И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов е представил пред посланиците на страните от ЕС, САЩ и Великобритания приоритетите на държавното обвинение в наказателната политика, свързани с противодействието на корупцията, тероризма и трансграничната организира престъпност.

Това е станало на работна закуска, състояла се в резиденция „Бояна“, на която са присъствали още заместник главните прокурори Мария Павлова и Елена Каракашева, както и министърът на вътрешните работи Калин Стоянов и главният секретар на МВР Живко Коцев.

По време на разговорите Сарафов е поставил акцент и върху продължаване на съдебната реформа и осигуряването на върховенство на закона като важна предпоставка за подобряване и развитие на бизнес климата, както и увеличаване на чуждестранните инвестиции в страната.

Отбелязани са били и добрите контакти между българските институции и тези от държавите членки на ЕС, САЩ и Великобритания.

Участниците в работната закуска са изразили готовност и в бъдеще да провеждат подобни срещи с цел установяването на пряк диалог между партньорите за осигуряването на ефективно взаимодействие в областта на правоприлагането.