Още деветима прокурори бяха преместени в конкурса за районните прокуратури. Назначенията им са по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, който дава възможност в 9-месечен срок  от приключването на конкурса и при освободени бройки, магистрати, класирани под чертата, да бъдат преместени там, закъдето са кандидатствали.

В Софийската районна прокуратура ще работят Кирил Мавродиев (РП-Пловдив), Панайот Газдов (РП-Добрич), Вера Маринова (РП-Силистра) и Теодора Йонова (РП-Ботевград).

В районната прокуратура в Пловдив бяха преместени Маргарита Калоянова (РП-Варна), Мирослав Спасов (РП-Ямбол)  и Георги Георгиев (РП-Монтана).

Мария Стефанова (РП-Благоевград) и Пенка Стойкова (шеф на РП-Самоков) пък бяха назначени в районната прокуратура в Перник.

Конкурсът за преместване в районните прокуратури беше обявен през ноември 2022 г.

Местата бяха 12 – пет в СРП, четири в РП-Пловдив и по едно в Перник, Пазарджик и Сливен.

На 20 декември м.г. Прокурорската колегия назначи 11 магистрати, класирали се на свободните позиции.

Само бройката в районната прокуратура в Сливен остана свободна, защото имаше един кандидат посочи тази длъжност като свое трето желание, но той беше назначен в СРП.