Правото на ЕС допуска реформа на съдебната система на държава членка, с която се закрива даден специализиран наказателен съд, чиито правомощия се прехвърлят към друг общ съд, и която едновременно предвижда, че разглеждането на водените пред закрития съд наказателни дела, по които е проведено разпоредително заседание, продължава от компетентния до закриването съдебен състав.

Правото на ЕС допуска също така в рамките на посочената реформа на съдебната система да се извърши преназначаване на съдиите от закрития съд в други съдилища от същия ранг въз основа на обективни критерии, при които отсъства всякакво съмнение за произвол.

Това заявява генералният адвокат Кампос Санчез-Бордона в заключението си по делото в Съда на Европейския съюз (СЕС) за закриването на специализираните наказателни съдилища и прокуратурите към тях и преназначаването на магистратите в тях в други органи на съдебната власт.

То е по преюдициално запитване на съдия Мариета Райкова, която беше председател на бившия Специализиран наказателен съд (СНС), а сега е съдия в Административен съд София-град (АССГ). За заключението на Санчез-Бордона съобщиха от пресслужбата на съда в Люксембург.

В запитването си Райкова поставя три въпроса пред СЕС:

  1. Следва ли чл. 2, чл. 6, параграф 1 и 3, чл. 19, параграф 1, ал. 2 от ДЕС, вр. чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че се накърнява независимостта на съд, който е закрит с приетото изменение на Закона за съдебната власт (ДВ бр. 32/26.04.2022 г. с възприето закриване на съда на 27.07.2022 г.), но съдиите следва да продължат да разглеждат разпределeните им до тази дата дела, както и да продължат да разглеждат след тази дата делата на същата институция, по които са провели разпоредителни заседания, при положение че мотивите за закриване на съда са, че със закриването му се гарантира конституционния принцип за независимост на съдебната власт и защитата на конституционните права на гражданите и не са изложени надлежни аргументи, какви факти водят до извод за нарушаване на тези принципи;
  2. Трябва ли посочените разпоредби от правото на Съюза да се тълкуват в смисъл, че не допускат национални разпоредби като посочените в Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г.), които водят до пълното закриване като самостоятелен орган на съдебната власт в България (на Специализирания наказателен съд), с посочените мотиви и до преместването на съдиите, (включително и този от съдебния състав, разглеждащ конкретното наказателно дело) от тази юрисдикция в различни съдилища, но задължават тези съдии да продължат да разглеждат започнатите от тях дела в закритата юрисдикция?
  3. Ако това е така, и с оглед на предимството на правото на Съюза, какви следва да са процесуалните действия на магистратите от закриваните съдилища по делата на закритата институция (които законът ги задължава да довършат), предвид и задължението им да преценят основанията за самоотвод по тези дела? Какви биха били последиците за процесуалните произнасяния по делата на закриваната юрисдикция, които следва да се довършат и за крайните актове по тях?

Това е второто запитване до СЕС на съдия от бившия спецсъд. Първото беше отправено от съдия Пенка Велинова, която също беше преназначена в АССГ след закриването на СНС.

То обаче беше по дело, което след това беше разпределено на съдия Тони Гетов от Софийския градски съд, който оттегли преюдициалното запитване (повече виж тук).

В заключението на генералния адвокат се предлага правно разрешение на делото, но то не обвързва СЕС.

Както е известно, специализираните наказателни съдилища престанаха да съществуват от края на юли 2022 г.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
liza memozi
liza memozi
28 ноември 2023 12:03
Гост

Your shared articles are very detailed and meticulous. I hope that next time you will have more good articles to share with readers. If you have more time, please visit: run 3

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2023 22:20
Гост

Как се реформира съд.система след закриване на Спец.! Кой реформира като закрива! Кой има интерес от закриване на орган на съд.власт! Моля, т.нар.реформатори да отговорят на тези прости въпроси и моля, без преюдициално запитване, защото ще се забравят въпросите.

Angel17
Angel17
26 ноември 2023 8:39
Гост

Thank you very much for sharing this. Keep posting.
van nuys private jet charter

Юрист
Юрист
24 ноември 2023 14:34
Гост

Чудно ми е кога при измененията на законите ще се чуе думата на разследващите полицаи, на следователите, на прокурорите, на съдиите и изобщо на хората, които пряко прилагат правото. Гледам ги тия в правната комисия и в НС са колеги без правни и практически познания, а променят нещо, което не разбират как функционира. Обаче егото им е на висота.

Юрист
Юрист
24 ноември 2023 14:29
Гост

Спеца трябваше да се реформира и да остане за тежката криминална организирана престъпност, защото сега едно ОПГ което действа на територията на няколко съдебни органи, е много трудно да се разследва, освен за някое вторично престъпление. Заради 10-ината дела на „невиновнине“ Цв. Василев, Божков, М. Стайков, Бобокови, Арабаджиеви и пр. бастисаха най-добре работещите структури в съд.система.

dbaukiqoajras
dbaukiqoajras
23 ноември 2023 22:35
Гост

Знаете ли, че 74% от заседналите хора развиват хемороиди и те също могат да бъдат причинени от бременност, затлъстяване и генетика. Малко се говори за него, но на практика е масово заболяване, но има решение – профилактика или лечение на хемороиди само с едно лекарство, защото здравето е най-важно, прочетете сами –– https://mub.me/hemoferon

Съдия от прованса
Съдия от прованса
23 ноември 2023 13:21
Гост

По начина на структуриране на статията и уклончивото замазване оставам с впечатление, че становището на Генералния адвокат не е ласкаво за българската държава.Но когато го публикуват ще видим.Нещо Лекс се опитва да духа преди вятъра.

Обикновен човек
Обикновен човек
23 ноември 2023 12:38
Гост

Страхотно е това! В нашия град наркотиците вече можеш да ги купиш и пред Съдебната палата!

Друмчев
Друмчев
23 ноември 2023 12:26
Гост

Страхотно е това, че имаме право да си реформираме съдебната система. Не знам кой и защо изобщо го е поставял на въпрос

Игнатиев
Игнатиев
23 ноември 2023 12:25
Гост

Браво. Казаха им го

Попов
Попов
23 ноември 2023 12:25
Гост

Замина и опорката на ГЕРБ и ДПС!

Шулев
Шулев
23 ноември 2023 12:24
Гост

Това е опорката на плоскоземците – Европа не ни дава да правим нищо и ни налага волята си. Глупости. Можете да си реформирате каквото решите. Стига да е цивилизовано.

Любомиров
Любомиров
23 ноември 2023 12:24
Гост

Остана и да не допуска правото на ЕС да си реформираш съдебната система

Анонимен
Анонимен
23 ноември 2023 12:21
Гост

Е на сайта на СЕС още няма нищо, но не се съмнявам, че го имате заключението отнякъде.

преминаващ
преминаващ
23 ноември 2023 12:17
Гост

Доколкото разбирам, никой от пишещите не е наясно за предмета на преюдициалното питане и становището на Генералния адвокат.

Кирилов
Кирилов
23 ноември 2023 12:05
Гост

Какво повече имат да питат? Това си беше заложено отдавна в проекта за съдебната реформа.

Ники
Ники
23 ноември 2023 12:09
Гост

Даже се забавиха със закриването им.

Бисер
Бисер
23 ноември 2023 12:03
Гост

Напълно очаквано решение.

Филип
Филип
23 ноември 2023 12:02
Гост

Тези спецове трябваше да бъдат закрити отдавна.

Димо
Димо
23 ноември 2023 12:02
Гост

Най-вече защото са поръчкови.

без
без
23 ноември 2023 15:53
Гост

Отдалече ти личи, че не си наясно с нищо, и си пишеш ей-така. Иди си поръчай една захарна пита от хлебарницата, да станеш и ти поръчковец. Как може да сте такива наивници и неинформирани масово.