Изненадващо Народното събрание извади следствието изпод шапката на прокуратурата и възроди неговата независимост. Това стана въпреки възраженията на депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и БСП, че процедурата е нарушена, че това е недопустима законодателна техника и че всъщност народните представители не знаят какво точно гласуват.

По програма парламентът трябваше да обсъди на второ четене промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се създават два етични кодекса – на съдиите и на прокурорите и следователите и въвеждането на допълнителни правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Между първо и второ четене на законопроекта, депутатът от „Възраждане“ Петър Петров внесе редица предложения, с които се възродява независимостта на следствието и се въвежда дисциплинарна отговорност за членовете на ВСС, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и за главния прокурор. Тези негови предложения обаче не бяха обсъдени от правната комисия на НС на второ четене, тъй като преди това под формата им на самостоятелен законопроект бяха отхвърлени на първо четене от пленарната зала.

При все това, в началото на днешния дебат по промените в ЗСВ Петър Петров поиска, а мнозинството в залата се съгласи, да разгледа част от тези предложения.

Петър Петров изтъкна, че следствието трябва да бъде извадено от прокуратурата, „защото резултатът от подчинението го видяхме всички“, обясни Петров.

Бойко Рашков приветства идеята за възстановяване на независимостта на следствието. Той обаче поиска да се промени и Наказателно-процесуалният кодекс като се преуредят процесуалните отношения между прокурора и разследващите органи, които и да са те, защото в момента, по думите му, разследващите органи са безгласни букви в наказателния процес.

Така се стигна до гласуване на предложенията и изваждането на следствието от прокуратурата, което беше подкрепено от народните представители от ГЕРБ-СДС, „Възраждане“, ДПС и някои от „Има такъв народ“. „Против“ или „въздържали се“ гласуваха депутатите от ПП-ДБ и БСП.

В чл. 148 от ЗСВ парламентът записа, че следствените органи са НСлС и окръжните следствени служби, като беше направена корекция, според която окръжни следствени служби се създават във всеки административен център на област в страната, а за София – и следствена служба „София-град“.

От чл. 136, ал. 4 пък отпадна думата „следователи“ и така разпоредбата придоби следния вид: „Прокурорите се ръководят от административните ръководители на съответната прокуратура“.

В разпоредбата на чл. 150 от ЗСВ пък изрично беше посочено, че НСлС се ръководи само от директор като беше премахната действащата част от разпоредбата, че службата е на пряко подчинение на главния прокурор.

В същия текст беше записано, че шефът на НСлС осъществява методическо ръководство на всички следователи от страната и назначава служителите в националното следствие.

Окръжните следствени служби ще се ръководят от директори.

В следващите текстове навсякъде следствените отдели стават следствени служби като изрично се премахва опцията, че шефовете на прокуратури им възлагат дела. Вместо това депутатите записаха, че те им се разпределят по реда на случайното разпределение.

Предвидено беше още, че завеждащите отдели в НСлС вече ще се назначават от директора на службата, а не от главния прокурор, както е сега.

Друга промяна, приета от парламента, се отнася до избора на шефа на НСлС като процедурата се приравнява с тази на тримата големи в съдебната система. Според приетите днес поправки в ЗСВ процедурата за избор на шеф на НСлС се открива от Пленума на ВСС не по-рано от 6 месеца и не по-късно от четири месеца преди изтичането на мандата. Номинации могат да правят министърът на правосъдието и поне трима членове на ВСС, като така се премахва опцията главният прокурор да предлага, дава се възможност и на съдиите да номинират, а самият избор се прехвърля от Прокурорската колегия, както е сега, на целия пленарен състав на ВСС.

Все още обаче не е уреден въпросът как и кой ще избира директорите на окръжните следствени служби. Наред с това в някои разпоредби от ЗСВ останаха текстове, според които следствието е в състава на окръжната прокуратура (напр. чл. 136, ал. 1). Освен това трябва да се променят някои разпоредби, свързани с конкурсите (напр. чл. 176, ал. 1, т. 2). Няма и яснота какви средства ще са необходими за осъществяването на тази структурна промяна.

В хода на приемането на различни текстове от ЗСВ, Петър Петров постоянно обясняваше кои параграфи оттегля, в кои има редакционни или технически забележки и кои изцяло поддържа.

Това даде повод на лидера на БСП Корнелия Нинова да се обърне към всички депутати с въпроса: „Някой от вас знае ли какво гласува в момента. Г-н Петров в рамките на шест минути каза многократно „оттеглям, поддържам“. Под формата на технически поправки се пренаписва целият закон. ПП-ДБ гласуват с „въздържали се“ и се появи ново мнозинство между ГЕРБ и „Възраждане“.

Вече независимият Радостин Василев на свой ред заяви: „В течащата битка между Иван Гешев и Борислав Боби Сарафов ние правим следствието независимо. Това, което прави новосформираното мнозинство е пренаписване на закона, да даде повече сили на ортака на „Осемте джуджета“ и на този там, който го преследва – Борислав Боби Сарафов да има повече независимост в защита на Бойко Борисов. С промените в НПК и ЗСВ това Народно събрание „така се осра“. После се обърна към доскорошните си съпартийци с думите, че са станали „глупаците“, които са патерица на ГЕРБ. И добави, че с тези промени се поставя под съмнение целият механизъм за разследване на главния прокурор.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ на свой ред заяви, че приемането на тези промени не съответства на законодателната техника, която трябва да демонстрира НС. Според нея тепърва ще се видят последствията от тях.

Станислав Балабанов от ИТН пък попита ПП-ДБ защо след като толкова държат на съдебната реформа половината депутати не са в пленарна зала.

Мая Димитрова от БСП изтъкна, че предложенията на „Възраждане“ са били отхвърлени на първо четене, не са били обсъдени от правна комисия на второ четене и сегашното гласуване е в нарушение на процедурата. „Ако ще правим съдебна реформа и ще променяме начина на работа на следствието, да спазваме закона, защото ние сме тези, които правим законите“, призова тя.

Радомир Чолаков от ГЕРБ обясни действията на парламента с конфликта между главния прокурор Иван Гешев и заместника му и шеф на следствието Борислав Сарафов. „Законодателният орган не просто може, а е и длъжен да ги разтърве тези хора“, каза той и напомни, че наскоро Конституционният съд по питане на ГЕРБ се произнесе, че въпросът за мястото на следствието се решава по целесъобразност от парламента.

Ново наказание за магистратите

От „Възраждане“ бяха предложили и серия от разпоредби, свързани с дисциплинарната отговорност на магистратите, но след почивка по искане на ДПС, ги оттеглиха.

Беше прието обаче едно тяхно предложение (с гласовете на ГЕРБ, „Възраждане“ и ДПС) – да се въведе нов вид наказание за магистратите и административните им ръководители: лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност за срок до 2 години.

„Този текст е противоконституционен, не може в рамките на дисциплинарно производство да лишиш някого за в бъдеще да упражнява своята професия. Просто не можеш“, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Още веднъж за новите избори за ВСС

Днес в Държавен вестник бяха публикувани измененията в Наказателно-процесуалния кодекс и ЗСВ, с които се въвежда механизъм за разследване на главния прокурор, възможност за временното му отстраняване от длъжност при обвинение за престъпление, както и по-ниско мнозинство – от 13 гласа, за предсрочното му освобождаване от Висшия съдебен съвет.

Те ще влязат в сила три дни след обнародването, т.е. във вторник. Очаква се незабавно да бъдат оспорени пред Конституционния съд от главния прокурор Иван Гешев. А ако КС допусне искането му, ВСС ще трябва да спре производствата за предсрочно прекратяване на мандата му, ако още са висящи.

Освен това измененията дават срок от три месеца на съдебната власт да избере наново своите представители във ВСС, същият срок е поставен и на Народното събрание (всички изменения виж тук).

И изненадващо днес по предложение на Радомир Чолаков в ЗСВ беше приета още една разпоредба, която да гарантира, че се зачертава вече приключилият избор на представители във ВСС на съдиите, прокурорите и следователите. Тя гласи: „Всички висящи неприключили процедури за избор на членове на Висшия съдебен съвет се прекратяват, считано от датата на влизането на този закон в сила“.

Според Чолаков така се оправяла неяснота в обнародваните днес текстове.

От друга страна, никой от депутатите се оказа, че не е забалязал, че в тях е налице съществена грешка, за която алармират специалисти по наказателен процес. Новият чл. 411д от НПК препраща към несъществуваща разпоредба в кодекса – чл. 243а. Разпоредба 243а имаше в първоначалния проект, но не беше приета. Народното събрание може да приеме, че е налице явна грешка в закона и да я поправи с обнародване в Държавен вестник. Засега обаче няма данни подобна процедура да е задвижена.

Съдиите и прокурорите ще имат отделни етични кодекси

Освен това парламентът прие окончателно, че ще има отделни Кодекси за етично поведение за съдиите и за прокурорите и следователите.

С измененията в ЗСВ се дава един месец на Съдийската колегия на ВСС да напише новия кодекс на съдиите и Прокурорската колегия да изготви този на прокурорите и следователите. След като са готови, проектите трябва да бъдат внесени в Пленума на съвета, който има 14 дни да ги одобри.

Освен това промените възлагат на ИВСС да прави предложения за промени в двата кодекса, да приеме процедура за редовно отчитане и публикуване на резултатите от приключването на делата, а заедно с етичните комисии към Съдийската и Прокурорската колегия всяка година ще обобщава добрите и лошите практики по отношение на спазването на етичните правила в съответствие с относимите европейски и международни стандарти. Възлага се и правомощие на ИВСС да провежда антикорупционни обучения и такива укрепващи независимостта и почтеността на магистратите.

72
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Кисел прокурор, бивш следовател
Кисел прокурор, бивш следовател
05 юни 2023 11:17
Гост

Може, но както беше преди 2000г – едно общо следствие в Национална следствена служба, без дознания в МВР / нищо лично, даже съм с добро мнение за повечето от тях, но съвсем не са независими/

Анонимен
Анонимен
04 юни 2023 18:42
Гост

Моето тълкуване на законодателните промени, след анализ на целта на закона, неговия дух, на неписаните норми, на идеята за реформи, на достиженията на доктрината, и чрез сравнителноправен анализ с Грузинското законодатерство е:
-Следствието следва да се счита за закрито.Обезщетения и преназначаванки-няма.
-Учредява се ново следствие, и се очаква да се проведат конкурси за нови следователи.

Марко Тотев
Марко Тотев
04 юни 2023 22:03
Гост

Не само следователите, а всички прокурори и съдии!

Нова съдебна власт не се прави със стари кадри, а с нова Конституция.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2023 14:52
Гост

Хзисто Иванов в DW – https://www.dw.com/bg/pregovori-s-gerb-i-dps-struva-li-si-hristo-ivanov-pred-dv/a-65817636 – Изваждане на прокуратурата от съдебната власт, без да се посочва къде и е мястото. – Нов изборен закон, без да се посочва дали и как консерватори, не путинки като Възраждане, биха имали достъп до законодателната власт – къде са примерно КОД и ОП… – Никакво идея как НС да престане да бъде придатък на правителство. Хр.Иванов се надява да оцелее статуквото в това отношение защото сега правителството е тяхно. Мястото на прокуратурата е в съдебната власт! Демократичната процедура за независимост са изборите – мажоритарни и за НС, и за правителство с разминаване във… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 юни 2023 15:29
Гост

БКП най-после се разцепи. От една страна са сталинистите на Нинова и Костадинов, от другата страна са болшевиките на Луканов, Сорос и текущиям им „баща“ Байдън – https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-1088914432/issue/3071/.
На излъганите, че ПП-ДБ са десни, или „нито ляво, нито дясно“ – честито.

Правителството е де факто на Асен Василив, а не на Денков. Това напълно съответства и на профила му – нашият Варуфакис от Сириза. За незапознатите – bg.wikipedia.org/wiki/Партия_на_европейската_левица
Заключението става ясно от интервюто на Василев за Лора Крумова, ако не се лъжа от 8 април.

Ad nauseam
Ad nauseam
04 юни 2023 11:28
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
03 юни 2023 21:51
Гост

Трябва да направим паметник на Мравояда, такъв безкористен политик досега не се е пръквал, след като превзе плажа на Росенец, се срещна с Пеевски и Карадайъ. Аферим, машалла! Естествено, паметника с чалма, или поне фес.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
03 юни 2023 18:42
Гост

„Всички висящи неприключили процедури за избор на членове на Висшия съдебен съвет се прекратяват, считано от датата на влизането на този закон в сила“.

Процедурата за избор на членове от професионалната квота не е ли приключила вече, щото така написано изглежда доста объркващо, сигурно са имали предвид всички висящи процедури за конструирането на ВСС/по учредяването на ВСС или поне встъпване в длъжност на членове на ВСС.

Анонимен
Анонимен
04 юни 2023 15:16
Гост

Ясно е – нови избори и за ВСС от професионалните квоти. Ако пак няма избрани представители на ССБ, то значи, че те НЕ се приемат от демокрацията. Не е добре, но по-силен аргумент срещу Хр.Иванов , и Атанасов, Доковска и Лулчева няма.

Никой си!
Никой си!
02 юни 2023 22:59
Гост

Идиотите от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ целят да съборят тотално държавата и да разградят и малкото останало държавност. Особено и след като днес се сгодиха и с ДПС и Пеевски. В кои години се върнахме? А дали не сме в ранната 1990 година и тъмните години на мафията? А дали и това не е сценария на едно западно посолство се питам?

Анонимен
Анонимен
03 юни 2023 9:59
Гост

Националните предатели от „Израждане“ искат да съсипят България и да я направят руска колония. Колкото и да не ми харесват ГЕРБ и ПП, това определено е по-добрата опция от служебните кабинети на руския агент Радев.

Анонимен
Анонимен
03 юни 2023 21:52
Гост

Долар поне изкара ли? Много сте прозрачни от „Да, Украйна“.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 22:13
Гост

Едно предишно НС върна със ЗИДЗСВ съдебната система в началото на 2012 г., настоящето НС връща още малко назад – в началото на 2009 г. Някои от настоящето НС подготвят „реформа“ с идеята да върнат системата в 1994 г. И така – със смели, в началото малки, но все по-бързи и не толкова мъдри крачки седящите в НС вървят НАЗАД… НАЗАД…към 1989 г.и още по НАЗАД….! А се чудим защо всички, освен НАС в ЕС отдавна са отишли много НАПРЕД.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 22:03
Гост

Предложенията за изваждане на следствието от прокуратурата, изготвени от Ченалова са минали. Очаквайте скоро и детектор на лъжата за всички магистрати и държавни служители, колко му е, вече нищо не може да ме изненада. Интересно как преди няколко години в предаването 120 минути казваше „ама за какъв детектор на лъжата говорим“, а после всички на полиграф, ей така. За полиграфа след 25 мин.
https://www.btv.bg/shows/120-minuti/videos/rumjana-chenalova-shte-se-borja-za-pravata-si-i-za-svojata-istina-dokolkoto-mi-pozvoljavat-silite.html

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 21:06
Гост

Следователите ще се назначават от директора на НслС. Това означава ли ,че ВСС няма да провежда конкурси за следователи?

АНОНИМЕН
АНОНИМЕН
02 юни 2023 21:13
Гост

Не. Младши следовател ще си се става с конкурс, а вече после, ако ще се целиш към Националната следствена служба, вече директорът му ще реши дали да те назначи там.

Само припомням
Само припомням
02 юни 2023 20:42
Гост
Мирча Кришан
Мирча Кришан
02 юни 2023 20:22
Гост

98% гарантирана реформа.

98% трагикомедия.

PS. Прости им Господи, те не знаят що правят!

-------
-------
02 юни 2023 20:17
Гост

А МВР кога ще го реформират?! Разследване не се осъществява само от следователите, а и от разследващите полицаи, които са под шапката на бухалката МВР. Разследващите полицаи хем са с по-ниско заплащане, хем са 100 пъти по-натоварени от следователите. Имах един приятел, който спечели конкурс за младши разследващ полицай, честно, със собствени усилия. Изкара една година и се махна. То, казва, една камара началници над главата, уж Разследването в МВР е независимо, отделено, а постоянно ти се бъркат в работата, казват ти какво да правиш. Абеее! Да ви плюя в редормите!

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 20:15
Гост

Мисля,че това е подготовка за конституционна реформа. Първо се разделя следствие от прокуратура. После с промени в конституцията следствието минава към МВР, а прокуратурата става независим орган извън съдебната власт.

Зa протокола
Зa протокола
02 юни 2023 20:05
Гост

Егати реформата!

От трън – на глог.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 19:24
Гост

Спомням си като стажант в Окръжния следствен отдел на СГП, това беше 2016 г., уффф, няма да забравя каква скука и сивота беше. Разпределиха ме при един дядо, нищо не ми показваше. Пушеше си в кабинета, даваше ми да чета някакви протоколи, да проверявам дали има грешка. Върших му работата, нещо като коректор ме направи.

345
345
02 юни 2023 19:12
Гост

Нищо ново! Дълги години следствието си беше отделно.
Безсмислено го вкараха в прокуратурата, и безсмислено го отделиха!
Все тая, дали ще е част от прокуратурата или не, вероятно повече разходи за държавата. По малко работа за следователите, без изменениа в НПК.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 19:11
Гост

Ау, а пък какви само следователи има в Следствените отдели, направо майка плаче, грамофон свири! Към Сл. отдел на СГП е пълно с некомпетентни, мързеливи и вечновайкащи се лелки и чичаци. Да се чудиш как са попаднали там. А тази професия изисква отговорност, начетеност, точност и стриктност. А не да гледаш киселяци. Като не ви се работи, ми напускате и си стоите у дома.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 19:04
Гост

Защо само реформи се правят върху този, който яде баницата?! Правете реформи върху този, КОЙТО ДАВА БАНИЦАТА! В случая – МВР! 97% от престъпленията в НК се разследват от дознателите, сега наречени с глупавото наименование – разследващи полицаи! За следователите оставиха така да се каже – престъпленията с изключително висока фактическа сложност, и с висока обществена опасност. Колкото да отчитат дейност и да се отличават от милиционерите. Изискванията да станеш обаче следовател СА ЕДНИ, а за РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ – други! И двете професии вършат едно и също. Разликата е в ЗАПЛАЩАНЕТО. Значи някъде нещо има сбъркано. Имаше и една порочна… Покажи целия коментар »

Лоара Танка - жорналиска
Лоара Танка - жорналиска
02 юни 2023 19:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 19:07
Гост

Филчев действително е класа в наказателното право и не само последната му книга, а и предните са изкл.ценни и стойностни. Могат колкото искат да го плюят, но е факт че на неговото ниво и теоретично и практично са малцина.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 19:40
Гост

Никола Филчев ми беше асистент по наказателно право в ЮФ на СУ в края на 80-те години. Тогава беше сравнително млад асистент, но беше и съдия. Просто нямаше втори като него! Гладка мисъл, практически ориентирани семинари. За разлика от киселия Александър Стойнов, който също беше асистент в онези години, но и до сега спомените за него са меко казано – ужасни.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 18:57
Гост

За каква независимост на следствието се говори! Та те почти не работят! Основната част от разследването се извършва от разследващи полицаи! … Но за тяхната независимост никой не говори! Удобно са поставени под ботуша в МВР!

:))))
:))))
02 юни 2023 18:31
Гост

БРАВО! А за още по-големи промени, свикване на ВНС и връщане на следствието към МВР! Закриване на фигурата „разследващ полицай“!

Свидетел
Свидетел
02 юни 2023 18:58
Гост

Когато Следствието беше към системата на МВР до 1994 г. ,то работеше много по-ефективно, беше много по-натоварено, отколкото е сега.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 17:55
Гост

Следствието трябва да бъде закрито, а инсталираните-уволнени, без преназначаванки, и без закешване с 20 заплати.

Плюс това-заради 16 години неработене-да бъдат пратени на атестационен изпит по цялото право.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 17:37
Гост

Не че нещо против Сарафов, но сега не трябва ли да има нов избор на директор на НСлС.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 17:13
Гост

Това недоразумение, обидно е да се нарече ЗИДЗСВ задължително трябва да бъде върнато от президента.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 16:46
Гост

Оплескаха хубавия проект на ПП. Но пак по-добре от нищо.

Смех
Смех
02 юни 2023 16:41
Гост

„Единство и борба на противоположностите“
победи
„Ръководната роля на Партията“
За сега.
ПП-ДБ, БСП и Радев са за Партията.
Възраждане и ГЕРБ са за единството на противоположностите…

Не се лъжете, борбЪтЪ е за принципа в съдебната власт.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 16:11
Гост

Май приеха на второ четене отхвърлен на първо проект, няма лошо:)

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 15:40
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 16:47
Гост

ПП и ДБ са двигателите на тази така необходима реформа. Други се опитват да я саботират.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 15:18
Гост

Като че ли се пропусна фактът, че с обнародваните днес изменения в НПК се създаде чл. 375а, според който дело, при което са налице предпоставките по чл. 78а НК може да се реши със споразумение, като с това споразумение може да се определи наказание под най-ниския предвиден в закона предел (т.е. под 1000 лв.) – ал. 2. Абсолютно недопустимо е при този символичен характер на наказанията по чл. 78а да се определя наказание под най-ниския предел. А и освен това как с процесуална норма се изменя предвиденото в материалния закон наказание (без да има препращане и без да са налице… Покажи целия коментар »

ПП са жалки, та чак тъжни
ПП са жалки, та чак тъжни
02 юни 2023 14:57
Гост

ПП пак изпързаляни, ни знаят какво се гласува, ни как да гласуват…

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 15:30
Гост

Безспорно, мафията е притисната в ъгъла и се опитва да си остави всякакви малки вратички за в бъдеще, което се отразява отрицателно на цялостно добрия проект на ПП.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 20:09
Гост

Каква мафия, колега, няма вече мафия. Как може така да обиждате коалиционните партньори на промянаджиите и деберастите – гробарите и депесарите!!!

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:29
Гост

??? Как ще лишиш магистрат, който не е уволнен дисциплинарно от право да упражнява юридическа професия??? Някой може ли да ми обясни!

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
02 юни 2023 14:36
Гост

И защо питате нас, юристите- нали в този форум се счита за тежко престъпление охарактеризирането на политиците с политически боклук- питайте същите тези 240 в НС, които са се КЛЕЛИ да спазват КРБ и законите на България, но умишлено ги нарушават в именто на защитата на “по-висшият“ им интерес- партийният интерес. Много хубаво и качествено ържавно управление имаме- основополагащото за тях е защита на тяснопартийният им интерес, а не защита на общественият интерес и на държавността. С такива управници защо изобщо ни е нужна българската държавност- да се разделим на политически кланове и … “Bellum omnium contra omnes“- ПОЛИТИЦИТЕ ни… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:48
Гост

Нещо против вожда-тиква ли имате?

Леле ко стана???
Леле ко стана???
02 юни 2023 14:17
Гост

Тц, тц, тц… Чолаков и ГЕРБ големи соросоиди и ССБейци излязоха така да „занулят“ приключилия вече избор на професионалната квота на ВСС! Къде са сега герберастките тролове във форума да ни разяснят?

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:24
Гост

Нека утре ВСС, стане ССБ, мен лично това ми се върти в главата, но предстои да видим кои ще са кандидати от двете квоти, айде проф е ясно, но парламентарната там ще е интересно и то тези изпратени от ПП-ДБ!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 юни 2023 14:17
Гост

Бахахахах, реформа, ама по български….
П.С. Не подценявайте Възраждане, за пореден път казвам, ама никой не слуша.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:20
Гост

Израждане са силни само в плюнките

Лазар
Лазар
02 юни 2023 14:16
Гост

Положителни промени. Браво!

Приятел
Приятел
02 юни 2023 14:12
Гост

Ами военните следователи къде са.

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:11
Гост

Ами тя и без това прокуратурта е Dominus litis, защо следователите да не са по-самостоятелни при полицаите как е дори началника в повечето случаи на РУ-то не е юрист, а те разследват почти всичко, макар че има забрана в ЗАМВР, да не се местя в разследванията дали е така може само да гадаем. Обаче ме изкефи това за касирането на изборите от професионалната квота на ВСС и хоп изскача сегашния зам.-министър правосъден за редовен, ето кой е предложил касацията и аз се досещам защо.

Лозан
Лозан
02 юни 2023 14:11
Гост

Жалко, че не приеха разпоредба за лишаване от право да се упражнява юридическа професия или дейност за срок до 2 години.

Михаил
Михаил
02 юни 2023 14:12
Гост

Е, противоконституциооно е.

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
02 юни 2023 14:10
Гост

“…като се преуредят процесуалните отношения между прокурора и разследващите органи…“ Шматарок- как да се “преуредят“- като отнемете надзора за законност от прокуратурата и го дадете на разследващите органи- т.е. 99 процента полицаи- неюристи, а….Ми върнете тогава дознателите и дознанието…Вари го, печи го, от комунист нищо друго не може да излезе, освен по-дърт и по- спечен комунист…Изобщо не се занимавам с наказателно право и процес- отпращам клиентите с такива казуси директно към колеги- пеналисти…

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:21
Гост

Няма нищо, важното е, че се изказваш компетентно във форума

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
02 юни 2023 14:30
Гост

До “Анонимен 02 юни 2023 14:21“ Като мяучиш много, оспори това с правни аргументи- ако имаш такива… КРБ Чл. 127. Прокуратурата следи за спазване на законността, като: 1. (нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; 2. (нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) може да извършва разследване; 3. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер; 4. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) упражнява надзор при… Покажи целия коментар »

От това което пише в статията, не става ясно
От това което пише в статията, не става ясно
02 юни 2023 14:09
Гост

Не че нещо, но създават във всяка област окръжни следствени служби. Като така приет закона – остава неуреден въпроса с военните следователи/ а и за мен са излишни/ и все пак с новите промени в ЗСВ не са уредени ще има или няма такива. Също без промени и в НПК относно тях – става сложно и неясно ще има или не за вбъдеще военни следователи. Според мен са излишни, но трябва да се уреди това и в ЗСВ, но и в НПК.

Отвратен
Отвратен
02 юни 2023 14:08
Гост

Тия тотално погазват всякакви конституционни норми… Пълна измет! За боклука са!

Димо
Димо
02 юни 2023 14:08
Гост

Допада ми предложението за дисциплинарната отговорност.

Мики
Мики
02 юни 2023 14:04
Гост

Това отдавна трябваше да се направи.

Рекик
Рекик
02 юни 2023 14:02
Гост

Браво

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:02
Гост

Хайде да видим от това какво ще последва. Че закони в България бол, но спазването им е друга работа

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:01
Гост

Колкото повече независимост, толкова по-добре

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:01
Гост

Каквото и решение да вземат е съмнително

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 14:00
Гост

Всичко е паприкаш

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 13:59
Гост

Аз съм доволен

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 13:59
Гост

Ъбсурдна работа

Анонимен
Анонимен
02 юни 2023 13:58
Гост

Само те си знаят какво и защо правят

Цветан
Цветан
02 юни 2023 13:57
Гост

Много любопитно, да