Прокуратурата е възложила на ДАНС да провери дали е извършено престъпление при придобиването на собствеността на столичния храм „Св. Николай Мирликийски“, известен като Руската църква от страна на посолството на Русия.

Това съобщиха днес от Софийската градска прокуратура (СГП), след като по-рано Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Ивайло Мирчев и сдружение „БОЕЦ“ подадоха сигнал до държавното обвинение. Поводът е затварянето на църквата за вярващи, след като ДАНС изгони предстоятеля на руската патриаршия Васиан от България като заплаха за националната сигурност.

От прокуратурата обясниха, че ще бъдат извършени разпити и ще бъдат изискани документи от Агенцията по вписванията, Столичната община, Българската православна църква (БПЦ), както и становище на дирекцията по вероизповеданията.

Зам.-градският прокурор Христо Кръстев каза, че прокуратурата не може да каже кой е собственик на храма, нито кой има право да извършва религиозни обреди и да отвори църквата отново. Проверката трябва да установи само как е придобита собствеността върху парцела и върху сградата и дали има извършени престъпления при прехвърлянето на собствеността с представянето на документите по повод издаването на констативния нотариален акт през 1997 г.

„Ще изследваме дали в представените документи има такива, които са неистински, дали има създадено заблуждение у длъжностни лица или нарушение на служебни задължения при проверката на издаването на констативния нотариален акт и след това ще се произнесем дали с документите всичко е наред“, обясни прокурор Кръстев и напомни, че срокът за проверката е три месеца.

„След това, ако държавата или църквата претендират за собственост на храма и на парцела, следва да се заведат граждански дела“, добави Кръстев. В хода на проверката ще бъде поискано и становище от посолството на Русия за това къде е ключът от църквата, от кого и защо е заключена, кога ще бъде отключена, ще се извършват ли обреди отново и кога, поясниха от прокуратурата.

По-рано от Министерството на правосъдието (МП) съобщиха, че установяването на собствеността изисква задълбочена проверка. От данните на Агенцията по вписвания е видно само, че на 23 юли 1997 г. е бил „вписан констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по дарение на земята, строителство на църквата и правоприемство от Руското царско дипломатическо агентство на Посолството на Руската Федерация“.

Този констативен нотариален акт е бил съставен по молба на руския посланик въз основа на крепостен акт от 1898 г.

„Крепостният акт не е публично достъпен, не се съхранява в архивите на Агенция по вписванията, тъй като съгласно Закон за националния архивен фонд, Закон за съдебната власт, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, след изтичане на срок от 100 години регистрите за гражданско и имотно състояние подлежат на предаване и държавно съхранение в отдел „Териториален архив – София“, съобщиха от министерството, откъдето отбелязаха, че в нотариалния акт не е описано да са представени документи и доказателства за строителството и правоприемството между Руското царско дипломатическо агентство и посолството на Русия.