Допълнителните трудови възнаграждения (ДТВ) на командированите магистрати да се определят по предложение на председателя на съда или ръководителя на прокуратурата, в който са командировани. Такива промени в правилата за ДТВ гласува днес Пленумът на Висшия съдебен съвет по предложение на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Идеята зад това предложение е магистратите да получават справедлива премия, тъй като за периода на командироването им само ръководителите на съдилищата и прокуратурите, в които работят временно, имат поглед върху постигнатите резултати и приноса им за това, стана ясно на заседанието.

Затова в нова ал. 2 в чл. 6 от правилата беше предвидено, че размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в течение на годината на командированите съдии, прокурори и следователи, ще се определя от административния ръководител по предложение на ръководителя на органа, в който магистратите са командировани като се взема предвид приноса на магистратите за постигнатите резултати.

Подобна разпоредба беше предвидена и в чл. 9 от правилата.

Наред с това кадровиците посочиха и че размерът на премията ще е пропорционален на времето, през което съответният съдия, прокурор или следовател е командирован. Т.е. ако е само от три месеца, то ръководителят ще дава предложение какъв да е размерът само за тези три месеца работа. Ако е цяла година, то тогава предложението на по-горестоящия шеф ще е за целия период, т.е. за цялото ДМС.

Председателят на ВАС изтъкна, че така ще се постигне по-голяма обективност и справедливост при определянето на допълнителното трудово възнаграждение на командированите съдии, прокурори и следователи.

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
04 декември 2023 12:15
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

AnnaBess
AnnaBess
01 декември 2023 13:20
Гост

Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България:– http://gg.gg/ketox

#zazi
#zazi
30 ноември 2023 21:20
Гост

Спорд мен трябва да се преустанови командироването в прокуратурата от районни и окръжни нива в по-високи. Магистратите трябва да се задържат в първоинстанционните прокуратури. Не ми е известна апелативна прокуратура или върховна, която да страда от липса на кадри. Командироването неимоверно товари ниските нива, тъй като докладът на командированите се преразпределя на оставащите без връзки да работят. Уважаеми членове, помислете за това! И, какво значи командирован за 6 месеца/годишно?! „Долу“ колегите му решават кашите, а „горе“няма време да се разгърне или само изпълнява поръчки. Абсолютен нонсенс!!!

5кгс7д
5кгс7д
30 ноември 2023 20:38
Гост

Да бяха приели правила за командироване. Които да не целят заобикаляне на конкурсите чрез дългогодишно командироване по критерий „наш човек“.

Кирил
Кирил
30 ноември 2023 15:06
Гост

Така ще се постигне по-голяма обективност и справедливост.

Хари
Хари
30 ноември 2023 14:51
Гост

Да! Много разумно предложение.

Щерев
Щерев
30 ноември 2023 14:53
Гост

Така в голяма степен ще се избегне субективизмът.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:47
Гост

Браво

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:47
Гост

Вероятно по този начин и ще се завиши нивото на работа.

Симо
Симо
30 ноември 2023 15:07
Гост

Би трябвало.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:46
Гост

Надявам се, че ще се хареса тази промяна на всички. И да се спре мрънкането.

Лозан
Лозан
30 ноември 2023 15:09
Гост

Нормално е да има мрънкане когато бонусите са несправедливо разпределени.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:46
Гост

Ми да видим и реализацията само накрая.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:46
Гост

Че те досега не получаваха справедливо ДМС ли?

Станоев
Станоев
30 ноември 2023 13:45
Гост

Одобрявам

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:45
Гост

Интересно решение.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:44
Гост

Еми ще видим и как ще се реализира тазиидея. Не е ясно.

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:44
Гост

На менлично ми допада това решение. Колко ще е успешно вече е съвсем друг въпрос

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 13:44
Гост

Има логика