държава“, заключават от адвокатурата.

Затова настояват тази практика да бъде преустановена.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
консул
консул
19 септември 2019 15:45
Гост

Видно е, че както обикновено спорът се води без аргументи, но пък за сметка на това е изключително ожесточен и пълен с квалификации за едната или другата страна на спора. Истината е, че нито министърът на външните работи е заповядвал някой да не работи или да не изпълнява задължения, нито че консулите не желаят да го правят. Обективно е да се каже, че две частни организации /едната скубе за поставяне на печата си/, а другата скубе клиентите си по принцип, спорят кой да прокара своето. Едната иска да запази и разшири монопола си върху нотариалните удостоверявания, а другата да намали… Покажи целия коментар »

Адвокат Гигова
Адвокат Гигова
18 септември 2019 11:39
Гост

Въпросът е принципен и не бива правните професии да се конфронтираме, кой колко пари взима и при какви условия работи. Неправилна е позицията на МВнР и правното разбиране на Нотариалната камара. Не е основание и чл. 21 от ЗТРЮЛНЦ-тази разпоредба касае единствено удостоверяванията на нотариусите, а не на консулите и кметовете, които имат отделни и самостоятелни нотариални функции. Впрочем няма нито едно решение на съд в последните години, което да приема, че консилите не могат да заверяват договори по чл. 129 ТЗ, затова не може да се инициира образуване на тълкувателно дело. Така, че съдебната практика е еднозначна и безспорна.

Грабители
Грабители
18 септември 2019 9:41
Гост

Всъщност ясно се вижда кой е в дъното на проблема – както винаги нотариусите. Не стига, че за 5 минути работа и два подписа получават хиляди, а искат да изземват и функциите на консулите. Не виждат ли, че така ощетяват гражданите!

Нотариус
Нотариус
18 септември 2019 9:43
Гост

Проблемът не са нотариусите, а адвокатите, които не могат да ни понасят! От известно време насам се мъчат всячески да изземват нашите правомоюия и функции!

Адвокат
Адвокат
18 септември 2019 9:45
Гост

Как не ви е срам? За разлика от вашите, нашите клиенти идват не по задължение, а защото сме си създали добро име, в пряка конкуъренция помежду си сме, а не с монопол в даден район и работата, която въришм изисква задълбочено познаване на закона, а не на 5 процедури на кръст!

Смешно
Смешно
18 септември 2019 9:38
Гост

Да се учудваме, че консулите не си изпълняват задълженията е безсмислено. Нека само си спомним кого назначиха за консул във Валенсия наскоро и ще се сетим защо се получава така.

Тъжно!
Тъжно!
18 септември 2019 9:40
Гост

Не е смешно, а е тъжно. Консулската работа е сложна, защото включва в себе си дипломация и право! Консулът трябва да познава международното право, правото на своята и на приемащата държави! А за езика да не говорим…

KaleKaleche
KaleKaleche
17 септември 2019 21:05
Гост

Всъщност проблемът е чл. 21 т. 8 от ЗТРРЮЛНЦ и затова сигурно от външно са посъветвали консулите да не заверяват такива договори. Щото с такъв договор пак ще им откажат вписване – заверката не е отразена в регистъра на камарата.
Така е като законите ги променят хора дето не се сещат, че трябва да помислят как се прилагат на практика проблясъците им

Цанков
Цанков
19 септември 2019 15:14
Гост

Естествено е ,че това е причината. За нея обаче може да се сети човек с малко мисъл и правна квалификация.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 20:56
Гост

Просто МВнР твябва да изяснят позицията си. Дтлжат го на потърпевшите.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 15:56
Гост

След като МВнР не реагира своевременно, поне да излезе с мотови. Или нямат време както винаги.

становището
становището
17 септември 2019 15:04
Гост

Нека Нотариалната камара да публикува становището, което е изпратила на МВнР. Аз бих искал да прочета аргументите им. Може във външно съвсем да не са разбрали? Не ми се вярва да са дали становище, че само те могат да удостоверяват договорите по 129 ТЗ… Нека някой нотариус да разясни!

саня
саня
17 септември 2019 14:43
Гост

сега да водим ББ ще направи ли нещо… захариева обезумяла ли е, че да дава подобни указания?

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 15:51
Гост

Захариева никога не се е отличавала с особен ум. Така, че в случая нищо не е изгубила.

сак
сак
17 септември 2019 14:40
Гост

Това е пълно безобразие! Да се указва на консулите да се въздържат от изпълнение на задължения вменени им от закона! Нотариусите са прекалили! Браво, колеги!

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 14:40
Гост

някои хора за пари са готови на всичко…

адвокат
адвокат
17 септември 2019 15:59
Гост

Въпросната практика е създадена под диригентството на бюрократи, под носа на най-известния читател на „Винету“, за когото някои (като Светослав Малинов например) все още се колебаят невеж ли е или просто се шегува.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 20:53
Гост

За това я докарахме до тук.