Адвокати поискаха от Върховния административен съд (ВАС) да обяви за нищожна и да отмени инструкция на МВР, която от министерството прилагат, без да е обнародвана в Държавен вестник и без никога да е била публикувана за свободен достъп.

Става дума за Инструкцията за организация на работата в Министерство на вътрешните работи по заявителски материали за престъпления от общ характер.

Адвокат Иван Млъзев от Велико Търново разбрал за съществуването ѝ, когато представлявал свой клиент във връзка с водена от МВР предварителна проверка. Тъй като тя е неоткриваема, Млъзев подал заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до шефа на полицията във Велико Търново.

Инструкцията му била предоставена, но в отговора от МВР не било посочено дали и кога е била обнародвана. От него ставало ясно само, че такъв подзаконов нормативен акт съществува от началото на 2011 г. и целта на издаването на инструкцията е била отмяната на действалата до тогава уредба.

В жалбата си до ВАС Млъзев и адвокат Мая Балджиева, която го представлява, напомнят, че според Конституцията (чл. 5, ал. 5) всички нормативни актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването им, а според Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Закона за нормативните актове (ЗНА) всички нормативни актове, освен на общинските съвети, се обнародват в „Държавен вестник“ (чл. 78, ал. 2 от АПК и чл. 37, ал. 1 от ЗНА).

„Необнародването е пречка актът да породи правни последици, тъй като до публикуването си той не съществува като юридически факт. Това означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на нормативния акт води до опорочаването му до степен до нищожност. Изискването за влизане в сила на нормативен акт е той да бъде обнародван в Държавен вестник, което е условие за превръщането на акта в част от действащото законодателство. Необнародването е пречка актът да породи целените правни последици, което означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на нормативния акт води до опорочаването му до степен на нищожност. Порокът е толкова тежък, че нормативният административен акт е приравнен на правно нищо“, пишат адвокатите в жалбата до ВАС. Те напомнят, че за разлика от съобщаването на индивидуалните и общите административни актове, публикуването на нормативен акт е завършващият елемент от неговия фактически състав и условие за влизането му в сила.

„Чрез обнародването в „Държавен вестник“ нормативният акт се довежда до всеобщо знание и се определя началния момент, от който той произвежда действие. Липсата на обнародване в случая пряко нарушава и принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията и принципа на заĸонност – чл. 4, ал. 1 и 2 от Конституцията, както и принципите за правна стабилност и на оправданите правни очаквания от правните субекти“, се казва още в жалбата им.

Според тях оспорената инструкция безспорно е нормативен акт, защото съдържа административноправни норми, отнасящи се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие.

Адвокатите дават за пример чл. 14 от инструкцията, който предвижда, че „при лично явяване на лице със съобщение за извършено престъпление от общ характер се установява самоличността му и се снема писмено сведение, което се подписва от лицето и от служителя на МВР, приел съобщението.“ Според чл. 19 от инструкцията „служителят, на когото е възложена проверката по заявителски материал, в тридневен срок от възлагането, изготвя уведомително писмо по образец, което след подписване от ръководителя на съответната структура, се изпраща на заявителя/пострадалия“.

„Нормативният ѝ характер произтича, както от нейното съдържание, така и от основанието за издаването ѝ, а именно чл. 21, т. 11 от Закона за министерството на вътрешните работи в редакцията му към датата на приемането на оспорения акт. Тя съдържа административноправни норми –едностранно и властнически органът, който я издава, създава правила за поведение във връзка с правата на трети лица, които твърдят, че са пострадали от престъпления“, пишат адвокатите. Тъй като обаче инструкцията не е обнародвана, според тях е нищожна и не поражда правно действие.

Наред с това адвокатите установяват, че не е била проведена и процедура за обществено обсъждане (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). По закон проектът за нормативен акт трябва да бъде публикуван на страницата на институцията (в случая МВР), заедно с мотивите и доклада, като заинтересованите имат срок от поне 14 дни за предложения и становища.

„В случая няма данни такъв проект да е публикуван, където и да било. Следователно на заинтересованите лица не е предоставен и 14-дневен срок за предложения и становища по евентуален проект. Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 от ЗНА, не е формално изискване, а израз на минимална гаранция за спазване на принципите за откритост и съгласуваност“, посочват жалбоподателите и добавят, че процедурата по приемането на инструкцията е изпълнена с куп нарушения, като подчертават, че липсата на проект и мотиви за приемането ѝ е самостоятелно основание за незаконосъобразността ѝ.

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Стига с милиционерщина
Стига с милиционерщина
27 септември 2021 10:04
Гост

Веднъж за винаги трябва да се разбере , че МВР е органа с най- големи золуми и нарушаване на всевъзможни права и закони. Те трябва да бъдат усмирени, особено в нормотворческата им дейност. Дас престанат да бълват безброй наредби, инстрикции, правилници указания

БУТАЙ!
БУТАЙ!
27 септември 2021 7:45
Гост

С решение № 19 на Столичния общински съвет по протокол № 6 от 25. 02. 1992 г., допълнено от решение № 2 по протокол № 24 от 18.03.1993 г., органът на местно самоуправление в София е изявил ясно волята си за демонтиране на „Паметника на Съветската армия“ от „Княжеската градина“ в София. Въпреки започнатия процес, демонтажът е спрян с устна заповед на тогавашния министър на вътрешните работи Виктор Михайлов от правителството на Л.Беров. Легитимното решение на СОС и до днес не се изпълнява. Това, намирам,че е незаконно-който е бил недоволен от това решение на СОС-да го е обжалвал в съда.… Покажи целия коментар »

Re:
Re:
27 септември 2021 15:19
Гост

Оди го бутай тогава! Заимов, предателю!

Не смесвай темите, понеже ще има махмурлук! Решението на СОС-а
не е нормативен акт и противоречи на международни актове по които България е страна ДЕБИЛ такъв!

Анонимен
Анонимен
26 септември 2021 17:49
Гост

Един безплатен съвет към настоящия и следващ, и последващ министър на ВР – следващият път, когато реши да инструктира, да не пише ,,инструкция’’, а указания по рабата със заявителски материал и Млъзевци и други разни са до тук. Айсиктир от адвокатски пиар-и по напълно безмислени казуси.

то затова е безплатен съвета-щото нищо не струва
то затова е безплатен съвета-щото нищо не струва
27 септември 2021 7:50
Гост

Тц. Не става. И НАП издават понякога указания, със сила на инструкции, и си подлежат на оспорване в съда. Заявителят посочва,че това си е по същество нормативен акт, и защо, а заглавието на документа няма значение. А МВР е враждебна организация към гражданите. не, няма да давам пример с пребитите граждани-в метрото, или при колоните при НДК, ще дам пример-ако подадеш жалба ва РПУ, за извършено беззаконие -вохядщ номер не се издава веднага. даващ заявлението на юнашко доверие, входящ номер ще получиш най-рано на другия работен ден. Все едно в съда да не се дава входящ номер на входирани доквменти… Покажи целия коментар »

Произведено в България
Произведено в България
26 септември 2021 10:11
Гост

Тайно законодателство.

Митко Дансаджийчето
Митко Дансаджийчето
25 септември 2021 16:10
Гост
Мунчо Сливата от Сливенската
Мунчо Сливата от Сливенската
25 септември 2021 16:05
Гост

Сега очаквам бат Чоки и с-ие да решат, че всичко е точно понеже повече от половината съдии във ВАС снощи са правили КЕКС с МВР и ДАНС по линия на нещатното сътрудничество.

Пък после ПАК ми говорете за правова ли беше или празна държава. Откъм законност.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2021 11:59
Гост

Бе чувал съм за такава Инструкция, даже един път, като разбивах една лихварска група, гордо ми съобщиха, че има МВР инструкция и „нема да стане“. Капсулирана система, какво да правиш. Аз гледам да вървя – у лево, един колега все запретваше ръкави да пише жалби и просби, аз ми смешно – те се спират още на първата крачка и замръзват на етап – „доразследване“. Очевидни престъпления – лихварство, хората хващат Базедова болест, те пишат от 06-то РПУ – спорадично било. Всекакви простоти, бе тате. Основното – не се изкоренява коренът на престъпността, това е бедността, а се възпаляват мозъците на… Покажи целия коментар »

Преминаваща
Преминаваща
24 септември 2021 23:59
Гост

Е, няма как и да го обнародват!
Защото ,няма и гласуван и обнародван закон за данъци и такси, още от 91 год.Срокът за обнародване е бил до 92 год.и не е обнародван!Обнародван е 10.12.1997 г., което е противоконституционно! Т.е,иде реч за това,че щом няма легален закон за данъци и такси, то и съдебната власт е нелегитимна!Така,че и да обнародват инструкцията на МВР! Тя,пак ще е нищожна юридически, поради по-горе упоменато!!

за протокола
за протокола
24 септември 2021 18:47
Гост

Пълна свинщина. Това е МВР. И ДАНС. И прокуратурата с кадрите им.

Генерал Доватор
Генерал Доватор
24 септември 2021 17:23
Гост

Аз по този повод искам да кажа, че не съм съгласен. Съд, прокуратура, МВР са три неотделими и съвсем свързани системи. Ето аз например съм завършил Сименовската школа и до сегашното си положение на окръжен съдия съм тръгнал от редови квартален милиционер. Затова считам, че е хубаво за младите колеги, вместо от ученическата скамейка да ми стават съдии, прокурори, адвокати – ей тъй като нас, от народната милиция, защото това е школа. Сурова, но справедлива школа. Освен това не всичко, другари, е за публикуване. Навремето да не знаехме всичко ? Кажат ти върви, отиваш, какво ще правиш. Биеш някого на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 13:20
Гост

След като инструкцията не е обнародвана в Държавен вестник, трябва да се отмени.

въпроси
въпроси
24 септември 2021 12:49
Гост

Искам да попитам-допустимо ли да подадеш жалба в РПУ, ако си напишеш предварително жалбата, а не като пионерче да я пишеш ръкописно на бланка в РПУ-то,каквато е практиката. Къде вн НПК пише,че съобщението следва да е на бланка и ръкописно написано, а не предварително, на спокойствие да си го напиша и разпечатам? ВТОРИ въпрос-къде пише,че входящ номер на жалбите на гражданите в РПУ-то не се дава НЕЗАБАВНО, а най-рано на другия ден? Това дава възможност по преценка жалби да не бъдат регистрирани, което е незаконно. Всяка жалба се регистрира, дори и РПУ-то да не е компетентно по материята. така ,… Покажи целия коментар »

В МВР си имат собствено право
В МВР си имат собствено право
24 септември 2021 13:58
Гост

Комплексното административно обслужване, административното сътрудничество и други принципи в адм. право и процес, които от ЕС се опитват в всякакви усилия да имплементират в България, съществуват само на хартия. Обслужването от администрацията в цяла България е със социалистически привкус – „Тук не е информация, питайте някой от колегите по другите гишета“….

Генерал Доватор
Генерал Доватор
24 септември 2021 18:00
Гост

Социализма все ви е в устите, ама учехте безплатно, и в стола – първо, второ и трето, всичко за 1, 50 лв. Нейсе, неблагодарността ни е национален спорт.

Иванка Дончева
Иванка Дончева
25 септември 2021 9:39
Гост

ЖАЛБИТЕ ПОДАДЕНИ В МВР ТРЯБВА ДА СА В НЯКОЛКО ЕКЗЕМПЛЯРА, Т.Е. ЕДНА В ОРИГИНАЛ И ДРУГИ КАТО КОПИЯ ЗА ОТСРЕЩНАТА СТРАНА, И ЗА ТОЗИ, КОЙТО Я ПОДАВА! ЗАЩОТО… СТАВАТ „ГРЕШКИ“, ПОТЪРПЕВША СЪМ ЛИЧНО! ПОДАДЕНА СРЕЩУ МЕН ЖАЛБА С ДИРЕКТНИ ОБИДИ ВПОСЛЕДСТВИЕ БЕШЕ ПОДМЕНЕНА „УДОБНО“, ЗА ДА НЕ МОГА ДА ПОТЪРСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОНАЯ, КОЯТО ИМАШЕ „ХОРА“ В МВР, И ЗАТОВА, И ТАКА БЕШЕ „ЗАЩИТЕНА“! СЧИТАМ, ЧЕ КАКТО РАБОТЯТ СЪДИЛИЩАТА, ПРИ ВХОДИРАНЕ НА ИСКОВЕ ИЛИ ДР. НЯКАКВИ ДОКУМЕНТИ, ОСНОВНО ЗА ИСКОВЕТЕ ЗНАМ, ЧЕ ТЕ СЕ ВНАСЯТ С ПО НЯКОЛКО КОПИЯ, ОСВЕН ЕДИНИЯ ОРИГИНАЛ! ОСВЕН ЗА ЖАЛБИТЕ, ПОДАДЕНИ В МВР, СЪЩАТА… Покажи целия коментар »

БайДън
БайДън
24 септември 2021 11:22
Гост

К’ви инструкции бре, направо на електрическия стол!

Това чака Сноудън и почитателите му.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 13:21
Гост

Е, малко ми се струва прекалено.

Позитивното право
Позитивното право
24 септември 2021 11:09
Гост

И това ми било „правова държава“?!

Кочина. След като Цв.Цв. беше в синергия с онези с атомните бомби над Хирошима и Нагазаки.

Боко
Боко
24 септември 2021 13:23
Гост

И го изкараха чист като сълза, какво да говорим.

Чоко
Чоко
25 септември 2021 16:08
Гост

НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ!

Ananieva
Ananieva
24 септември 2021 10:53
Гост

Поредната излагация и незачитане на правилата в страната

Eviliana
Eviliana
24 септември 2021 10:53
Гост

Да си гледат работата МВР дейците

Трудов
Трудов
24 септември 2021 10:52
Гост

Подобно поведение е скандално!

Абагард
Абагард
24 септември 2021 10:52
Гост

А някой да каже нещо за заповедите от началствата в МВР да не се допускат хора над 75 годишна възраст да получават шофьорски книжки? Това не е казано никъде, ако обаче си над 70 години гледат да не ти дават книжка. И това хич няма общо с медицинското ти състояние. Приема се на общ основател, че си опасен и не ти се дава книжка!

Иванова
Иванова
24 септември 2021 10:53
Гост

Те ли са опасни? А тия на 18 дето карат, като луди?

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 13:25
Гост

Това е абсурдна заповед, която нарушава правата ни.

Павлов
Павлов
24 септември 2021 10:51
Гост

Категорично смятам, че МВР трябва да промени коренно начина, по който третира гражданите

Кучето на Павлов
Кучето на Павлов
24 септември 2021 11:12
Гост

Те па едни граждани. Прости селяни повервали след Крал Мас на БайДън.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 10:50
Гост

В тая държава не зачитаме много много закона ми се струва.

Емилиева
Емилиева
24 септември 2021 10:50
Гост

То да е само тая наредба или заповед или там както му казват в МВР…

Тръст
Тръст
24 септември 2021 10:49
Гост

Има си хас да не е така. МВР да не прави нещо тайно.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2021 10:48
Гост

Добре е да се случи