Съдия Христина Гарванска от Софийския районен съд (СРС) поиска от Конституционния съд да обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 343в, ал. 3 от Наказателния кодекс (КС), която предвижда до 3 години затвор и глоба за водачи, които шофират, след като книжката им е била временно отнета с принудителна административна мярка (пълния текст на искането виж тук). КС образува дело №26/2024 г., докладът по който е възложен на Соня Янкулова.

Оспорената разпоредба е приета от депутатите през 2016 г., като съдия Гарванска пише, че това е станало без мотиви и с нея шофьорите с ПАМ са третирани неравно, санкционирането им е произволно и е в нарушение на основни конституционни принципи.

Неравното третиране се изразява в това, че според ал. 1 на чл. 343в от НК с до 3 години затвор и глоба се наказва водач, който шофира без книжка, тъй като е наказан административно с отнемане на свидетелството. Според ал. 2 на същия текст пък с от 1 до 3 години затвор и глоба се наказва водач, който в едногодишен срок от административно наказание за шофиране без книжка, е заловен да шофира отново. И в двете хипотези наказателната отговорност е въведена за шофьори, които веднъж вече са били санкционирани.

Според съдия Гарванска въведената наказателна отговорност за водачи, които шофират с отнета с ПАМ книжка, противоречи на принципите на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), на правилото, че никой не може да бъде съден за действие или бездействие, което не е обявено за престъпление при извършването му (чл. 5, ал. 3 от Конституцията) и на принципа за равенството пред закона (чл. 6, ал. 2 от Конституцията).

„Обвинените по оспорената разпоредба лица са поставени в условия на неравно третиране от страна на държавата спрямо обвинените по ал.1 на чл.343в НК, тъй като при идентични други основания, за извършителите на деяние по ал.3 на 343в НК се предвижда същата по тежест наказателна  отговорност като предвидената за лицата, извършили деяние по ал.1 на чл. 343в НК, макар деянието по ал.1 на чл. 343в НК да се характеризира със значимо по-висока степен на обществена опасност, обусловена от  пренебрегването от дееца на отправеното му предупреждение с предходното наказване по административен ред за същото деяние“, пише съдия Гарванска.

В искането си тя посочва, че основанията ѝ да сезира КС са идентични с обявените от Върховния касационен съд (ВКС) в приетото за разглеждане конституционно дело №15 от 2024 г., свързано с новите текстове от НК, които предвиждат отнемане на автомобили или глобяването с тяхната равностойност, когато става дума за неумишлени престъпления, както и когато вещта никога не е била собственост на извършителя.

На първо място съдия Гарванска изтъква, че разпоредбата е била приета изцяло без мотиви. Това е станало през 2016 г., когато първоначално е била гласувана различна редакция на чл. 343в от НК. Според предложението ал.1 на чл.343в от НК е следвало да има следното съдържание: „Който управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева“.

След това е била приета новата редакция с ал. 3 с актуалното ѝ съдържание, за което съдия Гарванска посочва, че няма изложени мотиви, а и от обсъждането в правната комисия е станало видно, че самите участници в него не са били запознати с признаците на съставите на престъпленията по изменената разпоредба.

„В резултат на така приетото изменение с ал.3 на чл. 343в НК е въведена наказателна отговорност с основание, съществено различно от основанието по ал. 1 и ал. 2 на чл. 343в НК  и от първоначално предложеното от вносителите – въведената наказателна отговорност не е  обусловена от обективен признак на престъплението – деецът да е бил наказван за същото деяние по административен ред“, пише съдията и добавя, че по този начин без обсъждане и мотиви е била въведена наказателна отговорност за съществуващо административно нарушение по чл. 177,  ал. 1,  т.2 от Закона за движение по пътищата, за което се предвижда глоба от 100 до 300 лева за шофиране без или с отнета книжка.

Според нея по този начин е бил нарушен „заложеният във фундамента на правовата държава конституционен принцип на законността“, дестабилизирана е правната сигурност, която е предпоставена от създаването и действието на „ясно, еднозначно, непротиворечиво, стабилно и предвидимо законодателство“.

Съдия Гарванска посочва още, че е била игнорирана и практиката на КС, според която законодателната власт също трябва да се съобразява с принципите на правовата държава и особено в областта на наказателното право, тъй като там законодателят навлиза по-дълбоко в индивидуална сфера на гражданите.

Тя пише, че с разпоредбата на ал.3, в чл. 343в е внесена неяснота и вътрешно противоречие в Наказателния кодекс, който трябва да е непротиворечив и логичен. „Доколкото с оспорената  разпоредба се въвежда принуда, която осезаемо засяга правата на гражданите, би следвало разпоредбите, на които тя е основана, да са понятни, безспорни и предвидими“, се казва в искането.

В него съдията отбелязва още, че нарушението на чл. 4 от Конституцията идва от това, че разпоредбата пренебрегва основни характеристики на правната сигурност и на правовата държава – последователността и предвидимостта на регламентацията, в случая – на тази относно установяване на наказателна отговорност.

Съдия Гарванска подчертава, че без мотиви депутатите са въвели наказателна отговорност за вече съществуващо административно нарушение по ЗДвП.

„Поради това следва да се приеме, че новата разпоредба не представлява легитимен отговор на деяние с повишена степен на обществена опасност, налагаща именно наказателноправна репресия, а се явява произволно санкциониране с най–тежката по характер отговорност“, пише в искането до КС.

По този начин според съдията е нарушено допустимо ограничаване на правата, като е въведено ограничение, „лишено от каквото и да е легитимно основание, което да прави мерките „съразмерни с характера на защитавания интерес“.

На последно място съдия Гарванска посочва, че оспорената от нея разпоредба противречи на Европейската конвенция за правата на човека, и на тълкувателната практика на съда в Страсбург, според която всяко ограничение на основни права по конвенцията следва да е предвидено в закона, да преследва легитимна цел и да е необходимо в едно демократично общество. Като цитира и практиката на Европейския съд по правата на човека, съдия Гарванска заключва, че въведената наказателна отговорност с чл. 343в, ал. 3 от НК, не съответства на „належаща обществена потребност“ и не е необходима в едно демократично общество, а нарушението на конвенцията е нарушение и на Договора за Европейския съюз.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Nelko Botev
Nelko Botev
11 юли 2024 11:52
Гост

Лишен от право да управлява и отнето свидетелство с ПАМ не може да се приравнява едно с друго а и ПАМ не може да е с продължителност по голяма от 6-ст месеца..!

Лешояд
Лешояд
11 юли 2024 7:58
Гост

Гарвану, Гарванска, око не вади!
Мчи такъв е Законът!
Защо младите съдии изобщо се опитват да правят правни анализи?! Освен да си правят реклама за кариерно развитие.

Редовно уронващ престижа на съдебната власт
Редовно уронващ престижа на съдебната власт
10 юли 2024 17:41
Гост

„Пак търсят вратички за нарушителите“, „Точно тези ни газят“, „Тази съдийка няма място в съда“… Боже, чета и не вярвам на ушите си! Как може такова нещо, колеги?! Как може такива простотии да пишете и да не се усещате? Тези ли ви газят, бе? Отворете малко статистика на ПТП да видите какви са истинските причини – българинът не може да шофира и кара по ужасяващи пътища с покъртителни трошки. Кой регламентира и контролира обучението на шофьорите, кой поддържа пътищата и кой контролира техническото състояние на автомобилите, бе? Идиоти с идиотите… Толкова сте зажаднели за мъст, че не осъзнавате как ви… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 юли 2024 20:46
Гост

Путин е виновен, нали? Българинът не можел да шофира.. затова нашите карат тировете на запад. Защото не могат да шофират. А тук останаха мангали и наркомани.

ШОПА
ШОПА
10 юли 2024 15:18
Гост

Спокойно, бе мили деца! Они и него, ЧЕ го отклонЪТ !

Не бойте се! Там е кръжок за политическо пърдене, на зе вършене на работа!

Анонимен
Анонимен
11 юли 2024 7:21
Гост

Я прикарите от миманса да мълчат!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 юли 2024 15:12
Гост

Де да бяха единични случаите, при които има дублираща се уредба и застъпващи се фактически състави на правонарушения, ама не, дано поне КС поизчисти тези противоречия, и не се изниже с аргументи за законодателна целесъобразност и че не му е работа да мисли вместо парламента.

П.С. Последният абзац е черешката на тортата – слушайте внимателно, няма да повтарям, защото ЕСПЧ се спотайва зад ъгъла и България я чакат солени санкции.

въпрос от ул. Жолио Кюри
въпрос от ул. Жолио Кюри
10 юли 2024 14:27
Гост

Абе кой ви е казал,че съдиите могат да сезират КС. Досега десетима се пробваха, а един-няколко пъти, и бяха отсвирени.

Бончев
Бончев
10 юли 2024 14:07
Гост

Такива хора нямат място в съда

Мина
Мина
10 юли 2024 14:07
Гост

Е точно тия хора са виновни за убийствата по пътищата

Анонимен
Анонимен
10 юли 2024 14:02
Гост

Двойна санкция ли я е притеснила… предвид качествата на повечето шофьори, не са за защита. Да им връчват по едно колело и да се приключва

Ali
Ali
10 юли 2024 14:02
Гост

А какво му е на БДЖ…

kazakov
kazakov
10 юли 2024 14:00
Гост

Момчета, има лекарство, което ви позволява да удължите младостта. Cлед седмица на приемане: ерекцията е супер, енергията е 2 пъти повече, започна да отслабва и като цяло се чувства млада. Съветвам всички да опитат, защото животът е сам–> https://da.gd/wirex

Моллов
Моллов
10 юли 2024 14:00
Гост

Пак търсим вратички за нарушителите!

Анонимен
Анонимен
10 юли 2024 13:59
Гост

Какви права на човека – ако е карал пил и му е взета книжката е за затвора, няма права! Къде са правата на всички, които измряха по пътищата?!

орел
орел
10 юли 2024 14:03
Гост

марш при путин – там никой няма права, освен пут@ин, разбира се. Роб си се родил и роб ще си умреш.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
11 юли 2024 11:23
Гост

ех, тоя Путин, тоя Путин, за всичко е виновен! дори за издадените с нарушения книжки в България или за отнетите незаконосъобразно. да вземем да го направим поне катаджия или даиджия ли?!

Алексиева
Алексиева
10 юли 2024 13:57
Гост

Гарванска за кого работи?

Александров
Александров
10 юли 2024 13:58
Гост

Не изглежда да е за гражданите май, като изключим тези с отнетите книжки

Анонимен
Анонимен
10 юли 2024 13:55
Гост

Този съдия защитава пияните шофьори, така ли?!

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
11 юли 2024 11:30
Гост

ако не сте чели делото, как знаете дали шофьорът е бил пиян? аз например, водих три дела срещу Пътна полиция, за да отменя ПАМ с отнемане на книжка (и трите успешно). в хода на първото дори се оказа, че катаджийте през м.януари са знаели, че в началото на м.февруари същата година ще бъде връчено НП и че няма да бъде обжалвано. оказа се също така, че водачът е минал обучение с възстановяване на точките, че са останали достатъчно точки и че ПАМ е незаконосъобразна. да не говорим, че въпросната ПАМ я връчили 8 години след „издаването“ й, без знанието на… Покажи целия коментар »