По случай 145-ата си годишнина Министерството на правосъдието организира Ден на отворените врати за студенти от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те бяха посрещнати от заместник-министър Емил Дечев и началника на кабинета на министъра на правосъдието Борислав Ганчев. През целия ден днес бъдещите юристи ще се запознават с работата на дирекциите Съвет по законодателство, Международна правна закрила на детето и международни осиновявания, Процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека, Международно правно сътрудничество и европейски въпроси. Денят започна с кратка „историческа“ разходка край портретите на министрите на правосъдието и показване на държавния печат, полаган от министъра.