Част от хората поставят пола над справедливостта и смятат, че фактът, че сме жени, не ни позволява да бъдем справедливи при решаването на делата“, разказва в условие на анонимност пред Mediapool наказателна съдийка с над тридесет годишен опит в системата на българското правораздаване. Тя излага битуващото масово схващане, че една жена може да вземе справедливо решение, само ако се отнася за нейното дете.

“Много хора мислят, че жените не могат да въздават справедливост, защото не разбират общата справедливост“, казва съдийката за трудностите, пред които се сблъсква в кариерата си. Древният символ на справедливостта е една красива богиня със завързани очи, но сега това не помага особено. В продължение на десетилетия ООН, Съветът на Европа, Международната организация на жените съдии и други организации полагат усилия за извоюването на равно представителство на жените в съдилищата по целия свят.

България има съществени успехи в това отношение, което е повод за национална гордост – през 2020 г. цели 66% от всички действащи съдии са били жени по данни на Европейската комисия за ефективно правосъдие към Съвета на Европа (CEPEJ). Въпреки това жените все още се оказват по-неблагоприятно третирани в сравнение с мъжете, както от участниците в делата, така и от колегите си, когато става дума за заемане на най-високите ръководни позиции в съдебната система. Това интервю цели да запознае българските граждани с трудностите, които срещат жените при упражняването на съдийската професия.

За целта от Mediapool са разговаряли в условие на анонимност със съдийка с ранг съдия от ВКС и ВАС и повече от три десетилетия опит на различни длъжности в наказателното правораздаване. „Лекс“ го препечатва без редакторска намеса и съкращения.

Виждате ли промяна в отношението към жените в съдебната система от началото на Вашата кариера до сега?

През 1993 г. заради реформите в системата голяма част от магистратите, очевидно мъже, напуснаха, тъй като бяха част от единствената партия преди 1989 година (БКП). След това мъжете не се завърнаха в съдебната система (като съотношение), по мое мнение, защото възнагражденията на адвокатите към онзи момент, особено по наказателни дела, бяха много високи спрямо възнаграждението на съдиите. Така мъжете напуснаха системата, водени от чисто комерсиални подбуди. Но това доведе и до попълването на системата с много млади жени. Моето впечатление е, че хора, които търсят материална изгода и по-висок икономически стандарт не се задържат в съдебната система и тъй като това са предимно мъже, това обяснява отливът им от системата. Но тъй като мъжете са по-малко в съдебната система в момента, тяхното кариерно развитие в нея е по-лесно.

Освен това жените носят повече рискове – те забременяват, особено в първите години на кариерата си, обикновено носят отговорност за възрастните родители и освен това те носят най-голямата отговорност за децата. Може би системата гледа с малко недоверие към жените именно поради тяхната мултифункционалност.

Друг аспект на проблема с по-бавното израстване на жените в системата е тенденцията на нежелание на жените съдии да растат в кариерата си, която се наблюдава в цял свят. Международната организация на жените съдии се опитва всячески да се бори с това. Причината за това нежелание е, че жените смятат, че кариерно израстване би усложнило житейската им ситуация, поради нарастването на отговорностите им.

У нас много зависи от човека– в българската съдебна система някои хора са кариеристи, други са хедонисти, а има и такива, на които просто не им се занимава. Демотивираните хора – тези, които или са минали през няколко неуспешни за тях конкурса или тези, които изначално не са силно заинтересовани от работата си като цяло са проблем за системата, защото не допринасят за утвърждаване на качествено правораздаване.

Как бихте определили отношението към жените магистрати – както от страна на колегите им, така и от останалите участници в процеса?

Жените съдии много често са уязвими от негативно пренасяне през тях към семействата им – кълнат ни, пожелават ни всичко най-лошо, правят се изказвания от типа „Ти нямаш ли семейство, ти нямаш ли деца?“. Обществото нерядко е враждебно, неразбиращо и пренасящо чувството за индивидуална справедливост към законовата справедливост.

Изискват се повече усилия за изграждането на професионалния авторитет на жената съдия, отколкото на мъжа, защото ние, жените, сме по-уязвими. Съдиите носим тога, за да се дистанцираме от всичко, което е нашата личност извън залата и влизайки в залата да влезем в професионалната си личност. В нея човек пак има интелигентност, знания, комуникационни умения, но те са облечени в задължението, което ти имаш, влизайки в тази зала.

Ние не сме там, за да се харесваме или да прекарваме добре време, а за да вършим очакваната от нас работа. Важно е съдията да бъде неутрален, да излъчва спокойствие – плюс за жените тук е по-високата им емоционална интелигентност и по-високата им емпатия при контакта с уязвими участници в процеса.

Какво е мнението Ви за овластяването на жените в съдебната система?

Според мен жената трябва да бъде равно овластена на всеки мъж, който заема тази позиция, защото ние, съдиите, се водим от етични правила, които изискват равенство, безпристрастност и независимост. Жените трябва да бъдат равно овластени, за да бъдат приемани за независими и безпристрастни.

105
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Въпрос
Въпрос
25 септември 2023 18:23
Гост

Наказателна била, но повече ми бие на брачна. А иначе бие на поръчкова и кампанийна джендър публикация отвсякъде. Само защото в разказа има съдия ли препечатвате тази дивотия?!

Фройд
Фройд
25 септември 2023 11:56
Гост

Колко мъка, колко сексизъм, колко комплекси има по тоя свят, боже…

Сенека
Сенека
25 септември 2023 11:29
Гост

Не мога да повярвам, че лице, заемащо съдийска длъжност има задръжки да застане с името си зад изразено мнение.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2023 11:38
Гост

По – тъжното е, че лекс си позволява да препубликува подобни глупости от Медиапул директно. Мъка.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2023 10:04
Гост

Това сигурно е Куцкова – тя толкова е компроментирана, обаче така Я напъва да говори, че вече го прави анонимно. Тя всеки път коментираше, колко са мъжките състави във ВКП – жената си е със сексистко мислене, колкото и да замазва. Жените са много по- зависими при сексуална злоупотреба, а това е много разпространено и в политиката и в съдебната система. Разбира се вече и „мъжете“ са в тази категория, така че въпросът не е актуален. На никой не му прави впечатление. Не е въпрос до пол, а до това,с кой се оправяш, на каква комапндировка ще ходиш от Америка… Покажи целия коментар »

Граждански съдия
Граждански съдия
25 септември 2023 13:11
Гост

Ами, не е съдия Куцкова, защото тя не е била наказателен съдия.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2023 14:27
Гост

Ами, тя е говорила по достатъчно знакови наказателни дела – особено, когато се касае до изказвания за Тодорова или за прокуратурата е най- компетентната…А и тя вече не е съдия….

Кукуригу
Кукуригу
25 септември 2023 15:32
Гост

Да обясняваш как жените са по-заеисими при „сексуална злоупотреба“, каквото и да е това, после да говориш за мъже в кавички, и след всичко това да декларираш уж убеденост, че не е до пол, не ми се връзва. 😉

Анонимен
Анонимен
25 септември 2023 22:49
Гост

Много неща са алогични, но като проследиш паричките и …изведнъж полът ВЕЧЕ няма значение :)))казано без думи, които затрудняват :)))))

Brymbrym
Brymbrym
25 септември 2023 9:07
Гост

Еднакво некадърни са всички български съдии – и мъже, и жени. А сред малкото изключения има както мъже, така и жени. Тъй че абсолютно глупава и безсмислена статия.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 21:53
Гост

Действително има предпочитание на мъже пред жени, но защото мъжете са кът в системата, а жените видите ли – раждат и това се оказва проблем за комплексираните мъже – магистрати в конкурсните комисии и КАК.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 18:27
Гост

Не прилича на начина на мислене и изразяване на колегата Тодорова. Тя обикновенно е с името и лицето си. Проблем мъже жени при превес на жените не би следвало да има за жена. Тук се загатва за другия проблем. Задържане на част от добри съдии на едно ниво, като не им се позволява растеж, а същевременно се товарят повече от средното, като бройка и сложност дела. За да поддържат баланс мисъл, бързина ли, що ли , сигурно и по някакви невидими кариерни съображения. Нормално е да възникне обратна реакция в тоя случай. Статистическите отчети на големите съдилища ясно го показват.

Жена съдийка
Жена съдийка
24 септември 2023 19:16
Гост

Проблемът е че изводите се базират основно на София, но и извън София кариерното израстване е пирамида- няма как за всички, тъй като колкото по- високо, по- малко са местата. Няма как дори и при професионално съвършенство всички да отидат във ВКС и ВАС. За да се получи удовлетворение у всички, решението е след 25 години стаж заплатата да е задължително ВКС.

Жена съдийка
Жена съдийка
24 септември 2023 16:58
Гост

Написаното е пълни глупости, в които няма нищо вярно.В момента жените съдии са два пъти повече от мъжете и съвсем естествено имат превес при вземането на институционалните решения, както и в комисиите по конкурси и т.н. Като навържа обстоятелствата- статия е на Медиапул, съдийката е с около 30 години стаж и изразява модерната в момента либерално демократична позиция, че жените са много ощетени в кариерното си развитие, то става въпрос за ССБейка с желание за изява, ако не е самата Мирослава Тодорова.Ако е тя, то много добре знае защо куца кариерното й развитие, мъжете са й най- малкия проблем.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 16:30
Гост

Правото не е това, което е написано, че трябва да е-наука за доброто и справедливото. То е инструмент за обслужване на интереси. Полът няма значение, няма значение дали програмираните сървъри са от мъжки или женски пол.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 13:12
Гост

Аз нищо не разбрах. От дисциплината „Теория на правото“ разбираме, че моралът е източник на правото. Морал и справедливост са двете страни на една и съща монета. Презумира се, че при създаването на една правна норма, моралът е бил един от нейните източници /не че това се отнася в пълна степен до по-новото законодателство у нас!/. Значи, ако жените съдии не са справедливи, то те не спазват закона. Ако съдът не спазва закона, какъв съд е? Обърках се. Истината е, че има жени, които като съдии си тежат на мястото и мотивират актовете си безупречно, а има и такива, които… Покажи целия коментар »

червено лицемерие
червено лицемерие
25 септември 2023 9:35
Гост

Защото не ти е преподавала Димитрина Милкова 🙂 Нямаше да ти останат неизяснени аспекти и щеше да бъдеш с голям хъс за завършване още в 1-ви курс 🙂

Анонимен
Анонимен
25 септември 2023 10:41
Гост

Точно Димитрина Милкова, Бог да я прости, ми чете ОТП през далечната 1999 г. Учих право с хъс и вече 17 години практикувам. Допреди 3-4 години все още имах някакво доверие в съдебната система, въпреки единичните скандални съдебни решения и прокурорски актове. В последните години вече се чувствам омерзена не само от липсата на справедливост, но и от безсрамието с което напълно основателни и доказани искове се отхвърлят с на практика липсващи мотиви. Поне някакво приличие трябва да има, нали все за високи нравствени и професионални качества говорим. Затова, да бъдат така добри, поне по един смокинов лист да слагат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 12:01
Гост

Лельо, чистката беше през 1992 г. когато покойният Иван Григоров уволняваше на килограм по факса. БКП не правеше разлика мъж или жена. Важна беше масата и масовката. Имаше и дами, които получаваха факс. Много не си в час, феминизацията я има и преди твоите 30 години. Ако си кажеш заглавието, ще лъснат още дрън, дрън. тъпотии

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 8:44
Гост

Да се запише в Конституцията колко мъже, колко жени, колко хомосексуални, колко цветнокожи, колко тъмнокожи, колко украинци, колко с друга религия освен християнска могат да са магистрати в България! Статията е малоуна! Факт е, че 80% от магистратите са жени и то на ръководни длъжности в системата, както и 95% от съд.служители са жени. Причината е, че на мъжете не им се занимава с пипкавостта на работата, особено с обема и сроковете на районно ниво.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
24 септември 2023 13:15
Гост

„България има съществени успехи в това отношение, което е повод за национална гордост – през 2020 г. цели 66% от всички действащи съдии са били жени“ Типичен пример за псевдофеминизъм: ако една система дискриминира мъжете в полза на жените, то тя бива обявена за „правилна“. За съществени успехи може да се говори, ако съотношението мъже/жени беше от 49 до 51%, а за някакви успехи ако е в района 48-52%. При съотношение 66% жени към 33% мъже, това си е откровен дисбаланс 2 към 1. Ако добавим към съдийките секретарките на съставите, деловодителките и др., съотношението е още по-лошо. Статията е… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
24 септември 2023 8:31
Гост

Обаче като чета малоумните коментари, и аха да си помисля, че е права жената от статията с все клишета.

Ж.ко
Ж.ко
23 септември 2023 23:51
Гост

Това интервю е сбор от плиткоумни клишета, които нямат нищо общо с реалностите е съдебната система и в частност в съда. Ама ни-що.
По-голямата част от съдиите са жени. По-голямата част от съдиите на въззивните инстанции са жени. По-голямата част от не дотам законните компромиси се правят за съдии от женски пол – я заради назначаване в друг район заради дете, я заради назначаване в друг район заради честни очи.

Пенчо бре
Пенчо бре
24 септември 2023 16:00
Гост

Така изглежда, ама е вярно. Едва от скоро заплатите в системата се пооправиха и мъжете започват да проявяват интерес към съдийската професия. Защото в адвокатурата вече ги няма лесните пари- земеделска и друга реституция, констативки, доброволни делби след тях, съдебните спорове, породени от реституцията, няма масови истерии за прехвърляния поради вдигане на таксите, конкуренцията /като брой хора/ е голяма. Затова жените все още са повече по- горните нива. Виж на районно ниво вече баланса се променя.

колегата лъже
колегата лъже
23 септември 2023 21:29
Гост

Захарова – шеф, Паунова – шеф, трите отделения – Тонева, Данова, Топузова. В НК четирима мъже – Спас, Шекерджиев, Румен и Бисер.
Практиката все едно е писана от …. …. …. .
В новия конкурс – Букова, Иванова, Магдалинчева, Янкова – 4 от 6.
За какво говорим.
Затова практиката по НК и НПК е пълен абсурд – написана от големи бели птици.

и не само
и не само
23 септември 2023 22:53
Гост

ГК и ТК са още по-зле с „практиката“… Обърнаха хастара на правото, а за ВАС няма смисъл да говорим.

Байрактар
Байрактар
23 септември 2023 20:59
Гост

Какви жени съдийки, какви пет лева? За жените само както казваха старите немци, преди да ги скопят, трите К-та: Kinder, Küche, Kirche. Децата, кухнята и черквата.
Да не отваряме дума за това как може 25 годишен да решава човешки съдби.
Пък изобщо за това как са спечелили място някои от тях.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 22:32
Гост

„Старите немци“ са скопени с причина, а каква е причината да Ви вълнуват повече скопци, отколкото жени?

Байрактар
Байрактар
24 септември 2023 10:12
Гост

Скопени са, защото азиатските орди и англосаксите ги унищожиха. Дано са доволни, но ние няма какво да се радваме!

Байрактар е троляк
Байрактар е троляк
23 септември 2023 23:33
Гост

Колко по-троляшки коментар можеш да измислиш? Жените съдии се самоубиват по-рядко от мъжете съдии 🙂 Защото на мъжете съдии нервичките им не издържат. Ако искаш да знаеш от 26 решавам човешки съдби, да, и ме кефи бро 😉

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 20:42
Гост

Закрепете го в Конституцията 50 на 50, ама за съд или магистратска професия за страната? Просто мъжете не носят толкова хамалогия и за такова възнаграждение. А съотношението в Прокуратурата?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 20:57
Гост

И в прокуратурата е амазониада, но все пак времето прокуратурата да е в съдебната система изглежда е преброено, та мевере да му мисли, като му пратят на подчинение прокуратурите, вероятно до няколко години… Като в добавка-в софийските прокуратури са разни дошли от далекоизточни погранични области, предимно. Такъв тежък диалект се говори,че трябва с преводач да е комуникацията.
Мисля си ,че за прокурорските изпити освен по наказателно и по европейско право трябва да има и препитване по книжовен български. Който измиека-да бъде насочван към инсталиране около родното място.

нов
нов
25 септември 2023 11:01
Гост

Анонимен, книжовният български е предимно на основата на източнобългарските диалекти

хмм
хмм
23 септември 2023 20:34
Гост

Дали може да се намери някой мъж от администрацията да каже как се чувства в змиярник?

то затова ни е на това "ниво" правосъдието
то затова ни е на това "ниво" правосъдието
23 септември 2023 20:26
Гост

Когато учех в университета, имаше един лаф жената-юрист е като морското свинче – мъжете ще се сетят защо. Та съм забелязал, че на жените-юристи твърде често им липсва елементарната житейска логика, а пък вие чакате от тях справедливост… Трай коньо за трева зелена е положението – яко се цитират членове и алинеи, както и практика на ВКС, често дори без връзка с казуса, а пък и тя е една практика…

АзСъм
АзСъм
23 септември 2023 19:54
Гост

Да си магистрат в България са нужни две неща: Връзки и безскрупулност до степен садизъм.

Смятам че много повече от жените притежават второто качество.

Но и ОБРАТНОТО. Точно те могат да са справедливи, безпристрастни и да имат душа и сърце. Макар да не съм срещал до сега такова животно….

Кукуригу
Кукуригу
23 септември 2023 18:46
Гост

Какви са ПАК тия малоумни клишета за „битуващото масово схващане“? Само такова не бях чувала.
Приписват се редовно на масовия българин неща, дето в реалността ги мислят – ако изобщо – основно група откачалки и екзотични диви селяци.

Напълнихте съдилищата с неопитни момичета
Напълнихте съдилищата с неопитни момичета
23 септември 2023 15:51
Гост

На теория е едно, но който е видял делото му да се падне на някакво момиченце на 25 години дошло директно от някой университет… друго ще говори. Просто е потрес положението.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 17:53
Гост

Мдааааа, ако въпросната съдийка самата тя стане страна по имотен спор, едва ли ще иска съдбата на апартамента й да го реши девойка на 26 г.
Вероятно ще иска мъж съдия, и то по-възможност поне на 55 г.
Същата история е ако и се наложи операция. Дали ще иска хирургът да е девойка на 26 г, или да е мъж хирург, по възможност на поне 55 г.

Кукуригу
Кукуригу
23 септември 2023 18:48
Гост

А с мъж на 26 и жена на 55 как стоят нещата?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 20:10
Гост

Искате млади и необременени хора в системата, ама не искате те да ви решават делата. То и на вас не ви е лесно. И какво сте се закахърили за тия вещни дела, те се гледат на три инстанции. Кахърете се за дела, които свършват на окръжно ниво, че там глупостите големи и непреодолими.

до 23 септември 2023 20:10
до 23 септември 2023 20:10
23 септември 2023 20:38
Гост

Хич не искаме млади хора в системата-това е опасно за правовия ред. Напротив-поне 20 години трябва да си работил друго-адвокат, юрисконсулт, в администрацията. Такова чудо-първа работа съдия, е нещо като първа работа-премиер(имаше такъв случай,, и видяхме какви ги свърши). Малко понатрупай житейски опит, създай семейство, деца, натрупай стаж, име, репутация, а после претенциите да решаваш чужди съдби. Да си съдия, на запад е лебедова песен, преди пенсиониране. А не първа работа, щото никъде другаде не те искат, а и не се носи отговорност, каквото и да направиш. Младите съдии трябва да са на над 50 г, даже и това е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 20:57
Гост

На тоз пък правовият ред му е свиден, щото те 26-годишните из ВКС шетат. Оставете децата да работят и да се развиват, а пък Вие като станете на 60+, влезте в системата и им покажете какво е това правов ред.

кудкудяк
кудкудяк
23 септември 2023 20:28
Гост

млад и перспективен съдия и изкукала бабка…

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 20:46
Гост

А най-любимото ми е имотен спор в София да ми решава в софийски съд мома на 26-28г, дошла от село, някъде от далечния изток, пограничните области.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 21:04
Гост

Що, на имота ще му падне цената ако съдията не е от София ли? Или ако (не дай Боже) делото се гледа на Районен съд от някоя девойка, пък и (О! Ужас!) тя вземе че сбърка, всичко е окончателно загубено? Вместо да гледате кой откъде е, научете се да пишете въззивни жалби, та да не ви зависят имотите от младите районни съдийки.

Жокера
Жокера
23 септември 2023 22:36
Гост

Не подценявайте младите колеги, сред тях има голяма част добре подготвени хора, които могат да боравят със съдебна практика по-добре и от „старите“ юристи. Стажът в професията не винаги е мерило – важно е какъв опит си придобил по време на него.
Абсурдно е да се прави паралел между стари и млади съдии, няма такова нещо като „дошъл директно от университета“, за да влезещ в системата трябва да минеш през серипзни изпити и после караш 9 месеца обучение в НИП, старите съдии не са карали нито изпити, нито обучение.

Тузаря
Тузаря
23 септември 2023 23:06
Гост

То „боравенето“ със съдебна практика не е за хвалене… Трябва да имаш пипе и много професионален и житейски опит, за да можеш да намериш правилното и СПРАВЕДЛИВО решение за всеки СПЕЦИФИЧЕН казус, като го обосновеш с действащите правни норми и доказателствата по делото, което обаче може да бъде и в ПРОТИВОРЕЧИЕ с част от т. нар. най-нова (разбирай – супер малоумна) практика, създадена от големите бели (или шарени) птици, както ги нарече един колега по-горе… Понякога, като им чета актовете и се чудя – тези тетки, с месечен доход, равен на годишната пенсия на средностатистически пенсионер, имат ли представа изобщо… Покажи целия коментар »

Жокера
Жокера
23 септември 2023 23:39
Гост

Боравенето със съдебната практика изисква точно това – да се оцени и анализира дали е приложима към случая – била тя нова или стара практика. Много ми е забавно, когато някой говори за справедливост. Какво е справедливост? За подсъдимия – да бъде оправдан, за прокурора – подсъдимият да бъде осъден, за народа – подсъдимият да бъде осъден на смърт. Длъжникът – да не плати нито стотинка от заема, който е взел, за кредитора – да си вземе обратно даденото, защото е нямал намерение да „дари“ длъжника, който явно не си е направил сметка за възможностите как да погасява задълженията си.… Покажи целия коментар »

Тузаря
Тузаря
24 септември 2023 13:59
Гост

Хубаво ти го е казал, ама явно не си го разбрал… Затова е нужен житейски и професионален опит – за да можеш да се произнасяш справедливо – по вътрешно убеждение, в съответствие с духа и ЦЕЛТА на закона, и въз основа на доказателствата по делото. Когато знам какъв е справедливият резултат, винаги мога да го обоснова, именно тълкувайки закона, но не както дяволът чете Eвангелието, разбирай – някоя патица от ВКС – ГПК, НПК или приложимия материален закон..

Жокера
Жокера
24 септември 2023 15:51
Гост

Хайде, пак почнахме с общите фрази като дух на закона, справедливост, че и вътрешно убеждение, които обикновено присъстват в есетата на студенти и ученици… И как някой ще знае какъв е справедливият резултат, преди още да се е запознал с доказателствата, това не го ли прави предубеден? Има и една друга приказка – „Не питай старило, а патило“, всеки сам и по различен начин трупа житейски опит.

Тузаря
Тузаря
25 септември 2023 0:23
Гост

Ти май още не си се научил да четеш? Цитирам: „Затова е нужен житейски и професионален опит – за да можеш да се произнасяш справедливо – по вътрешно убеждение, в съответствие с духа и ЦЕЛТА на закона, и ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО“. Айде пак попитай как някой ще знае какъв е справедливият резултат, преди още да се е запознал с доказателствата! И това че за теб това са общи фрази, означава че нищо не разбираш от право, както и повечето ПУЦ-аджии и милиционери, с които се напълни системата…

предложение
предложение
23 септември 2023 15:48
Гост

В ЗСВ да бъде записано:

„Съотношенията на половете в съдебната система* поне 40-60 процента“. В случай,че процентът е различен, на конкурси се допускат представители на по-слабо представения пол. При достигане съотношение 40-60 процента се допускат всички кандидати.“

*тексът цели да се справи с дискриминацията не само при магистратските назначения, но и при администрацията.

Мотиви: докато не бъдат представени научни изследвания, че мъжът е непригоден да е съдия, или в администрацията на съдебната система, сегашната ситуация-към 90 процента съдии-жени, и почти 100 процента от администрацията-жени е аномалия, нередно, и дискриминация по полов признак. Проблемът се решава чрез квоти от поне 40-60 процента при конкурсите.

1993
1993
23 септември 2023 15:35
Гост

През 1993 назначенията в съдебната система бяха без конкурс. Напълно непрозрачни, тайни, връзкарски. Тогава съдиите се назначаваха от… ВНС. По политически квоти на партиите. Всяка партия можеше да предложи списък с имена кой да е съдия, като как се влизаше в този списък беше тъмна Индия. Как се определяше кой да е в списъка за номиниране на политиците, и кой не, и къде се подаваха молбите за да станеш съдия през 1993-тоест политици от някоя партия във ВНС да включат даденото име в списъка?

съдия
съдия
24 септември 2023 19:30
Гост

Още през 1991 год. в СГС вече се провеждаха конкурси, макар и неофициално – с казуси по накзателно право и процес и по гражданско право и процес, а след това събеседване с председателя и зам. председателите на съда. Само за сведение – повече от 60 % от сегашните съдии в НК на ВКС са минали през тези конкурси. Останалите колегии са дошли от следствието и прокуратурата и също са отлични професионалисти. Вярно е, че 90 % от съдиите в НК на ВКС са жени, но това е именно поради факта, че преди 30 години мъжете съдии масово напускаха заради ниските… Покажи целия коментар »

Равенство в гръдната обиколка
Равенство в гръдната обиколка
23 септември 2023 15:32
Гост

На една читава съдийка вече се падат по три нагласени конкубини, приятелки и прочие на правилните хора. И става все по-зле…

Социална служба
Социална служба
23 септември 2023 15:27
Гост

Смешен плач. Все повече съдийки стават такива само за да се ползват от социални придобивки и облаги. Идват на работа в 11 часа, по ден-два в седмицата само за откритите заседания и после никакви ги няма. Бавят дела и произнасяния по елементарни искания с месеци и години. Редовни са им само отпуските и болничните.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 10:03
Гост

Предполагам, че вие им пешегуэи решенията, когато не са в открити заседания или им минаваме текущ доклад!

Една жена каза
Една жена каза
23 септември 2023 15:18
Гост

Извинявайте, но магистрат с 30-годишен опит, който бил казал тези “мисли”, ако не може да застане с името си, не става за магистрат. Присъдите си така ли ги пише, анонимно??? Че тя сама доказва тезата, че не й стиска да защити тезата си…

Екстремален феминизъм
Екстремален феминизъм
23 септември 2023 15:10
Гост

8о% от магистратите и 95% от служителите са жени… Тук и сега.Днес. Факт. За какво равенство се говори и претендира???

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 15:29
Гост

Същото съотношение е и при журналисти, чиновници в администрацията, учители, в НАП, НОИ, БАН, български представители в евроинституции, администрации на ВУЗ-ове.
Всъщност статията посочва проблем-действително в общественозначимите професии мъжът е дискриминиран по полов признак. Това досега никой не смееше да изрече.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
23 септември 2023 14:32
Гост

Боже Господи какви „уокистко-феминистки“ глупости, които са най-конспиративното възможно обяснение за некачественото праворазвадаване у нас, предвид факта, че съдебната система у нас, включително и по висшите етажи, е доминирана от жени с оглед социалните придобивки и статус на магистратите. Когато си откривено некадърен, но за сметка на това амбициозен, се получава това е разминаване между реалност и очаквания и тъй като си безсилен да направиш нещо, се вади картата на „жертвата и дискриминацията“, в чиято основа стоят мързелът и завистта, че един мъж хипотетично може да бъде повишен по-бързо, докато жена трябва да се труди повече, вкл. и като майка/домакиня,… Покажи целия коментар »

НЕкои съображения
НЕкои съображения
23 септември 2023 13:17
Гост

Фактът, е че в България има тотална дискриминация към мъжете. Не самото съдебната система-и законодателството дискриминира мъжът. Мъжът е военнозадължен-дори и днес по закона за резерва(в Швеция, Израел, Прибалтийските държави пък има наборна казарма-и за жени, и за мъже), пенсионира се при по-високи изисквания за стаж(изравняването на възрастта за пенсионира, не доведе до законодателни промени да се изравнят и изискванията за стаж-мъжът живее по-малко с около 10 години от жените в България-поради тежките условия навсякъде за мъжете, но се пенсионира при по-тежки условия). Трети пример е бракоразводния процес-децата се отнемат от бащата, дори и да не е виновен за развода,… Покажи целия коментар »

Не само, че съдия, а и жена...
Не само, че съдия, а и жена...
23 септември 2023 12:46
Гост

Хаххахах… жените имали „по-висока емоционална интелигентност“ от мъжете. Да, сигурно е така. И пишките им са по-големи. И другият бисер: „имали по-висока емпатия при контакта с уязвими“ – а това не поставя ли под въпрос безпристрастността и независимостта?

Шеро
Шеро
23 септември 2023 12:42
Гост

Това разбира се са глупости, защото повечето съдии са съдийки. Жените са по слаби като се изисква физическа сила, когато се изисква да издържат на постоянен и голям стрес, когато се изисква физическа издържливост или издържливост на безсъние (в IT сектора). Ако няма такива условия, са еднакво способни. Но има и друг момент че никой не произнася присъда против себе си или групата, към която принадлежи, когато се съди някой, принадлежащ на тази група или такъв е ищеца. Или пък от група враждебна към тези групи. Така че в тези случаи мъж или жена трябва да се отстраняват от процеса.… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
23 септември 2023 18:52
Гост

Ах, горкият претоварен, нуждаещ се от сериозна издръжливост IT-сектор – ще се разплача… от смях.

Кукуригу
Кукуригу
24 септември 2023 8:43
Гост

И понеже моят мъж е в IT-сектора – прочетох му бисера и неговият коментар беше, че ако някой в тоя сектор е подложен на стрес и безсъние, вместо на лешперлък, не е разбрал смисъла на работата в IT-сектора и по-добре да сменя работата, например да стане даскал.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
25 септември 2023 9:12
Гост

Това, че Вие или Вашия мъж имате склонност към лешперлък (каквото и да е това), още не значи, че в ИТ всички работи са лесни. По-скоро нагледно показва, че всяко стадо си има мърша и че ИТ не е изключение.

Разузнавач в МВР
Разузнавач в МВР
23 септември 2023 12:11
Гост

Дамите в съдебната система са много по-корави. Най-добрата ми приятелка е следовател. Има мъжки хъс!

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 13:20
Гост

Абе следователите от 17 години не работят. А получават срещу това огромни заплати. Та точно следствието да ми даваш за пример-което работата е да си получиш заплатата е странно.

незапознат
незапознат
23 септември 2023 21:01
Гост

Абе разузнавачите в мевере що ви наричат разузнавачи? За разузнаването ли работите?

Анонимен
Анонимен
25 септември 2023 17:35
Гост

Да, психопатки са

…….
…….
23 септември 2023 12:09
Гост

Преди да говорите за мъже и жени, обсъдете други качества- почтен ли си, принципи имаш ли, имаш ли силата да ги отстояваш? Защото днес в съдебната система на България липсват и жени, и мъже, които да притежават тези качества. На изчезване са и никога не са на ключови позиции! Все едно дали начело е жена или мъж с курвенско- педалски характер….много обичани и предпочитани от ВСС и главния мюфтия- на мама Тотализаторка сладкото Праси.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 12:00
Гост

Те са 80 процента от магистратите, какво равенство, та те доминират

Чавдар
Чавдар
23 септември 2023 10:51
Гост

Ориенталщината у нас за съжаление все още е факт.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 15:37
Гост

Каква ориенталщина. Няма ориенталска държава да е позволила жени да са съдии. Но в България 90 процента при съдиите, и почти 100 процента при администрацията са жени.

Цвети
Цвети
23 септември 2023 10:44
Гост

Явно ще трябва още дълго време, за да се приеме фактът, че жената може да работи наравно и дори по- добре от мъжа.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 13:26
Гост

Че за какво равенство говорим, като 90 процента са жените магистрати, съдебна администрация, журналисти ,учители, държавна администрация. Явно реалността е – че не се приема, че мъжът може да работи наравно с висшата каста-това в България са жените. Мъж ли си-забрави да си учител, журналист, съдия, чиновник. 10-те процента изключение само потвърждават правилото-има тежка дискриминация към мъжете, и то не само при назначаване на работа.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 13:34
Гост

Така де-при случаят с пребитите пред МС-жената-полицай, която биеше падналият протестиращ биеше с палката с по-голям устрем и свирепост от колегите си мъже…

Симона
Симона
23 септември 2023 10:40
Гост

За някои мъже е унижение като че ли шефът им да е жена.

Лозан
Лозан
23 септември 2023 10:41
Гост

Избиване на комплекси!

Заки
Заки
23 септември 2023 10:37
Гост

Ето заради такива предрасъдъци не вземат майки с малки деца на работа. Защото видиш ли, тя ще отсъства често, а и няма да може да работи извънредно за работодателя си.

Свидетел
Свидетел
23 септември 2023 10:36
Гост

80% от магистртите в България са жени.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 13:27
Гост

И 100 процента от съдебната администрация са жени.

Пенчо бре
Пенчо бре
24 септември 2023 16:16
Гост

Вероятно не сте наясно с размерите на възнагражденията /смешно ниски/ в съдебната администрация. Аз се чудя на ай-ти – специалистите как издържат с безумните системи и липсата на адекватно възнаграждение.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 10:35
Гост

Имаше времена, когато в СГС само и само да има мъже в нак.отделение взеха куцо, кьорово и сакато. Така преместиха много мъже от СРС и от къдели още не, които и до сега не знаят къде са и какво правя, творят глупости и нелепици. Някой от тях даже сега с в изпълнителната власт, други още влачат дела с години, но наказаха за забавени дела в СГС пак жена!

Петрова
Петрова
23 септември 2023 10:32
Гост

Изключително точно казано. Жалко, че госпожата не е застанала зад името си.

тъй, тъй
тъй, тъй
23 септември 2023 10:26
Гост

А помните ли, че Галина Тонева, като беше зам.-председател на Софийския апелативен съд Галина Тонева кандидатства за шеф на СГС и не беше избрана. Заведе дело и посочи, че ВСС е бил повлиян от сексистко изказване на Антон Станков, който беше правосъден министър и попита членовете на ВСС дали са чували жена да е оглавявала градския съд в София. Бай дъ уей Тонева загуби делото.

хит -1
хит -1
23 септември 2023 10:29
Гост

Олеее, това не го знаех. Голям хит. Ама на Станков нищо не му се случи, нали?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 10:34
Гост

Тонева би била първият ми избор за главен прокурор, ако нямаше да навърши възраст по време на мандата. Е тогава да видиш – жена главен прокурор, това не сме имали и може да покаже на всичките недоразумения от другия пол, които ръководеха прокуратурата как трябва да се върши работа. Но нейсе, не ни е било писано

Калина
Калина
23 септември 2023 11:04
Гост

А той дали е чувал за Маргарет Тачър? Жалка картинка са хората с ограничен мироглед. Като този с тиквите и ряпата.

Анонимен
Анонимен
24 септември 2023 11:51
Гост

После напи ли се?

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 10:22
Гост

Годината е 2002 г. Думите са на Никола Филчев към онзи момент все още главен прокурор: „Искаме специализирани състави и отделения на съда – мъже с отговорност. Не да гледате някоя госпожа, понесла две тикви и една ряпа, в обедната почивка – бурканче кисело мляко, и чакаме от нея да се бори, да мачка организираната престъпност. И тъкмо като дойде време да гледа делото, нещо й се случва, тя се разболява и прехвърля делото на друга госпожа“.

Димо
Димо
23 септември 2023 10:30
Гост

Много мъже също пазаруват. Е, може да не е в обедната почивка, но това няма нищо общо с професионалните им качества.

Тото
Тото
23 септември 2023 11:10
Гост

Неговата кариера е низ от политически скандали. Мнението му въобще не е миродавно.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 10:19
Гост

Интересно ще е да се провери какво се случва на конкурсите за повишаване като процентно съотношение на кандидати мъже-жени и повишени мъже-жени.

Мингов
Мингов
23 септември 2023 11:18
Гост

Toва процентно съотношение зависи най вече от броя на връзкарите.

Възмутена
Възмутена
23 септември 2023 10:15
Гост

За съжаление жените са по-неблагоприятно третирани в сравнение с мъжете в много отношения.

Николаев
Николаев
23 септември 2023 10:23
Гост

За мен това са стари патриархални разбирания.

Анонимен
Анонимен
23 септември 2023 18:02
Гост

Къде например?

При работа-в съдебната система 90 процента жени, при учители, държавна администрация-също.
Бракоразводен процес-децата и жилището се отнемат от мъжа, дори и да не е виновен за развода.
При пенсиониране-остава изискването мъжът да има 3 години по-голям трудов стаж, и то въпреки,че живее по-кратко. Логичното е мъжът да се пенсионира по-рано от жената, именно заради по-кратката продължителност на живота.
Или при плащане на сметките-не съм виждал такова чудо при среща жената да си плати сметката.
Или при войнската повинност-сега, като усилено се говори ще връщат казармата-тя пак ще е за мъже, както и преди.

Та къде в обществото жените са по-неблагоприятно третирани?

да добавим и домашното насилие
да добавим и домашното насилие
23 септември 2023 20:11
Гост

3/4 от делата са за това как мъжете били обиждали и „заплашвали“ жените, въпреки че точно жените са подлагали на психически тормоз дълго време мъжете. Че и им минава номерът…

no comment
no comment
23 септември 2023 10:14
Гост

Жена председател на Конституционния съд, жена председател на Върховния касационен съд, жена председател на Софийския апелативен съд – друго няма да кажа

потвърждават правилото
потвърждават правилото
23 септември 2023 10:18
Гост

Ти няма да кажеш, но всъщност и трите позиции, една от които не е в съдебната система, но пак ти я признавам като изброяване, едва в тези им мандати бяха заети за първи път от жени и това само потвърждава казаното от колегата. Минаха 30 години, за да се стигне до тук

Жаки
Жаки
23 септември 2023 10:55
Гост

Със Захарова се работи много по- лесно отколкото с Панов. Да не говорим, че тя не направи такава ,чистка“ като него.