Адвокатурата подкрепя въвеждането на електронното връчване на съобщения по делата, но само след голям преходен период от една до три години, при работещ Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) с достъп до всички дела и при гаранции за сигурността на комуникацията със съда. Това заявява Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в становище (пълния му текст виж тук) до Министерството на правосъдието по проекта за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), огласен за обществено обсъждане.

Както „Лекс“ писа, с него се предвижда, че връчването на адвокатите ще става само чрез ЕПЕП, а на тях им се дават 6 месеца от влизането на закона в сила, за да се регистрират в портала. Освен това се предлага намаляване на държавната такса за делото с 15%, ако е заведено чрез ЕПЕП (повече за измененията в ГПК виж тук).

ВАдС прави подробен анализ и критика на огласените разпоредби, като дава конкретни предложения как те да бъдат подобрени. Той излага и принципни съображения как трябва да се случи електронното правосъдие у нас, така че да заработи истински без да доведе до ненужни затруднения за страните и за представителите им и до погазване на правата им. Освен това изтъква, че много от разпоредбите са технически и нямат място в ГПК или НПК.

Първото, за което настояват от адвокатурата, е поетапност на преминаването към електронно правосъдие, т.е. в определен преходен период комуникацията между съда и страните да се извършва паралелно в електронна форма и на хартиен носител, с преимущество на хартията при разминаване за датата и съдържанието на връчените съобщения и призовки.

Освен това да се предвиди по-дълъг период на vacatio legis за задължението на адвокатите да се регистрират в ЕПЕП – не по-малък от една година. И задължителната регистрация в портала да бъде обвързана със законодателна промяна, която да въведе задължително представителство от адвокат по определен кръг дела, като се дава пример с Италия и Германия, където има такова изисква за тези с цена на иска над определен размер.

Другото важно условие, според ВАдС, е да има функциониращ в цялост ЕПЕП, в който са качени в електронен вид в цялост всички дела. „Електронно връчване на съобщения и призоваване, без възможност електронно уведомените или призовани страни веднага след получаване на съобщението да проверят делото в цялост по електронен път, няма да подобри достъпа до правосъдие, а значително би го затруднило и наред с това би застрашило правата на страните“, се посочва в становището. И се обяснява, че всъщност няма как от 1 януари 2021 г. всички съдилища, особено големите, да сканират всичките си текущи дела, а е разумно да правят това само с новообразуваните. Т.е. няма как от този момент и да се даде пълен е-достъп до делото и да се въведе задължително електронно връчване.

Съветът настоява и да се осигури възможност на адвокатите да извършват справки по електронни дела само въз основа на качеството „адвокат“, както е при тези на хартия.

Той посочва и че трябва да се осигури висока степен на сигурност в електронната комуникация между съда и страните. Това значи да не се допуска заради техническа неизправност да се стигне до загубване на процесуални права – например пропускане на срок заради ненадлежно удостоверяване на връчването или на получаването на процесуалните изявления до съда, поради липса на възможност получателят на съобщението да направи възражение (защото не е точния адресат, защото не е пълномощник по конкретното дело или представителната власт е прекратена). „При всички случаи е необходимо въвеждане на изрични правила, които да защитават страните при техническа неизправност на системата или техническа невъзможност за извършване на процесуалните действия в електронна форма“, се заявява в становището

Освен това съветът посочва, че след като адвокатите ще си общуват електронно със съда, това трябва да става само в една среда, а не по три начина – в ЕПЕП, чрез сигурна е-поща и обикновен имейл.

В становището се изтъква, че не може да се стига до пълно изключване на възможността за „хартиено“ връчване на съобщения, призовки и книжа на адвокат и това не се е случило никъде в Европа. „Въведеното ограничение ще доведе до абсурдни ситуации, като например при явяване на адвокат в съдебно заседание или при физическа справка в съда, да не може да получи съобщение и книжа по делото, а да се налага същите да му бъдат изпращани електронно. При всички случаи е необходимо поне в преходния период (който да бъде удължен на минимум 1 година) да се предвиди възможност за връчване на адвокат и по досегашния ред“, обясняват от ВАдС.

Съветът подкрепя предложения в ГПК период от 40 дни, в който адвокатът може да заяви, че няма да получава нищо от съда, тъй като почива. Те обаче отправят две съществени критики – първата е за това, че се предлагат всичко да се счита за връчено на първия ден от края на заявеното отсъствие.

Според  ВАдС правилото следва да бъде, че до две седмици след края на отпуска си адвокатът трябва да потвърди получаването на всички съобщения, адресирани до него в периода на заявено отсъствие.

Втората критика на адвокатурата е, че отсъствието по болест не е отчетено. „При всички случаи в периода от 40 дни годишно не следва да се включват периодите, в които адвокатът е болен, защото отсъствието поради болест в рамките на година може да продължи повече от 40 дни или пък на практика да лиши адвоката от възможност да отсъства за почивка, само защото е бил болен 40 дни в рамките на годината. Периодите на болест на адвоката следва да бъдат заявявани в ЕПЕП и да бъдат и уредени отделно (и без ограничение за продължителността им) от периода на отсъствие“, се посочва в становището.

Освен това ВАдС изтъква, че следва да бъде запазена възможността на адвоката да уведоми съда при оттегляне или отказ от пълномощно. И обяснява, че липсата на механизъм за „възражение“ срещу електронното връчване, лишава адвоката от правни средства да уведоми съда за липса на представителна власт по делото, което ще увреди правата на страните.

В становището се подчертава, че след като е предвидено връчването на адвокатите да става само чрез ЕПЕП няма логика те да бъдат задължавани и да се регистрират в „информационна система за сигурно електронно връчване по чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електронното управление“, както изисква от тях проектът за промени в ГПК.

И освен това според тях 6-месечният срок за влизане в сила на това задължение е изключително кратък и не е съобразен с обстоятелството, че ЕПЕП не е готов и не функционира в цялост. „Докато не е изпълнено задължението по чл. 360з, ал. 4 ЗСВ по отношение на всички електронни дела, на адвокатите не могат да бъдат възлагани задължения за задължителна регистрация в ЕПЕП, затова срокът за регистрация следва да бъде не по-кратък от 1 година, а най-добре би било да е 3-годишен, за да могат органите на съдебната власт да въведат по електронен път делата, което задължение следва да започнат да изпълняват от 1 януари 2021 г.“, пише в становището.

В него се подкрепя предложението на Министерството на правосъдието за отстъпка от 15% от таксата, когато искът е подаден по електронен път.

Но според адвокатите законодателят следва да прецени дали намалената такса с 15 на сто е достатъчна, за да стимулира електронното правосъдие. При въвеждането на електронното вписване в Търговския регистър, за да бъде стимулирано подаването на заявления по електронен път, таксите бяха намалени с 50%, припомня ВАдС. И затова изтъква, че е по-удачно таксата да бъде намалена с по-голям процент – между 30 и 50 на сто.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 юни 2021 11:14
Гост

Вие луди ли сте? От къде на къде призовката ако не е изтеглена в седем дневен срок ще се счита за връчена? Айде закрийте адвокатурата и си гледайте делата сами.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 13:59
Гост

Е, то бива то може преход, ама цели 3 години!

Доби
Доби
23 ноември 2020 17:07
Гост

Съдилищата се променят бавно и с клизма. Много от тях едва по време на извънредното положение започнаха с голям зор да приемат документи по електронните си пощи, изпратени от адвокати. За работа с електронни подписи да не говорим. На мен ми се наложи да обяснявам по телефона на служител на Върховен административен съд що е то електронен подпис и има ли почва у нас. Много от служителите в съдилищата за първи път чуваха за това. Докато ЕПЕП не заработи адекватно и съдилищата не започнат да сканират и вкарват своевременно в ЕПЕП делата, електронното правосъдие ще е мит, както и до… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 13:47
Гост

И защо трябва да се чака цяла година?

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 14:05
Гост

Защото са бавни и безотговорни. Ефектът после ще е нулев.

Гуню Адвокатина
Гуню Адвокатина
23 ноември 2020 13:26
Гост

С две ръце подкрепям ВАдвС. Особено в частта относно това ел. връчването да се счита извършено само ако изрично реша да го потвърдя или да активирам препратка, като отпаднат всякакви фикции-микции. Европата да ме прощава, ама тя нищо не разбира, а и много моля да не се месят в балканските ни мурафети. Тука важи принципа „интересът клати феса“. Ако имам интерес ще активирам препратката или ще изпратя обратно потвърждение, ако нямам – сори батка, да ме гонят с призовкар, ако може да ме намерят. След като се запозная с крайния съдебен акт, публикуван обезличен в нета общодостъпно, ще реша дали… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 18:37
Гост

И колко глупости си изписал, бай Уйньо..

Случаен
Случаен
23 ноември 2020 10:14
Гост

Становището е много разумно,дано го възприеме законодателя. Без да работещ ЕПЕП не може да се преминава само към електронен вариант на връчване и подаване.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 10:14
Гост

Тотална леш и излагация. Прекалено са бавни

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 13:47
Гост

Нищо ново под слънцето.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 10:13
Гост

Бавно бе.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 10:13
Гост

Пак се спираме от бумащини и хартиийки.

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 10:13
Гост

Разбирам, че има технологично време, но една година ми се вижда много

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2020 10:13
Гост

като всичко в България, бърза работя нямаме…

Фердинанд
Фердинанд
23 ноември 2020 10:12
Гост

6 месеца тук, 6 месеца там…някога ще стане.

Саливерстров
Саливерстров
23 ноември 2020 10:12
Гост

Категорично е добре час по-скоро да се случи това е-връчване, защот толкова мудно в тая държава е всичко ?

Мавродиева
Мавродиева
23 ноември 2020 10:11
Гост

Ами добре е, че все пак ще влезе някога

Vergi
Vergi
23 ноември 2020 9:54
Гост

Мудни до мозъка на коститте си