Изпълняващият функциите председател на районния съд в Пловдив Иван Бекяров връчи днес служебни бележки и грамоти на зрелостниците със специалност „Съдебна администрация“ от Националната търговска гимназия „Васил Левски“ в града.

Учениците са провели производствената си практика в съда, съгласно споразумение, сключено между гимназията и РС-Пловдив и са се представили отлично.

И.ф. шефът на съда ги е поздравил по повод успешното приключване на стажа по практическо обучение. Бекяров им е обяснил какви са възможностите за работа в съдебната система като е посочил, че ако се насочат към юридическата професия имат шансове за реализация.

В края на официалното събитие той е пожелал на зрелостниците здраве и да бъдат упорити в преследването на целите си.