Може ли Инспекцията по труда да налага глоби и имуществени санкции на работодателите, които бавят изплащането на заплати? Този въпрос да бъде разрешен със задължителна сила от Върховния административен съд (ВАС) поиска и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов (пълния текст на искането му виж тук).

Поводът за това са решения на административните съдилища, в които се застъпват различни виждания.

Едното от тях се поддържа от съдиите в Административен съд-Стара Загора.

Те приемат, че задължението на работодателя да плати в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за извършената работа не е с публичен характер и за неизпълнението му той не може да бъде глобяван от Инспекцията по труда.

„Нарушението на нормата на чл. 128 КТ не касае конкретно правило от реда, установен в държавното управление за осъществяване на обществените функции по правното регулиране на трудовите правоотношения, което би могло да бъде нарушено с определено действие или бездействие, поради което задължението на работодателя не е с публичен характер и за неизпълнението му не може да бъде наложена имуществена санкция по чл. 414, ал. 1 КТ“, заявяват съдиите от Стара Загора.

Според тях единствено неизпълнение на задължението на работодателя да плати 60% от брутното възнаграждение, но не по-малко от минималната заплата, би могло да се санкционира по чл.414, ал.1 КТ, тъй като представлява задължение от публичен ред – установена с императивна правна норма държавна намеса в регулирането на трудовите правоотношения.

„Ако се приеме, че с всяко неплащане или частично плащане на трудово възнаграждение работодателят нарушава чл.128 от КТ, на практика работодателят ще може да бъде административно-наказателно преследван както по чл.245, ал.1 от КТ, така и по чл.128 от КТ и по чл.124 от КТ, което е недопустимо, предвид еднаквия обект на защитеното обществено отношение“, изтъкват застъпниците на това виждане.

В решения на останалите административни съдилища се приема, че за забавянето на изплащането на заплатите могат да се налагат имуществени санкции на работодателя от Инспекцията по труда.

„Материалната норма на чл. 128, т. 2 от КТ с императив нормира договорните отношения в частта на изплащане на трудовото възнаграждение-разписва задължение за работодателя да изплаща трудовите възнаграждения в установените срокове. Поставянето на задължение за това поведение е част от установения ред на държавно управление и обуславя  публичноправен, а не  гражданскоправен характер на тази норма“, изтъкват те.

И напомнят, че съгласно чл.6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. „Нормата на чл. 414, ал. 1 КТ предвижда административно наказателна отговорност за работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство, поради което нарушението на чл. 128 КТ подлежи на административнонаказателно санкциониране“, заключават застъпниците на това виждане.

За да се сложи край на спора, Борислав Сарафов предлага ВАС да отговори в тълкувателно решение на въпроса: „Характерът на задължението по чл. 128, т.2 от Кодекса на труда, изключва ли административно наказателната отговорност на работодателя по реда на чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда?“.

50
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 май 2024 18:09
Гост

Стига с тези работещи бедни! Стига „бабаити“ и измекяри! Разбира се, че когато работникът е положил труд, на място и в работно време според трудовия си договор, работодателят е длъжен да му плати заплата. Ако не изпълни задължението си – санкция по КТ. За сведение, забавената заплата е липса на заплата, сиреч е равностойно на неплащане. Как Г-н Сарафов ще се чувства ако не получава възнаграждение и не знае кога работодателят му ще благоволи да му плати? На този въпрос има ли отговор!

Русев
Русев
15 май 2024 18:15
Гост

Той г-н Сарафов и за момент не се притеснява за това Нали робите са длъжни да си плащат данъците,та за него и подобните му винаги ще има.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 16:23
Гост

Съжелявам,че не се намери добър Юрист да обясни на адвокат Илка Петкова,че България е парламентарна република по Конституция и всички български граждани имат равни права и задължения.
В случай,че и допадат други страни с други конституции да заминава и да не се бави,защото е „токсична“ за българските данъкоплатци и избиратели!

незапознат
незапознат
15 май 2024 15:22
Гост

Абе какво става с клубовете, джуджетата, арести нещо? Месеци минаха от потресаващите разкрития, и нищо.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 13:33
Гост

А ми това не е работодател ! Щом не си е платил на хората труда ! чл. 328 Ал 1 т 2 от КТ за не спазени условия в трудовия договор…… Работника едностранно прекратява договора без да известява работодателя си причините …не изплатени финансови задължения в това число осигуровки,и трудово възнаграждение в рамките на договореното ! Договора автоматично се обявява за несъстоятелен а „работодателя“изплаща ……… на работника ……..в размер заедно с неустойка за измами в реално време!

Трудово право е социално право
Трудово право е социално право
15 май 2024 13:17
Гост

Задължението за изплащане на трудово възнаграждение не може да се окачестви като такова с публичен или непубличен характер, т.к. правото не разделя по категоричен начин задълженията само на тези два вида. Точно трудовите такива са специфични, както и самото трудовоправо, което не попада нито в частноправните отрасли, нито в публичноправните такива. И това не е никакъв правен довод за вземането на становище, като това на съда в Стара Загора. КТ предвижда глоба/имуществена санкция за неизпълнение на трудовоправно задължение, без значение какво по вид е то – значи за всяко такова. А основното задължение на работодателя е точно това – да… Покажи целия коментар »

Чистач в мол
Чистач в мол
15 май 2024 14:33
Гост

Трудовото право е към частното право.Никога не е било спорно. Нито пък някой спори,че трудовото право не е част от гражданското, че да повтаряш като четвъртокурсничка от провинцията, с опасност да загуби стипендията и общежитието си при оценка петица. Трудовото право е сбъркано изначално. Например в КТ се говори и за трудов договор с домакинство(параграф първи, точка 1), което е гранд нелепица. Домакинството като субект на правото е нелепица, измислена от някоя като теб. Не се упражнявай да коментираш трудовото право, което е върло неприятна материя, по неприятна и от ЗУТ. Ти да не би да си изпитвана определен асистент… Покажи целия коментар »

Чистачо,
Чистачо,
15 май 2024 17:20
Гост

Верно? И къде го прочете това? Май и от гражданско, и от трудово нямаш особена представа. За юристи /неюристите без друго няма да схванат/: 1.Методът на правно регулиране на трудовото право е самостоятелен и специфичен, съчетава както метода на равнопоставеност, така и на суборниране. Това изключва ТП както от чисто частноправните, така и от публичните правни отрасли; 2.Основна функция на трудовото право е закрилна – такава в гражданското няма. Тя се реализира със специфичен административен контрол на трудовите правоотношения и в частност – на тяхното изпълнение, за което, както са наясно юристите, се налагат и ПАМ,и санкции; 3.Трудовото право не… Покажи целия коментар »

Чистач в мол
Чистач в мол
15 май 2024 17:58
Гост

Моме, ходил съм на изпит и при Средкова, а при Ангушева по осигурително. И ако си мерим оценките в дипломата-ще загубиш, и за семестриалните и за държавните изпити. Лице, което има елементарни затруднения в четене и разбиране на текст, което пише „дЕлетантски“ следва да получи един голям … буквар. Колко пъти ще повтаряш нещо, което е ясно и на десетокласник,че трудовото право не е част от гражданското. То е към частното право. Твоите проблеми са описани от Фроид. В книгата Неврозите. Незадоволената жена става доста агресивна. А истеричната -дори и опасна. Що се отнася до Коментара, май този коментар е… Покажи целия коментар »

Чистачо,
Чистачо,
15 май 2024 18:15
Гост

Освен че демонстрирате липса на основна правна култура до момента, показвате и проблеми с общата такава. Не мога да падам на това ниво и да Ви съпъствам на дъното. Цитирах общоизвестни /пак подчертавам – за юристи, дипломирани със знанията си, не по друг начин/ правни положения и принципи, които са описани в основни учебници по отрасъла. Посочих кои са и те. Няма какво повече да направя за Вас. Нивото Ви е много ниско, за да имаме комуникация и то- на професионално равнище. От Ваша страна изби в лични нападки и неналичие на каквито и да било научни правни доводи. Както… Покажи целия коментар »

Чистач в мол
Чистач в мол
15 май 2024 18:15
Гост

И в допълнение-трудовият договор с домакинство е абсурд и върла правна некомпетентност, и това записано в закона(точно тук трябва да пазим правото от закона). По очевидната причина, дори и за четвърта група в детската градина,че домакинството не е субект на правото. Та как става този номер трудов договор с домакинство-явно на теб ти е ясно, щом не намираш текстът за проблемен. Покажи ми, моме от село, едно домакинство, което е регистрирано с булстат номер, и което има данъчен номер за целите на данъчното облагане, да оставим настрана ,че субект на правото домакинство няма(нещо, което ти е неясно). Параграф 1 ал.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 18:56
Гост

Нищо му няма на пар. 1, т. 1 от ДР на КТ, просто трябва да проумеете, че работодател и субект на правото не са винаги синоними – виж клонове, поделения, предприятия и пр. Това, че по исковете отговаря субектът, към който принадлежи „предприятието“, не променя този факт. Нима мислите, че клонът на едно търговско дружество не може да бъде работодател? Ами търговските представителства по Закона за насърчаване на инвестициите, те какво са? Половината авиолинии с офиси в България са търговски представителства. Ами военните поделения? А районните управления на МВР? Това не е гражданско право обща част, колега, тук логиката е… Покажи целия коментар »

ТПтп
ТПтп
15 май 2024 20:00
Гост

Така е, Анонимен.
Точно за това трудовото право е съвсем отделен отрасъл. То има специални норми и по отношение на субектите, и по отношение на контрола по спазване на трудовоправните норми.
Точно затова и от десетилетия е прието, че не е част от гражданското право и за него основи гражданскоправни принципи, валидни за останалите отрасли на частното право, не важат.

Чистач в мол
Чистач в мол
15 май 2024 12:27
Гост

Може. Пише го в КТ. Чл 415.

Изпробвано и действа, по ефективно отколкото да се преминава през съд. Пробвано с неизплатено обезщетение. Вместо през съд, жалба до ИТ, предписание от ИТ и т.нар. работодател платиха с неистова радост!

Що да не става за всякакви дължимости от работодател.

Чистач в мол
Чистач в мол
15 май 2024 12:28
Гост

Каквото не става доброволно, може да стане доброзорно.

народна мъдрост от село Герман

Росица
Росица
15 май 2024 12:26
Гост

Работодателят е недосегаем, за съжаление!

Крас
Крас
15 май 2024 13:17
Гост

Такъв го правят някои държавни органи, в разрез с идеята на трудовото право.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 14:40
Гост

Не е точно така.
Преди и вместо работника да започне исков процес с неясен изход-и за неизплатени заплати, и за неизплатени обезщетения, вариант при твърдяни нарушения е жалба до инспекцията по труда. Може и директно до „централата“ -на бул Дондуков.
ИТ и особено ГИТ са добри приятели на работниците, и пазят в анонимност името на подателя на сигнала(разбира се-за това гаранция-франция, та си мерете приказките в сигналите, и те да съдържат само истината).

В България работодателят дължи неизчерпателно да съхранява над 40 документа, ЧАСТ от тях описани ето тук , и ако работодателят ги няма документите следва глоби https://zbut.eu/protseduri/dokumenti-inspektsiya-po-truda/

Що ги жалите?
Що ги жалите?
15 май 2024 11:09
Гост

Естествено, че може и трябва да се глобява.
Административнонаказателната отговорност за неизпълнено основно задължентие по КТ няма причина да не може да се кумулира с гражданската такава за изплащане на дължимото на правоимащия. Няма нито една причина да не може да се санкционира такъв работодател. В крайна сметка е извършил И административно нарушение на ясни и конкретни разпоредби по КТ.
И да, задължението е изпълнено, когато е изплатено цялото дължимо трудово възнаграждение, в съответния срок, частичното и забавеното му изплащане са нарушение, за което може и следва налагане на санкция.

Магистрат
Магистрат
16 май 2024 7:18
Гост

По тази логика трябва да се глобява и работниците, например като закъсняват за работа….

Каква логика?
Каква логика?
17 май 2024 0:01
Гост

За тази цел има дисциплинарна отговорност.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 10:08
Гост

Ще глобявате? Тия амеби дето им бачкат и ходят като стадо да гласуват за на Борисов ллъжите и измамите? Тия ли ще защитавате? Да се защитят на изборите бе!

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 10:08
Гост

Много неща може, ама само един път да не си ти главен прокурор, а да те сменят от ПП. Ма си си добре. Народа е ограничен и тъп и няма да подкрепи нормалните хора от ПП и ДБ.

еишщсд
еишщсд
15 май 2024 11:11
Гост

Дори и да е ограничен народът, което е доста спорно, на всеки е ясно, че ПП ДБ, като патерица на ГЕРБ ДПС, не са „нормалните хора“ и всяка подкрепа за тях е престъпление къмБългария.
Иначе тук темата е друга и моля дебилитетът да спре да джурка политически постове навред.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 10:07
Гост

Напълно редно е да може според мен! И много по-сериозни наказания да има. Не да се гаврят с работници на по 10 часа да ги държат на работа по 4 по документи

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 10:07
Гост

Те заплатите ще си ги плащат. За да не се стига до хипотеза да няма пари да плати заплатите държи заплатите ниски

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 10:06
Гост

Хайде

Хихохахо
Хихохахо
15 май 2024 8:59
Гост

Ако се приеме, че работодателя дължи глоба/санция за закъснение в зплащането на каквато и да е част ор заплатата, тогава моля трудовият договор да бъде изваден от частното право и да бъде прехвърлен към публичното, т.е. да стане трудов договор в който страни са: работодател, работник и държавата като разсилен на работника.
Ако ВАС отхвърли тезата на АС – Стара Загора, очаквайте масови уволнения и при най-малкото съмнение на работодател, че ще успее да изплати заплатите.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 10:10
Гост

Има нещо, да

за работодателите - още един шут в задните части
за работодателите - още един шут в задните части
15 май 2024 11:17
Гост

Трудовият договор никога не е и бил в обхвата на „частното право“, тъй както трудовото правоотношение не е гражданско такова, затова и регламентацията е различна, има си специализирани административни органи, защитаващи трудовите права, и защитата на накърнените права е също специфична. И това следва да го знае всеки студент, изучаващ трудово право, това е част от първите начални въпроси в конспекта за изпит. Който не е юрист или е юрист с подарена диплома, няма как да е наясно с това, разбира се. Но тук форумът е правен и се предполага, че тези основни начала следва да се познават от списващите.… Покажи целия коментар »

Хихохахо
Хихохахо
15 май 2024 14:13
Гост

Хахахаха, ако беше учил право, щеше поне да ти клъцне в чутурата, че Трудово право се учи в частта на Гражданскоправни науки, а не в Публичноправните, както е за Осигурително и Данъчно право. Ако и беше се явявал на изпит за правоспособност щеше да знаеш. Ма не си … https://www.lawstore.bg/grazhdanskopravni-nauki-part-1/ Трудовият договор може да е свръх регулиран, но все още е в частното право. Относно глобите и санкциите … А, бе шльоко, за почти всяко неправомерно поведение, което е въздигнато в административно нарушение, дори в частноправни граждански отношения, държавата е предвидила глоби/санции за неизправната страна!!! И ти давам пример …… Покажи целия коментар »

Хахо,
Хахо,
15 май 2024 18:49
Гост

В каква „част“ се учи „трудовото право“?
Хубаво се смееш – това, което си написал, е за смях.
Вероятно така го „учите“ на село.
За там не отговарям.

Чистач в мол
Чистач в мол
15 май 2024 12:33
Гост

Неправилни са ти невчесаните мисли.

Договорът за застраховка е договор, в сферата на частноправните отношения. Да , ама не. Ако си без Гражданска отговорност за водачите на МПС си следват последиците. Тоест при гражданската отговорност си задължен да сключиш такъв договор, уж доброволен и предмет на регулация от гражданското право, където място за принуда при договарянето-няма.

Чистачо,
Чистачо,
15 май 2024 13:22
Гост

Страшна аналогия, чистачо в мол. Като на ябълки и одеала. Вярно, правните ти познания са си като на чистач в мол, правилно си се кръстил. Никога трудовото право не е било част от гражданското. И няма нищо общо нито с договор за застраховка, нито с друг граждански или търговски такъв. Не случайно е уредено като самостоятелен отрасъл и трудовият договор е регламентиран в цял специален кодекс. Но на неюристи, или на такива, завършили по милост някой селски правен факултет, няма нужда да се преписва „Коментар на КТ“. И да ви го постна – нито ще го прочетете, нито ще го… Покажи целия коментар »

до 15 май 2024 13:22
до 15 май 2024 13:22
15 май 2024 14:21
Гост

Явно си функционално неграмотна,а и доста глупавичка, моме. Никъде не е написано,че трудовото право е част от гражданското. А е даден пример от частното право, към което спадат и гражданското и трудовото право. Като реплика на предложението отгоре трудовото право да бъде пратено към публичното, ако имало и глоби в добавка. Репликата е заради това,че застрахователния договор, като такъв регулиран от отрасъл на частното право -също са предвидени глоби, но това не променя ,че договорът за застраховка се регулира от частното , а не от публичното право.

До до 15 май 2024 13:22
До до 15 май 2024 13:22
15 май 2024 18:51
Гост

Ограничен човек на лични го избива, като види, че не може да се справи и губи. Нищо по същество, поради тотална дупка в знанията. А най-вероятно тях изобщо никога не ги е имало.
Точно като теб.

Мнение
Мнение
15 май 2024 8:46
Гост

1.Според конституцията няма изпълняващ функциите главен прокурор
2. Дори и хипотетично да приемем,че мнението по т. 1 е неправилно, то хипотетичен избор на и.ф. следваше да се направи от пленумът, а не от колегията, с оглед действащите към 2023 г текстове от конституцията.
3. Дори и точка 2 да е неправилна, то следва да има указ на президента.
4. Дори и точка 3 да е неправилна-то следва да има публикация в ДВ на изборът.

анонимен
анонимен
15 май 2024 8:52
Гост

1. В КРБ никога не е имало и.ф. за която и да е длъжност.
2. виж 1 и не се прави на Уригинален.

Чистач в мол
Чистач в мол
15 май 2024 12:24
Гост

Да, и поради тази причина няма и.ф. президент, и.ф. съдия, и.ф. омбудсман, и.ф. адвокат, и.ф. , премиер, и.ф. народен представител. Но пък ни твърдят,че има и.ф. Главен прокурор, и то избран от колегиата, а не от пленума, и то без указ на президента, и то без обнародване в ДВ. Странно е.

Анонимен
Анонимен
15 май 2024 10:10
Гост

Еми като управляват ГЕРБ и Пеевски така ще е. Закона не се спазва, а погазва!

Джен
Джен
15 май 2024 8:35
Гост

А какво общо има прокуратурата с плащането на заплати и глобяването на работодатели?

Джен,
Джен,
15 май 2024 18:52
Гост

Доста общо има.
Има едни неща, като надзор за законност, но това пак е за юристи.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 май 2024 8:32
Гост

Никак не е лошо питането и някак си въпреки прекалено социалния КТ ми се иска да се налагат глоби за неплащане на възнаграждения по принцип, въпреки че все пак тази материя, принадлежи на частното право – съществен елемент от съдържанието на двустранно подписания индивидуален договор. Не, че няма случаи на официално дадени заплати, но впоследствие част от сумата им върната на ръка на шефа, щото така иска, но това така или иначе попада главно при получаването на минимална работна заплата, за да се отговори на нормативните изисквания.

Трудовото право не е гражданско такова
Трудовото право не е гражданско такова
15 май 2024 11:23
Гост

Върнете се в университета. Или поне прочетете учебник по трудово право. За да си припомните или научите, че трудовото право е специфичен самостоятелен клон на правото, което НЕ Е част от гражданското такова. Причините за това и обосновките са разработени в няколко подробни глави в учебниците по този предмет. Имаме особена държавна защита на трудовите права на работниците и служителите. Специализирани органи. Както и изрично предвидена в КТ държавна намеса, вкл. прилагане на ПАМ и административни санкции при установени нарушения, за неизпълнение на трудови задължения от работодателите, едно от които /и то главно такова за трудовото правоотношение/ е изплащането на… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 май 2024 14:07
Гост

Никъде не съм писал, че е част от отрасъла на гражданското право, а че принадлежи на частно право като дял, така че моля да не преиначавате коментара ми, защото не е коректно, а и съм пределно наясно със спецификата на отношенията между работодател и служител. Благодаря предварително.

ХХХ
ХХХ
15 май 2024 18:56
Гост

Гражданското право е частното право в чист смисъл. Частното право не е отрасъл. А към гражданското принадлежат частноправните отрасли. Нищо не преиначавам. Ако с нещо конкретно по същество не сте съгласен, пишете. Конкретно. Защото от общи приказки няма смисъл. Трудовото не е част от нищо от това, отдавна се е отделило и се е оформило като самостоятелен отрасъл. Има си различен предмет, метод на правно регулиране, източници, принципи. Затова и когато имаме нормативна уредба не се прилага субсидиарто тази на гражданското право. Конкретно за „двустранно подписания индивидуален договор“ – той се регулира от специфични правила и по отношение именно на… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 май 2024 20:07
Гост

Не ми се влиза в излишни доктринални спорове, за класификацията на правните отрасли, изрично съм написал, че трудовото право, заедно с гражданското (обща част), търговското, вещното и други, като отрасъл принадлежи към частното право, което е дял, т.е. ги обединява, и точно поради специфичния му характер, съчетаващ диспозитив и и субординационни елементи неслучайно обръщам внимание на възнаграждението, представляващо израз на свободата на договарянето за размера му над минималната работна заплата, като „по-облигационен“ елемент от правоотношението, т.е. извън прекия контрол на държавата. П.С. Наясно съм, че напоследъл стана модерно да искате да дооскубете Бухала, ама ще Ви е труднично, щото е… Покажи целия коментар »

Ххххххх
Ххххххх
16 май 2024 12:18
Гост

Там е въпросът, че точно трудовото право не влиза нито в частното, нито в публичното право. Всяко негово съотнасяне и вкарване в някое от тези две подразделения е погрешно. Затова във всички учебници по тази дисциплина поне през последните 35 години, вкл. „Коментар на КТ“, то е отграничено при сравненията именно с основни отрасли от частното право и в частност именно гражданското, както и с основни отрасли на публично-правния сектор – конкретно осигурителното и административното право. Няма как да го причислите към частното, именно защото при него имате засилен държавен контрол и ограничителни параметри на договарянето, а не свобода на… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 май 2024 16:19
Гост

Оценявам изчерпателния „леционен“ отговор, съгласен съм със специфичния характер на трудовото право, въпреки има различни крайни мнения в полза на едната или другата теза, и точно това дава възможност отделни институти/фигури в него да бъдат причислени към частното или публичното право. Както вече отбелязах нямам време, желание и намерение да споря по таксономични юридически въпроси, предмет на изследване от научни работници, защото не това е идеята на първоначалния ми коментар, акцентиращ върху диспозитивния елемент на заплащането над МРЗ и оттам невъзможност на държавата да се намеси от позицията си на административносанкциониращ субект, защото ще навлезе в „гражданските“ взаимоотношения между работодател… Покажи целия коментар »

кака сийка
кака сийка
15 май 2024 8:31
Гост

Браво, бе, Стара Загора, тъй си е!