Агенцията по вписванията публикува методически указания за работата на длъжностните лица по регистрацията (ДЛР).

Те ще се прилагат в дейността на ДЛР при разглеждане и произнасяне по заявления, искания и актове за вписване и заличаване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Указанията идват в отговор на оплакване на адвокати. На 17 май над 60 членове на т.нар. Фейсбук общност на българските адвокати излязоха с отворено писмо до омбудсмана Мая Манолова, в което изразиха подозренията си, че длъжностните лица по регистрацията злоупотребяват с правата си като масово постановяват откази, за да събират повече такси, от което на свой ред зависят бонусите им.

Тогава се проведе среща при министъра на правосъдието Данаил Кирилов и от Агенцията по вписванията обещаха да излязат с методически указания за работата на длъжностните лица по регистрацията.

Въпросните указания са разработени на принципа въпрос-отговор и засягат приложението на конкретни текстове в различни нормативни актове, уточняват днес от АВ (виж методическите указания тук – б.а.).

Добавят, че по този начин ще бъде създадена възможност за установяване на единни правила и критерии при разглеждането и произнасянето на длъжностните лица по идентични казуси.

От Агенцията по вписванията обясняват, че с въвеждането на методическите указания се цели подпомагане дейността на ДЛР при разглеждането и произнасянето им по заявления, искания, актове на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител за вписване и заличаване на обстоятелства и обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ, както и установяване на единни правила и критерии; да бъдат преодолени противоречията при произнасянето на ДЛР по идентични казуси и премахването на противоречиви практики по прилагане на нормативната уредба; да бъде установена предвидимост, сигурност и прецизност за потребителите на Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Указанията обхващат конкретни спорни моменти, част от практиката на дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“,  по прилагането на закона. Те подлежат на регулярно допълване, осъвременяване и изменение, като последващите такива не отменят издадените до момента, освен в случите на законови изменения, обясняват от Агенцията по вписванията.

8
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Изводи
Изводи
25 юни 2019 15:19
Гост

Фактът, че е необходимо уеднаквяване на практиката на различни служители в сходни ситуации показва, че има твърде голяма дискреция, предоставена на въпросните служители, което от своя страна показва, че изначално правилата не са били съставени коректно.

old school
old school
21 юни 2019 13:50
Гост

Излишно и вредно – „за установяване на единни правила и критерии при разглеждането и произнасянето на длъжностните лица по идентични казуси.“ Единните правила и критерии са в самия закон или поне трябва да са там при качествени закони.
Тези инициативи ще провокират разяснения на разясненията и ще създадат „паралелно право“, изкривен вариант – нито континентално, нито чисто прецедентно право. Дерзайте, колеги!

Анонимен
Анонимен
17 юни 2019 12:21
Гост

Изключително неграмотни юристи. За един ден получих 3 указания от различни юристи като всяко изключваше другото. Няма какво да кажа повече.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2019 12:09
Гост

интересно тия указания на какво основание са издадениim

Anonimen
Anonimen
17 юни 2019 12:07
Гост

Тези указания със сигурност ще имат нужда от допълване, защото в процеса на работа ще възникват допълнителни въпроси.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2019 11:44
Гост

И на самите адвокати, които не отстъпиха по гръмогласност на Манолова.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2019 11:39
Гост

Браво за бързата реакция на АВ.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2019 11:41
Гост

По-скоро заслугата е на Мая Манолова. Да ме мислиш, че до сега хората не са подавали жалби заради некоректното отношение на служителите.