Четвърти провал записа днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при опита си да излъчи председател на районния съд в Благоевград.

Само един глас не стигна, за да бъде избрана номинираната от общото събрание на съда Калинка Иванова. Тя беше подкрепена от седем от членовете на СК.

На заседанието днес бяха отправени призиви за доверие и подкрепа на решението на общото събрание, след които Драгомир Кояджиков, Стефан Гроздев и Боян Магдалинчев гласуваха за втория кандидат – Миглена Кавалова от районния съд в Дупница.

На заседанието не присъстваха Даниела Марчева и Вероника Имова.

След гласуването председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова се обърна към двете кандидатки с думите: „Колеги, вие направихте всичко, което зависи от вас“.

Така сега предстои откриването на пета поред процедура за избор на председател на РС-Благоевград.

За конфликтите в Благоевград

Основна тема както по време на изслушването на двете кандидатки, така и при последвалата дискусия в СК на ВСС, отново беше напрежението в колектива на районния съд, като беше засегната и темата за отношенията с окръжния съд в Благоевград.

Калинка Иванова, която в момента е и.ф. председател на районния съд, посочи, че откакто председател на ОС-Благоевград е Петър Узунов, ситуацията се подобрява. Позовавайки се на протокола от общото събрание по изслушването на двете кандидатки, Иванова заяви, че няма междуличностни конфликти в съда, има професионални спорове.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков посочи, че е чул целия запис от въпросното общо събрание и е останал с впечатлението, че в РС-Благоевград има неформален лидер. Затова попита как Иванова ще се справи с тази ситуация.

Чули сте записа и сте прочели протокола. Съдиите повтарят един след друг, че нямат личностен конфликт. Там са 13 човека, основните говорители са двама – съдиите Атанас Иванов и Екатерина Николова. Те помежду си се репликират и създават впечатление, че има един общ конфликт. Но това са двама колеги, останалите са съвсем конструктивни, мълчат или казват по нещо. Осем години съм била в един кабинет със съдия Иванов, съмишленици сме за повечето неща. Поради тази причина поведението му на общото събрание не отразява истинското му отношение към останалите колеги и към мен“, каза Калинка Иванова като допълни, че поставените от Атанас Иванов проблеми на общото събрание не са били посочени от него по-рано пред нея, за да се предприемат мерки.

Що се отнася до съдия Екатерина Николова, Калинка Иванова изтъкна: „Тя е силен човек, много милее за нашия съд. Една голяма част от проектите, по които сме работили, са лично нейна идея. Този неин темперамент е в състояние да поражда конфликти. Не споделям някои крайни неща, но не мога да не ценя тази огромна енергия, която е извор на идеи“.

В отговор на въпрос Иванова обясни и откъде идва напрежението. Предишният председател на окръжния съд Катя Бельова командировала трима граждански съдии от районния в ОС-Благоевград. „При натоварване от 30 000 дела да вземеш трима колеги, означава съдът да бъде изправен пред невъзможност да работи. Ние се възпротивихме по всички начини, включително се обърнахме към председателя на апелативния съд с искане да се върнат поне колегите, командировани в други райони. Това ни конфронтира с предишния ръководител на окръжния съд. Катя Бельова ни каза с вътрешен ресурс да решим този въпрос като преместим наказателни съдии в гражданското отделение. Но наказателните съдии от 20 години разглеждат само такива дела. Нали знаете какво би означавало това изведнъж да смениш материята. Не се съгласихме и това допълнително усложни конфликта. Не само ръководството на ОС-Благоевград, но и командированите колеги спряха да разговарят с нас. С новия председател на окръжния съд командированите колеги се върнаха, в окръжния съд отидоха тези, които спечелиха конкурсите и сега вече не е така. Усещането за справедливост е друго и този най-важен въпрос е решен“, обясни Иванова. Тя допълни, че след като е встъпил като ръководител на ОС-Благоевград, Петър Узунов се е срещнал с районните съдии и ги е уверил, че отношенията ще бъдат други. Има значително подобрение на комуникацията, каза Иванова.

В тази връзка тя беше попитана колко от районните съдии са отишли на честването по случай 110-годишнината от създаването на ОС-Благоевград, което е било на 20 октомври. От отговора ѝ стана ясно, че са били двама съдии, но това беше обяснено със семейни ангажименти на останалите, а и с времето, в което е било проведено – в петък вечер.

Както стана ясно, другият кандидат Миглена Кавалова не е от РС-Благоевград. На изслушването си пред общото събрание, тя няколко пъти казва, че иска да помогне на съдиите да разрешат междуличностните си конфликти, на което всички вкупом ѝ отговарят, че такива няма, а имат само професионални различия. Днес пред СК на ВСС тя заяви, че не е имала спор с колегите си от РС-Благоевград, че те твърдят, че споровете между тях са организационни, като през цялото време ги наричаше така, цитирайки съдиите, в това число отбеляза, че „организационен“ вероятно е и сигналът в етичната комисия на СК на ВСС, подаден от част от магистратите в РС-Благоевград срещу колега от същия съд.

На въпрос какво би направила, за да помогне за разрешаването на споровете, Кавалова заяви: „На първо време с разговор по всяко време, с всеки от тях. Живея в града, общувам с тях и професионално, и лично. Не смятам, че ще има проблем с приемането ми, ако ме изберете за административен ръководител. Те биха направили стъпка, като видят желанието ми заедно да разрешаваме спорове. Това може да стане с преглед на вътрешните регулации, разговори, често свикване на общото събрание, дори когато решението, което трябва да се вземе, е от компетентността на председателя. Но е добре да се чуе мнението на съдиите, когато има повече гледни точки, те ще допринесат за вземането на най-обективното и целесъобразно решение, което да е полезно за всички“.

Тя бе помолена да посочи конкретни проблеми, които вижда в РС-Благоевград. Кандидатката изброи тези, които е чула от колегите си на общото събрание – редът, по който се определят особените представители по дела, издадените преди много години вътрешни заповеди и натоварването.

Организационните спорове може да се решават. Ние решаваме спорове между страни и ако не може помежду си да ги решим… Подчинени сме на една и съща регулация, няма начин да не може да си решим споровете“, каза Кавалова.

Какво казаха кадровиците

Членовете на Съдийската колегия отбелязаха доброто представяне и на двете кандидатки.

Аз съм удовлетворена от представянето на колегите, те демонстрираха добро познаване на организацията на работа на районния съд в Благоевград, представиха се достойно“, започна изказването си Цветинка Пашкунова. Тя обаче заяви, че ще подкрепи Калинка Иванова и сподели, че е впечатлена от подкрепата, която е получила от колегите си. „Съдиите са категорични, че Калинка Иванова е доказан професионалист, притежава висок морал, почтена и отдадена на работата, съпричастна към всички проблеми, проявява толерантност и склонност да изслушва всяко мнение, диалогична е. Тя съумява да убеждава и приобщава съдиите. Бихме взели справедливо решение, ако се доверим на съдиите. Гласувайки доверие на Калинка Иванова, ние ще спомогнем в този съд да бъдат решени очертаните конфликти. Нямам съмнение, че колегата ще се справи с това предизвикателство“, посочи Пашкунова.

Атанаска Дишева се присъедини към това мнение, като добави, че ще подкрепи Иванова, защото е номинация на общото събрание. „Прави чест на съдиите и на кандидата, че са успели, въпреки това, което се случи, включително и с наше участие, да намерят съдия, който да обедини техните очаквания, надежди, такъв, който да поеме тази висока отговорност“, каза Дишева.

Тя допълни, че освен подкрепата от колегите си, Иванова е много внимателен и възпитан човек, диалогичен, човек, който се отнася с внимание към детайла. „А това е важно, тя знае генезиса на проблема, знае развитието и знае как да бъде разрешен“, посочи Дишева.

Отбеляза, че Миглена Кавалова също е направила много добро представяне и е представила задълбочена концепция. „В конкретния случай обаче нямаме никаква причина да не се съобразим със становището на общото събрание. Нека да не размахваме съдийското самоуправление само когато ни харесва при различни обстоятелства. Ако няма обоснована причина да не се съобразим с него, нашата роля по утвърждаването на съдийската самоуправление налага да се съобразим с мнението на съдиите“, изтъкна Дишева.

Тя призова колегите си да не „слагат като негатив“ на кандидатите диалога между двама съдии на общото събрание, както и да не се вменява като отговорност на Калинка Иванова слабото присъствие на колегите ѝ на честването на окръжния съд. „Това е честване, а не общо събрание, което е задължение на съдиите“, каза Дишева.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков започна изказването си с думите, че е останал впечатлен от представянето на Миглена Кавалова и допълни, че тя е представила добра концепция, подготвила се е задълбочено и е отговаряла добре на въпросите.

При все това той заяви, че ще подкрепи Калинка Иванова, въпреки усещането си, че с този избор няма да се уталожат нещата в районния съд. „Външният кандидат беше по-добър, като човек, който не е замесен в конфликтите. Но в момента имаме номинация на общото събрание, имаме подкрепа от съдиите и тази подкрепа действително е налице, доколко е искрена е друг въпрос. Но Калинка Иванова има прекрасната възможност да работи за отстраняването на проблемите, отношенията между районния и окръжния съд вече се подобряват. Ако може тя да се еманципира, ще е най-добре за целия съд“, каза Чолаков.

Седма година сме тук и всяка година, по няколко пъти получаваме сигнали от съдии от районния съд – ту срещу техни колеги, ту срещу ръководството на Бельова, то не бяха сигнали и срещу Узунов. Това не са междуличностни конфликти, а антагонизъм, който съществува и сега. Не е нормално да не проявиш институционално уважение  и да не отидеш на честването на окръжния съд. Да не отидат съдиите, това означава, че въпросният антагонизъм още съществува“, започна изказването си Драгомир Кояджиков.

Според него конфликтът може да бъде решен само чрез назначаването на външен човек и заради това заяви, че ще подкрепи Миглена Кавалова. „Сега имаме шанс. Тя е външна за РС-Благоевград, но познава проблемите и има желание и възможност да ги разреши. А най-същественото е, че Иванова в рамките на годината, в която е и.ф. председател, не е направила абсолютно нищо, за да потуши въпросните проблеми“, заяви Кояджиков.

Същата позиция изрази и Боян Магдалинчев. „Този конфликт трябва да бъде потушен. Вчера в етичната комисия се занимавахме със сигнали, които са точно от съдии от районния съд, които са един срещу друг. Очевидно тази обстановка не е преодоляна, дори с новия председател на окръжния съд. Може да има някакво развитие, но има още много какво да се направи и това може да е дело на външен човек“, заяви Магдалинчев.

Председателят на ВКС Галина Захарова на свой ред посочи, че СК на ВСС трябва да гласува доверие на излъчения от общото събрание кандидат. „Качествата на съдия Иванова имат решаващо значение както за номинацията на общото събрание, така и за нашето решение дотолкова, доколкото тя разполага с качества, които биха могли да примирят дори враждуващи отделни колеги в този съд“, изтъкна Захарова. Тя допълни, че Калинка Иванова е подкрепена от съдиите от РС-Благоевград, защото притежава качества като спокойствие, диалогичност, а не авторитарност, което дава основание за вземане на обмислени решения и последователност при изпълнението им.

Не виждам с какво външен за колектива човек би допринесъл до разрешаването на проблемите в районния съд, човек, на когото голяма част от колегите не са гласували доверие“, каза Захарова.

Олга Керелска допълни, че всъщност избирането на човек извън съда за председател би било деструктивно и призова останалите да се съгласят и съобразят с мнението на магистратите то РС-Благоевград. Тя обстойно напомни откъде тръгват проблемите, за срещите на членове на ВСС с магистратите от района, припомни и че на честването на окръжния съд присъствието на членовете на СК също е било рехаво.

След нея думата взе отново председателката на ВКС, за да изтъкне, че е много важно в тази четвърта процедура колегията да бъде конструктивна. „Не бихме могли да тушираме напрежението, ако изпадаме в детайли кой, какво казал, кога, защо, по какъв повод, отишъл ли е на институционална сбирка, нещо, което не е законово задължение. За да имаме правилно и конструктивно решение, трябва да погледнем напред, а не връщайки се отново и отново назад, да търсим първоначалния корен на злото. Имаме много добър кандидат, който притежава всички качества, имаме принципа на самоуправление, имаме и липса на конкретни обстоятелства, които да ни мотивират да отстъпим от този принцип“, напомни Захарова.

Със 7 на 3 гласа обаче колегията не успя да избере председател на РС-Благоевград. За четвърти път.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Глас народен
Глас народен
25 октомври 2023 13:41
Гост

Така ще е като поставиха ограничения за мандатите в съдебната власт – до два. Ясно е че корифеите от ССБ най-много виеха срещу „вечните началници“ и изпълнението на тази им прищявка сега създава толкова проблеми в цяла България. Просто във всеки съд има по един до двама, който имат наистина качества да управляват. Е, като изтекат 2 Х 5 години става страшно. Ясно е кой иска да го играе „диригентът в сянка“ в този съд, но и ВСС не са от вчера и няма да го допуснат. Така че безценните кадри на ССБ в съда да се сърдят на себе… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2023 19:36
Гост

За какво им е в Кутмичевца да има съд! Разхвърляйте го района по съседните – Дупница, Сливница, Перник и др. и закривай районен и окръжен съд в Кутмичевица.

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2023 19:29
Гост

Закривай

Денко Габриелов
Денко Габриелов
24 октомври 2023 17:09
Гост

В отговор на въпрос Иванова обясни и откъде идва напрежението. Предишният председател на окръжния съд Катя Бельова командировала трима граждански съдии от районния в ОС-Благоевград. „При натоварване от 30 000 дела да вземеш трима колеги, означава съдът да бъде изправен пред невъзможност да работи.

ОТКЪДЕ ГИ „ИЗКОПАХТЕ“ ТЕЗИ 30 000 ДЕЛА, БЕ ?! ГОЛЯМ СМЯХ !!! В БЛАГОЕВГРАД ТОЛКОВА ДЕЛА СА ВИЖДАЛИ САМО НА КАРТИНКА !!! ГОЛЕМИ КОМЕДИАНТИ ИМАЛО В ТОЗИ СЪД, НЯМА СЪМНЕНИЕ
БОГ ДА ПАЗИ ИЗСТРАДАЛАТА НИ РОДИНА ОТ ТАКВИЗИ „МАГИСТРАТИ“ АМИН

Денко Габриелов
Денко Габриелов
24 октомври 2023 17:01
Гост

Що се отнася до съдия Екатерина Николова, Калинка Иванова изтъкна: „Тя е силен човек, много милее за нашия съд. Една голяма част от проектите, по които сме работили, са лично нейна идея. Този неин темперамент е в състояние да поражда конфликти. Не споделям някои крайни неща, но не мога да не ценя тази огромна енергия, която е извор на идеи“.
ДА СЕ ЧУДИШ – ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ, ДА ПЛАЧЕШ ЛИ ?!?
ЦИРК „БАЛКАНСКИ“ РЯПА ДА ЯДЕ !!!

Ad nauseam
Ad nauseam
24 октомври 2023 16:25
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Филип
Филип
24 октомври 2023 14:46
Гост

Поредната сага.

Кръстев
Кръстев
24 октомври 2023 13:44
Гост

Ужас. Сън няма да ме лови.

Лазар
Лазар
24 октомври 2023 14:52
Гост

То да е само за това…

Пашов
Пашов
24 октомври 2023 13:43
Гост

На кой му пука? В град, като Пазарджик единия кандидат за кмет е престъпник и то като го видиш ти става ясно, че е тарикат от класа. Това е кмета Попов. Другия е пълен неадекватник, няма понятие какви са проблемите на града, запали сметището край града за да си прави евтин ПР, нахален и мазен тип – Кулински. Какво да говорим. Кой да изберем да ни оправи града? А вие ми говорите за съдия в Благоевград. Да говоря ли какъв е случая с районен съд Пазарджик? Хайде проверете си, умни хора сте!

Кукуригу
Кукуригу
24 октомври 2023 14:30
Гост

Кажи, кажи за районния съд!

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2023 20:16
Гост

ше фърлиш за гея Благо тогава

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2023 13:42
Гост

Доволна съм! И двете не ставаха!!!

Лозан
Лозан
24 октомври 2023 14:48
Гост

Дано следващият път да дойде по- читав кандидат.

Опитен
Опитен
24 октомври 2023 13:38
Гост

Калинка Иванова е юрист и икономист, завършила е Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” и икономика в Стопанския факултет на ЮЗУ. В съдебната система е от 2003 г. Преди това е била юрисконсулт и финансов анализатор.

още по-опитен
още по-опитен
25 октомври 2023 11:27
Гост

То затова е на този хал съдебната система, защото се напълни с ПУЦ-аджии.

Spirov
Spirov
24 октомври 2023 13:36
Гост

Това е само малък проблем пред планината в съдебната система.

Чулев
Чулев
24 октомври 2023 13:35
Гост

Жалко. Калинка да иде да убеждава единия глас, който е против нея.

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2023 13:35
Гост

Егати глупостите. Война в Украйна, война в Израел, драми по високите етажи на управлението. Много важно за съдия в Благоевград и дали е избран.

Мишонска
Мишонска
24 октомври 2023 13:36
Гост

Еми идеята може да е България да остане един оазис на световния колапс и много начетени украинци, руснаци, евреи, араби да дойдат у нас и най-после да оправят държавата ни. Защото явно българите, с кръвта т прадедите си са едни пълни келеши и не могат да си изберат нормални управници, не могат да изметат клоаката, ГЕРБ и тия преди нея. За да не си и помислят пак да управляват!

Велизаров
Велизаров
24 октомври 2023 13:42
Гост

Е, точно това си мислех днес. Австрия има съмнения за разширяването на Шенген, като цяло. Но Нидерландия! Нидерландия смята, че при нас няма върховенство на закона, има много корупция. Точка! На слабоумните избиратели на ГЕРБ най-вече кой трябва да им го каже за да схванат, че ГЕРБ са вредни за България и трябва да се спре преизбирането им. Да, ГЕРБ манипулира вота и прави така, че винаги да са първи. Но ако имат реално подкрепа от 15% те правят така, че тя да е 25%. Но ако никой не гласува за тях, то те няма как да изманипулират вота! Нидерландия… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2023 13:33
Гост

Жалко. Няма да има справедливост в този град. Там мафията ще се вихри. 😀 😀

Анонимен
Анонимен
24 октомври 2023 13:33
Гост

Благоевград са го превърнали в една дупка. Точно, както е и Станке Димитров.