Главният прокурор Иван Гешев поиска от Конституционния съд (КС) да отмени приетите от депутатите промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които беше създаден механизъм за контрол над обвинител №1, изискуемото мнозинство за освобождаването му във Висшия съдебен съвет (ВСС) беше намалено на 13 гласа и беше въведен съдебен контрол над някои откази на прокуратурата за започване на досъдебно производство. Депутатите решиха също да започне нова процедура за избор на членове на ВСС от професионалната квота, въпреки че миналата година съдиите, прокурорите и следователите избраха своите представители в съвета.

Докладчик по делото е Красимир Влахов.

Промените бяха публикувани вече в Държавен вестник и влизат в сила от утре, но според Гешев всички тези текстове са противиконституционни.

С измененията беше прието, че потвърдените от горестоящ прокурор откази за образуване на досъдебно производство за тежки престъпления, изрично изброени в НПК, ще могат да се обжалват пред съд, който ще може да връща преписката на прокурора със задължителни указания за прилагане на закона.

Според Гешев тази промяна накърнява отредената от КС роля на съда да бъде независим арбитър и да осигури равенство на страните и състезателност в съдебния процес.

„Това ще доведе и до недопустимо накърняване на правомощието на прокурора суверенно и независимо да реши дали да образува или да откаже започване на разследване. Съдът ще навлезе във функции на прокурора и ще засегне възможността му да вземе решението си по вътрешно убеждение, а в една правова държава е недопустимо държавен орган да изземва правомощия на друг“, пише в искането си главният прокурор, като в същото време казва, че промяната нарушава и принципа за равенство на гражданите пред закона, защото съдебният контрол не е въведен за всички престъпления.

Относно приетия механизъм за контрол на главния прокурор, Гешев казва, че разпоредбите не са съобразени със становищата и препоръките на Венецианската комисия, с основни принципи на Конституцията и с практиката на КС, като цитира решенията (виж тук и тук), с които беше обявен за противоконституционен предишният опит на парламента да създаде фигура на прокурор, който да разследва главния, както и решението на съда, според което всеки прокурор може да разследва главния.

Новият механизъм за разследване на обвинител №1 предвижда наказателен съдия с ранг на върховен, който може да е от всички нива без районно, да ръководи разследванията срещу главния прокурор и заместниците му. За целта временно ще бъде назначаван за прокурор във Върховната касационна прокуратура (ВКП) за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор. Ако се стигне до привличането на главния прокурор като обвиняем, прокурорът по разследването ще уведомява НК на ВКС, която трябва да започне процедура по назначаване на обвинител, осъществяващ контрол на действията на разследващия главния прокурор. Този обвинител по контрола също ще е съдия, като той ще бъде временно назначен за зам.-главен прокурор от ПК на ВСС. Пред него ще могат да бъдат обжалвани всички постановления на разследващия обвинител №1, които не подлежат на съдебен контрол.

Според Гешев цитираните от него решения на КС показват, че без изрична промяна в основния закон е невъзможно да се създаде държавен орган, който да е част от прокуратурата и същевременно да е изключен от общия ред за контрол в нейната система. Той отново подчертава, че и сега няма пречка срещу него да се провежда независимо разследване.

„С измененията в НПК е предвиден ред, различен от общия, за започване на разследване срещу главния прокурор, който го поставя в по-неблагоприятно положение от всички останали граждани – достатъчен е само законен повод, но не и достатъчно данни за извършено престъпление. Създават се ограничения на базата на общественото му положение, а в конституцията изрично е посочено, че не се допускат „никакви ограничения“ на правата на гражданите“, пише Гешев и подчертава, че е недопустимо да се създава специална наказателнопроцесуална уредба, която да действа само спрямо конкретно лице.

Той иска да бъде отменена и разпоредбата на чл. 411б, ал. 5 от НПК, която въвежда „абсурдния“ според него принцип, че потвърдено от съда постановление за отказ да се образува досъдебно производство срещу главния прокурор не е пречка да започне разследване срещу него при наличие на нови обстоятелства.

„В една правова държава подобно незачитане на стабилността на съдебното решение е недопустимо и напълно обезсмисля съдебния контрол“, се посочва в искането. Гешев изтъква и това, че разследващият главния прокурор няма да има независим разследващ апарат, а ще използва полицаи и митнически инспектори, определени от министрите на вътрешните работи и на финансите.

„Разследващият главния прокурор съдия ще бъде избиран по правилата за  случаен подбор измежду определена категория магистрати, но разследващите органи ще се определят от съответните министри – органи на изпълнителната власт, които са под политически контрол. Така се създава възможност за пряка намеса на изпълнителната власт в разследването срещу главния прокурор“, казва Гешев, като припомня, че всички останали магистрати могат да бъдат разследвани само от следователи.

„На практика по този начин се създава система от органи с белези на извънредност, игнорира се и принципът за случайния подбор при разпределение на делата и преписките“, заявява главният прокурор.

За намаленото мнозинство от 17 на 13 гласа, с които ВСС ще може да освобождава обвинител №1, Гешев пише, че такава неравнопоставеност е недопустима за всяка правова държава.

„Конституцията повелява вземането на кадрови решения и за тримата висши представители на съдебната власт да се извършва с квалифицирано мнозинство като израз и гаранция за спазване на принципа на правната сигурност в държавата“, твърди главният прокурор.

Според него в нарушение на Конституцията депутатите са анулирали и законните избори за членове на ВСС от професионалната квота

„По този начин законодателната власт изземва управленски функции на съдебната власт, нарушава разделението на властите и се намесва в независимата съдебна власт“, заявява Гешев.

45
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
08 юни 2023 19:04
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
06 юни 2023 9:05
Гост

Дебилиje без изобщо да схванат, какво вършат, ще направят тъпия милиционер корифей на правото.Срам за Държавата.

Анонимен
Анонимен
06 юни 2023 10:08
Гост

Да, милиционерът с каскета е срам за държавата и правото

Проскубания бухал
Проскубания бухал
06 юни 2023 8:32
Гост

Браво, браво, поне ще има какво да четем след някой друг месец, пък и правото си се развива, дано мотивите да са качествени.

Анонимен
Анонимен
06 юни 2023 10:04
Гост

Като чета мотивите на Гешев, смятам, че междувременно от тях може да бъде издадена книга с вицове

Avatar
Avatar
05 юни 2023 21:15
Гост

Опит да се хвърли прах в очите на хората, че има съдебна реформа… Дори господата, които гласуваха тези глупости, не можаха да разберат какво са направили…и положението е : “ а сега накъде?!“, пълен колабс…пълна каша…ама това иска народът – ‘хляб и зрелище“

Гешев е ПОЗОР!
Гешев е ПОЗОР!
05 юни 2023 19:26
Гост

Утре нека да оспори и че небето е синьо… Човека се е притеснил и вече не е добре : -)

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 19:16
Гост

Кирчо, Кокорчо, Мравояда, Боко и Каскета са все от едно котило- американското. Те ти булка демокрация и върховенство на закона. Какво прекрасно правителство наредиха от посолството!

Анонимен
Анонимен
06 юни 2023 10:05
Гост

От посолството се опитват да клатят държавата и Мутрофанова е бясна, че не успяват

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 18:51
Гост

13 гласа за главния прокурор, а 17 за съдиите…

Ръководната роля на партията във ВСС е в главите както на Крум Зарков и Румен Радев, така и в главите на Хр.Иванов и Кирил Петков. Сегашната им „война“ е представление за шараните.

Стига глупости
Стига глупости
05 юни 2023 22:34
Гост

Прокурорите не трябва да са в съдебната система, Главният прокурор със сигурност е по-долен от Председателя на ВКС. Нерде съдия, нерде прокурор. Прокурорът е адвокат на държавата – страна в процеса.
Правомощията, които имат българските прокурори, са абсолютно безумни.

Не разбрах сега последно Боко добър или лош е ?
Не разбрах сега последно Боко добър или лош е ?
05 юни 2023 16:47
Гост

Просто да запазваме КРБ а от там идва и върховенството на правото. Но то на вас все не може да се угоди. ориентирайте ни последно за Вас Боко добър ли е или лош. Шот малко ни объркахте с тез целувки сега пак като през 2014-2017 г. пак целувки пак прегръдки. А дет търтихте задници до Росенец и си изкарахте бельото с тоз Мирчев, защо се търкаляте тогава по плажа що беше тоз стрийптиз

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:52
Гост

За ПП/ДБ/ССБ преди беше лош Боку, с сега го бранят от Гешеф.
Следователно е убав вече.

Каскетно-тиквен трол-несретник
Каскетно-тиквен трол-несретник
05 юни 2023 17:02
Гост

Основополагащият въпрос е Тиквата ли да подкрепим или Каскета! Допреди да пламне войната двамата бяха най-хубавите, компетентни и некорумпирани на света, но вече трябва да изберем кой да е добрия и кой лошия.

Щерев
Щерев
05 юни 2023 17:42
Гост

Един дол дренки са.

(нас мен е само господ)
(нас мен е само господ)
05 юни 2023 16:35
Гост

Ако хвърлим поглед назад, ще видим, че едни от най-лошите главни прокурори са избирани от уж най-големите демократи – Татарчев (над мен е само господ) – от СДС и Филчев – посочен лично от Иван Костов. Най-интелигентен и нормален беше съветникът на Първанов – проф. Борис Велчев. Въпрос на стечение на обстоятелствата, а не на политическата визия. Каква е гаранцията, че новото мнозинство ще избере читав главен прокурор? Трябва да има коренно различен механизъм на формиране на ВСС. Силата на и на тримата големи става прекомерна от това, че са членове на ВСС. Недопустимо е едновременно да си и от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:40
Гост

Абсолютно съгласен! Но мафиотите от ГЕРБ и ДПС са свикнали те да си ги назначават и да ги държат на къса кашка и сега съпротивата срещу реформирането на съдебната власт ще е голяма.

От това което пише в статията, не става ясно
От това което пише в статията, не става ясно
05 юни 2023 17:07
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Иванов
Иванов
05 юни 2023 17:44
Гост

Сексуалната ориентация няма никакво значение.

(нас мен е само господ)
(нас мен е само господ)
05 юни 2023 19:18
Гост

Смея да твърдя, че Борис Велчев имаше доста гаджета жени. Всеки , който го познава, може да го потвърди. Като чувам колко от хората били гейове, другите ще са малцинство. Освен това тук не говорим за сексуалната ориентация, а за далеч по-важни неща.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 19:26
Гост

„Борис Велчев – между Ясер Арафат и Конституционния съд В края на 90-те конституционният съдия и бивш главен прокурор Борис Велчев – тогава адвокат – бива вписанкато член на Съвета на директорите на “Статус Инвест” АД. Също така, чрез юридическата си кантора “Георгиев и Велчев” ООД, той е и в списъка на акционерите, най-влиятелни от които са сирийските братя със съветски паспорти Амин Фуат Джамил и Халед Фуат Джамил. Двамата стават известни с това, че са замесени в скандал за пране на 22 милиарда рубли (около $1 милиард), както и с това, че на Амин е повдигнато обвинение за домашно… Покажи целия коментар »

просто читател
просто читател
05 юни 2023 16:12
Гост

Избори до припадък е положението, докато не дойдат удобните…!

Димитър
Димитър
05 юни 2023 16:05
Гост

И както се очкавше настанрев сред протестърите….Ами ако сега го допуснат по същество и се блокира процес ана освобждаване?И още по-лошо:а ако се окаже че Крумчо Вълчо,изобщо не става за юрист,т.е. закона е противоконституционен?! Ами ако така се блокира новата процедура за избор на Гешев и още по-лошо -бъде върнат на служба? Ами ако протестърното правителство ,падне ГЕРБ се врънат към обичайната си тактика да се прехвърля вина и ПП-ДБ го отнесат като бръмбар сламка……Ами ако….протестър НИКОГА ПВОЕЧЕ НЕ ПИПНЕ ВЛАСТ И ЦВЕТНАТА РЕВОЛЮЦИЯ УМРЕ В ЗАРОДИШ? Ох.колко много въпроси в главата на Бойкикиев и колко малко време да си… Покажи целия коментар »

Стар комунист, но вече- евроатлантик
Стар комунист, но вече- евроатлантик
05 юни 2023 16:15
Гост

Да не твърдиш, че внукът на комунистическия генерал Кацамун… е невеж?
Или намекваш, че внукът на разстреляния от Сталин български комунистически политемигрант – Н. Бойкикев, не е достатъчно голям евроатлантик и професионалист?

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:28
Гост

Каскетно-тиквените тролове са изпаднали в когнитивен резонанс след започването на каскетно-тиквената война. Не знаят на чия страна да застанат, но ПП са виновни за всичко.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:34
Гост

То стана каскетно – тиквено/евроатлатнчиско-промяно-демократично обедиение, не забравяйте, че сега най-големите душмани на гешев са бацко в съюз с кирцата/асеня, христака, генерал наско и пеевски като конституционен гарант, така че войната се разшири. И като цитирате Барни към него може вече да прилагате и неговите съюзници Наско-експерта-консултант адвокат- министър- конституционалист, г-жа Йорданова, всички те са стожери на светлото ни бъдеще. Съединението прави силата!

Наследниците на БКП все те министри? що ли?
Наследниците на БКП все те министри? що ли?
05 юни 2023 16:40
Гост

То се вижда, че внука на генерал- съдия- прокурор следовател от ГлСО Кацамунски си има внук пълен Кацамун, на когото членовете на ВСС подигравателно казват на прякор Сорбоната. Пълен майтап стана вече с поста на Министър на Правосъдието. Един раждан в Усогорск , Коми АССР- Наско Славов, друг внук на юмрука на БКП- Зарчето, Трети Бойкикев внук на Коминтерна лелеелелелелле. как пък не се намери един потомствен юрист от репресираните от гореизброените? Как пък всички демократи са все от яркочервени и заслужили с терор родове??????

Забележително
Забележително
05 юни 2023 19:28
Гост

Освен внуци, хората са и нечии деца. Може да прочетете това
https://www.mediapool.bg/za-mariya-boikikeva-news325545.html

Димитър
Димитър
06 юни 2023 11:01
Гост

твърдя и потвърждавам,оправи ми деня с тоя коментар ,мерси 🙂

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:01
Гост

Механизма в конкретиката си има проблеми, както с отказите, така и с с другите институти, законодателя не взе предвид становищата на ВСС, ВКС, прокуратура, общия отговор беше Колеви 2009 и Венецианска комисия, но ВК не е компетнтна да казва кое е конституционно и кое не, тя дава препоръки. Никой не се допита до академична общност също. Дано да мине, или пък да сменят К с мнозинство, но ако не мине 8 години пропаганда ще е голямо фиаско.

123
123
05 юни 2023 15:58
Гост

Що се хабиш…В КС са избирани, както бяхте избирани и във ВСС, решенията се вземат според очакванията.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 15:57
Гост

Гешев за пореден път лъже в искане до КС. Миналата седмица беше написал, че шестимата съдии, избрани за членове на ВСС, са получили отказ да встъпят, защото нямало избрана парламентарна квота. А те не са получили никакъв отговор – нито отказ, нито потвърждение. Сега пък си измисля текстове в Конституцията за мнозинствата. А преди това излъга, че ще подаде оставка и сам си призна. А още по-преди това излъга, че няма да се кандидатира за главен прокурор. Имаше една приказка за едно овчарче….

.................
.................
05 юни 2023 15:56
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 16:29
Гост

Не е като шумна пресконференция на Каскет пикчърс ТВ, а след това тихомълком прекратено дело, както с бъдещия вътрешен министър, нали?

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
05 юни 2023 15:55
Гост

Малко ми е жал за заместничките на Гешев, много работа им се отвори напоследък – всеки ден пишат, я искания, я становища, а като дойде време за показване пред камерите, ролята им е само да стоят опечалено до главния.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 15:55
Гост

Къде Конституцията повелява тримата големи да се избират с квалифицирано мнозинство. Няма такова нещо. Мнозинствата са уредени в закона

Димитър
Димитър
05 юни 2023 16:06
Гост

Хубаво ,така е,ама айде сега и другите двама да са с 13 души т.е.поне да са равни. Щото смао Бойкикиев и ССБ да си разграват коня,няма да го бъде.

Ама си червено чугунена глава
Ама си червено чугунена глава
05 юни 2023 16:42
Гост

Imago towa i wyw Wenicianskata komisq

Анонимен
Анонимен
05 юни 2023 15:54
Гост

Може ли сега КС да не допусне искането до разглеждане, защото е подадено срещу разпоредби, които не са влезли в сила

Димитър
Димитър
05 юни 2023 16:07
Гост

Ще влязат в сила от утре и след като са обнародвани,какво им пречи,не се чудете как да запазите мътрвороденото Зарково отроче.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 юни 2023 20:11
Гост

Че то утре и печатницата на ДВ може да пламне. Но въпросът може да стане принципен:
1. Гешев внася искане
2. измененията влизат в сила
3. КС отклонява искането като недопустимо към датата на подаване с указания да се внесе след влизане в сила
4. Гешев внася ново искане срещу действащи актове
5. … да, ама сроковете изтървани.

Напълно възможно отиграване на горещия картоф с процедурни хватки. Бързата кучка планина повдига…, ама друг път.

Анонимен
Анонимен
06 юни 2023 8:41
Гост

Чл. 17. (1) Исканията до Конституционния съд се правят в писмена форма, мотивирани с приложени писмени доказателства.
(2) Исканията за обявяване на неконституционност на законите и актовете по чл. 12, ал. 1, т. 2 могат да се предявяват от деня на обнародването им.

Димитър
Димитър
06 юни 2023 11:03
Гост

Я прочети чл.17 от ЗКС……

Смешев
Смешев
05 юни 2023 15:53
Гост

Шиканираме процеса, а?

Не разбрах сега последно Боко добър или лош е ?
Не разбрах сега последно Боко добър или лош е ?
05 юни 2023 16:47
Гост

Просто да запазваме КРБ а от там идва и върховенството на правото. Но то на вас все не може да се угоди. ориентирайте ни последно за Вас Боко добър ли е или лош. Шот малко ни объркахте с тез целувки сега пак като през 2014-2017 г. пак целувки пак прегръдки. А дет търтихте задници до Росенец и си изкарахте бельото с тоз Мирчев, защо се търкаляте тогава по плажа що беше тоз стрийптиз