Участник в конкурс „хванал“ друг да преписва от „царски пищови“, квесторите извършили формална проверка, не открили нищо и съответно не отстранили „преписвача“. Объркан наказателен казус с подвеждащи въпроси и неточни отговори, некоректно зададени въпроси в теста по европейско право. Това са част от възраженията на участници в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища, които бяха обсъдени днес от Съдийската колегия.

Външният конкурс беше обявен в началото на годината за заемане на 40 места в 30 районни съдилища. Те са разпределени по следния начин: по три са в РС-Русе и РС-Сливен, по две са в РС-Бяла Слатина, Кърджали, Нови Пазар, Провадия, Разлог и Хасково и по едно са в районните съдилища във Велики Преслав, Велинград, Димитровград, Лом, Луковит, Казанлък, Козлодуй, Кюстендил, Несебър, Първомай, Разград, Свиленград, Свищов, Силистра, Севлиево, Смолян, Стара Загора, Търговище, Харманли, Червен бряг и Плевен.

Допуснатите кандидати бяха 478, от тях 383 се явиха на писмения изпит, а до устния стигнаха 249. А на 26 март Съдийската колегия обяви и класирането (виж тук).

Междувременно във ВСС са постъпили възражения на участници във връзка с провеждането на писмения изпит.

В тях кандидатите за съдии разказват, че един от участниците на висок глас е обявил, че друг преписва от „царски пищови“. Човекът, подал сигнала, е Христо Ангелов, асистент в катедра „Частноправни науки“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Т.нар. преписвач също е идентифициран, той бил съдия по вписванията в съд в областен град.

Във възраженията си кандидатите разказват, че между Ангелов и другия участник възникнал спор, квесторите го наблюдавали известно време без да реагират. Накрая след призиви на Ангелов да се извърши проверка, те отишли при „преписвача“, проверили чантата и джобовете му, не намерили пищови и го оставили да продължи с изпита. Участниците споделят, че квесторите не са проверили нормативните актове, които е носел т.нар. преписвач, нито листовете му или останалите му вещи. Допълват, че Христо Ангелов напуснал преждевременно писмения изпит, възмутен от действията на квесторите. Посочват и че през цялото време в залата не се появил нито един член на конкурсната комисия.

Участниците възразяват и срещу наказателния казус, който „се е паднал“ на изпита. Твърдят, че той е некоректно разписан,  създава различни хипотези и по този начин подвежда, освен това не съответства на решението на Върховния касационен съд, което е послужило за неговото създаване.

Наред с това те пишат и за проблеми, свързани с въпросите и дадените отговори по казуса. Например сочат, че не е имало изискване да се пише диспозитив на обвинението, а такъв в решението има, което ги навежда на мисълта, че оценките им са намалени, ако не са написали диспозитив.

Друг пример, който описват, е във връзка с въпроса за това дали е било допустимо делото от казуса да се разгледа по съкратената процедура, когато обвиняемият признае всички факти и се съгласи да не се събират доказателства. И тъй като никъде във въпроса не се споменавало участието на защитник, което е задължително условие в тази процедура, участници са объркали отговора.

Участници възразяват и срещу някои въпроси в теста, както и за промяна на графика за устния изпит на трима участници, за което нямало съобщение на сайта на ВСС.

Подалите възражения настояваха Съдийската колегия да изслуша Христо Ангелов, за когото казват, че е уважаван и награждаван преподавател, както и да отменят конкурса.

Доклади за сигнала за преписване са представили и квесторите на писмения изпит. Те сочат, че подалият сигнала на висок глас обявил, че друг преписва. Бил помолен да запази спокойствие и да не смущава работата на останалите, като имало и недоволство в залата за скандалния му тон. След обвиненията, посоченият като преписвач показал чантата и джобовете си, където нямало нищо. Не били установени други материали, извън нормативните актове, които ползвал. Продължил работата си под наблюдението на квесторите.

На възраженията на участниците е отговорила и конкурсната комисия в състав Гергана Христова-Коюмджиева от СГС (председател), Георги Янев (ОС-Благоевград), Стоян Попов (ОС-Варна), Красимир Комсалов (ОС-Пазарджик) и проф. Юлиана Матеева от Варненския свободен университет.

Комисията най-напред посочва, че възраженията срещу оценяването на кандидатите са недопустими, защото не представляват индивидуален административен акт и не подлежат на самостоятелно оспорване.

Членовете на комисията казват, че са неоснователни оплакванията за действията на квесторите във връзка със сигнала за преписване. Поясняват, че проверка е била извършена, не са установени нарушения и участникът е продължил с писмения изпит под наблюдението на квесторите.

Комисията е категорична, че при изготвянето на казуса не е нарушила наредбата за конкурсите и отговаря на всеки един от поставените въпроси от участниците. Например, изтъква, че непосочването на диспозитив не е било взето предвид при оценяването, защото не е имало такова изискване към участниците. Казусът е изцяло съобразен с решението на ВКС, фактическата обстановка е променена само в частта за личните данни на извършителя, което не влияе на квалификацията. Промяната на населеното място, където продължаваното престъпление е довършено, също е с цел защита на личните данни.

Комисията допълва, че не е било некоректно непосочването на защитник във въпроса за това дали е допустимо делото да протече по съкратената процедура. Това е така, защото участниците е трябвало само да кажат дали е допустима такава процедура при признаване на всички факти, или не, а не дали са допуснати съществени процесуални нарушения при разглеждане на делото.

Комисията отхвърля и възраженията срещу въпросите в теста по европейско право.

Материалите бяха докладвани на заседанието на Съдийската колегия от председателя на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) Драгомир Кояджиков. Той посочи, че КАК не предлага проект на решение, а оставя всичко в ръцете на колегията. След като отбеляза, че възраженията сякаш са писани от един човек, но са изпратени от различни и а някои са подписани с псевдоними, Кояджиков сподели и личното си мнение – възраженията са неоснователни и няма допуснати нарушения.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков поясни, че става дума за три групи проблеми – преписване, чисто правно формиране на наказателния казус и проблем с теста, както и за промяна на графика на устния изпит за трима души.

Той допълни, че има документи, които показват защо се е наложила промяна на графика на устния изпит и това е заради заболяване на тримата кандидати.

По отношение на преписването, шефът на ВАС заяви, че категорично няма доказателства за това, като твърдението остава недоказано. „Ако се съберат доказателства за противното, имаме опция при самото гласуване за назначаване да ги съобразим“, каза Георги Чолаков.

И на последно място – за проблемите с казуса и теста, той изтъкна, че Съдийската колегия няма правомощие да преценява дали те са правилно поставени, или не. Това е експертна дейност, по думите му и не подлежи на контрол от страна на СК. Затова той предложи възраженията да се приемат за сведение.

Всъщност всеобщото мнение в колегията беше, че кадровиците нямат правомощие да ревизират казусите и теста, защото това би обезсмислило конкурсите. Цветинка Пашкунова посочи, че СК по закон само организира и провежда конкурсите. „Можем да вземем отношение по законосъобразността като не назначим класиралите се участници, а не да прекратим процедурата“, каза Пашкунова.

Атанаска Дишева също се съгласи, че на този етап колегията не може да предприеме мерки. „Когато пристъпим към обсъждане на кандидатите, които са класирани, ще може да се изложат съображения за допуснати нарушения в процедурата“, каза Дишева. Отбеляза обаче, че не е съгласна с виждането, че СК никога не може да преценява работата на конкурсната комисия. „Ние имаме решаващо правомощие – да вземем решението дали и кого да назначим“, заяви тя.

Председателят на ВКС Галина Захарова обаче заяви, че колегията е длъжна да изрази становище по направените възражения. „В случая не считам, че са допуснати двусмислици при задаването на въпроси, респективно подвеждане на кандидатите и даване на грешни отговори. Нито конкурсната процедура, нито комисията има задължението да отбелязва точните данни на използваното като основа за казуса решение на ВКС. Това е така, защото кандидатите дължат верен отговор на казуса, не несъответствие с решението на ВКС“, каза Захарова.

Тя допълни, че няма допуснато подвеждане на кандидатите и несъответствие на очаквания отговор с начина, по който е формулиран първият въпрос. „Изписването на диспозитив не е решаващо условие за оценка на отговора. Комисията е оценявала вярната правна квалификация на деянието и съответната правна аргументация за това. Същото е и за възражението на въпроса за допустимостта на провеждане на съкратено съдебно следствие – била допусната значима грешка в отговорите и в начина на задаване на въпроса. Това не е така. Обстоятелството, че в случая е нямало защитник по никакъв начин не е релевантно в казуса. Въпросът е зададен ясно и съответно именно с оглед обективните налични данни комисията е оценила резултатите на кандидатите“, посочи Захарова и допълни, че по същия начин липсва подвеждане и при оформяне на въпросите в теста.

Не бива да оставяме впечатление, че са допуснати сериозни правни грешки, които по някакъв начин да поставят под съмнение дейността на комисията и начина на формулиране на казуса, на въпросите и оценяването“, заключи председателят на ВКС.

След тази дискусия възраженията на част от участниците в конкурса бяха приети за сведение.

84
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Корумпирана съдебна система!
Корумпирана съдебна система!
07 април 2024 10:45
Гост

Според мен Пепи Нешков никога повече няма да се яви на конкурс! Изкараха го най- големия измамник в държавата!

Ъъъ
Ъъъ
07 април 2024 12:47
Гост

Аз им се чудя на ДСИ-та, помощниците тези по съдии по вписвания защо се явяват на конкурси…заплатата им е 90 % от тази на районен съдия

Клеопатра
Клеопатра
08 април 2024 14:48
Гост

за да питаш!

Анонимен
Анонимен
07 април 2024 22:09
Гост

Него видяха. А роднините на членовете на СК на ВСС-Чолаков и Новански, които се класираха – Чолакова и Цановска, и да са имали, тях не ги видяха.

ПАк
ПАк
06 април 2024 12:50
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Barsuk
Barsuk
04 април 2024 17:12
Гост

Съпpyгaтa кyпи кaпcyли кoитo пpомeниxа нaшия ceкc, сeга е cъщият като пpеди свaтбaта: дълъг, cтpаcтен, с кaмeнна epeкция и се чyвcтвaм кaто жpeбец и cъпрyгата иcка oще и още. Cъвeтвaм вcички да опитат тeзи капсyли, жeна ми кyпи тyк:–- https://do.my/bmaca

Пеналист
Пеналист
04 април 2024 9:13
Гост

Колегата от ВТУ е един слаб теоритик, който няма и ден в съдебна зала, за това и не успява да се справи с практически въпроси. Доста слаб асистент..

Г. Чолаков
Г. Чолаков
04 април 2024 13:55
Гост

Друго си е Петър Нешков от Плевен. Он е силен и в теорията, и в практиката.

Паркур
Паркур
04 април 2024 9:08
Гост

Пичове, без да съм бил на този изпит, направих си труда да погледна наказателноправният казус. Няма нищо подвеждащо в него, въпреки обема му и ненужната напоителна информация за превозното средство на подсъдимото лице. Пита се в казуса – може ли делото да се разгледа по реда на глава 27 от НПК, ами може, погледнете условията и дали са спазени според данните, които имате, в казуса не се споменава нищо и за участие на прокурор, но се подразбира, нали? АМАН ОТ РЕВЛЬОВЦИ!

Анонимен
Анонимен
04 април 2024 9:44
Гост

Според мен големия проблем е не казуса, а случилото се с преписвача, отказа да бъде проверен и защо някои хора са имали предварително казуса. Дай мнение и за теста, защото според мен в него има приети грешни отговори за верни.

Ггг
Ггг
04 април 2024 11:54
Гост

Доста си пр…т, пич!

Иван
Иван
04 април 2024 12:28
Гост

Изтегленият казус наистина е доста лесен, ако за този казус трябва да се преписва само показва нивото на преписващите. Контролният е друга работа, но изтегленият…

Анонимен
Анонимен
03 април 2024 21:22
Гост

Още ми е чудно за Петя Генова, как е станала прокурор в РП-Варна с нейните знания, ама айде, нередности колкото щеш!

Льольо
Льольо
03 април 2024 17:29
Гост

Преди няколко години на прокурорския конкурс мисля .. за младши хванаха син на бивш (май) прокурор от ВКП с поне 5 решени казуса – бях в залата. Как става така че уж не знам колко екипа отделни правят казусите при супер секретност а накрая излиза пичага с половината казуси на царски пищови..и колко още има, които поне са си направили труда като им дадат решенията да ги запомнят (а не да преписват) поради което и не са хванати.

БорЧвор
БорЧвор
03 април 2024 17:51
Гост

Този прокурорски син на следващата година стана ПРОКУРОР!!! Уникални етични качества, уникални изпитни комисии и уникално ВСС

Почетвъртвам!
Почетвъртвам!
03 април 2024 16:22
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

мнение
мнение
03 април 2024 15:40
Гост

Ще се повторя, а и потретя, но поддържам предложението си този фарс с конкурсите да бъде преустановен. Истинско издевателство е да караш юристи да четат месеци наред, да харчат пари и време, за да участват като масовка в свирен мач. Да излизат съответните колегии и направо да обявяват избраните калинки. После калинките да обявяват търг, в който да участват двете страни в процеса, и която страна даде повече, в нейна полза да бъде решението. Така ще е честно, прозрачно и ясно. А конкурсите тормозят и калинките – трябва да наизустят предварително дадените им тестове и казуси, а това си е… Покажи целия коментар »

Ъпсурта-72
Ъпсурта-72
03 април 2024 11:30
Гост

Хахаха…смях.Та нали въпросния Петков прави атестацията на въпросната Димитрова. Работа в „екип“ за всичко… а СК на ВСС се правят на ущипани, че мъжът й съдия от ВКС не си пие пиенето с тях.Слепи за брой отменени актове, бброя на мизерните наказателни дела,глухи за скандалите,самоуправството,сталинския метод на работа, простащината,некадърността и абсолютния социален в т.ч. и професионален вакуум спечелен от димитрова спрямо всички останали съдилища иинституции.Тези хора нямам капка свян.Срам за съсловието.Срам за пагоните,които носят.Срам за държавата

БОРЕЦ
БОРЕЦ
03 април 2024 11:10
Гост

АМА РАЗБИРА СЕ… ПО СЪЩИЯ НЕЗАКОНЕН НАЧИН, БЕЗ КОНКУРС СЕ НАЗНАЧАВА И ПРОТЕЖЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ВОЕННИЯ СЪД ДИМИТРОВА И ВОЕННОАПЕЛАТИВНИЯ СЪД ПЕТКОВ ЗА ЗАМ.ПРЕДС. НА СВС… ВСС СА СЛЕПИ. ВСИЧКО Е НАДДАВАНЕ, УГОВОРКИ „АЗ НА ТЕБЕ“ – „ТИ НА МЕНЕ“… ГОСПОЖАТА НАЗНАЧАВА, ЗА ДА СПЕЧЕЛИ МЯСТОТО,ОТ КОЕТО ДОБРОВОЛНО СЕ ОТКАЗА,ЗА ДА ОТИДЕ В ВКС, ПЪК ПОЛСЛЕ…ЗАПЯ ПЕСЕННТА „ИСКАМ ДА СИ ОСТАНА В СВС“…ТО СА СРЕЩИ, УГОВОРКИ, ЛОБИРАНЕ, ОБЕЩАНИЯ… ПОМИЯ. ПЪЛНА ПОМИЯ. С 3% НАТОВАРЕНОСТ Е АТЕСТИРАНА С 100 ТОЧКИ, ОТ ПЕТКОВ. ХОРА БЕЗ МОРАЛ, ЧОВЕЧНОСТ И ЛИПСА НА ГРАМ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ. ЗАКРИВАЙТЕ! НЕЗИ ДВА СЪДА СА БОКЛУК.

Хан Омуртаг
Хан Омуртаг
03 април 2024 10:57
Гост

Някой може ли да ми обясни как средния успех от държавните изпити може да е 3,50! В класирането участникът под номер 22 е с такъв успех.

БорЧвор
БорЧвор
03 април 2024 21:20
Гост

Колега бъркаш има чиста 3 /тройка/

Незнаещ
Незнаещ
03 април 2024 23:00
Гост

3,50 пише

Незнаещ
Незнаещ
03 април 2024 23:02
Гост
Хахах
Хахах
03 април 2024 23:47
Гост

Аз си помислих, че говориш за номер 41 там е кръгла 3.00 от държавни, но сега съдия!

Дулгогодишен нотариус
Дулгогодишен нотариус
03 април 2024 9:18
Гост

Много мераклии за „нотариуси“, но трябва да са наясно и с това, че понякога“нотариусите“ ги отстрелват.

Помощник - нотариус
Помощник - нотариус
03 април 2024 14:12
Гост

Което ме подсеща, че министър Атанас Славов вече четвърти месец не насрочва конкурса за т. нар. „истински нотариуси“, и то при влязла в сила заповед за насрочване на конкурса на Крум Зарков, като министър на правосъдието.
Каква ли е причината?

Г.А.
Г.А.
03 април 2024 9:08
Гост

Ако някой реши да кандидатства ще се откаже, като прочете коментарите тука. Но ще бъде прав да се откаже – да не си губи времето с глупости и уговорени мачове …

Анонимен
Анонимен
03 април 2024 9:34
Гост

Аз съм подал документи за младши, но няма да се явя. Като гледам как се случват нещата е безсмислено. Направете всичко възможно обществото да разбере за какво става дума.
Какво може да очакваме от магистрат „спечелил“ конкурс по този начин.

Пак, пак и пак!
Пак, пак и пак!
03 април 2024 8:21
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Иван Иванов
Иван Иванов
03 април 2024 5:00
Гост

Не очаквах, че ще доживея – конкурси, но ето – че стана.

Интересно – по-умен ли ще стана, по-организиран ли.

Може би – по-талантлив – че то няма накъде повече.

Съдебна кочина
Съдебна кочина
03 април 2024 0:42
Гост

Колеги, давайте да организираме протест пред ВСС и да викнем медии. Всичко друго е бошлаф и празни приказки. Нали се сещате, че ако ние не реагираме, нещата няма да се оправят от само себе си, а ще се влошават все повече и повече. Бъдете смели и решителни, защото ситуацията е вече нетърпима. Или ще я оправим тая пуста съдебна система, или по-добре да закриваме държавата. Предлагам освен това да разнищим всеки класиран кандидат, за когото имаме съмнения, за да се синтезира цялата информация.

Ad nauseam
Ad nauseam
03 април 2024 8:17
Гост

И как ще я оправиш моето момче?

С медиите на Америка за България ли?

Демек в съдебната система на мястото на Баце да дойде Просто Киро.

Това ли целите боклуци?

Съдебна кочина
Съдебна кочина
03 април 2024 9:16
Гост

Да, това целим. 🙂

Ужас
Ужас
02 април 2024 23:20
Гост

Е, въпросът е да се назначи преписвача…та така.

Малко истина
Малко истина
02 април 2024 22:19
Гост

Как членовете на СК на ВСС да приемат, че конкурса е опорочен, като жената на единия член е сред класираните кандидати? Как съдиите от конкурсната комисия да не класират тази жена, при положение, че мъжа й впоследствие ще им гласува атестациите и не само… Как, ако не беше чувството за справедливост на доц. Матеева, преписвача щеше да е сред класираните съдии, а не в първите резерви. Как всички в залата на преписвача не видяха да му се извършва проверка, а членовете на СК на ВСС твърдят, че е имало такава… Кога? Какво повече трябваше да направи колегата, който го видя… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 22:26
Гост

Щом тук не виждат проблем, а в конкурса за районна прокуратура видяха такъв, явно Певски ще им дърпа скоро ушите

Боги
Боги
02 април 2024 22:28
Гост

Евала колега!!! Чолака днес само се смееше….като…

Майка ти
Майка ти
02 април 2024 22:33
Гост

Момче, спри се, не се излагай повече, пий ги тия хапчета редовно, тука много ти плещи устата, пък стана и си тръгна, защо не си написа казуса… вече си известен, но срамота за студентите, колегите, недей излага и университета, знаем как пишеш по форумите, много си смел… тука да изтипосваш хора, имена и т.Н… опичай си акъла… айде по живо, по здраво, за днес ти стига…. А и хапчето- глътни си двойна доза преди лягане.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 22:58
Гост

И да не забравим класираната участничка -Чолакова! Дали не е на члена на СК на ВСС-Георги Чолаков, който днес яростно убеждаваше колегите си, че няма нарушение при провеждането на конкурса.
Боян Новански-член на СК на ВСС, дали е оспорил мнението му, за да не назначат жена му-също сред класираните участници?
Разбирам ги. При тези обстоятелства няма как да има нарушение!

анонимен
анонимен
02 април 2024 23:08
Гост

Не говорете глупости, Чолаков и Чолакова нямат родствена връзка, съвпадение на имената е.

А родния град Сливен?!
А родния град Сливен?!
02 април 2024 23:25
Гост

Сливен???

Анонимен
Анонимен
03 април 2024 17:05
Гост

Някой забеляза ли, че комисията на 18.03 е заседавала в 3 /три/ различни състава?!

един от многото
един от многото
02 април 2024 22:07
Гост

Сега като видях кой е в комисията, изобщо не се учудвам защо такъв е резултата от конкурса. Първо председателя и 1 ит членовете на комисията са си първи дружки. Това е предпоставка да се уговарят по-лесно оценки и класирани кандидати /не казвам, че реално се е случило, а че ако целят такъв резултат, тоя а обстоятелство ги улеснява/. Второ, от кога съдия Георги Янев може да оценява отговори по ГП. Действително, от известно време се изживява като граждански съдия, но има около 20 г. съдийски стаж като наказателен /а преди това ако не се лъжа и като следовател/. Явно това… Покажи целия коментар »

Ъъъ
Ъъъ
02 април 2024 22:15
Гост

А дали не Янев не се познава с една класирана от Благоевград и дали той я е изпитвал???

!!!
!!!
02 април 2024 23:03
Гост

Не я е изпитвал, дал си е отвод. Виж протокола от устния изпит.

It’s show time
It’s show time
02 април 2024 22:05
Гост

БРАВО НА КОЛЕГАТА НАПИСАЛ ТОВА! ИМА И ЗНАЕЩИ КАНДИДАТИ! Първо не беше посочена на интернет страницата на ВСС Решението на ВКС въз основа на което е изготвена казуса и това само по себе си е нарушение на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., като само предполагам, че това е Решение №281/22.02.2019 г. на ВКС, I-во наказателно отделение. Второ прочитайки решения от комисията наказателен казус установих, че първи въпрос е следния „Посочете правната клалификация“. В изпълнение на този въпрос аз цифрово съм написал, както и съм анализирал престъплението от обективна и субективна страна, без да изписвам диспозитив на обвинение,… Покажи целия коментар »

Съвест
Съвест
02 април 2024 21:40
Гост

Нали знаете, че няма анонимен коментар независимо, че се пише анонимно. И всеки може да търси отговорност за написаното!!!!

Пишман съдия
Пишман съдия
02 април 2024 21:54
Гост

Отговорност за какво бе колега?!? Набеждаваме, клевета, какво???
За свобода на словото чувал ли си?

It’s show time
It’s show time
02 април 2024 22:01
Гост

Недей така, колега “почти” съдия е човека👌

Жокера
Жокера
02 април 2024 20:48
Гост

На кривата ракета космосът й е все виновен. Аз познавам четирима, които са много добре подготвени и изкараха почти пълни шестици на двете части. Да се стягат и да се подготвят по-добре за следващите изпити.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 20:54
Гост

Който е бил на тоя изпит, знае че пълните шестици накрая излизат най-съмнителни

Pиkl
Pиkl
02 април 2024 21:09
Гост

Като гледам оценките на 5-6 човека, които познавам- намирам, че са адекватни.

!?!
!?!
02 април 2024 21:10
Гост

Направете искания по ЗДОИ за представяне на писмените работи и аудиозаписа на 40-те класирани и тогава ще “блеснат” калинките. После защо нямаме качество на правосъдието?

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 21:13
Гост

Аз също познавам класирали се и мисля, че ако се изискват записите ще е много забавно

Шизофрения
Шизофрения
02 април 2024 20:46
Гост

Статията следваше да започне с имената на лицето Христо Ангелов, за да знаем да не четем по-надолу. Изгонен като юрисконсулт от РЗОК-Велико Търново и от РИОСВ. Известен с постоянно писане на доноси срещу колеги и работодатели, най-добре да бъде изгонен и от академичната общност поради уронване престижа на университета с шизофренно поведение. Напуска демостративно и провокативно изпита около 10 минути след започването му с думите „Аз зор да ставам съдия нямам“ – очевидно някой му е платил „бензина“, за да се разходи и да разиграе поръчкова сценка. Пише коментари по форумите и отдолу си отговаря сам. Такива хора правилно биват… Покажи целия коментар »

Колега
Колега
02 април 2024 21:40
Гост

Не говори глупости. Христо беше най-умният в нашия курс. Трудолюбив, ученолюбив, много качествен юрист. Неслучайно остана да преподава. Спестете си злобните коментари. Тези , които го познаваме лично знаем какъв честен човек е. Достоен възпитаник на Пиперков и Таков! Не му петнете името, достатъчно се изложихте с невъзможността да научите 5 казуса и 5 теста. Срамувайте се от себе си, не се опитвайте да злепоставяте достойните, за да прикриете собствените си низости. Вие сте за уволнение, не той, Министерство на правосъдието да се сезира…действащи ПОЧТИ Изключителни съдии по вписванията , явно знаете терминът, нали сте от отличниците. Пълна излагация !

Аааа
Аааа
03 април 2024 0:00
Гост

Достоен, достоен, колко да е достоен, известен във ВТУ с писане на доноси против колеги и работодатели, айде моля ви се ще ме занимавате с един инфантил, даже не е участник в конкурса- отказал се е, що не е писал, нали много знае или зад компютъра всички знаем…да си наляга парцалите, че много му стана, много време му отделихме… да приключва тоя цирк вече

Не съм Христо, ама и не ми се ще да съм
Не съм Христо, ама и не ми се ще да съм
03 април 2024 14:57
Гост

Кое е глупост, че Ицето го махат от където отиде ли или, че прави циркове за да задоволи егото си и да се почувства значим, защото е кръгла нула ли, а може би защото толкова и само това си може, да пише доноси и да клеветничи. Явно е добър в едно, да събира нереализирани високо мотивирани и явно неспособни на каквото и да е, за да се чувстват заедно значими, като си плюят на воля по всеки и всичко, прикривайки собствената си професионална немощ!

HHH
HHH
02 април 2024 20:24
Гост

Защо лъжете хората…не е имало лица с псевдоними, а всички от възразилите си застанаха с три имена, ЕГН и подпис….и вие смеете да се наречете съдии!!!
Защо не казахте нищо за Чолакова, за съпругата на Новански, за Инес от АВСС, за преписвача, че не стана съдия, заради 4.00 на доблестната проф. Матеева, въпреки, че другите от комисията му писах 5.50 и куп други нарушения!!!

Пеева
Пеева
02 април 2024 19:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
!?!
!?!
02 април 2024 19:38
Гост

Аз днес разбрах от СКВСС, че оценките на комисията не могат да се обжалват…т.е. каквото си решат дали си за 6 или 2 не е от значение за комисията, ако е на кеф получаваш добре оценка, ако го е ядосала жена му сутринта …лошо! Също така ми стана ясно и че както СКВСС така и ПКВСС не могат да се намесват в решения от изпитната комисия казус, а резонния въпрос е защо го направихте с конкурса за прокурори от 2022 г !!! Срам и позор!

Нem
Нem
02 април 2024 21:12
Гост

Кажете ми моля една комисия/независимо в коя сфера/, чиито оценки се обжалват.

Пишман съдия
Пишман съдия
02 април 2024 21:56
Гост

Произвол е точната дума!

Елица
Елица
04 април 2024 9:11
Гост

А на устните семестриални и държавни изпити не е ли подобно?
Колко хора си избиват комплекси, проблеми или моментни състояния така.

Ad nauseam
Ad nauseam
02 април 2024 19:30
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Bravo
Bravo
02 април 2024 19:32
Гост

Вече те подкрепям!!!

Пепи царския пищов
Пепи царския пищов
02 април 2024 19:00
Гост

А защо не обявяват конкурс за районните прокуратури? Да прекратят онзи и да се явяваме! Реално сме лишени от възможност да влезем в системата и да работим! Онзи конкурс докога ще е така в безтегловност???

Uuu
Uuu
02 април 2024 19:05
Гост

Този за съдии отмениха ли го, а трябваше!!! Другият е без нарушения!!!

Uuu
Uuu
02 април 2024 18:59
Гост

Това не е вярно…никой квестор не е проверял уличеното в преписва лице П.Н. това е лъжа!!! Само го попитаха от 5 метра дали има “пищови” и той отрече, при което му казаха да седне и да продължи работа си!!! Вие какво очаквате граждански арест ли да правят кандидати и защо няма протокол за проверка??!?

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 18:37
Гост

По-голяма трагедия не бях гледал…Ало колегията изложихте се жестоко, повече няма накъде…въобще не чух един смислен аргумент, вече съм убеден, че правните Ви знания куцат и то значително, явно е от изтеклия отдавна мандат!!! Не случайно повечето съдии казват, че такова чудо не е било! След днес съм на мнение, че съдебна властта нямаме, а само шуробаджанащина и големи заплати без покритие!!! Също така защо коментирате решенията на ВАС, вие по-добре знаете, че не се прави!!!Оставка!!!! Сигнал до ЕС и жалби до ВАС!

ВАС
ВАС
02 април 2024 18:41
Гост

Хем се оплакват от ВАС, че не е коментирал тяхната жалба по дело за наказана съдийка, а Вие всеки пункт по възраженията ли разгледахте-отговора е НЕ! Каквото ни харесва това виждаме, конкурса за прокурори от 2022 г. е за пример в сравнение с този ЦИРК. Новански направи ли си отвод за гласуването?!?!

Анонимен
Анонимен
03 април 2024 16:35
Гост

А Чолаков -> Чолакова?

LSSAH
LSSAH
02 април 2024 18:31
Гост

Ама аз ви казах. Да се жалиш на всс/вас е да се жалиш на арменския поп. Просто се надяваш да имаш късмет и да се закачиш за някое от свободните места, незаети от връзкари. Това е.

Иначе тестът по пес е пълна подигравка. Ако толкова държаха да имаме познания по пес трябваше да има въпрос и на устния, ама няма и няма и да има! Защото хал хабер си нямат от пес. А въпроси тип “коя държава не членува в ЕС” са много юридически нема що.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 17:41
Гост

Казусите и теста по ПЕС са. Били елементарни този път. Който не се е справил, да зарязва правото и да хваща мотиката. Неграмотните юристи са страшно много, а селскостопанския сектор изпитва глад за кадри.

Хаха
Хаха
02 април 2024 21:59
Гост

Смятай какъв капацитет ще си…истински съдия от “новите”, където ще ви се на радват щуро…те

Ужас
Ужас
02 април 2024 17:35
Гост

Спомням си едно време по вещно право в СУ при проф.Владо Петров (бойлера), имахме изпит, понеже ние бяхме задочно, влиза и вика – колеги, кво сте научили, за какво искате да пишете, ние му викаме -ами каквото дадете! И той вика, абе айде пишете за видове вещи и да си ходим. Написахме нещо там, още на следващия ден гледаш -по-малко от отличен 6 никой нямаше.

Коко
Коко
02 април 2024 20:55
Гост

Владо бойлера казваше, че в ЮФ има само едни студенти – редовно обучение държавна поръчка. Тогава все още имаше редовно и платено. Та затова шестиците са валели като дъжд. Нас ни изпитваше по целия конспект – няма тестове и разни есета и други групости. Теглиш два въпроса, пишеш 10 мин (може и по-малко) и сьдаш срещу него очи в очи. И те почва по целия конспект. Това е изпит, затова завършихме с базови знания, а не като сегашните базикации.

Обнадежден в системата
Обнадежден в системата
02 април 2024 17:27
Гост

Тестовете по ПЕС са потресаващи, а реално формират половината успех от писмения изпит. В различни години на един и същи въпрос се предлагат (и съответно приемат) различни верни отговори – отверете например от сайта на ВСС тестовете за младши съдии, които са се паднали 2020 г., 2019 г. и единия от контролните от 2017 г. (въпрос 11), и се опитайте да отговорите еднозначно на елементарния въпрос от колко и кои са съдилищата, от които се състои СЕС… Три теста, три различни отговора. Да не говорим, че постоянно се включват въпроси, които нямат нищо общо с правото, а касаят исторически събития… Покажи целия коментар »

Ужас
Ужас
02 април 2024 17:24
Гост

Първо, комисията да изпитат. Съставят неграмотни казуси, с някакви хаотични фактически обосновки. Тестът по ПЕС всяка година има разминаване във въпросите и верните отговори. Абе, ужас!

Байче
Байче
02 април 2024 17:22
Гост

Пълна простотия, пародия, пошлост и ганьовщина!
Повсеместна провинциална простащина, това е предложила комисията, това се е получило и като резултат! Не съм изненадан, от разигралата се сценка.

Ужас
Ужас
02 април 2024 17:19
Гост

Да не говорим за семестриалните изпити и държавните такива. 90% с бръмбари в ушите се явяват на устната и дори писмената част. И си минават, после има наглостта да ми става адвокат, магистрат и т.н.

Бивш ПУ ЮФ играч
Бивш ПУ ЮФ играч
02 април 2024 17:01
Гост

В ПУ по изпити има с бръмбари и нищо… А баламите ги късат по 100 пъти!

Адвокат - АК Пловдив
Адвокат - АК Пловдив
02 април 2024 17:31
Гост

Колега, когато го казахте това си спомням за ситуация от студентството в ЮФ на ПУ преди 6-7 години. Колежка не успя да си вземе три последователни пъти гражданското процесуално. Един ден дойде при мен и ми каза – вижда ли се нещо в ухото ми? Гледам – нищо. Оказа се, че си е сложила слушалка. След 1 седмица се видяхме, бяха я скъсали не защото я хванаха, а защото забравила да си зареди слушалката, ха! Мързелъ

LSSAH
LSSAH
02 април 2024 18:35
Гост

И в СУ ги имаше хем завърших преди вече повече от 10 г. Някои така си избутаха. Един го гледам, че сега е председател на една организация, ама айде, няма да му казвам името, че ще ме съди.

Бог да го прости Методи Марков, може да е бил всякакъв, но скъса един от моята група дет’ беше със слушалка. Въпросът изписан, ама бъкел извън въпроса не можеше да каже. Мойта тройчица си беше честна.