Съдийската колегия прекрати процедурата за избор на председател на районния съд в Пловдив по отношение на кандидата, издигнат от общото събрание. Причината – установено е основание за недопустимост на кандидатурата.

Става дума за зам.-шефката на РС-Пловдив Диляна Славова, която е номинация на общото събрание на съда.

Проблемът според мнозинството в Съдийската колегия се състои в следното.

На 26 септември 2023 г. СК обявява процедура за избор на председател на РС-Пловдив.

На 6 октомври се провежда общото събрание на съда, на което е издигната кандидатурата на Диляна Славова за административен ръководител.

На 10 октомври решението на СК за старт на процедурата е обнародвано в Държавен вестник и от тогава започва да тече 30-дневният срок за отправяне на предложения.

На 31 октомври документи за участие подава съдията от РС-Пловдив Божидар Кърпачев.

А на 7 ноември номинацията на Диляна Славова, с всички придружаващи документи, включително и нейното съгласие, е внесена в Съдийската колегия.

Спорът в Съдийската колегия днес беше по въпроса дали може да се приеме за легитимно предложението на общото събрание, което е издигнало Славова преди решението на кадровия орган да бъде обнародвано в Държавен вестник.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков заяви, че според него предложението е недопустимо и процедурата по отношение на Славова трябва да бъде прекратена, като тя ще има възможност да обжалва.

Атанаска Дишева застъпи обратната теза. Действително общото събрание е проведено преди обнародването на решението на СК в Държавен вестник, но е внесено във ВСС след това. Според нея именно датата на внасяне на предложението в колегията е важна.

„Моето виждане е, че когато общото събрание за формиране на воля за предложение за административен ръководител е след решението на Съдийската колегия, но преди обнародването му в Държавен вестник, би могло предложението да се приеме за допустимо. Кадровият орган е формирал воля, която е обективирал в решение. Случаен е моментът, в който решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник, но не е случаен моментът, в който е внесено в Съдийската колегия. В случая е след обнародване на решението“, заяви Дишева.

Цветинка Пашкунова обаче също застъпи тезата, че процедурата трябва да бъде прекратена и да се изчака произнасянето на ВАС при евентуално обжалване на решението. По думите ѝ ако сега се пристъпи към избор, има опасност той да бъде миниран, защото неизбраният кандидат може да обжалва и съдът да отмени избора заради нарушена процедура. Пашкунова допълни, че след произнасянето на ВАС колегията следва да продължи с този избор съобразно решението на съда – с единия или с двамата кандидати.

На сходна позиция беше и Вероника Имова. Тя посочи, че юридическият факт, който дава начало на процедурата, е обявяването на решението на СК в Държавен вестник. По този начин, по думите на Имова, всички кандидати се поставят при равни условия. „С обнародването на решението на съответния орган, се създава едно сигурно събитие, от което започва да тече едномесечният срок за подаване на документи“, каза Имова.

Според нея трябва да се отговори на въпроса дали обявяването на процедурата за избор на административен ръководител в Държавен вестник следва да включва и всички останали процедурни действия по издигането на кандидатури и следва ли това обявяване фактически да бъде начало на времето, в което всеки магистрат би могъл да упражни субективното си право да участва в такава процедура.

„С оглед равното третиране на участниците в такава процедура и субектите, които биха могли да ги издигнат, би следвало да се счита, че това е датата на обнародване в Държавен вестник именно с оглед предвидимост и поставяне на равни условия пред кандидатите. Издигането на кандидатура и подаване на документи следва да бъдат след обнародване в Държавен вестник на решението на органа“, посочи Вероника Имова.

Атанаска Дишева отговори, че всички кандидати са поставени при равни условия. Вероятно другият кандидат е започнал подготовката на документи преди обнародването на решението ни в Държавен вестник, предположи тя. По думите ѝ вероятно съдиите вече ще трябва да съобразяват и датите в заповедите на административните ръководители, с които се свикват общите събрания. Дишева заяви, че ако процедурата бъде прекратена по отношение на Диляна Славова, колегията ще трябва да прекрати цялата поради съществени процесуални нарушения по нейното провеждане.

„Спорът е изцяло правен. Каквото и решение да вземем, има съдебен контрол. Или сме прави, или не сме. Съдът ще каже. Като кажем, че е допустимо общото събрание да се прави по-рано, ще кажем ли докога е допустимо да се прави. В случая са пет дни, но може да е и една година. Тогава щяхме ли да приемем това предложение?“, попита на свой ред шефът на ВАС.

Въпреки някои възражения, Олга Керелска заяви, че ще подкрепи прекратяването процедурата с оглед изчистване на съмненията и за да не се създават основания за обжалване на последващия избор, ако има такъв.

Така с 9 гласа „за“ и трима „против“ (Дишева, Боян Новански и Драгомир Кояджиков) колегията прекрати процедурата по отношение на Диляна Славова и отложи за 18 юни избора на шеф на РС-Пловдив. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред ВАС.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ставаш нотариус на село, местиш се в София
Ставаш нотариус на село, местиш се в София
17 април 2024 10:57
Гост
Ставаш нотариус на село, местиш се в София
Ставаш нотариус на село, местиш се в София
17 април 2024 11:00
Гост

Лекс бг напишете статия за тази преместванка. За предишните откази за преместването, неистовия ентусиазъм да се случи в предишния ден. Необяснимо е защо министърът не е отказал. Нали уж в София няма места, нали места ще има на конкурса? Стотици кандидати чакаме за конкурс -само и единствено за София и никъде другаде, а то можело и да станеш нотариус на село-и то там, където няма много желаещи, съответно изискванията за успех са по-ниски , и се местиш в София-без конкурс. В ЗННД ПРЕМЕСТВАНЕТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНО. Който иска да е нотариус в София-да ходи на конкурс. Който не иска… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 април 2024 11:39
Гост

Абсолютни мошеници и корумпета са тези от „Да, България“. Ясно е вече за всички

Запознат
Запознат
16 април 2024 21:39
Гост

Решението на ВСС е правилно. За тези, които пишат негативни коментари против Кърпачев, нека да си дадат сметка за следното: Славова е кандидат, номиниран от бившия председател Калибацев и е също толкова компроментирана като него; Спрямо цялото ръководство на РС-Пловдив имаше сериозни съмнения за погазване на съдийската независимост ( да не кажа и за нещо далеч по -сериозно ) , за справка случаят със съдия Вътов, който вече не се коментира, както и случаят със съдия Маслинкова; Спрямо Кърпачев се подадоха сигнали за извършени престъпления, но никой не посочва, че двете дела, по които се твърди да е извършил документни… Покажи целия коментар »

Що за писание
Що за писание
16 април 2024 22:21
Гост

Може и за 1 стотинка да е интереса , но що за мнение имате?
Ако има документ с невярно съдържание -има ли значение ?
Днес интереса е за 500 лв , утре ще стане за 5-милиона.
Що за съдии сте?
Как да Ви вярваме ?
Този не само , че не трябва да го изберат но да го лишат и от права ! Това е справедливо.
Скромен бил , карал стара кола – ами тя и нагласата му за съставяне на неверни документи ли е толкова скромна ?
Да се лиши от права ! Не може с такъв морал да бъде съдия !

Анонимен
Анонимен
17 април 2024 11:33
Гост

Само не разбрах жената на Кърпачев ще напусне ли, ако той й стане началник или и двамата ще се правят на луди по примера на един каскет?

Ной
Ной
16 април 2024 19:04
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- https://use.my/sman

Запознат
Запознат
16 април 2024 22:41
Гост

Това от концепцията на Славова ли го преписахте.

111
111
16 април 2024 18:22
Гост

Заради настройването срещу Калибацев накрая ще изберат съдията-подправял протоколи от цяло съдебно заседание. В България всичко е лично, както се вижда и заради личната вендета към Калибацев ще пострада цял съдебен район, а и правосъдието.

Прекратяване
Прекратяване
16 април 2024 18:18
Гост

Тогава да прекратят и процедурата за СГС, защото там се водят двама кандидати на ОС, в което мнозинството е гласувало и за двамата. Това е абсурдно, защото при такова гласуване няма как да се приеме, че всеки един е получил повече от половината гласове

Стоил
Стоил
16 април 2024 13:34
Гост

Напълно подкрепям Атанаска Дишева.

Вакаф
Вакаф
16 април 2024 13:29
Гост

Срамно!

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 13:29
Гост

Любопитствам как ще сеслучват нещата в бъдеще. Ще го сменят ли този Калибациев, който май е голям трън.

Кирил
Кирил
16 април 2024 13:36
Гост

Крайно време е да се маха.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 13:29
Гост

Часове работа отиват на кино. За да си нямат проблеми се отказват от избора на жената. Ама защо стигате до там да има такъв казус изначално?

Бисер
Бисер
16 април 2024 13:36
Гост

Защото отново действат преди да мислят.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 13:28
Гост

Защо се стига до там? Това не е сериозно.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 13:28
Гост

Много любопитна ситуация. Дали не е преднамерена?

Аврам
Аврам
16 април 2024 13:37
Гост

Нищо чудно.

Judge
Judge
16 април 2024 14:06
Гост

Всъщност, зададохте отговор!

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 13:28
Гост

Твърдо подкрепям смяната на Калибциев. Но как ще се случи тя? Как?

Тупан
Тупан
16 април 2024 13:27
Гост

Е? Калибациев си остава, засега?

Иванов
Иванов
16 април 2024 15:23
Гост

мисля, че не е той ИФ… все тая, решението от днес е безобразно…

Кольо от Света на Ванката
Кольо от Света на Ванката
17 април 2024 13:14
Гост

Съдия Бекяров е ИФ до изобора на нов председател

Фабиан
Фабиан
16 април 2024 13:27
Гост

За мен това си е аматьорска грешка.

Киров
Киров
16 април 2024 13:27
Гост

Може ли да не съобразите подобно нещо? Когаще излезе в Държавен вестник.

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 13:26
Гост

Обективно погледнато Дишева е права. Но пък от друга страна и Калибацев си заслужава

Анонимен
Анонимен
16 април 2024 13:25
Гост

Положението е да прецакаме Калибацката. Само така

Кукуригу
Кукуригу
16 април 2024 13:56
Гост

Той не е ли за прецакване?