Мобилно приложение в помощ на пострадалите от домашно насилие ще заработи в края на ноември. То се разработва от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и ще съдържа контактите и информация за всяка институция, ангажирана с борбата с домашното насилие. Това обяви директорът на НБПП Наталия Илиева по време на форум „Взаимодействие и координиран отговор на общността срещу домашното насилие“, организиран от Главна дирекция „Национална полиция“.

За сериозен ръст на случаите на домашно насилие от началото на 2023 г. съобщи националният координатор по въпросите за домашното насилие към МВР Зорница Шуманова. Издадените ограничителни заповед за защита за последните 8 месеца са 2828 бр., при 3654 бр. за цялата 2022 г., показват данните на МВР.

Наталия Илиева на свой ред заяви, че от 16 март т.г., в пъти са се увеличили заявленията за правна помощ от пострадали. „Изведохме ролята на адвоката като важна стъпка за получаване на правна помощ от пострадалите. Дадохме възможност на адвокатите, вписани в регионалните центрове за консултиране в страната, да дават изнесени консултации на място, на което се намират пострадалите – полицейски управления, кризисни центрове, болнични заведения и др. институции“, каза Илиева.